• Obniżka
Spory wokół imigracji

Spory wokół imigracji. Polscy i niemieccy imigranci w Winnipeg

ISBN: 978-83-7850-519-8
28,57 zł
20,57 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka składa się z sześciu rozdziałów, które mają za zadanie rekonstrukcję kontekstu dyskursu imigracyjnego...

Ilość

Książka składa się z sześciu rozdziałów, które mają za zadanie rekonstrukcję kontekstu dyskursu imigracyjnego. W pierwszym rozdziale ukazano szersze tło historyczne migracji z Europy do regionu atlantyckiego, które pozwala ująć migracje do Kanady w kontekście zjawiska ówczesnej masowej mobilności przestrzennej ludności. Ponadto przedstawione są główne kraje wysyłające (Niemcy, Austro-Węgry i Rosja). W rozdziale drugim omówiono politykę imigracyjną Kanady oraz jej wpływ na kształtowanie się postawy społeczeństwa dominującego względem imigrantów. Celem tego rozdziału jest prześledzenie mechanizmów uprawomocniania i interpretacji istniejącego systemu integracji społecznej, a także relacji między społeczeństwem dominującym a mniejszościowymi zbiorowościami etnicznymi. Rozdział trzeci przybliża doświadcze­nia osadnictwa etnicznego w Winnipeg ze szczególnym uwzględnieniem polskiej i niemieckiej społeczności imigracyjnej. Kolejne rozdziały – czwarty, piąty i szósty – zawierają szczegółową analizę dyskursu imigracyjnego. W rozdziale czwartym i piątym przedstawiono reakcje społeczeństwa dominującego na imigracje w kontekście debat nad prohibicją i dwujęzycznością oraz odpowiedź społeczności imigranckich na ich krytykę. W rozdziale szóstym zaś zaprezentowano dyskurs wykluczający etniczność podczas wojny i wydarzeń związanych ze strajkiem generalnym. Ponadto omówiono strategie obronne podejmowane przez imigrantów w okresie silnej presji asymilacyjnej ze strony społeczeństwa dominującego. W aneksie zamieszczono materiały w postaci tabel, wykresów, analiz, zdjęć i innych przedstawień graficznych, które wzbogacają treść poszczególnych rozdziałów i stanowią uzupełnienie przedstawionych w nich tez. Analiza materiału badawczego ma charakter jakościowy. Takie podejście badawcze wynika przede wszystkim z potrzeby analizy przekazu prasowego w jego kontekście, wraz z pojawiającymi się kwestiami (tematami) wokół dyskursu, ich wartościowaniem oraz strategiami dyskursywnymi.

Analiza ilościowa jest stosowana na potrzeby oszacowania skali zjawiska, jego częstości oraz w przypadku odwoływania się w przekazie prasowym do kategorii „większy”, „mniejszy”, „przeciętny” itp., aby zrozumieć lub skonfrontować informacje w wypowiedzi prasowej. Analiza ilościowa ma zatem charakter uzupełniający. Ponadto materiał badawczy wykorzystany na potrzeby badań był bardzo obszerny, co z jednej strony wymuszało w przypadku opracowania ilościowego losowanie próby, z drugiej strony, mimo że próba spełniała założenie jej losowej reprezentatywności, ponieważ autor miał dostęp do populacji generalnej, technicznie przeprowadzenie losowania i zastosowanie frekwencyjnej analizy ilościowej było niezwykle trudne ze względu na to, że gazety były udostępniane jedynie w postaci mikrofilmów (czasami o bardzo słabej jakości), co uniemożliwiało wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i bardzo ograniczało zasięg analizy ilościowej. Pełna procedura badawcza została opisana w artykule „Etniczność i dyskurs. Analiza prasy codziennej i etnicznej w Winnipeg, 1896–1919”, który ukazał się w Studiach Socjologicznych (Albański 2012a).

Zasadniczym celem przedstawionych badań jest próba uchwycenia dyskursu imigracyjnego w kontekście masowej imigracji do Kanady (w latach 1896–1914) i funkcjonowania społeczności imigranckich w Winnipeg, aby zrozumieć mechanizmy dyskursywnej walki o symbole i władze nad przypisywanymi im znaczeniami. W tym sensie Stuart Hall (1996: 613) ma rację, mówiąc, że komfort posiadania spójnej tożsamości zbiorowej to przywilej umiejętności podporządkowania sobie narracji o sobie samym. Wszelkie wołania o tożsamość etniczną są niczym innym jak nieustającą próbą sprawowania władzy nad symbolami. Na poziomie analitycznym celem są identyfikacja i opis wielopoziomowego kontekstu: migracyjnego, etnicznego, lokalnego i sytuacyjnego, na podstawie analizowanych materiałów pisanych, statystyk oraz przedstawień graficznych.

39 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Albański Łukasz

Albański ŁukaszDr Łukasz Albański jest adiunktem w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę socjologii migracji i etniczności oraz socjologię wychowania i edukacji. Badał polską i niemiecką imigrację w Kanadzie, początki i działalność ruchu eugenicznego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz symbolikę polskich i ukraińskich cmentarzy w Manitobie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów, które ukazały się na łamach czasopism: „Studia Socjologiczne”, „Great Plains Research”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” i „Nowiny Lekarskie” oraz haseł w encyklopediach: The Making of Modern Immigration (hasło Remittances) i The Encyclopedia of Populism (hasła: Social Darwinism, Franz Boas, Thorstein Veblen). Otrzymał międzynarodowe wyróżnienia i granty m.in. Graduate Student Scholarship (International Council for Canadian Studies). Był na stypendiach w Winnipeg, Berlinie i Grazu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Albański Łukasz

ISBN druk

978-83-7850-519-8

ISBN e-book


Objętość

182 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie     

1. Kontekst migracyjny: mig racje zamorskie Polaków i Niemcówdo Kanady (1870–1914)    

1.1. Region atlantycki i główne kierunki migracji zamorskich   

1.2. Cesarstwo Niemieckie 

1.3. Monarchia austro-węgierska i Cesarstwo Rosyjskie    


2. Kontekst etniczny: polityka imigracyjna i kategorie imigrantów   

2.1. Rola agentów imigracyjnych, propagandy i gatekeepers 

2.2. Natywizm i koncepcje „upośledzenia” imigrantów    

2.3. Ruchy reformatorskie i instytucje asymilacji    


3. Kontekst lokalny: Winnipeg jako społeczność przyjmująca   

3.1. Osadnictwo polskie i niemieckie w Winnipeg 

3.2. Świat imigrantów: rodzina, Kościół i organizacje świeckie 


4. Kontekst sytuacyjny: debata nad wprowadzeniem prohibicji (1892–1916) 


5. Kontekst sytuacyjny: debata na temat dwujęzyczności szkół (1887–1916)


6. Kontekst sytuacyjny: imigranci podczas wojny   

6.1. Kontekst sytuacyjny: niebezpieczni „obcy” i niepokoje społeczne w 1919 roku 

Zakończenie   

Aneks 

Bibliografia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło