• Obniżka
Karuzela z mężczyznami

Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych

ISBN: 978-83-7587-684-0
36,19 zł
23,19 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana publikacja zbiorowa przygotowana przez Katarzynę Wojnicką i Ewelinę Ciaputę jest jedną z nielicznych dotąd prac na gruncie polskim dotykających problematyki związanej z męskością.

Wersja książki
Ilość

Studia nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości stanowią trzecią odsłonę naukowej refleksji dotyczącej zjawisk społecznych, w których pierwszoplanową rolę odgrywa płeć społeczno-kulturowa, innymi słowy: gender. Pojawienie się w dyskursie akademickim tego typu problematyki badawczej było swoistą odpowiedzią na tendencję charakterystyczną dla współczesnej humanistyki: włączania tematyki genderowej w powszechny dyskurs naukowy. Studia nad męskością stanowiły tym samym dopełnienie powstałych już wcześniej zarówno studiów kobiecych (women’s studies), które z czasem częściowo ewoluowały w bardziej ogólne gender studies, jak i studiów gejowsko-lesbijskich (gay & lesbian studies), z których w późniejszym okresie wyodrębniły się queer studies.

[…] publikacja zbiorowa przygotowana przez Katarzynę Wojnicką i Ewelinę Ciaputę jest jedną z nielicznych dotąd prac na gruncie polskim dotykających problematyki związanej z męskością. Tego typu refleksja naukowa, obecna od dawna na zachodnich uniwersytetach, stanowi wciąż jeszcze świeży i nieodkryty temat w polskich naukach społeczno-humanistycznych. Sama problematyka została wprowadzona na grunt polski stosunkowo niedawno. […] Tym samym zrodziła się potrzeba stworzenia odpowiedniej literatury, która dostarczyłaby wiedzy na temat polskich uwarunkowań związanych z kwestią męskości. To właśnie oczekiwanie doskonale spełnia niniejsza publikacja. Książka stanowi bowiem zbiór tekstów, przygotowanych przez zespół młodych badaczy […], w których zmagają się oni z analizą i znaczeniem problematyki męskości, sytuacji mężczyzn i ich kondycji w odniesieniu do takich kwestii, jak: rodzina, media, zdrowie czy szeroko pojęta polityka. Teksty te są niezwykle bogate, w zdecydowanej większości oparte na nowatorskich badaniach własnych młodych adeptów nauki, co czyni całą publikację bardzo wartościową i zdecydowanie wartą uwagi.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany

144 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-684-0

Katarzyna Wojnicka

Socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Barcelonie oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się socjologią ruchów społecznych i socjologią gender – szczególnie studiami nad męskością i socjologią queer oraz socjologią codzienności. Rozprawę doktorską postanowiła poświęcić problematyce męskich ruchów społecznych. Jest współredaktorką monografii naukowych: Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? (Warszawa 2009), Gender w społeczeństwie polskim (Kraków 2011), a także autorką kil kuna stu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych oscylujących wokół kategorii gender.

Ciaputa Ewelina

Socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki gender, nie(hetero)normatywnych tożsamości, transgresji oraz emancypacji. Obecnie zajmuje się zjawiskiem seksualizacji przestrzeni publicznej oraz jej potencjalnego wpływu na emancypację kobiet i mniejszości seksualnych.

dr Krzysztof Arcimowicz

Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadził zajęcia z zakresu studiów nad męskością na Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp (Gdańsk 2003) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oscylujących wokół kategorii gender. Jego zainteresowania badawcze skupiają się obecnie na obrazach męskości i kobiecości w przekazach telewizyjnych.

Marianna Borowska

Socjolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zainteresowania zawodowe: socjologia męskości oraz leczenie przestępców seksualnych. Fanka norweskich krajobrazów i norweskiego stylu życia. Obecnie mieszka w Bodo.

dr Magdalena Dąbrowska

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obroniła pracę doktorską analizującą związki między kulturą a polityką na rzecz równości płci w Polsce. Brała udział w projekcie badawczym Komisji Europejskiej QUING (Quality in Gender and Equality Policies, www.quing.eu). Redaktorka e-booka Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (do bezpłatnego pobrania na portalu www.wiedzaiedukacja.eu). Sekretarz redakcji najstarszego internetowego pisma naukowego „Kultura i Historia”. Absolwentka Gender Studies na Central European University w Budapeszcie. Obecnie interesuje się tematyką cielesności i seksualności w kulturze, cyberfeminizmem oraz prawami zwierząt.

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje doktorat poświęcony kulturowym modelom i wzorom kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa. Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego Stereotypom – Nie!, w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW) 2007, koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (departament ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji) oraz Komisję Europejską. Podjęto w nim między innymi problem stereotypów społecznych ról matki i ojca. Była członkiem zespołu badawczego w projekcie Mama w pracy – społeczne uwarunkowania procesu powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, realizowanego przez firmę szkoleniowo-badawczą Human Resources Project HRP w Łodzi. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych społecznym rolom kobiet i mężczyzn, stereotypom płci oraz nierównościom płci.

Łukasz Kielban

Historyk męskości, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w 2010 roku. Bada wzorzec zawarty w etosie oficerskim w Polsce międzywojennej jako jeden z dominujących wówczas modeli męskości. Pracuje nad popularyzacją teorii gender na Wydziale Historycznym UAM w sekcji Historii Gender. Działa w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości na UAM, przy organizacji studiów podyplomowych Gender Studies, na których współprowadzi (od 2011/2012) zajęcia z dziedziny historii gender.

dr Urszula Kluczyńska

Socjolożka i pedagożka, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka monografi i: Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Toruń 2009) oraz licznych publikacji z zakresu studiów nad mężczyznami, przemian tożsamości i edukacyjnych kontekstów kultury popularnej.

Łukasz Kupiec

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na Wydziale Filologicznym UP, instruktor teatralny i nauczyciel licealny. Interesuje się filozoficznymi aspektami cielesności, płciowości i seksualności, estetyką męskości w literaturach byłego bloku komunistycznego oraz edukacyjnym potencjałem teorii gender i queer.

Bartłomiej Lis

Socjolog, absolwent Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiował Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Oslo. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się socjologią męskości, ciała i seksualności. Prowadzi badania dotyczące norm płciowych i strategii tożsamościowych gejów oraz na temat gejowskiej pornografii i tego, co na jej podstawie można powiedzieć o tożsamości płciowej homoseksualnych mężczyzn. Autor kilkunastu artykułów z zakresu man and asculinities studies oraz teorii queer. Wykładowca Queer Studies KPH. Od listopada 2009 roku współpracuje z Fundacją Sztuki Współczesnej Art Transparent. Interesuje go percepcja problematyki genderowej i queerowej przez sztukę najnowszą. Chciałby pojechać na Spitsbergen i tam spokojnie napisać książkę oraz poobserwować ptaki.

Agata Młodawska

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała w Krakowie i Almerii (Hiszpania); obecnie jest stażystką w Instytucie Studiów Kobiecych w Granadzie. Prowadziła badania nad dyskursem antyfeministycznym we współczesnej Polsce, zmianami w modelu macierzyństwa we współczesnej Polsce oraz internetowym dyskursem bezdzietności. Realizowała badania w ramach projektu RECON (Reconsituting Democracy in Europe), współpracowała z Bankiem Światowym przy realizacji projektu Gender and Economic Choices. Współredaktorka portalu nowe-peryferie.pl.

Seweryn Rudnicki

Socjolog i psycholog. Uczestnik, analityk lub kierownik wielu projektów badawczych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z badań społecznych i marketingowych. Gdy ma czas na uprawianie nauki, zajmuje się socjologią ciała i socjologią internetu. Nawet gdy nie ma czasu, interesuje się zastosowaniem metod semiotycznych w badaniach społecznych.

dr Karolina Stefaniak

Jest doktorem językoznawstwa, niezależną badaczką i tłumaczką. Publikuje artykuły na temat interakcji między lekarzem a pacjentem oraz medykalizacji życia codziennego; zajmuje się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych i instytucjonalnych. Ostatnio opublikowała książkę Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent (Wrocław 2011).

Justyna Struzik

Doktorantka w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są studia gender, teoria queer i nowe ruchy społeczne. Swoją rozprawę doktorską zamierza poświęcić analizie ruchu LGBTQ w Polsce po 1989 roku z perspektywy teorii queer.

Justyna Stypińska

Doktorantka w Katedrze Norm i Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Maastricht. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa UJ. Jej zainteresowania naukowe to socjologia prawa, nierówności społeczne, dyskryminacja, mniejszości społeczne, demokracja. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się problemem ageizmu w Polsce.

Marcin Śmietana

Doktorant w Instytucie Teorii Socjologicznej na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie prowadził zajęcia z socjologii edukacji, a także brał udział w europejskich i hiszpańskich projektach badawczych związanych z tą dziedziną oraz z relacjami płci. Zakres jego zainteresowań badawczych to zarówno krytyczna oraz jakościowa socjologia płci i seksualności, jak również socjologia edukacji, komunikacji i działania społecznego. Tematem pracy doktorskiej, realizowanej dzięki stypendium Rządu Katalonii, uczynił relacje hiszpańskich rodzin ojców gejów z otaczającym je światem społecznym, szczególnie ze szkołą ich dzieci. Praca została rozwinięta podczas pobytu akademickiego w Centrum Badań nad Rodziną na Uniwersytecie w Cambridge. Jej rezultaty zaprezentowano na ostatnich konferencjach organizacji ISA, ESA i FES. Ukończył studia magisterskie z socjologii, a wcześniej także z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rezultatem jego ówczesnych badań są między innymi publikacje w książkach Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna (współredagowanej z K. Slany i B. Kowalską; Kraków 2005) oraz Mężczyźni na rzecz zmiany (red. H. Lipowska-Teutsch; Kraków 2006).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wojnicka Katarzyna, Ciaputa Ewelina

ISBN druk

978-83-7587-684-0

ISBN e-book

978-83-7587-678-9

Objętość

322 stron

Wydanie

II, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa

Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości

Część 1

Męskość w dyskursie medialnym

Katarzyna Wojnicka, Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska

Mężczyźni, męskość, ciała – zarys problematyki

Krzysztof Arcimowicz

Nowe wizerunki mężczyzn w polskich przekazach telewizyjnych

Urszula Kluczyńska

Męska dominacja i piłka nożna. Analizy medialnych prezentacji

Karolina Stefaniak, Edyta Zierkiewicz

„Zadbaj o swojego mężczyznę”. Reprodukcja i medykalizacja hegemonicznej męskości w czasopismach dla kobiet

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Publiczny dyskurs o współczesnym ojcostwie w Polsce

Część 2

Męskości (nie)normatywne

Marcin Śmietana

„Matczyni” ojcowie? Męskość i kobiecość w hiszpańskich rodzinach ojców gejów

Bartłomiej Lis

„Bardzo hetero gej” – męskość normatywna: przykład strategii tożsamościowej homoseksualnych mężczyzn

Katarzyna Wojnicka, Agata Młodawska

„Polish boyfriend”

Łukasz Kupiec

Między słowami drugiej płci. O mężczyznach i męskościach w Drugiej płci Simone de Beauvoir

Część 3

Męskość a sfera publiczna

Magdalena Dąbrowska

Męskość, aborcja i ekonomiczne przemiany okresu transformacji

Katarzyna Wojnicka, Justyna Struzik

Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce

Marianna Borowska

Fenomen męskiego striptizu w Polsce – analiza zjawiska

Łukasz Kielban

Performatywna moc obrazy. Obrona honoru a budowanie tożsamości płciowej oficerów II Rzeczypospolitej

Ewelina Ciaputa, Katarzyna Wojnicka

Zakończenie

Noty o autorach i autorkach

[…] wielość tekstów pozwala na zademonstrowanie wielu punktów widzenia i ujęć badawczych […]. Udało się autorkom tak wybrać teksty, by uchwycić wieloaspektowość i złożoność opisywanego fenomenu męskości […]. Ze względu na zróżnicowanie zarówno problematyki, jak i podejść poszczególnych autorów książka stanowi ciekawą prezentację socjologicznych badań nad problematyką męskości w Polsce. Jako rodzaj wprowadzenia będzie stanowić ciekawy materiał edukacyjny dla studentów – zwłaszcza socjologii, kulturoznawstwa i studiów gender. Z pewnością znajdzie też wielu odbiorców poza środowiskiem akademickim, wśród osób zainteresowanych szeroko rozumianymi badaniami nad społeczno-kulturową tożsamością płci.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Radkiewicz

[…] publikacja zbiorowa przygotowana przez Katarzynę Wojnicką i Ewelinę Ciaputę jest jedną z nielicznych dotąd prac na gruncie polskim dotykających problematyki związanej z męskością. Tego typu refleksja naukowa, obecna od dawna na zachodnich uniwersytetach, stanowi wciąż jeszcze świeży i nieodkryty temat w polskich naukach społeczno-humanistycznych. Sama problematyka została wprowadzona na grunt polski stosunkowo niedawno. […] Tym samym zrodziła się potrzeba stworzenia odpowiedniej literatury, która dostarczyłaby wiedzy na temat polskich uwarunkowań związanych z kwestią męskości. To właśnie oczekiwanie doskonale spełnia niniejsza publikacja. Książka stanowi bowiem zbiór tekstów, przygotowanych przez zespół młodych badaczy […], w których zmagają się oni z analizą i znaczeniem problematyki męskości, sytuacji mężczyzn i ich kondycji w odniesieniu do takich kwestii, jak: rodzina, media, zdrowie czy szeroko pojęta polityka. Teksty te są niezwykle bogate, w zdecydowanej większości oparte na nowatorskich badaniach własnych młodych adeptów nauki, co czyni całą publikację bardzo wartościową i zdecydowanie wartą uwagi.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany


Rzecz o męskości Zazwyczaj to kobieta, jako istota uznana za skomplikowaną i zdolną do nieprzewidywalnych zachowań, stanowi przedmiot badań naukowych czy … literackich. Tymczasem studia nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości są trzecią odsłoną naukowej refleksji dotyczącej zjawisk społecznych, w których główną rolę odgrywa płeć społeczno-kulturowa, czyli gender. Studia nad męskością stanowią uzupełnienie wcześniejszych studiów kobiecych, które ewoluowały w gender studies, jak i studiów gejowsko-lesbijskich z których wyodrębniły się queer studies. O owych studiach nad męskością traktuje książka „Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych” pod redakcją naukową Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja zbiorowa przygotowana przez wyżej wymienione panie, jest jedną z nielicznych prac w tym zakresie, a służyć może nie tylko członkom akademickiej braci, ale i psychologom społecznym, socjologom i wszystkim zainteresowanym tematyką men`s studies.

„Karuzela z mężczyznami” została podzielona na trzy części, obejmujące swym zakresem tematycznym poszczególne zagadnienia odzwierciedlające rozwój studiów nad męskością i ich coraz większą popularność. Część pierwsza, czyli „Męskość w dyskursie medialnym” prezentuje najciekawsze aspekty medialnego dyskursu poświeconego męskości. W temat wprowadza nas artykuł Katarzyny Wojnickiej, Seweryna Rudnickiego i Justyny Stypińskiej, będący syntezą głównych podejść do zagadnień w zakresie studiów nad męskością. Autorzy nakreślili problem, jakim jest miejsce ciała i cielesności w ramach tej dyscypliny naukowej, podkreślając, że włączenie pojęcia ciała do dyskursu socjologicznego miało znaczące konsekwencje dla rozwoju teorii społecznej. Zwraca również uwagę fakt, iż wizerunki męskiego ciała, a w szczególności ich medialne reprezentacje, stanowią jeden z trzonów korporalnej refleksji męskościowej, a jednym z najczęściej analizowanych obszarów wchodzących w zakres rozważań na temat męskiego ciała jest świat reklamy.

„Męskości (nie)normatywne” to temat przewodni kolejnej części opracowania, będącej kontynuacją problematyki związanej z pełnieniem ról rodzicielskich. Rozdział ten rozpoczyna Marcin Śmietana swoim artykułem „<> ojcowie? Męskość i kobiecość w hiszpańskich rodzinach gejów", będącym fragmentem dysertacji napisanej na Uniwersytecie Bolońskim. Co to znaczy "być ojcem"? Czy i jak jest to różne od bycia matką? – autor w nowatorski sposób zmierzy się z tym problemem, zwracając uwagę na szczególnie ciekawy test idei ojcostwa i macierzyństwa. Będzie to jednocześnie próba wyjaśnienia, co się dzieje w wypadku, kiedy biologiczna płeć rodziców nie stanowi pretekstu do odgrywania na ich podstawie dwóch różnych ról społecznych. Drugą część zbioru zamyka esej Łukasza Kupca poświęcony nowatorskiemu spojrzeniu na „Drugą płeć” Simone de Beauvoir. Autor wyczerpująco analizuje lekturę, podkreślając, że winna być ona podstawową dla wszystkich pragnących zajmować się szeroko pojętymi studiami męskimi.

Ostatnią część książki „Męskość a sfera publiczna” rozpoczyna tekst Magdaleny Dąbrowskiej, która poddaje analizie dyskurs polityczny dotyczący (de)legalizacji aborcji oraz jego wpływ na podtrzymanie paradygmatu męskości funkcjonującego w Polsce w okresie transformacji społeczno-ustrojowej. Natomiast zamykający rozdział artykuł Łukasza Kielbana dotyczy honoru, traktowanego przez autora jako podstawowy czynnik kształtujący tożsamość elity Polski międzywojennej.

Publikacja „Karuzela z mężczyznami” jest wszechstronnym spojrzeniem na problematykę społeczną, a dokładnie na jej podstawową kategorię analityczną, czyli wieloaspektową męskość. Analizy zawarte w książce odnoszą się często do medialnych dyskursów, przy czym te media, jako istotny pośrednik socjalizacji do ról płciowych, stanowią przedmiot analizy pod względem (re)produkowania w nich modeli męskości w Polsce. Autorzy zauważają, że zmiany w zakresie nowo kształtujących się męskości wskazują na budulec tożsamości mężczyzny, którym są czynniki społeczno-kulturowe, historyczne i ekonomiczne. Zgłębiając to zagadnienie, książka dostarcza obszernej wiedzy na temat polskich uwarunkowań związanych z kwestią męskości, stanowiąc fascynującą prezentację badań socjologicznych. Publikacja może stanowić nieocenione źródło informacji dla wszystkich zmagających się z analizą i znaczeniem problematyki męskości - nie tylko dla studentów, ale i dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami socjologicznymi.

Justyna Gul
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,Karuzela-z-mezczyznami,4149

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło