• Obniżka
Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych

Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych

Podtytuł: Na przykładzie Kielecczyzny
ISBN: 978-83-8095-596-7
42,67 zł
37,87 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja ma charakter nowatorski, w literaturze polskiej nie posiadamy bowiem globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa elementarnego od ich powstania w 1775 roku, aż po likwidację tych szkół w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Wersja książki
Ilość

Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowania jest szkolnictwo pedagogiczne pozostające w ścisłym związku z rzeczywistością społeczną zmieniającą się na przestrzeni wieków. Pełni ono istotną rolę w procesie przygotowania kadr nauczycielskich dla edukacji pokoleń żyjących w danym okresie historycznym i na danym obszarze społeczno-kulturowym. Swoje powinności spełnią tylko wówczas, gdy będą posiadali wysokie walory moralne, dobre przygotowanie pedagogiczne i gruntowną znajomość materiału nauczania. Dlatego problemy kształcenia nauczycieli były i nadal są przedmiotem nieustannych dyskusji i prowadzonych badań pedeutologicznych. Dotyczą nie tylko historii kształcenia nauczycieli, lecz również współczesnych problemów zawodu nauczycielskiego.

W niniejszej pracy skoncentrowano się na problematyce kształcenia nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce w poszczególnych okresach historycznych. Już w XVI wieku pojawił się w Polsce typ szkoły zwany seminarium nauczycielskim. Jego organizatorami byli jezuici, którzy przy kolegiach zakładali seminaria przygotowujące nauczycieli do pracy pedagogicznej w jezuickich szkołach średnich (kolegiach). Obok seminariów zakonnych w XVIII wieku pojawiły się tego typu instytucje świeckie dzięki KEN, która założyła dwa seminaria w Krakowie i Wilnie kształcące nauczycieli dla szkół średnich i trzy dla szkół parafialnych. Gwałtowny rozwój tych instytucji dokona się dopiero w XIX wieku. Wiązało się to z podniesieniem rangi edukacji elementarnej w związku z wprowadzaniem obowiązku szkolnego w poszczególnych krajach europejskich. Szkoła ludowa stawała się stopniowo obowiązkowa, ogólnokształcąca, finansowana przez państwo i pozostająca pod jego jurysdykcją.

Publikacja ma charakter nowatorski, w literaturze polskiej nie posiadamy bowiem globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa elementarnego od ich powstania w 1775 roku, aż po likwidację tych szkół w latach siedemdziesiątych XX wieku. (Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. CDV).

Książka zawiera cztery rozdziały, z których dwa pierwsze obejmują czas od późnego średniowiecza do wybuchu I wojny światowej. W rozdziale pierwszym opisano rozwój kulturalny Kielecczyzny, odniesiono się także do historii rozwoju gospodarczego Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Autorka podkreśliła tu, iż region kielecki uczestniczył w tworzeniu kultury i literatury od zarania polskiej państwowości. Omówione w rozdziale kwestie upoważniają do stwierdzenia, że ziemia świętokrzyska szczyciła się od najdawniejszych czasów bogatym dorobkiem kulturalnym i oświatowym. Ów dorobek powstawał przede wszystkim w klasztorach i kościołach oraz w domach lokalnego możnowładztwa, tam był pielęgnowany, wzbogacany i rozwijany. Rozdział pierwszy to także opis początków szkolnictwa na Kielecczyźnie związanego ściśle z duchowieństwem.

W rozdziale drugim obszernej analizie poddano rozwój szkolnictwa w okresie zaborów. Wiele miejsca poświęcono powstaniu i organizacji kształcenia w seminariach nauczycielskich.

Rozdział trzeci objął czasy między wojnami oraz trudne lata okupacyjnej rzeczywistości II wojny światowej. Podkreślono tu trudności w obszarze szkolnictwa wynikające z sytuacji politycznej, która miała zasadniczy wpływ na kształt i rozwój form kształcenia nauczycieli.

W rozdziale czwartym opisany został rozwój liceów pedagogicznych i skróconych form kształcenia nauczycieli. Osobno potraktowano kształcenie nauczycielek przedszkoli. Uwzględniono także półwyższe szkoły kształcące nauczycieli, tj. studia nauczycielskie i wyższe szkoły nauczycielskie.

Na przykładzie Kielecczyzny
298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-596-7

Pawelec Lidia

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Pawelec Lidia

ISBN druk

978-83-8095-596-7

ISBN e-book

978-83-8095-660-5

Objętość

266 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

Rozdział 1. Rozwój społeczno-kulturalny Kielecczyzny  

1.1. Charakterystyka środowiska społecznego ziemi kieleckiej 

1.2. Początki szkolnictwa na Kielecczyźnie 

Rozdział 2. Kształcenie nauczycieli na Kielecczyźnie w okresie zaborów  

2.1. Kształcenie nauczycieli w programach Komisji Edukacji Narodowej    

2.2. Stan szkolnictwa ludowego    

2.3. Powstanie seminariów nauczycielskich 

2.4. Organizacja kształcenia nauczycieli w seminariach 

Rozdział 3. Kształcenie nauczycieli na ziemi kieleckiej w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej 

3.1. Szkoła i nauczyciele po odzyskaniu niepodległości  

3.2. Preparandy nauczycielskie   

3.3. Seminaria na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym  

3.4. Kształcenie nauczycieli po reformie jędrzejewiczowskiej  

3.5. Kształcenie nauczycielek przedszkoli  3.6. Rola tajnego nauczania w kształceniu nauczycieli w czasie wojny 

Rozdział 4. Kształcenie nauczycieli w latach 1945–1973 

4.1. Powojenna sytuacja społeczna i oświatowa na Kielecczyźnie 

4.2. Kształcenie nauczycieli w liceach pedagogicznych  

4.3. Skrócone formy kształcenia nauczycieli    

4.4. Kształcenie nauczycielek przedszkoli 

4.5. Kształcenie nauczycieli na studiach nauczycielskich i w wyższych szkołach nauczycielskich 

Zakończenie

Bibliografia 

Aneks 

Spis map i tabel 

Fragment

Monografia Lidii Pawelec [...] dzięki rzetelności prowadzonych w niej studiów i analiz nie tylko uzupełni naszą, pedagogów, zarówno studentów, doktorantów, jak i nauczycieli, wiedzę na temat konstytuowania się insty­tucjonalnego kształcenia nauczycieli, ale poprzez przytaczanie na kartach makro-, mezo- i mikroopowieści historycznych zachęci do odkrywania „żywej obecności” czy śladów w doświadczanym „zrywaniu, zawieszaniu i różnic sensu” u samego ich źródła.

Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. CDV

Publikacja ma charakter nowatorski, w literaturze polskiej nie posiadamy bowiem globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa elementarnego od ich powstania w 1775 roku, aż po likwidację tych szkół w latach siedemdziesiątych XX wieku. Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością źródeł i literatury przedmiotu, która została poddana szczegółowej krytyce i umiejętnie wykorzystana. Dzięki temu omawianie poszczególnych zagadnień zostało przeprowadzone w kontekście uwarunkowań społecznych i oświatowych danych okresów historycznych. Tak szerokie ujmowanie zagadnień pozwoliło Autorce lepiej zrozumieć i ocenić system kształcenia nauczycieli w Polsce, co zostało zaprezento­wane na przykładzie Kielecczyzny.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Meissnera

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło