• Obniżka
Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej. Wersja rozszerzona uzupełniona

Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej. Wersja rozszerzona uzupełniona

ISBN: 978-83-8095-662-9
47,43 zł
42,63 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka jest nowatorskim spojrzeniem na możliwości analizy procesu dydaktycznego poprzez skutki zarówno społeczne, jak i istotne dla jakości życia osób jemu poddanych. Publikacja bez wątpienia będzie interesująca dla przyszłych nauczycieli, a już pracującym pozwoli odnaleźć siebie i jeszcze jeden wymiar etyczny swojego zawodu. [...]

Wersja książki
Ilość

Książka jest nowatorskim spojrzeniem na możliwości analizy procesu dydaktycznego poprzez skutki zarówno społeczne, jak i istotne dla jakości życia osób jemu poddanych. Publikacja bez wątpienia będzie interesująca dla przyszłych nauczycieli, a już pracującym pozwoli odnaleźć siebie i jeszcze jeden wymiar etyczny swojego zawodu.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Ferenz


Niniejszą książkę poprzedziła praca o charakterze popularnonaukowym o tytule: Znaczenie oceniania w przebiegu życia, w której podkreślałem wpływ ocen szkolnych i oceniania na przebieg kariery zawodowej i samoocenę osoby jako członka społeczności. Monografia zaś ujmuje społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej, poszerza ogląd zagadnienia.

Ocenianie to istotny element naszego życia. Zaczynamy być oceniani już w momencie narodzin, potem w rodzinie, szkole, pracy, w relacjach z innymi: bliskimi i obcymi. Co więcej, w pewnym momencie życia to my oceniamy innych i samych siebie. Dlaczego więc uważam, że ocena to istotny element naszego życia? Dlatego że to oceny innych oraz oceny szkolne decydują o naszym życiu, postępowaniu, ogólnie funkcjonowaniu. Dobrostan lub jego brak zależą od tego, jak postrzegają nas inni. Stąd ważne wydaje mi się to, iż pozycja nauczyciela, który ocenia klasę czy pojedynczych uczniów, jest istotna w procesie budowania samoświadomości podopiecznych, ich możliwości edukacyjnych zarówno w miejscu, w którym się znajdują obecnie, jak i w tym, w którym będą w przyszłości.

Książka to owoc długich przemyśleń i obszernych badań. Monografia zajmuje się znalezienia odpowiedzi na główny cel badań, a mianowicie: jakie znaczenie ma współcześnie ocenianie w dwóch zasadniczych wymiarach: społecznym i indywidualnym.

Dlatego dwa główne zadania badawcze przyjmują postać pytań:

1. Jak ocena w szkole przekłada się na sukces lub jego brak w decyzjach życiowych?
2. Jaki znaczenie wzmacnianiu w rodzinie wysiłków szkolnych przypisują retrospektywnie osoby dorosłe?

Co wyróżnia tą monografię od innych dotyczących oceniania? Sądzę, iż szeroka perspektywa badawcza (badani ilościowe na licznej próbie i badania jakościowe). W tak szeroko zakreślonej problematyce nie bez znaczenia są konteksty w jakich owo zjawisko, a w dłuższym wymiarze proces, zachodzi. W analizie więc należało uwzględnić czynniki zewnętrzne, np. wyznaczniki społeczno- kulturowe, takie jak: środowisko, szczególnie otoczenie bliskie (rodzina), jego umiejscowienie w strukturze społecznej ze względu na wartość przypisywaną edukacji, dostrzeganie roli kształcenia formalnego (bariery szkolnej) dla realizacji zadań życiowych. Kontekst w jakim badane osoby postrzegają swoje doświadczenia w sytuacji oceniania i nauki na kolejnych etapach kształcenia i ich bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje edukacyjne ilustruje społeczny wymiar skutków oceny szkolnej.

Książka dr Krzysztofa Zajdla: „Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej” to obowiązkowa lektura nie tylko ludzi zajmujących się edukacją, ale również powinni do niej sięgnąć rodzice, czy zwykli czytelnicy, którzy byli oceniani w przeszłości i poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące swojego obecnego życia.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-662-9

Krzysztof Zajdel

Zajdel Krzysztofdoktor nauk humanistycznych, adiunkt, praktyk z wieloletnim stażem, jako wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Obszar jego zainteresowań badawczych to przede wszystkim szkoła i uczniowie, pedagogika społeczna, psychologia wychowawcza, dydaktyka. Autor licznych monografii i setek publikacji dotyczących tej tematyki. Ministerialny ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, członek władz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, przewodniczący Stowarzyszenia wspierającego dzieci ze środowisk wiejskich, egzaminator OKE. Odznaczony między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną odznaką: Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Nagrodzony przez Rektora UZ.

Przez wiele lat szkolący czynnych nauczycieli zarówno na kursach, studiach podyplomowych, jak i w placówkach oświatowych (do chwili obecnej). Współpracujący z innymi uczelniami w Polsce i za granicą, czego owocem są publikacje.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Krzysztof Zajdel

ISBN druk

978-83-8095-662-9

ISBN e-book

978-83-8095-762-6

Objętość

312 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Rozdział 1
Społeczne i polityczne konteksty oceniania w szkole    

1.1. Człowiek w społeczeństwie szybkich zmian       
1.2. Funkcjonowanie społeczne. Znaczenie tożsamości      
1.3. Edukacyjne wyzwania nowej ery       

Rozdział 2
Aspekty psychologiczne edukacji szkolnej    

2.1. Edukacja młodzieży w okresie zmian      
2.2. Etapy rozwoju a zadania osobiste i społeczne      
2.3. Ocenianie w codzienności szkolnej       
2.4. Ocenianie w cyfrowym świecie       

Rozdział 3
Ocena i ocenianie jako kategoria procesu pedagogicznej zmiany ucznia   

3.1. Ocenianie. Strategie oceniania       
3.2. Ocenianie a ewaluacja w procesie edukacji       
3.3. Znaczenie ocen dla ucznia       
3.4. Ocena jako kara lub nagroda       
3.5. Wyzwania dotyczące oceniania      

Rozdział 4
Koncepcje oceniania w obszarach rozwoju i funkcjonowania człowieka    

4.1. Koncepcje filozoficzne dotyczące oceniania   
4.2. Koncepcje psychologiczne dotyczące oceniania  
4.3. Teorie behawioralne w ocenianiu      
4.4. Proces oceniania   
4.5. Zróżnicowanie uczniów i sposoby oceniania przez nauczycieli. Znaczenie testów i pomiarów w procesie oceniania   
4.6. Wzmacnianie przekazu w komunikowaniu ocen   

Rozdział 5
Nauczyciel jako podmiot oceniania      

5.1. Kompetencje nauczyciela w zakresie diagnozowania (oceniania)   
5.2. Nauczyciel w procesie oceniania. Kształcenie kompetencji oceniania u nauczycieli   
5.3. Wartości wyznawane przez nauczyciela a kwestie oceniania ucznia 
5.4. Rola nauczyciela w ocenianiu. Etyczne podejście w ocenianiu  
5.5. Znaczenie oceny dla ucznia. Błędy popełniane przy ocenianiu    
5.6. Sposoby motywacji ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań. Wzmacnianie i motywowanie ucznia przez nauczyciela   

Rozdział 6
Psychospołeczne konsekwencje oceniania 

6.1. Samoocena i jej znaczenie dla ucznia  
6.2. Ocena z zachowania   
6.3. Znaczenie dokonanej oceny dla wyborów życiowych   
6.4. Wybory życiowe    
6.5. Ocenianie a rywalizacja      

Rozdział 7
Metodologiczne podstawy badań własnych    

7.1. Uzasadnienie wybranego podejścia badawczego. Przedmiot badań  
7.2. Problemy badawcze i model badań. Cel badań   
7.3. Szczegółowy plan pracy badawczej   
7.4. Koncepcja procedury badawczej   
7.5. Sposób analizy i opisu badań ilościowych i jakościowych    
7.6. Charakterystyka i opis badanej próby, teren badań   

Rozdział 8
Pragmatyka oceniania w szkole oraz jego znaczenie dla badanych uczniów i dorosłych (wyniki i interpretacja badań ilościowych)      

8.1. Organizacja badań   
8.2. Znaczenie oceniania i oceny w dzieciństwie      
8.3. Znaczenie oceniania w klasach nauczania początkowego   
8.4. Ocenianie w klasach starszych szkoły podstawowej  
8.5. Szkoła ponadpodstawowa w kontekście oceny i oceniania    
8.6. Subiektywne widzenie rzeczywistości w powiązaniu z przeszłością 
8.7. Znacznie oceniania z pozycji osoby dorosłej   
8.8. Interpretacja wyników badań ilościowych    

Rozdział 9
Oceny jako formalne bariery w drodze edukacyjnej Prezentacja wyników badań jakościowych. Długi cień oceny  

9.1. Doświadczenia autobiograficzne w procedurze badawczej      
9.2. Procedura badań. Znaczenie oceniania dla jakości życia    

Rozdział 10
Ocena jako element wyborów nie zawsze zakończonych sukcesem  

10.1. Przypadek 1. Negatywna ocena kładąca się cieniem na wybory życiowe 
10.2. Przypadek 2. Zmiana placówki to zmiana oceniania i możliwość niewielkiego rozwoju   
10.3. Przypadek 3. Negatywna ocena jako element problemów w życiu zawodowym  

Rozdział 11
Ocena jako czynnik realizacji marzeń po latach   

11.1. Przypadek 4. Konsekwentne dążenie do sukcesu przy wsparciu osoby bliskiej 
11.2. Przypadek 5. Krzywdząca ocena i odnalezienie się po wielu latach w marzeniach 

Rozdział 12
Ocena jako element cierpienia, ale zakończony sukcesem

12.1. Przypadek 6. Ocena stanowiąca wyzwanie w drodze do sukcesu    
12.2. Przypadek 7. Upór i sukces po latach okupiony złym ocenianiem    


Rozdział 13
Obliczenia wyników i procedury dokonane przez sędziów kompetentnych 

13.1. Synteza wyników badań. Interpretacja sumująca    
13.2. Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej – uogólnienie wyników badań   
13.3. Wnioski końcowe  

Bibliografia 

Fragment

Monografia stanowi owoc naukowych dociekań i badań autora mieszczących się w obszarze pedagogiki, a konkretnie pedagogiki szkolnej. […] Publikacja skupia się na aktualnej refleksji teoretycznej i empirycznej, która zmierza do wieloaspektowego ukazania problematyki procesu oceniania, trudności w wyrażaniu efektów tegoż procesu i wpływu oceniania na funkcjonowanie całożyciowe człowieka. […] Książka dr. Krzysztofa Zajdla Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej to obowiązkowa lektura nie tylko dla osób zajmujących się edukacją. Powinni do niej sięgnąć rodzice, czy zwykli czytelnicy, którzy byli oceniani w przeszłości i poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące swojego obecnego życia.

Z rekomendacji dr. Leszka Pawelskiego, prof. CB, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli TwórczychKsiążka jest nowatorskim spojrzeniem na możliwości analizy procesu dydaktycznego poprzez skutki zarówno społeczne, jak i istotne dla jakości życia osób jemu poddanych. Publikacja bez wątpienia będzie interesująca dla przyszłych nauczycieli, a już pracującym pozwoli odnaleźć siebie i jeszcze jeden wymiar etyczny swojego zawodu.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Ferenz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło