• Obniżka
Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych

Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych

ISBN: 978-83-7587-181-4
38,10 zł
33,10 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo...

Ilość

Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odnoszą się do systemu wartości przekazywanych w tej rodzinie i zinternalizowanych przez przestępców oraz w pewnym zakresie z funkcjonowaniem ich własnych rodzin. Przedstawiono zatem najpierw rys badań nad rodzinami więźniów zarejestrowanych w polskiej literaturze przedmiotu z pewnymi odniesieniami do literatury zagranicznej.

Całość miała na celu ukazanie obrazu rodziny polskich więźniów zarejestrowanego na początku nowego tysiąclecia z zasygnalizowaniem osoby Jana Pawła II u końca Jego pontyfikatu. Przydatność badań odnosi się nie tylko do rejestracji środowiska rodzinnego więźniów, ale również dla wskazania koniecznych kierunków badań w tym zakresie.

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Sakowicz Tadeusz

Sakowicz TadeuszDoktor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni wychowawca i nauczyciel w Pogotowiu Opiekuńczym w Kielcach.

Autor, redaktor i współredaktor kilku książek, m.in.: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja (Impuls 2006), Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej z socjotechniką (Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej 2006), Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień (Jedność 2003); Rodzina i szkoła wobec przemocy (Jedność 2004), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (Kielce 2005) i in.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, publikowanych w kraju i za granicą, w zakresie: socjologii rodziny, pedagogiki rodziny, problemów społecznych, resocjalizacji nieletnich i dorosłych, religijności, edukacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Sakowicz Tadeusz

ISBN druk

978-83-7587-181-4

ISBN serii

 

Objętość

496 strony

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Abstrakty

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział I.  Stan badań nad rodzinami więźniów

1. 1. Przestępczość w Polsce po roku 1989

1. 2. Sytuacja życiowa więźniów w teorii i w badaniach

1. 3. Współczesna rodzina polska w obliczu kary pozbawienia wolności

1. 4. Analiza kierunków badań nad sytuacją rodzinną więźniów w Polsce

1. 5. Dysfunkcjonalność rodziny wyzwaniem dla profesjonalnych oddziaływań pomocowych

 

Rozdział II.  Procedura badań własnych

2. 1. Cel i problematyka badawcza

2. 2. Założenia i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki  

2. 3. Metody, narzędzia i techniki badawcze

2. 4. Techniki obliczeń statystycznych

2. 5. Teren, czas i specyfika prowadzonych badań

 

Rozdział III. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych osób

3.1. Wiek i płeć badanych więźniów

3.2. Wykształcenie badanych

3.3. Stan cywilny

3.4. Miejsce urodzenia i zamieszkania badanych więźniów

3.5. Pochodzenie społeczne i warunki materialne badanych więźniów

3.6. Zawód wyuczony i wykonywany badanych więźniów

3.7. Rodzaj popełnionego przestępstwa i długość pobytu w zakładzie karnym

3.8. Wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny jako narzędzie charakteryzujące 

        rodziny badanych więźniów

3.9. Podsumowanie

 

Rozdział IV. Rodzina pochodzenia a przestępczość badanych osób

4.1. Transmisja przestępczości (rodzice – dzieci) w procesie socjalizacji (wprowadzenie)

4.2. Rodzina pochodzenia jako środowisko wychowawcze

4.3. Przestępczość w rodzinach pochodzenia

4.4. Przestępczość badanych i ich poczucie sprawiedliwości

4.5. Przyczyny niegodnego postępowania ludzi

4.6. Wartości moralne jako podstawa sytuacji życiowej osadzonych

4.7. Modele przestępstw wśród badanej reprezentacji

4.8. Model przestępcy wyłoniony na podstawie wyników badań

4.9. Podsumowanie

           

Rozdział V. Struktura rodziny pochodzenia a działalność przestępcza więźniów

5.1. Struktura rodziny pochodzenia a rodzaj popełnionego przestępstwa

5.2. Ocena wpływu rodziny pochodzenia na badane osoby

5.3. Podsumowanie

 

Rozdział VI. Środowisko wychowawcze i relacje wewnątrzrodzinne a rodzaj przestępstwa

6.1. Kultura domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.2. Atmosfera domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.3. Kłótnie i przemoc w domu rodzinnym a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.4. Relacje z rodzeństwem a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.5. Warunki materialne rodziny pochodzenia a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.6. Sąsiedztwo domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa

6.7. Podsumowanie

 

Rozdział VII. Religijność a przestępczość badanych osób

7.1. Charakterystyka sytuacji religijnej badanych osób w kontekście rodzaju przestępstwa

7.2. Uwarunkowania religijności badanych a rodzaj przestępstwa

7.3. Ocena własnej religijności a rodzaj popełnionego przestępstwa

7.4. Praktyki religijne badanych a rodzaj popełnionego przestępstwa

7.5. Znajomość prawd religijnych a rodzaj popełnionego przestępstwa

7.6. Doświadczenie religijne i autorytet Głowy Kościoła a rodzaj przestępstwa

7.7. Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Aktualne funkcjonowanie badanych osób a rodzaj przestępstwa

 

8.1. Uwarunkowania moralności i wartości życiowo ważne badanych osób w kontekście

       rodzaju popełnionego przestępstwa

8.2. Stan moralności a zdrowie badanych – poszukiwanie przyczyn przestępczości

8.3. Wykształcenie i zawód a rodzaj przestępstwa

8.4. Wartości preferowane przez badanych

8.5. Zainteresowania i wolny czas

8.6. Ocena siebie a rodzaj przestępstwa

8.7. Dotychczasowe i aktualne wsparcia badanych

8.8. Ocena relacji z innymi ludźmi 

8.9. Ocena dotychczasowego życia i pragnienie zmiany

8.10. Najważniejsze zadania życiowe a rodzaj przestępstwa

8.11. Podsumowanie

 

Rozdział IX. Weryfikacja hipotez

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło