• Obniżka
Zagrożone człowieczeństwo. Tom V

Zagrożone człowieczeństwo. Tom V

ISBN: 978-83-8095-416-8
42,67 zł
37,87 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem prezentowanej publikacji jest poszerzanie świadomości społecznej w obszarze zagrożeń oraz wskazanie możliwych dróg analizy problemów i poszukiwania rozwiązań. Mamy nadzieję, że opracowanie spotka się z szerokim zainteresowaniem Czytelników i znajdzie wielu odbiorców wśród badaczy kwestii społecznych, nauczycieli akademickich, studentów, a także praktyków podejmujących działania wychowawcze, socjalne i resocjalizacyjne o charakterze profilaktycznym oraz kompensacyjno-terapeutycznym.

Ilość

Prezentowana książka ...między bezradnością a działaniem stanowi kontynuację krytycznego namysłu nad problematyką zagrożonego człowieczeństwa, która była podejmowana w poprzednich tomach serii „Zagrożone człowieczeństwo”. W niniejszym tomie współautorzy i autorzy poszczególnych tekstów dostrzegają nowe zagrożenia i poszukują rozwiązań w myśl tezy, że tego świata nie możemy zostawić takim, jakim on jest. Nie wolno także pozostawać biernym na sytuacje instrumentalnego traktowania człowieka i człowieczeństwa.

Przybliżony w prezentowanym tomie dyskurs nad aktualnymi zagrożeniami związanymi z próbami polaryzacji społecznej lub manifestowaniem wrogości wobec „innych” ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ pozwala na wielopłaszczyznową analizę podjętej problematyki. Przedstawiciele nauk humanistyczno-społecznych, a także praktycy podejmujący badania oraz działania o charakterze społeczno-wychowawczym próbują przejść od bierności do aktywności, nie tylko diagnozując współczesne zagrożenia, ale i wskazując metody ich przeciwdziałania oraz wspierania jednostek oraz grup w sytuacjach trudnych.

[...] W prezentowanej pracy Autorzy tekstów poszukują rozwiązań w myśl założenia, iż tego świata nie możemy zostawić takim – jakim jest, próby polaryzacji społecznej, partycypacji społecznej, bierności oraz wykluczenia człowieka i rodziny, jak też globalnych, środowiskowych i jednostkowych uwarunkowań zagrożeń człowieka i człowieczeństwa.

Tak szeroka problematyka człowieczeństwa nadaje tytułowemu pojęciu prawomocności i implikuje do analizy kolejnych jego wymiarów oraz rozstrzygania stosunków społecznych. Coraz częściej dyskusje o nich i ich problemach wskazują na społeczną bezradność wobec globalnych zjawisk i zagrożeń, a celem niniejszego tomu jest zwrócenie uwagi na aktualne zmiany społeczne i jednostkowe oraz grupowe doświadczenia w tym obszarze.

Prezentowana monografia to ważny głos w dyskursie pedagogicznym. Opracowanie jest w mojej ocenie wartościowym merytorycznie i poznawczo dokonaniem, nie tylko redaktorów naukowych, ale i wszystkich współautorów, których teksty są tutaj zamieszczone. Analiza treści zawartych w opracowaniu poszerza spektrum wiedzy na temat zagrożeń człowieczeństwa oraz jego różnych aspektów i kontekstów.

Opracowanie, jako całość stanowi interesujący poznawczo materiał. Teksty tutaj zamieszczone napisane zostały na dobrym poziomie merytorycznym. Tom piąty, podobne jak i poprzednie wydania serii skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, ale także studentów kierunków społecznych (zwłaszcza pedagogiki), pracy socjalnej oraz praktyków, w tym nauczycieli, wychowawców, terapeutów i rodziców. Warto więc do tej pozycji sięgać, gdyż stanowi ona kompendium wiedzy o różnorodnych sytuacjach i zjawiskach spostrzeganych jako zagrożenia człowieczeństwa.

Z recenzji dr hab. Pauliny Formy

Celem prezentowanej publikacji jest poszerzanie świadomości społecznej w obszarze zagrożeń oraz wskazanie możliwych dróg analizy problemów i poszukiwania rozwiązań. Mamy nadzieję, że opracowanie spotka się z szerokim zainteresowaniem Czytelników i znajdzie wielu odbiorców wśród badaczy kwestii społecznych, nauczycieli akademickich, studentów, a także praktyków podejmujących działania wychowawcze, socjalne i resocjalizacyjne o charakterze profilaktycznym oraz kompensacyjno-terapeutycznym.

200 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Informacje o autorach

Ewa Kantowicz – dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Magdalena Dymowska – mgr, wykładowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Anita Gulczyńska – dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Patrycja Hanyga-Janczak – dr, adiunkt, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Dorota Kałuża-Kopias – dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej.

Beata Kosiba – dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych.

Małgorzata Kostrzyńska – mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Anna Leszczyńska-Rejchert – dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Andrzej Lis-Kujawski – dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Psychologii.

Monika Mancewicz – mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Elżbieta Mudrak – mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Katarzyna Pabis – dr, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

Magdalena Pakuła – dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Andragogiki.

Józef Stępak – dr hab., prof. UJK, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia Piotrków Trybunalski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.

Piotr Szukalski – dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii. Olga Urban – dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze.

Dorota Zaworska-Nikoniuk – dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Pedagogiki Społecznej.

Beata Zięba-Kołodziej – dr, adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.

Staszkiewicz-Grabarczyk Iwona

Zmysłowska Magdalena

Przedmowa

(Ewa Kantowicz, Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, Magdalena Zmysłowska) 

Część I

„Tego świata nie możemy zostawić takim, jakim jest” – w poszukiwaniu rozwiązań

Elżbieta Łuczak

W trosce o skuteczniejszą profilaktykę przeciwuzależnieniową    

Ewa Kantowicz

Redefinicja koncepcji wsparcia społecznego a nowe przestrzenie profesjonalnych działań w systemie wspierania rodziny 

Maria Trzcińska-Król

Nauczyciele i rodzice – relacje i współpraca  

Monika Maciejewska

Edukacyjne badania stosowane jako wsparcie w procesach zmiany 

Monika Suska-Kuźmicka

Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci ze szkół wiejskich

Obszary działań i bezradności  

Część II

Świat nie jest czarno-biały, czyli o próbach polaryzacji społecznej

Joanna Żeromska-Charlińska

Uwięziona/uwikłana kobiecość – wiktymizacyjna autokreacja mylnego uznania 

Marta Rukat

Ryzykowne zachowania młodzieży w Internecie

Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk

Marginalizacja i wykluczenie społeczne a problemy bezdomnych  

Iwona Myśliwczyk

Praca zawodowa osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną – obszar pomijany w praktyce pedagogicznej  

Dariusz Sarzała

Resocjalizacyjne aspekty środków probacyjnych jako alternatywnych rozwiązań prawnych stosowanych wobec kary pozbawienia wolności 

Część III

Człowiek i rodzina – między partycypacją, biernością a wykluczeniem

Magdalena Zmysłowska, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Wielowymiarowość wsparcia rodziny: inspiracje teoretyczne, działania wspierające, polityka społeczna 

Ewa Włodarczyk

Rola rodziny w procesie zdrowienia kobiet uzależnionych od alkoholu   

Anna Korlak-Łukasiewicz

Wykluczenie społeczne wdów 

Magdalena Zdaniewicz

Wsparcie seniora w organizacji czasu wolnego – potrzeba czy obowiązek? 

Marzena Ruszkowska

Praca z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w świetle regulacji prawnych i literatury

Bożena Chrostowska

Aktywizm rodziców dzieci z autyzmem w Polsce na przykładzie działań Klubu Rodziców JiM

Aktywność obywatelska czy narodziny ruchu rodziców dzieci z autyzmem? 

Część IV

Człowiek i człowieczeństwo – globalne, środowiskowe i jednostkowe uwarunkowania zagrożeń

Sebastian Sobczuk

Kształtowanie człowieka ekologicznego w ujęciu personalistycznym drogą wyjścia z globalnego kryzysu środowiska 

Anna Maria Jeznach

Wiedza i przekonania lekarzy oraz pielęgniarek na temat dehumanizacji medycyny 

Anna Książak-Gregorczyk

Doświadczanie codzienności przez młodzież w środowisku szkoły 

Piotr Zdunkiewicz

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi Działania Amnesty International w Polsce

W prezentowanej książce Autorzy tekstów poszukują rozwiązań w myśl założenia, że „Tego świata nie możemy zostawić takim – jakim jest”. Podejmują więc próby polaryzacji społecznej, zajmują się partycypacją społeczną, biernością, wykluczeniem jednostek i rodzin, jak również globalnymi, środowiskowymi i jednostkowymi uwarunkowaniami zagrożeń człowieka oraz człowieczeństwa.

Tak szeroka problematyka człowieczeństwa nadaje tytułowemu pojęciu prawomocność oraz inspiruje do analizy kolejnych jego wymiarów oraz rozstrzygania stosunków społecznych. Coraz częściej dyskusje o nich i ich problemach wskazują na społeczną bezradność wobec globalnych zjawisk i zagrożeń, a celem niniejszego tomu jest zwrócenie uwagi na aktualne zmiany społeczne i jednostkowe oraz grupowe doświadczenia w tym obszarze.

Prezentowana publikacja to ważny głos w dyskursie pedagogicznym. […] Tom piąty, podobne jak i poprzednie wydania serii, skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: pedagogów społecznych, pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, ale także studentów kierunków społecznych (zwłaszcza pedagogiki), pracy socjalnej oraz praktyków, w tym nauczycieli, wychowawców, terapeutów i rodziców. Warto więc do tej pozycji sięgać, gdyż stanowi ona kompendium wiedzy o różnorodnych sytuacjach i zjawiskach spostrzeganych jako zagrożenia człowieczeństwa.

Z recenzji dr Pauliny Formy

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło