Osoba ludzka w realnym świecie

Osoba ludzka w realnym świecie

Podtytuł: Studium filozoficzno-prawne
ISBN: 978-83-8095-689-6
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka podejmuje niezwykle ważne zagadnienia dotyczące filozoficznego rozumienia prawa stanowionego oraz ładu społecznego, w którym istnieje autentyczna afirmacja podmiotowości osoby ludzkiej.

Wersja książki
Ilość

Chciałbym zaproponować Czytelnikom krótkie studium filozoficzno-prawne poruszające rudymentarne kwestie dotyczące osoby ludzkiej w realnym świecie życia społecznego. Chociaż temat wydaje się stricte filozoficzny, to jednak nie pozostaje obojętny dla prawa. Łączy on ujęcie człowieka wypracowane w naukach humanistycznych (filozoficzno-teologicznych) z ukazaniem jednostki ludzkiej w perspektywie nauk społecznych (prawoznawstwa). Komparatystyczne spojrzenie na rzeczywistość bytu osobowego usytuowanego w realnym świecie powinno zachęcać do prowadzenia starannych badań naukowych, dzięki którym pojawi się szansa tworzenia rzeczywistości społecznej na miarę osoby ludzkiej. Trudno nie zauważyć, że nauki szczegółowe nie pozostają samodzielnymi dyscyplinami. Filozofia musi zatem stanowić ich dopełnienie, pozwalając człowiekowi pozyskiwać pełnię prawdy o nim samym, jak również o jego życiu społecznym.

Mariusz Paradowski


Niniejsze opracowanie składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, appendiksu oraz zakończenia. Rozdział pierwszy egzemplifikuje potrzebę realistycznej antropologii i metafizyki w dziedzinie refleksji nad prawem stanowionym. Przedstawia on tematykę błędu antropologicznego w kontekście prawa, źródła ideologizacji myślenia o prawie oraz potrzebę analogicznego ujęcia prawa stanowionego. Rozdział drugi porusza problematykę dotyczącą podmiotowości osoby ludzkiej według koncepcji ks. Mieczysława A. Krąpca. U podstaw tej analizy znajdują się kwestie związane z przedmiotowym obowiązywaniem prawa oraz z obowiązywaniem prawa w podmiocie. Istotne miejsce w przestrzeni dyskusji zajmują rozważania dotyczące duszy i ciała, poznania intelektualnego i zmysłowego oraz metafizycznej logiki. Rozdział trzeci omawia z kolei tematykę metafizycznego oraz teologicznego spojrzenia na rzeczywistość w koncepcji M.A. Krąpca. Uwaga koncentruje się tu na teologicznych podstawach rzeczywistości opartej na biblijnym paradygmacie interpretacyjnym. Rozdział ten dostarcza także podłoża dla teologicznego obrazu świata i człowieka. Ważną jego częścią są rozważania na temat zależności pomiędzy teologią a metafizyką. Rozdział czwarty ukazuje natomiast teologiczny wy- miar arche oraz jego współczesne inklinacje. Niniejsza część opracowania wskazuje na rozumienie znaczenia arche oraz genezę terminu. Tekst omawia wpływ filozofii jońskiej na filozoficzną interpretację rzeczywistości. Rozdział piąty podejmuje z kolei problematykę ius gentium w średniowiecznej kulturze prawnej. U podstaw rozważań znajdują się zagadnienia cenne dla prawoznawstwa, filozofii oraz kulturoznawstwa. Poczynione ustalenia wyjaśniają rozumienie pojęcia kultury oraz termin „kultura prawna”, umożliwiają dokonanie klasyfikacji prawa w światowej kulturze. Uwypuklone zostało tu znaczenie ius gentium w kulturze prawnej na tle konfliktu polsko-krzyżackiego w średniowiecznej Europie. Część ta przedstawia oddziaływanie średniowiecznego prawa narodów na współczesne rozumienie ius gentium obecne w nauce prawa. Rozdział szósty dotyczy natomiast kultury i tradycji pielgrzymowania jako środka umacniania i obrony tożsamości oraz podmiotowości człowieka. Porusza on aspekty związane z genezą, istotą i znaczeniem pielgrzymek oraz pielgrzymowania na Jasną Górę. Appendix jest dodatkiem odnoszącym się do milczącej mowy ciała w koncepcji Agnieszki K. Haas. Zwraca on również uwagę na upodmiotowienie człowieka przez sztukę.

Książka przeznaczona jest dla każdego, kto chciałby lepiej poznać relacje zachodzące między człowiekiem, filozofią, prawoznawstwem oraz kulturą.

Studium filozoficzno-prawne
199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-689-6

Mariusz Paradowski

Mariusz Paradowski
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Autor monografii: Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych (2018), Zarys filozofii prawa (2017), Pozwolenie budowlane (2017) oraz artykułów naukowych z zakresu filozofii prawa.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Mariusz Paradowski

ISBN druk

978-83-8095-689-6

ISBN e-book

 978-83-8095-748-0

Objętość

88 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235). E-BOOK: EPUB IMOBI

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie

Rozdział I
O potrzebie realistycznej antropologii i metafizyki w dziedzinie refleksji nad prawem stanowionym     

Uwagi wstępne       
Potrzeba metafizyki dla systemu prawa     
Błąd antropologiczny a prawo        
U źródeł ideologizacji myślenia o prawie        
O potrzebie analogicznego ujęcia prawa stanowionego    
Podsumowanie    

Rozdział II
Podmiotowość osoby ludzkiej według ks. Mieczysława A. Krąpca   

Uwagi wstępne    
Przedmiotowe obowiązywanie prawa oraz obowiązywanie prawa w podmiocie   
Dusza i ciało     
Metafizyczna logika     
Podsumowanie       

Rozdział III
Metafizyczne oraz teologiczne spojrzenie na rzeczywistość w koncepcji ks. Mieczysława A. Krąpca  

Uwagi wstępne        
Teologiczne podstawy rzeczywistości     
Teologiczny obraz świata i człowieka       
Metafizyczne podstawy rozumienia rzeczywistości     
Podsumowanie   


Rozdział IV
Teologiczny wymiar arche oraz jego współczesne inklinacje   

Uwagi wstępne    
Rozumienie znaczenia terminu arche oraz jego geneza       
Wpływ filozofii jońskiej na współczesność       
Podsumowanie    

Rozdział V
Ius gentium w średniowiecznej kulturze prawnej   

Uwagi wstępne        
Pojęcie kultury oraz termin kultury prawnej   
Klasyfikacja prawa w kulturze światowej        
Ius gentium w kulturze prawnej   
Podsumowanie   

Rozdział VI
Kultura a tradycja pielgrzymowania jako środek umacniania i obrony tożsamości oraz podmiotowości człowieka    

Uwagi wstępne     
Pojęcie kultury oraz tradycji na gruncie kulturoznawstwa   
Znaczenie pielgrzymki oraz istota pielgrzymowania w kulturze    
Geneza pielgrzymek do ziemi częstochowskiej    
Istota i znaczenie pielgrzymowania do ziemi częstochowskiej    
Podsumowanie       

Appendix
Milcząca mowa ciała Agnieszki K. Haas. Upodmiotowienie przez sztukę    

Główne tezy lub problemy       
Nawiązania do innych autorów    
Punkt wyjścia i dojścia analiz        
Uwagi, spostrzeżenia i wnioski     

Zakończenie   

Bibliografia    
Netografia       
Akty prawne

Fragment

Książka podejmuje niezwykle ważne zagadnienia dotyczące filozoficznego rozumienia prawa stanowionego oraz ładu społecznego, w którym istnieje autentyczna afirmacja podmiotowości osoby ludzkiej. Autor pragnie wykazać, że zarówno stanowienie prawa, jak i jego wykładnia oraz same działania społeczne człowieka pokierowane prawem wymagają pogłębionego wykształcenia filozoficznego, przede wszystkim ugruntowanego w filozofii klasycznej, metafizycznej.

Z recenzji dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. PWSZ w Chełmie

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło