• Obniżka
Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Podtytuł: Komu i kiedy seks...
ISBN: 978-83-8095-686-5
37,90 zł
33,10 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości – uwarunkowania psychospołeczne. Komu i kiedy seks przynosi radość?

Monografia jest spójną i konsekwentną analizą teoretyczną i empiryczną. Autorki, postulując szeroki oraz interakcyjny sposób badania uwarunkowań satysfakcji seksualnej, stosują go we własnych badaniach i otrzymują wyniki potwierdzające zasadność takiego podejścia.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Książka elektroniczna E-book
Ilość

Monografia Agnieszki Nomejko i Grażyny Dolińskiej-Zygmunt jest pierwszą publikacją na rynku krajowym poświęconą uwarunkowaniom satysfakcji seksualnej doświadczanej przez kobiety i mężczyzn. [...]

Monografia zawiera pięć rozdziałów: trzy o charakterze teoretycznym i dwa przedstawiające rezultaty badań własnych. Rozdział pierwszy poświęcony został zdrowiu seksualnemu. Omówiono tu modele teoretyczne zdrowia seksualnego i satysfakcji seksualnej. W rozdziale drugim ukazano problem uwarunkowań satysfakcji seksualnej w kontekście różnych perspektyw teoretycznych i badań empirycznych. W kolejnym rozdziale podjęto zagadnienie rozwoju psychoseksualnego człowieka i uwarunkowań zadowolenia z życia seksualnego w różnych okresach dorosłości. Rozdział czwarty zawiera opis projektu badań własnych i prezentację uzyskanych wyników, a ostatni podsumowuje dokonania badawcze. Pracę zamyka zakończenie, w którym wskazano na aplikacyjny charakter autorskich badań oraz zarysowano kierunki dalszych poszukiwań badawczych.

W załączniku 1 zamieszczono autorskie narzędzia pomiaru satysfakcji seksualnej i jej wyznaczników, które mogą być wykorzystane zarówno w pracy badawczej, jak i praktyce klinicznej.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką psychologicznych uwarunkowań zadowolenia z życia seksualnego, w tym profesjonalistów (seksuologów, psychologów, lekarzy, terapeutów), a także studentów psychologii, pedagogiki i medycyny.

Fragment Zakończenia

Wartością przeprowadzonych badań jest ich aplikacyjny charakter. Uzyskane rezultaty badawcze mogą zostać wykorzystane w praktyce, w szczególności w obszarze promocji zdrowia seksualnego i jego subiektywnego wymiaru, jakim jest poczucie satysfakcji seksualnej. Prowadzone na tym polu działania powinny być skupione głównie na wzmacnianiu lub budowaniu pozytywnych przekonań związanych z seksualnością i umacnianiu poczucia osobistego wpływu na jakość tej sfery życia. Jak wykazano w niniejszej publikacji, zmienne psychologiczne mogą być równie ważne dla oceny życia seksualnego jako zadowalającego jak obiektywne funkcjonowanie seksualne czy stan somatyczny (a może nawet ważniejsze).

Komu i kiedy seks...
42 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-686-5

dr Agnieszka Nomejko 

psycholog seksuolog kliniczny, psychoterapeutka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się seksuologią, psychologią zdrowia i psychoterapią. Pracę na uczelni łączy z praktyką, w której prowadzi diagnostykę, terapię seksuologiczną i poznawczo-behawioralną osób dorosłych i par.


dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt 

psycholog, profesor w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajmuje się problematyką psychologii zdrowia. Od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące zachowań zdrowotnych, psychologicznych wyznaczników jakości zdrowia i ryzyka chorób cywilizacyjnych, a ostatnio – poświęcone uwarunkowaniom zdrowia seksualnego.

Jest autorką lub współautorką licznych publikacji, w tym artykułów i monografii, np. Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie (Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2000), Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym (wspólnie z Małgorzatą Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Agnieszka Nomejko, Grażyna Dolińska-Zygmunt

ISBN druk

978-83-8095-686-5

ISBN e-book

Objętość

194 stron

Wydanie

I, 2019

Format

A5 + skrzydełka (145x208). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp  

1. Satysfakcja seksualna jako wymiar zdrowia seksualnego   
1.1. Seksualność człowieka 
1.2. Zdrowie seksualne i jego wyznaczniki 
1.3. Pojęcie satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
1.3.1. Ujęcie potoczne
1.3.2. Perspektywa ewolucyjna 
1.3.3. Perspektywa patogenetyczna  
1.3.4. Perspektywa holistyczno-funkcjonalna  

2. Uwarunkowania satysfakcji seksualnej   
2.1. Modele uwarunkowań satysfakcji seksualnej 
2.1.1. Bio-psycho-społeczny model zdrowia seksualnego i satysfakcji seksualnej 
2.1.2. Model interpersonalnej wymiany seksualnej 
2.1.3. Model systemów ekologicznych 
2.1.4. Modele satysfakcji seksualnej wywiedzione z badań  
2.2. Uwarunkowania satysfakcji seksualnej – badania empiryczne 
2.2.1. Jakość życia      
2.2.2. Zdrowie psychiczne i somatyczne 
2.2.3. Dysfunkcje seksualne 
2.2.4. System rodzinny i wychowanie  
2.2.5. Samoocena 
2.2.6. Atrakcyjność partnera 
2.2.7. Jakość i charakterystyka bliskiego związku 
2.2.8. Praktyki seksualne 
2.3. Uwarunkowania satysfakcji seksualnej – różnice płciowe  

3. Zadowolenie z życia seksualnego w różnych okresach dorosłości 
3.1. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia 
3.2. Wczesna dorosłość 
3.3. Średnia dorosłość   
3.4. Późna dorosłość   

4. Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w kolejnych okresach dorosłości w świetle badań własnych   
4.1. Założenia i cel badań  
4.2. Metoda badań   
4.2.1. Narzędzia badawcze 
4.2.1.1. Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej   
4.2.1.2. Kwestionariusz Atrakcyjności Psychofizycznej
4.2.1.3. Kwestionariusz Praktyk Seksualnych  
4.2.1.4. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej
4.2.2. Osoby badane 
4.3. Rezultaty badań  
4.3.1. Poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn a wiek, staż i typ bliskiego związku  
4.3.1.1. Płeć a poziom satysfakcji seksualnej      
4.3.1.2. Wiek/okres dorosłości a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
4.3.1.3. Typ bliskiego związku a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
4.3.1.4. Staż bliskiego związku a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
4.3.2. Jakość bliskiego związku a satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn 
4.3.2.1. Związki atrakcyjności psychofizycznej z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn 
4.3.2.2. Związki komunikacji w bliskim związku z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn 
4.3.2.3. Jakość bliskiego związku – atrakcyjność psychofizyczna a satysfakcja seksualna osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości 
4.3.2.4. Jakość bliskiego związku – komunikacja a satysfakcja seksualna osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości 
4.3.3. Praktyki seksualne a satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn 
4.3.3.1. Związki praktyk seksualnych (nasilenie, stopień przyjemności) z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn
4.3.3.2. Praktyki seksualne a satysfakcja seksualna osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości 
4.3.4. Wielowymiarowe modele zależności pomiędzy zmiennymi 
4.3.4.1. Model psychospołecznych wyznaczników satysfakcji seksualnej kobiet 
4.3.4.2. Model psychospołecznych wyznaczników satysfakcji seksualnej mężczyzn 

5. Podsumowanie wyników badań 
5.1. Płeć a poziom satysfakcji seksualnej 
5.2. Wiek/okres dorosłości a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
5.3. Typ bliskiego związku a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
5.4. Staż bliskiego związku a poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn 
5.5. Jakość bliskiego związku a satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości 
5.6. Praktyki seksualne a satysfakcja seksualna kobiet i mężczyzn w kolejnych okresach dorosłości 
5.7. Predyktory satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn – wielowymiarowe modele zależności 

Zakończenie 

Załącznik 1. Autorskie kwestionariusze badawcze  

Załącznik 2. Statystyki opisowe zmiennych z kategorii jakość bliskiego związku 

Załącznik 3. Statystyki opisowe zmiennych z kategorii praktyki seksualne 

Bibliografia 

Spis schematów, tabel i wykresów

Fragment

Monografia Agnieszki Nomejko i Grażyny Dolińskiej-Zygmunt jest pierwszą publikacją na rynku krajowym poświęconą uwarunkowaniom satysfakcji seksualnej doświadczanej przez kobiety i mężczyzn. Należy podkreślić niezaprzeczalnie nowatorski jej walor związany z próbą odpowiedzi – na podstawie uzyskanych rezultatów badawczych – na fundamentalne pytanie o psychologiczne predyktory satysfakcji seksualnej, z uwzględnieniem nie tylko właściwości podmiotowych, ale także wieku oraz statusu i stażu związku. W Polsce można odnotować zaledwie jednostkowe i na ogół fragmentaryczne doniesienia z badań nad wyznacznikami satysfakcji seksualnej. Brakuje natomiast opracowań prezentujących wyniki badań przekrojowych, obejmujących zróżnicowaną wiekowo populację badawczą. Książka wypełnia lukę w obszarze dociekań poświęconych determinantom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej, średniej oraz późnej dorosłości. Szczególnie ważny wydaje się ten ostatni okres, w zasadzie bowiem brak jest badań nad seksualnością osób w wieku senioralnym.

Z recenzji prof. dr hab. Niny Ogińskiej-Bulik


Monografia jest spójną i konsekwentną analizą teoretyczną i empiryczną. Autorki, postulując szeroki oraz interakcyjny sposób badania uwarunkowań satysfakcji seksualnej, stosują go we własnych badaniach i otrzymują wyniki potwierdzające zasadność takiego podejścia. Rezultaty te stanowią znaczny wkład do wiedzy na temat satysfakcji seksualnej. Zbadanie predyktorów zadowolenia z życia intymnego kobiet i mężczyzn w różnym wieku nie tylko poszerza obraz badanego zjawiska, lecz także daje szeroki ogląd możliwych czynników utrudniających uzyskanie satysfakcji seksualnej przez osoby w poszczególnych grupach wiekowych.

Z recenzji dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło