Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym

Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym

Podtytuł: Teoria i rzeczywistość
ISBN: 978-83-7587-578-2
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem niniejszego tomu jest przybliżenie czytelnikowi niżej wymienionych sfer pop-kultury, które nie tylko dają nam możliwość oderwania się od rzeczywistości, lecz są również formą interakcji z nią i próbą włączenia nas samych do dyskursu codzienności.

Wersja książki
Ilość

Problem naukowej dyskusji nad zjawiskiem kultury popularnej wiąże się nierozerwalnie z kłopotliwą potrzebą stworzenia względnie jednolitej definicji tego specyficznego typu kultury oraz określenia płaszczyzn, na których się przejawia. Przedsięwzięcie to wydaje się jednak skazane z góry na porażkę z tej przyczyny, iż o ile wszyscy zgadzamy się, że kultura popularna kształtuje w istotny sposób nasze życie codzienne, to trudno nam jasno wskazać klarowną granicę określającą pole jej bezpośredniego oddziaływania. Kultura popularna stała się tym samym immanentną częścią życia w społeczeństwach współczesnych, przy jednoczesnym rozmyciu jej konceptualnej jednoznaczności. Wydaje się dziś przenikać społeczną praktykę oraz zbiorowe światopoglądy tak silnie, że tracimy z oczu wyraźnie odrębną specyfikę jej charakteru. Charakter ten określany jest zarówno przez dające się wyróżnić mechanizmy jej działania, jak i nowe formy kulturowej ekspresji.

Książka stanowi próbę ukazania fenomenu kultury popularnej w kontekście jej społecznego funkcjonowania. Zawarte w niej artykuły odzwierciedlają ważniejsze punkty odniesienia w dyskusji na temat zasięgu fenomenu kultury popularnej poprzez zaznaczenie najważniejszych pól przedmiotowych, w których się ona przejawia. Autorzy zawartych w książce tekstów starają się ukazać problem przenikania poszczególnych sfer kultury przez elementy kultury popularnej oraz ich społeczny wydźwięk. Zawarte w tomie artykuły dotykają takich obszarów jak media, literatura, czy też edukacja. Ich różnorodność ma wskazywać na niejednoznaczność zjawiska kultury popularnej i jej jednoczesną wszechobecność we współczesnym świecie. Niniejszy tom tym samym wpisuje się w ramy popularnych dziś studiów kulturowych, które jako perspektywa badawcza z konieczności muszą posiadać charakter interdyscyplinarny

Teoria i rzeczywistość
199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-578-2

Maciej Bernasiewicz

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Drozdowicz Jarema

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maciej Bernasiewicz, Drozdowicz Jarema

ISBN druk

978-83-7587-433-4

ISBN serii

978-83-7587-578-2

Objętość

428 strony

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

Część I

Zachowania popularne we współczesnym społeczeństwie

Konstanty Strzyczkowski

Moda i demokratyczny indywidualizm. Wprowadzenie do myśli Gillesa Lipovetsky’ego

Magdalena Grenda

W rytmie pop-porwania. Teatr Porywacze Ciał

Janusz Miąso

Personalizm systemowy szansą kulturową dla młodych

Zbyszko Melosik

Tożsamość all inclusive – konteksty społeczno-kulturowe

Eryk Pieszak

Konsumpcja jako nowe wymiary tożsamości?

Mateusz Marciniak

Syndrom konsumpcyjny – rzecz o kanibalizmie?

Część II

Kino – współcześni bohaterowie, stan świadomości zbiorowej oraz masowe upodobania

Marcin Darmas

Tożsamość w drodze. Tendencje eskapistyczne w kinie polskim okresu transformacji

Beata Lisowska

Czasoprzestrzeń utopii. Konstrukcje społeczne w filmie nurtu kina popularnego – Osada Manoja Nighta Shyamalana

Marek Sokołowski

Seriale telewizyjne jako instrument medialny w budowaniu wizerunku polskich policjantów

Olga Grabowska

Popkulturowa tolerancja Holendrów

Katarzyna Bagińska

Kultura popularna jako wyraz demokratyzacji kultury. Rozważania w kontekście ewolucji medium telewizyjnego

Anna Woźniak

„Dzisiaj wieś telewizją stoi!” – mediatyzacja życia współczesnej wsi polskiej

Perspektywa antropologiczna

Część III

Literatura popularna, czyli popczasopisma, popopowieści oraz pop nauka

Jarema Drozdowicz

Lęk i odraza O pop-kulturowej obecności Huntera S. Thompsona

Maciej Bernasiewicz

Młodzież – aktywny czy pasywny odbiorca popkultury?

Marek Budajczak

Społeczny impakt humanistyki „popularnej”

Sławomir Krzyśka

Modelowanie matematyczne tekstów literackich w kontekstach bezpieczeństwa ontologicznego

Anna Szemberska

Medializacja języka prasy codziennejna przykładzie włoskiej i polskiej kroniki piłkarskiej: zgubny wpływ innych mediów czy wymóg kultury popularnej? Postęp czy uproszczenie?

Część IV

Muzyka popularna i dziennikarstwo muzyczne

Jakub Kasperski

Tożsamość muzykologii w perspektywie badań nad muzyką popularną

Ryszard Gloger

Preferencje muzyczne dorosłych słuchaczy radia w dobie polskiej transformacji

Wojciech Skrzydlewski

Kulturotwórcza rola dziennikarstwa muzycznego

Rafał Ciesielski

Dlaczego (nie) lubimy Rubika?

Izabella Starzec

Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne na przykładzie wrocławskiego ośrodka TVP

Część V

Tradycyjne wątki, motywy, instytucje w nowym, popkulturowym ujęciu

Grażyna Teusz

Tożsamość narracyjna rodziny wobec multiinformacyjnej kultury współczesności

Marek Kaźmierczak

Płeć śmierci w nowych mediach

Jacek Pyżalski

Agresja w materiałach publikowanych w Internecie przez użytkowników – flirt tradycyjnych i nowych mediów

Joanna Cukras-Stelągowska, Jakub Stelągowski

Wędrowcy i turyści w przestrzeni pop-alternatywnej

Karina Wolarczyk

Tatuaż jako narzędzie ekspresji tożsamości w relacjach ludzi wytatuowanych

Izabela Kiwak

Homo communicativus. O kształtowaniu i nawiązywaniu relacji osobowych – wybrane obszary interpretacji

Victoria Dunaeva

Rola instytucji kultury w rozwoju społeczności lokalnej po przełomie ustrojowym. Polska i Rosja – analiza porównawcza

Barbara Toroń

Kultura czy podkultura? Rzecz o skuteczności oddziaływania penitencjarnego (na podstawie elementów analizy przypadku)

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło