• Obniżka
Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje - propozycje - koncepcje

Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje - propozycje - koncepcje

ISBN: 978-83-7308-818-4
37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce zestawiono dwudziestowieczne polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej. Starano odpowiedzieć na pytania, jakie wizje edukacji kulturalnej można zidentyfikować w obu krajach, w jaki sposób są one konstruowane, na co kładzie się w nich akcent, jaką misję przypisuje się edukacji kulturalnej?...

Ilość

W książce zestawiono dwudziestowieczne polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej. Starano odpowiedzieć na pytania, jakie wizje edukacji kulturalnej można zidentyfikować w obu krajach, w jaki sposób są one konstruowane, na co kładzie się w nich akcent, jaką misję przypisuje się edukacji kulturalnej?

Publikacja prezentująca teoretyczne projekty edukacji może mieć także walor praktyczny, gdyż wciąż szuka się porozumienia, zbliżenia, kooperacji z sąsiadem, z którym nasze kontakty nie zawsze układały się najlepiej i po dziś dzień nie są idealne. Odmienność może być płaszczyzną wymiany, źródłem wzajemnych inspiracji, impulsem do refleksji nad własnym dorobkiem i do nowych pomysłów, a być może również do stworzenia wspólnego polsko-niemieckiego projektu edukacji kulturalnej.

39 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Sylwia Słowińska

Sylwia Słowińskadoktor habilitowana dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie pedagogika, profesor UZ w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki edukacji kulturalnej, animacji kultury, aktywności kulturalnej, realizowanej zarówno w instytucjonalnych jak i nieformalnych układach oraz na problematyce szeroko rozumianej edukacji ludzi dorosłych. Wchodzi w skład redakcji czasopisma naukowego „Dyskursy Młodych Andragogów”, gdzie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury. Jest członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Słowińska Sylwia

ISBN druk

978-83-7308-818-4

ISBN e-book

Objętość

316 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział I

Niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej dawnego nurtu

Koncepcja edukacji „muzycznej”

Pojęcie edukacji „muzycznej” i „muzyczności”

Źródła koncepcji edukacji „muzycznej”

Inspiracje filozoficzne edukacji „muzycznej”

Założenia pedagogiczne koncepcji

Kształtowanie człowieka „muzycznego” celem edukacji

Masowa praca kulturalna w NRD

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania koncepcji

Filozofia marksistowska źródłem odniesień koncepcji i ideału człowieka socjalistycznego

Wychowawcze i społeczno-polityczne założenia masowej pracy kulturalnej

Rozdział II

Polska koncepcja wychowania estetycznego dawnego nurtu

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji Stefana Szumana

Kontekst filozoficzny i założenia pedagogiczne koncepcji

Wszechstronnie rozwinięta, pełna osobowość rezultatem wychowania

Slowinska-18

Rozdział III

Nowy nurt edukacji kulturalnej w Niemczech

Koncepcja socjokultury

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturalne i polityczne uwarunkowania koncepcji

Filozoficzne inspiracje socjokultury

Socjokultura – założenia edukacyjne, społeczno-kulturalne i polityczne

Człowiek aktywnym uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego i politycznego

Koncepcja edukacji kulturalnej czasu wolnego

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Teoretyczne odniesienia koncepcji

Społeczno-kulturowe tło edukacji kulturalnej czasu wolnego

Pedagogiczne założenia koncepcji

Człowiek „egzystencjalnie zintegrowany”

Rozdział IV

Klasyczne polskie koncepcje edukacji kulturalnej nowego nurtu

Koncepcja wielostronnego wychowania przez sztukę i do sztuki

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Przemiany cywilizacyjne i społeczne źródłem koncepcji

Filozoficzne inspiracje koncepcji i ideał jednostki o harmonijnej osobowości

Pedagogiczne założenia koncepcji Koncepcja wychowania filmowego egzemplifikacją wychowania przez sztukę i do sztuki

Koncepcja edukacji kulturalnej jako przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturowe uwarunkowania koncepcji przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Odniesienia filozoficzne koncepcji

Założenia pedagogiczne przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Człowiek twórczym uczestnikiem kultury

Personalistyczna koncepcja edukacji kulturalnej

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturowe tło koncepcji

Personalizm filozoficznym kontekstem koncepcji i źródłem wizji człowieka

Pedagogiczne założenia koncepcji

Rozdział V

Ponowoczesne koncepcje edukacji kulturalnej w Polsce

Ponowoczesność jako formacja kulturowa

Postmodernistyczna filozofia inspiracją koncepcji edukacji kulturalnej

Koncepcja wychowania estetycznego w ponowoczesności

Kulturowe konteksty koncepcji

Pedagogiczne założenia koncepcji

Człowiek jako refleksyjny uczestnik kultury

Koncepcja edukacji kulturalnej jako dialogu w obszarze popkultury

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Przeobrażenia społeczno-kulturowe tłem koncepcji

Filozoficzne odwołania edukacji kulturalnej jako dialogu w obszarze podkultury

Pedagogiczne założenia koncepcji

Rozdział VI

Edukacja kulturalna sąsiadujących krajów w perspektywie porównawczej

Zakończenie

Bibliografia

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło