• Obniżka
Odpowiedzialność wspólnotowość współpraca w szkole

Odpowiedzialność wspólnotowość współpraca w szkole

Podtytuł: Nauczyciele i rodzice
ISBN: 978-83-8095-498-4
37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Główną wartością monografii jest to, iż Autorzy […] podjęli się trudnego zadania wielowymiarowego ujęcia, a jednocześnie integralnego spojrzenia na główne podmioty edukacyjne – nauczycieli i rodziców – z jednoczesnym wskazaniem, jak ich funkcjonowanie przekłada się na jakość oferowanej uczniom edukacji.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Współczesna szkoła stale się zmienia. Dzieje się tak wskutek zmian zarówno społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych czy technologicznych, jak i inicjowanych i kreowanych przez osoby odpowiedzialne za politykę edukacyjną. Badania naukowe podejmowane przez współczesnych badaczy wpisują się w trendy zmian, a wnioski z badań nierzadko wdraża się do szkolnej rzeczywistości. Przeobrażenia te generują jednak wciąż nowe pola badawcze, do których można zaliczyć m.in. prezentowane w niniejszej publikacji, wymagające pogłębionej eksploracji, a w konsekwencji opracowania strategii sprzyjających rozwojowi szkoły oraz aktywnemu angażowaniu się w zmianę społeczną i jej inicjowanie.

Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem mało popularnych obszarów naukowych zainteresowań i odpowiedzią na pojawiające się pytania o rozumienie kategorii charakterystycznych dla pedeutologicznych badań. Składa się ona z trzech części. Pierwsza nosi tytuł Nauczyciel w relacjach odpowiedzialności, druga Nauczyciel we wspólnocie pokoju nauczycielskiego, trzecia zaś Nauczyciel w sojuszu z rodzicami.

Zaprezentowane w książce zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nauczycieli, ich współpracy z rodzicami i ze sobą nawzajem mogą służyć zwłaszcza początkującym nauczycielom, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenia w tej materii. Publikacja jest również pomocna dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, których wyobrażenia o pracy nauczyciela nie wykraczają często poza koncentrowanie się na uczniu oraz sprawnym i efektywnym realizowaniu cirriculum. Doświadczonym nauczycielom pozwoli zaś ona odświeżyć spojrzenie na to, co ważne w zakresie kooperacji, oraz usystematyzuje ich wiedzę i wzbudzi w nich refleksję, by szukać uzasadnienia podejmowanych działań.

Podjęcie analiz naukowych z wykorzystaniem kategorii terminologicznych: „odpowiedzialność”, „wspólnota pokoju nauczycielskiego”, „współpraca nauczycieli z rodzicami” z perspektywy pracy nauczyciela otwiera nowe i wartościowe poznawczo, a sporadycznie podejmowane przez pedeutologów, pola analiz teoretycznych.


Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Agaty Popławskiej

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości edukacji oraz jakości pracy i kształcenia nauczycieli. Autorzy, doświadczeni akademicy mający stały kontakt z praktyką edukacyjną, specjaliści z zakresu pedeutologii, przygotowali ważną z punktu widzenia zarówno pedagogicznego, jak i społecznego monografię Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice, dotyczącą aktualnych i nadal zbyt mało poddanych eksploracji zagadnień. Choć problematykę funkcjonowania głównych podmiotów edukacji – nauczycieli i rodziców – w szkole można uznać za obszar wcześniej już rozpoznawany, to ścieżki (odpowiedzialność, wspólnota, współpraca), którymi Autorzy podążyli, należą do mniej uczęszczanych i opisywanych w literaturze przedmiotu, co czyni recenzowaną publikację cenną i potrzebną na rynku wydawniczym. […]

Główną wartością monografii jest to, iż Autorzy […] podjęli się trudnego zadania wielowymiarowego ujęcia, a jednocześnie integralnego spojrzenia na główne podmioty edukacyjne – nauczycieli i rodziców – z jednoczesnym wskazaniem, jak ich funkcjonowanie przekłada się na jakość oferowanej uczniom edukacji. Książka zawiera pogłębioną refleksję teoretyczną popartą rzetelnymi badaniami empirycznymi prowadzonymi przez jej Autorów i inne zespoły badawcze. Praca jest warta polecenia pedagogom, kandydatom na nauczycieli, teoretykom i praktykom edukacyjnym.

Nauczyciele i rodzice
90 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-498-4

Łukasik Joanna Małgorzata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki życia codziennego nauczycieli, zagadnień ich pedagogicznego kształcenia, a także efektywności metod aktywizujących w procesie nauczania. Autorka książek Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela (Kraków 2009); Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2009); Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2011); współautorka książki Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog. Szkolne wyzwania (Kielce 2013), redaktorka książki Z codzienności nauczyciela (Jastrzębie Zdrój 2011); współredaktorka książek Edukacja. Równość czy jakość? (Toruń 2010), Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura (Kraków 2012).

Kwatera Anna

Kowal Stanisław

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Łukasik Joanna Małgorzata, Kwatera Anna, Kowal Stanisław

ISBN druk

978-83-8095-498-4

ISBN e-book

 978-83-8095-498-4

Objętość

210 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie


CZĘŚĆ 1

NAUCZYCIEL W RELACJACH ODPOWIEDZIALNOŚCI

Stanisław Kowal

Rozdział 1. Wprowadzenie w kontekst rozważań o współczesnym nauczycielu 

Rozdział 2. Kształcenie nauczycieli jako odpowiedź

Rozdział 3. Odpowiedzialność w relacjach edukacyjnych 

Rozdział 4. Personalizacja jako niezbędny warunek odpowiedzialnej edukacji 

Bibliografia 


CZĘŚĆ 2

NAUCZYCIEL WE WSPÓLNOCIE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO

Joanna M. Łukasik

Rozdział 1. Klimat miejsca pracy  

Rozdział 2. Uwarunkowania kapitału społecznego pokoju nauczycielskiego 

Rozdział 3. Satysfakcja i rozwój w miejscu pracy nauczyciel

Rozdział 4. Kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne a relacje pomiędzy nauczycielami 

Rozdział 5. Wspólnota pokoju nauczycielskiego

Rozdział 6. Uznanie i towarzyskość a zaangażowanie w tworzenie wspólnot pokoju nauczycielskiego 

Rozdział 7. Konflikty w pokoju nauczycielskim 

Zamiast zakończenia: działania ku wspólnocie nauczycieli 

Bibliografia 


CZĘŚĆ 3

NAUCZYCIEL W SOJUSZU Z RODZICAMI

Anna Kwatera

Rozdział 1. Akty prawne i dokumenty regulujące współpracę szkoła–rodzice 

Rozdział 2. Cele, formy i zasady nauczycielskiej kooperacji z rodzicami 

Rozdział 3. Kultura pedagogiczna rodziców i nauczycieli a jakość ich współpracy – uwarunkowania, możliwości, bariery 

Rozdział 4. Oczekiwania rodziców względem szkoły i nauczycieli  Rozdział

5. Metakompetencje nauczycieli sprzyjające współdziałaniu z rodzicami 


Bibliografia

Fragment

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość powoduje nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości edukacji oraz jakości pracy i kształcenia nauczycieli. Autorzy, doświadczeni akademicy mający stały kontakt z praktyką edukacyjną, specjaliści z zakresu pedeutologii, przygotowali ważną z punktu widzenia zarówno pedagogicznego, jak i społecznego monografię Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice, dotyczącą aktualnych i nadal zbyt mało poddanych eksploracji zagadnień. Choć problematykę funkcjonowania głównych podmiotów edukacji – nauczycieli i rodziców – w szkole można uznać za obszar wcześniej już rozpoznawany, to ścieżki (odpowiedzialność, wspólnota, współpraca), którymi Autorzy podążyli, należą do mniej uczęszczanych i opisywanych w literaturze przedmiotu, co czyni recenzowaną publikację cenną i potrzebną na rynku wydawniczym. […]

Główną wartością monografii jest to, iż Autorzy […] podjęli się trudnego zadania wielowymiarowego ujęcia, a jednocześnie integralnego spojrzenia na główne podmioty edukacyjne – nauczycieli i rodziców – z jednoczesnym wskazaniem, jak ich funkcjonowanie przekłada się na jakość oferowanej uczniom edukacji. Książka zawiera pogłębioną refleksję teoretyczną popartą rzetelnymi badaniami empirycznymi prowadzonymi przez jej Autorów i inne zespoły badawcze. Praca jest warta polecenia pedagogom, kandydatom na nauczycieli, teoretykom i praktykom edukacyjnym.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Agaty Popławskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło