Wartości a politycy

Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej

ISBN: 978-83-7587-255-2
22,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem tej pracy jest zbadanie „pożądanego systemu wartości i cech osobowych polityków” w świadomości studentów nauk o polityce, a więc młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia. To, czy w najbliższej przyszłości zaangażują się oni w różne formy aktywności społecznej czy politycznej

Ilość

Celem tej pracy jest zbadanie „pożądanego systemu wartości i cech osobowych polityków” w świadomości studentów nauk o polityce, a więc młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia. To, czy w najbliższej przyszłości zaangażują się oni w różne formy aktywności społecznej czy politycznej, zależy od ich poczucia bezpośredniej czy bardziej pośredniej kontroli nad możliwością zrealizowania swoich planów i marzeń życiowych.

Konstrukcja pracy została podporządkowana przedstawionemu celowi badań. Treści zawarte w rozdziale 1. mają pobudzić refleksję nad znaczeniem wartości w pełnieniu różnych, w tym politycznych, funkcji społecznych.

Rozdział 2. to dyskusja teoretyczna nad psychospołecznymi uwarunkowaniami spostrzegania społecznego młodych ludzi. Przedstawiono w nim najbardziej obecnie znaczące koncepcje rozwoju psychicznego jednostki wchodzącej w okres dorosłości. Studenci (będący przedmiotem badań) są osobami, które formułują swoje oczekiwania wobec świata ludzi w pełni dojrzałych, co nie znaczy, że mądrzejszych od nich.

Rozdział 3. zawiera opis szczegółowych problemów badawczych, które – na podstawie uzyskanego materiału empirycznego – będą poddane wnikliwej analizie statystycznej, celem uzyskania wiarygodnych naukowo odpowiedzi. Przedmiotem opisu będą 2 główne zmienne zależne, jakimi są cechy osobowe polityków oraz ich system wartości. Zostanie również przedstawiona jedna z bardziej eksponowanych zmiennych niezależnych – zakorzenienie w tradycjach rodzinnych.

Rozdział 4. zawiera obszerną analizę statystyczną i merytoryczną, uwzględniającą wcześniej sformułowane problemy badawcze.

Ostatni, 5. rozdział podsumowuje rezultaty badawcze całej pracy i przeprowadza dyskusję dotyczącą ich interpretacji. Przedstawione wnioski i refleksje, jak się wydaje, mają określoną wartość poznawczą i aplikacyjną. Przede wszystkim pokazują, że młodzież akademicka dosyć zgodnie stawia wysokie wymagania politykom, oczekując od nich troski o wartości ogólnonarodowe i kompetencji moralnych oraz intelektualnych.

Praca, jak się wydaje, wyraźnie dowodzi, że stopień zaufania do klasy politycznej oraz udzielanie jej wsparcia przez młodych dorosłych w dużym stopniu zależy od jakości postrzegania jej szeroko rozumianych kompetencji osobowych i kierowania się wartościami w podejmowaniu różnych, społecznie ważnych działań.

Treści przedstawione w niniejszej pracy mogą być, jak sądzi Autor, adresowane do wszystkich, którym dobro kraju leży na sercu. Mogą inspirować do przemyśleń, stanowić źródło hipotez do dalszych interdyscyplinarnych badań i do konstruowania różnych projektów edukacyjnych, mających na celu poszerzanie świadomości politycznej wszystkich obywateli, zwłaszcza tych, na których spoczywa szczególne brzemię odpowiedzialności za jakość życia każdego z nas.

39 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Plopa Wojciech

Plopa Wojciechprawnik i politolog, doktor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Administracji Rządowej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autor artykułów naukowych. Posiada Certyfikat Organizational Communication Uniwersytetu Gdańskiego i Appalachian State University (USA).

Wykłada: podstawy prawoznawstwa, prawo ochrony konsumenta, ochronę własności intelektualnej, politykę społeczną. W swojej pracy naukowej zajmuje się obecnie systemem wartości klasy politycznej i jej wizerunkiem w percepcji Polaków.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plopa Wojciech

ISBN druk

978-83-7587-255-2

ISBN e-book

 

Objętość

124 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)
Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział 1

Wartości i ich znaczenie w odgrywaniu ról społecznych

1.1. Rozumienie pojęcia wartości w naukach społecznych

1.2. Aspekty procesu wartościowania

1.3. Geneza, rozwój i funkcje wartości

1.4. Władza a odgrywanie ról politycznych

1.4.1. Postrzeganie polityki przez jednostkę

1.4.2. Definicje władzy i pojęcia pokrewne

1.4.3. Konsekwencje posiadania władzy

1.5. Hierarchia wartości jako regulator jakości pełnienia funkcji politycznych w świetle badań empirycznych

Rozdział 2

Młodzi dorośli i ich percepcja świata społecznego

2.1. Podmiotowe uwarunkowania społecznego funkcjonowania młodych dorosłych – perspektywa teorii tożsamości osobowej

2.1.1. Pojęcie tożsamości osobowej

2.1.2. Kształtowanie się tożsamości osobowej w świetle koncepcji E. Eriksona

2.1.3. Koncepcja tożsamości osobowej J. E. Marcii

2.1.4. Uwarunkowania zmian rozwojowych poczucia tożsamości

2.2. Wpływ rodziny na społeczne funkcjonowanie młodych dorosłych – perspektywa teorii zakorzenienia

2.2.1. Pojęcie zakorzenienia

2.2.2. Tradycja i tradycjonalizm rodzinny

2.2.3. Zakorzenienie w tradycjach rodzinnych rozumiane jako proces

Rozdział 3

Problematyka i metodologia badań

3.1. Problemy badawcze

3.2. Zmienne badawcze i sposób ich pomiaru

3.2.1. Wartości polityczne

3.2.2. Cechy osobowe

3.2.3. Zakorzenienie w tradycjach rodzinnych

3.3. Dobór próby oraz przebieg badań

Rozdział 4

Pożądane wartości i cechy osobowe klasy politycznej

Prezentacja i analiza danych empirycznych

4.1. Oczekiwane wartości u polityków w ocenie młodzieży akademickiej

4.1.1. Pożądane wartości polityków w percepcji badanych studentów

4.1.2. Pożądana hierarchia wartości a tryb studiowania (dzienny – zaoczny)

4.1.3. Pożądana hierarchia wartości a rok studiów

4.1.4. Pożądana hierarchia wartości a praca studentów

4.1.5. Pożądana hierarchia wartości a płeć studentów

4.1.6. Pożądana hierarchia wartości klasy politycznej a zaangażowanie studentów w działalność polityczną

4.1.7. Pożądana hierarchia wartości klasy politycznej a deklarowanie przez studentów zaangażowania w działalność polityczną

4.1.8. Pożądana hierarchia wartości klasy politycznej a zakorzenienie studentów w tradycji rodzinnej

4.2. Oczekiwane cechy osobowe u polityków w ocenie młodzieży akademickiej

4.2.1. Pożądane cechy osobowe u polityków w percepcji badanych osób

4.2.2. Pożądane cechy osobowe u polityków a tryb studiowania (dzienny – zaoczny)

4.2.3. Pożądane cechy osobowe u polityków a rok studiów

4.2.4. Pożądane cechy osobowe u polityków a praca studentów

4.2.5. Pożądane cechy osobowe u polityków a płeć studentów

4.2.6. Oczekiwane cechy osobowe klasy politycznej a zaangażowanie studentów w działalność polityczną

4.2.7. Pożądane cechy osobowe klasy politycznej a deklarowanie przez studentów zaangażowania w działalność polityczną

4.2.8. Pożądane cechy osobowe klasy politycznej a miejsce wychowania studentów

4.2.9. Pożądane cechy osobowe klasy politycznej a zakorzenienie studentów w tradycji rodzinnej

Rozdział 5

Podsumowanie

Bibliografia

Values and politics (Summary)

Interesujące są analizy statystyczne i merytoryczne, gdyż przybliżają czytelnikowi obraz polityka idealnego. Taki typ idealny – według młodzieży akademickiej – posiada znamienny zestaw cech osobowych oraz wyznawanych wartości. Wszystko to stanowi wyraz ciekawych oczekiwań ze strony potencjalnego elektoratu. Wojciech Plopa, Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, ss. 123

Wojciech Plopa – prawnik oraz politolog, w swej zasobnej w interesujące rezultaty analiz książce pod tytułem „Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej” daje spojrzenie na pożądany system wartości i cechy osobowe, jakimi powinien odznaczać się polityk według studentów nauk o polityce. Znaczącym walorem takiego ujęcia problemu jest autora dążenie do wykazania związku pomiędzy danymi czynnikami, które charakteryzują młodzież akademicką, takimi jak na przykład: zakorzenienie w tradycjach rodzinnych oraz wyznawane wartości. Dostarcza to wniosków pobudzających do bez wątpienia konstruktywnej dyskusji.

Publikację tę trzeba docenić zwłaszcza z uwagi na to, że zawiera wyniki ciekawych, samodzielnych, dobrze przemyślanych badań autora. Wnioski w ich ramach sformułowane inspirują do rozważenia znaczenia wartości w sprawowaniu funkcji społecznych. Stanowi także świetną przesłankę debaty na temat psychospołecznych uwarunkowań percepcyjnych młodzieży akademickiej.

Wszystkie wyniki badań oraz konstatacje z nich wyprowadzone autor bardzo dobrze odniósł do istniejących koncepcji psychologicznych oraz teorii politologicznych. Wykazał się przy tym dużym znawstwem przedmiotu rozważań. Wyraził potrzebę zrozumienia złożoności rzeczywistości politycznej, zwłaszcza mechanizmów nią rządzących, wartości istniejących w jej łonie, a także podmiotów polityki ją tworzących. Wszak tylko w ten sposób można stać się w pełni świadomym obywatelem.

Interesujące są analizy statystyczne i merytoryczne, gdyż przybliżają czytelnikowi obraz polityka idealnego. Taki typ idealny – według młodzieży akademickiej – posiada znamienny zestaw cech osobowych oraz wyznawanych wartości. Wszystko to stanowi wyraz ciekawych oczekiwań ze strony potencjalnego elektoratu. Pozwala uchwycić ważne zależności dotyczące samego procesu postrzegania polityków przez młodych ludzi. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu z pewnością zainteresuje specjalistów w zakresie marketingu politycznego czy public relations.

Tematyka, której zbadania i odkrycia podjął się autor należy do niesłychanie złożonych oraz pełnej pułapek czyhających na badaczy. Wszak jest to materia delikatna i krucha. Z powodzeniem udało się ich wystrzec Wojciechowi Plopie. Można powiedzieć, że wręcz uprzedził potencjalne polemiki, prezentując dyskusje dotykające powstających, możliwych interpretacji badań. Wszystko to zostało zilustrowane poprawnie, czytelnie i dokładnie wykonanymi tabelami i wykresami. Bez wątpienia uatrakcyjniają one rysowane relacje pomiędzy wykazanymi czynnikami.

Wojciecha Plopy książka pod tytułem „Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej” zainteresuje wszystkich czytelników, którym kondycja moralna polskich polityków leży na sercu. Dostarczy interesujących i wartych przemyśleń wątków na temat systemu wartości klasy politycznej i jego postrzeganiu przez młodzież akademicką – cenny elektorat. To warta polecenia książka.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9422/wartosci-a-politycy-perspektywa-mlodziezy-akademickiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło