• Nowy
MŁODA SOCJOLOGIA O SPOŁECZEŃSTWIE

MŁODA SOCJOLOGIA O SPOŁECZEŃSTWIE

ISBN: 978-83-8294-285-9
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zapraszamy do wersji elektronicznej e-book w formacie

PDF - BEZPŁATNIE

Fragment recenzji profesor Magdalena Dudkiewicz pisze: Nadchodzi nowe – było to widać podczas Panelu Komitetu Socjologii PAN pod tytułem „Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?”, jednego z najciekawszych wydarzeń podczas XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie w 2022 roku. Nie mamy się czego bać: młode pokolenie, mimo całej złożoności realiów, w jakich przychodzi mu rozpoczynaćswoją karierę naukową, bardzo dobrze rokuje. Wygląda na to, że zaprezentowani  w tomie Autorzy i Autorki są świadomi swojej roli zawodowej, odpowiedzialni, ciekawi świata i gotowi podejmować...

Wersja książki
Ilość

Publikacja zawiera 15 tekstów, które zostały podzielone na trzy części.

pobierzPierwsza część „Młoda socjologia o teorii i metodzie socjologicznej” ukazuje podejście młodych socjologów do teorii oraz metodologii socjologicznej. Filip Oszczyk zajmuje się ikonicznością, wskazując konieczność jej włączenia do teorii pamięci społecznej, zdając sobie jednak sprawę z trudności, które są z tym związane. Marcin Baumann wykorzystuje Krytyczną Analizę Dyskursu do analizy dyskursu dotyczącego terenu byłego obozu KL Płaszów. Piotr M. Statucki stawia pytanie o podejście socjologii do myśli filozoficznej, o jej znajomość i stosowanie, wykorzystując do swoich rozważań myśl Martina Heideggera. Ostatni w tej części tekst autorstwa Angeliki Kapuścik, Olgi Korczyńskiej i Ksawerego Olczyka przedstawia wątpliwości młodych badaczy, które odnoszą do Kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Część druga pt. „Młoda socjologia o krzywdzie i niesprawiedliwości” jest zróżnicowana, ale zawarte w niej teksty łączy wrażliwość społeczna młodych badaczek. Agata Stępnik zajmuje się mechanizmami przemocy symbolicznej w KL Auschwitz-Birkenau, co nie jest oczywiste wobec dominującej przemocy fizycznej i psychicznej w codzienności obozu. Kolejne dwa teksty związane są z inwazją Rosji na Ukrainę: Natalia Bełdyga analizuje sytuację społeczności przesmyku suwalskiego w obliczu kryzysu humanitarnego, zaś Katarzyna Krakowska przedstawia kulisy pomocy organizowanej w 2022 r. w związku z gwałtownym kryzysem uchodźczym. Nieco inną tematykę, choć wciąż pokazującą wrażliwość społeczną, przedstawia Aleksandra Wańczyk, która przygląda się przestrzeni muzealnej przez pryzmat osób wykluczonych.

Trzecia część monografii zatytułowana „Młoda socjologia o zjawiskach kulturowych” to zbiór tekstów analizujących różnorodne zjawiska kulturowe. Martyna Olszak, wykorzystując swoje doświadczenie na stanowisku rekruterki, podejmuje temat niejawności płac w Polsce, osadzając swoje analizy w szerszym kontekście społecznym. Karolina Kurek- Suwała opisała funkcjonowanie jedynej żeńskiej korporacji akademickiej w Polsce. Ciekawym przykładem analizy danych zastanych jest tekst Justyny Józwowicz, która między innymi wskazuje na ciekawe zjawisko rozbieżności pomiędzy religijnością a manifestowaną akceptacją postulatów feministycznych niezgodnych z nauką Kościoła. Podobne refleksje (dotyczące wyznawanych wartości) odnaleźć można także w rozdziale Marty Faustyny Chmielevskiej, która prezentuje wzorce kobiecości i męskości na podstawie badania tradycyjnych ról weselnych w polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Ostatnie trzy teksty pokazują, jak wiele nowych, ciekawych zjawisk czeka na socjologów: Marta Wieteska zajmuje się nacjonalizmem stadionowych opraw kibicowskich, Agnieszka Morozowska analizuje wspólnototwórczy charakter festiwalu Up To Date w Białymstoku, a Piotr Walkowiak przygląda się społeczności hodowców gołębi.

440 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-265-1

Marcin Baumann

Jest absolwentem studiów I i II stopnia kierunku socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warsztat pisarski szlifował jako specjalista pracowni medialnej portalu patrznarece.pl, zajmującego się zwalczaniem dezinformacji w sieci. Dzieli się swoimi analizami oraz refleksjami dotyczącymi badań socjologicznych podczas wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Obecnie pracuje w Zespole ds. Realizacji Badań w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ oraz współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Interesuje się socjologią Internetu, socjologią miasta, socjologią problemów społecznych, tematyką Web 2.0 oraz zagadnieniem dezinformacji w sieci.

E-mail: marcin.baumann@alumni.uj.edu.pl

Natalia Bełdyga Doktorantka oraz członkini grupy badawczej Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój na Wydziale Nauk Społecznych, Sztuk i Humanistycznych Politechniki Kowieńskiej na kierunku socjologia, ze specjalizacją socjologia ryzyka. Współuczestniczy w działaniach akademickiego stowarzyszenia europejskich socjologów – ESA, europejskiego oddziału Towarzystwa Analiz Ryzyka – SRA Europe, Litewskiego Stowarzyszenia Socjologicznego – LSA oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członkini społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałki oraz wolontariuszka i sekretarz Fundacji Teraz Wschód. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Collegium Civitas. Specjalistka ds. dyplomacji kulturalnej, dziennikarka oraz producentka współpracująca z Agence France–Presse Services. Jej badania oraz zainteresowania naukowe dotyczą odporności społeczności na kryzys i niepewność.

E-mail: natalia.beldyga@ktu.edu

Marta Faustyna Chmielevska

Studentka II roku studiów magisterskich (socjologia w ramach MISH, Uniwersytet Warszawski) oraz absolwentka filologii włoskiej i socjologii w MISH na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach wymian międzynarodowych studiowała na włoskich uniwersytetach La Sapienza w Rzymie oraz Università degli Studi di Milano. Stypendystka i ambasadorka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Posługuje się biegle czterema językami obcymi (angielskim, włoskim, litewskim i rosyjskim) oraz uczy się francuskiego. Do jej zainteresowań naukowych należą tożsamość narodowa, zróżnicowanie kulturowe oraz tematy leżące na pograniczu socjologii, antropologii i etnologii. Pasjonują ją również dziedziny, w których nauka przecina się z dyplomacją.

E-mail: m.chmielevska@student.uw.edu.pl

Justyna Józwowicz

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w dyscyplinie nauki socjologiczne. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół feminizmu oraz grup mniejszościowych. W pracy doktorskiej podejmuje temat postaw feministycznych wierzących Polek. E-mail: j.jozwowicz@uwb.edu.pl

Angelika Kapuścik

Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Socjologia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego „Metoda”, w ramach którego aktywnie współtworzy życie uczelni. W przeszłości brała udział w projekcie tutoringowym „Mistrzowie dydaktyki”, obecnie współpracuje z łódzkim teatrem w ramach projektu Science Hub UŁ. Naukowo oraz badawczo interesuje się metodologią badań nauk społecznych, a konkretnie sytuacją badawczą w badaniach jakościowych, kwestiami etycznymi badań społecznych, badaniem interakcji oraz badaniami biograficznymi.

E-mail: angelika.kapuscik@edu.uni.lodz.pl

Olga Korczyńska

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wiceprezeska socjologicznego Studenckiego Koła Naukowego „Metoda”. Współpracująca w ramach projektu Science Hub UŁ z Fundacją Skarby Pokoleń. Zawodowo zajmująca się realizacją badań jakościowych i ilościowych w Biurze Badań Społecznych Question Mark. Socjologicznie zainteresowana jest przede wszystkim kwestiami metodologicznymi, ale także tematyką konfliktów (mikro- i makrospołecznych). Swoje główne pasje pogłębiła dzięki współpracy tutoringowej, a aktualnie rozwija je w swojej pracy magisterskiej, dotyczącej różnic pomiędzy ilościowymi metodami badań w przypadku poruszania tematów wrażliwych.

E-mail: olga.korczynska@edu.uni.lodz.pl

Katarzyna Krakowska

Magistra socjologii. Asystentka w Katedrze Socjologii oraz Instytucie Socjologii im. E. Wnuk-Lipińskiego w Collegium Civitas w Warszawie. Członkini Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nauczycielka akademicka prowadząca m.in. zajęcia z myślenia socjologicznego, technik badań jakościowych oraz analizy jakościowej. Aktywna badaczka. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze
socjologii ruchów migracyjnych i dotyczą przede wszystkim sytuacji migrujących kobiet. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę angażuje się w projekty naukowe poświęcone losom osób uchodźczych z Ukrainy. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą uchodźczyniom z Ukrainy w Polsce.

E-mail: katarzyna.krakowska@civitas.edu.pl

Karolina Kurek-Suwała

Studentka studiów magisterskich w Collegium Civitas na kierunku socjologia. Członkini zarządu Koła Naukowego Socjologii Collegium Civitas. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Oddział Warszawski. W roku akademickim 2022/2023 sekretarz stowarzyszenia Plateria Varsoviensis. Szczególnie interesuje ją mikrosocjologia i badania autoetnograficzne.

E-mail: k.kurek.suwala@gmail.com 

Agnieszka Morozowska

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku, kontynuuje na tym uniwersytecie studia socjologiczne drugiego stopnia. Prezeska Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego, podejmuje aktywności w ramach tandemu naukowego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej, współczesnymi formami uczestnictwa w kulturze oraz wspólnotowością i relacjogennością w kontekście eventów kulturalnych. Obecnie współrealizatorka projektu badawczego poświęconego festiwalowi Up To Date. Zwolenniczka książek z dziedzin psychologii ogólnej i neuropsychologii.

E-mail: a.morozowska@wp.pl 

Ksawery Olczyk

Student ostatniego roku studiów magisterskich socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Prezes socjologicznego Studenckiego Koła Naukowego „Metoda”. Współpracujący w ramach uniwersyteckiego projektu Science Hub UŁ z Teatrem Pinokio w Łodzi. Tematycznie zainteresowany socjologią oraz problematyką z pogranicza filozofii i nauk społecznych, badawczo natomiast tematem prekariatu, pracy oraz jej wpływu na jednostkę w systemie kapitalistycznym. Swoje zainteresowania porusza i rozwija w pracach dyplomowych oraz artykułach. W przeszłości zaangażowany w działalność aktywistyczną o charakterze proklimatycznym oraz prorównościowym.

E-mail: ksawery.olczyk@edu.uni.lodz.pl

Martyna Olszak

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów licencjackich na tym samym wydziale. Do jenaukowych zainteresowań w szczególności należą: socjologia pracy, socjologia organizacji oraz społeczny wymiar czasu. Zaplecze socjologiczne przekłada na doświadczenie zawodowe, pracując jako młodsza specjalistka w obszarze Human Resources.

E-mail: martynaolszak39@gmail.com

Filip Oszczyk

Student socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalizacji Analiza danych i badania społeczne, oraz ewaluator związany z IBC Advisory. Zainteresowanie badawcze obejmują: ewaluację, socjologię edukacji oraz socjologię kulturową.

E-mail: oszczykf@gmail.com

Piotr M. Statucki

Doktorant w dyscyplinie nauk socjologicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Działa w uczelnianym samorządzie doktoranckim, zajmując się m.in. tematem zdrowia psychicznego doktorantów_ek. Do jego zainteresowań badawczych należą: socjologia kultury, społeczny wymiar czasu i przestrzeni, kultury i tożsamości miejskie.

E-mail: piotr.statucki@edu.uni.lodz.pl 

Agata Stępnik

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniem sztuki tworzonej na zlecenie władz obozowych przez więźniarki i więźniów KL Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Absolwentka socjologii oraz judaistyki na UJ. Od 2017 r. współpracuje z Miejscem Pamięci i Muzeum Auschwitz- -Birkenau. Laureatka m.in. Nagrody Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau „Gdyby zabrakło dziesięciu...”. Obecnie główny przedmiot jej zainteresowania naukowego stanowi socjologia sztuki. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozmaite zagadnienia z zakresu historii kompleksu KL Auschwitz–Birkenau oraz sztuki (po) obozowej, a także mechanizmy propagandy Trzeciej Rzeszy i dyskurs współczesnego antysemityzmu.

E-mail: agata.stepnik@doctoral.uj.edu.pl

Piotr Walkowiak

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca akademicki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Collegium Humanum i WSB Merito w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Oddział Szczeciński, Sekcja Socjologii Miasta. Przewodniczący Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży „Young Power”. Prowadzi autorski kanał na YouTube „Z pasji do socjologii”. W zakresie jego zainteresowań naukowych i badawczych jest socjologia. Szczególnie interesuje gofunkcjonowanie, działania i relacje ludzi i grup społecznych w przestrzeni miejskiej oraz wiejskiej, relacje między ludźmi a gołębiami, formy aktywności i turystyki, kapitał społeczny i kulturowy, symboliczny interakcjonizm oraz wyobraźnia socjologiczna.

E-mail: piotr.walkowiak@phd.usz.edu.pl

Aleksandra Wańczyk

Absolwentka muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, asystentka osób niepełnosprawnych, pilotka wycieczek, członkini ICOM Polska, certyfikowana trenerka sportu pamięci. Czynna muzealniczka, uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych z zakresu muzealnictwa i edukacji kulturalnej. Zainteresowania badawcze kieruje w stronę optymalizacji przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami, edukacji włączającej oraz modelu muzeum forum. W ramach Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum realizuje autorski projekt badawczy pn. „Muzeum, jako trzecie miejsce osób wykluczonych społecznie”, prowadząc wywiady pogłębione w gminach wiejskich.

E-mail: 26976@student.ignatianum.edu.pl 

Marta Wieteska

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię sportu, w szczególności wątek kibiców piłkarskich. W 2022 r. obroniła pracę licencjacką na kierunku socjologia „Trybuny jako tablica ogłoszeń. Treść opraw stadionowych na przykładzie »Kotła« Lecha Poznań w latach 2017–2021” pod kierunkiem naukowym dr. Przemysława Nosala. Praca została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z obszaru socjologii sportu w 2022 r. (Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). Autorka artykułu „Autoprezentacja i tablica ogłoszeń”. Analiza treści opraw meczowych na przykładzie aktywności ultrasów Lecha Poznań w latach 2017–2021 (2023). Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Socjologii UAM.

E-mail: marwie32@st.amu.edu.pl

Redakcja naukowa:

Grzegorz Całek

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grzegorz Całek (red. nauk.)

Wydanie

I, 2023

ISBN wersja drukowana

ISBN wersja e-book

978-83-8294-287-3

978-83-8294-285-9

Objętość

260 stron

Format

PDF

WSTĘP

MŁODA SOCJOLOGIA O TEORII I METODZIE SOCJOLOGICZNEJ

Filip Oszczyk
Ikoniczny wymiar pamięci społecznej

Marcin Baumann
Sposoby wykorzystania Krytycznej Analizy Dyskursu w analizach problemów społecznych współczesnych miast. Wyniki badań własnych

Piotr M. Statucki
Implikacje socjologiczne myśli Martina Heideggera na przykładzie pracy „Bycie i czas”

Angelika Kapuścik, Olga Korczyńska, Ksawery Olczyk
Wątpliwości etyczne związane z procesem badawczym na podstawie własnych doświadczeń

MŁODA SOCJOLOGIA O KRZYWDZIE I NIESPRAWIEDLIWOŚCI

Agata Stępnik
Sztuka narzędziem opresji? Przykłady działania mechanizmów przemocy symbolicznej w KL Auschwitz-Birkenau

Natalia Bełdyga
Analiza dyskursu medialnego o ryzyku i niepewności przesmyka suwalskiego w ogólnopolskich i zagranicznych mediach

Katarzyna Krakowska
Zaplecza pomocy. Społeczna teoria samoorganizującego się chaosu

Aleksandra Wańczyk
Osoby wykluczone społecznie w przestrzeni muzealnej – utopijna wizja naprawcza?

MŁODA SOCJOLOGIA O ZJAWISKACH KU LTUROWYCH

Martyna Olszak
Podejście do (nie)jawności płac w Polsce wśród osób na stanowiskach menedżerskich

Karolina Kurek-Suwała
Jakościowe studium funkcjonowania jedynej żeńskiej korporacji akademickiej w Polsce w środowisku męskich korporacji akademickich. Analiza socjologiczna

Justyna Józwowicz
Religijność a feminizm – deklaracje Polek w obrazie danych zastanych

Marta Faustyna Chmielevska
Zaradna jak swacia, odpowiedzialny jak swat – analiza wzorców kobiecości i męskości w polskiej społeczności na Wileńszczyźnie na podstawie badania tradycyjnych ról weselnych

Marta Wieteska
Banalny nacjonalizm stadionowych opraw kibicowskich. Przykład aktywności ultrasów Lecha Poznań w latach 2017–2021

Agnieszka Morozowska
Wspólnotowy i społeczny wymiar wydarzeń kulturalnych na przykładzie festiwalu Up Date w Białymstoku

Piotr Walkowiak
Ludzie i gołębie: usieciowione relacje międzygatunkowe na przykładzie hodowców sekcji Chełmsko Śląskie

BIOGRAMY AUTOREK I AUTORÓW

Pod koniec listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się Forum Młodych Socjologów – ogólnopolska konferencja naukowa adresowana, jak sama nazwa wskazuje, do młodych socjolożek i socjologów, głównie tych, którzy są na początku swojej drogi naukowej – studiują na studiach magisterskich bądź są doktorantami.

Konferencja miała być okazją dla młodych badaczek i badaczy do przedstawienia swoich przemyśleń teoretycznych, koncepcji planowanych badań lub ich wyników – w życzliwej atmosferze naukowej, sprzyjającej wymianie poglądów oraz nabywaniu doświadczeń w prowadzeniu prezentacji naukowych.

Z referatami wystąpiło 56 uczestników z 16 uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Ignatianum, Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk, Politechnika Kowieńska).

Założone cele zostały osiągnięte – zarówno z wypełnianych ankiet, jak i informacji zwrotnych nadchodzących po wydarzeniu wynika, że Forum Młodych Socjologów zostało ocenione bardzo wysoko. Cieszy szczególnie dobra ocena młodych uczestników, którzy chwalili dobrą, życzliwą atmosferę panującą podczas obrad konferencyjnych – a to było właśnie jednym z kluczowych celów Forum.

Ale organizatorom Forum Młodych Socjologów przyświecał jeszcze jeden cel: docenienie młodych naukowców, pomoc w ich wchodzeniu w świat naukowy. Dlatego wśród osób prowadzących wszystkie panele tematyczne powstał pomysł, aby dodatkowo wyróżnić najlepszych uczestników poprzez zaproponowanie im napisania tekstu do monografii wieńczącej Forum. Pomysł ten udało się zrealizować, a jego efektem jest ta właśnie monografia zatytuowana „Młoda socjologia o społeczeństwie”.


Podsumowując swoją recenzję tej publikacji, profesor Magdalena Dudkiewicz pisze:

Nadchodzi nowe – było to widać podczas Panelu Komitetu Socjologii PAN pod tytułem „Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?”, jednego z najciekawszych wydarzeń podczas XVIII Zjazdu Socjologicznego w Warszawie w 2022 roku. Nie mamy się czego bać: młode pokolenie, mimo całej złożoności realiów, w jakich przychodzi mu rozpoczynaćswoją karierę naukową, bardzo dobrze rokuje. Wygląda na to, że zaprezentowani  w tomie Autorzy i Autorki są świadomi swojej roli zawodowej, odpowiedzialni, ciekawi świata i gotowi podejmować nieoczywiste tematy w nieoczywisty sposób. Należy tylko przyglądać się temu z życzliwością, nie przeszkadzać i życzyć sobie, by nie była to jedynie niewielka elita, lecz reprezentacja szerszej grupy wkraczających na scenę naukową socjologów i socjolożek.

Myślę, że trudno o lepszą rekomendację i zachętę do zapoznania się z tą publikacją.

Grzegorz Całek
przewodniczący zarządu
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło