• Obniżka
Jakość życia emerytowanych nauczycieli

Jakość życia emerytowanych nauczycieli

ISBN: 978-83-8095-898-2
47,43 zł
42,53 zł Oszczędzasz: 4,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 44,90 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat różnych aspektów jakości życia seniorów, którzy wcześniej pracowali w zawodzie nauczyciela. Publikacja wydaje się szczególnie ważna i cenna na rynku wydawniczym ze względu na brak pozycji...

Ilość

Celem niniejszej pracy jest poznanie i opisanie jakości życia emerytowanych nauczycieli. Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że istnieją liczne opracowania dotyczące jakości życia osób starszych, odnoszące się jednak do ogółu seniorów, marginalnie zaś pojawiają się dane dotyczące grupy emerytowanych nauczycieli. Jakość życia (quality of life – QoL) jest pojęciem wielowymiarowym, bardzo szerokim, obejmującym liczne aspekty ludzkiego życia (zdrowotne, psychologiczne, społeczne i środowiskowe). Nie ma jednej definicji. Charakteryzuje się tym, że sposób jego pojmowania zależy od dyscypliny, paradygmatu i ram czasowych prowadzonych badań. Zmienia się w ciągu życia jednostki. To, co stanowi istotną składową jakości życia w młodości, niekoniecznie będzie miało wpływ na dobrą jakość życia na emeryturze. Ma ono także „krótką historię, ale bardzo długą przeszłość” (Rapley, 2003). Według Rocío Fernández-Ballesteros (2011) zwiększa się liczba publikacji dotyczących badań nad jakością życia osób starszych. Jako przykład można podać bazę Medline, w której w 1973 roku dostępnych było tylko 5 publikacji podejmujących tematykę jakości życia. W 2015 roku takich publikacji było ponad 150 tys. (Worach-Kardas, 2015, s. 133). Największy wzrost zainteresowania tym tematem nastąpił w naukach medycznych, rzadziej podejmuje się go natomiast w psychologii i naukach społecznych.


Prezentowana praca składa się z trzech rozdziałów, a także wstępu i podsumowania. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Jakość życia w starości, zaprezentowano społeczno-demograficzne aspekty starzenia się ludności oraz ukazano najważniejsze tendencje związane ze starzeniem się społeczeństwa polskiego. Zaprezentowano w nim także najważniejsze pojęcia dotyczące starości i starzenia się. Skoncentrowano się również na zagadnieniach odnoszących się do jakości życia, jej zróżnicowania definicyjnego oraz historycznego ujęcia badań nad nią. W ostatniej części tego rozdziału skupiono się na specyfice zawodu nauczyciela oraz na tym, w jaki sposób i w których obszarach wykonywany zawód może mieć istotny wpływ na ocenę jakości życia.

Drugi rozdział pracy zawiera metodologiczne podstawy realizowanego projektu badawczego. Określono w nim przedmiot i cele prowadzonych badań oraz problemy badawcze. Uzasadniono wybór metod badawczych, a także scharakteryzowano je. Opisano również przyjęte techniki i narzędzia badawcze. Część metodologiczną kończy charakterystyka organizacjii przebiegu badań oraz badanej grupy.

W rozdziale trzecim zaprezentowano dane empiryczne z przeprowadzonych badań. Jakość życia emerytowanych nauczycieli opisano w kontekście takich obszarów ją wyznaczających, jak: sytuacja materialna, warunki życiowe, stan zdrowia, sprawność funkcjonalna, samodzielność w życiu codziennym, relacje społeczne, aktywność wolnoczasowa, subiektywne samopoczucie, postrzeganie starości. W ostatnim podrozdziale tego rozdziału określono zmienne, które w największym stopniu są powiązane z jakością życia emerytowanych nauczycieli. Aby wskazać czynniki decydujące o niej, zastosowano analizę skupień. Całość pracy zakończona jest podsumowaniem, w którym zawarto wnioski z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje zarówno do dalszych badań, jak i dla praktyki edukacyjnej.


Z recenzji dr hab. Beaty Jakimiuk

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat różnych aspektów jakości życia seniorów, którzy wcześniej pracowali w zawodzie nauczyciela. Publikacja wydaje się szczególnie ważna i cenna na rynku wydawniczym ze względu na brak pozycji, które przedstawiałyby w sposób przejrzysty a zarazem syntetyczny analizowane przez Autorkę zagadnienia, oraz złożoność podjętej problematyki we współczesnych realiach społecznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że publikacja dotyczy emerytowanych nauczycieli, którzy stanowią grupę zawodową o specyficznych obowiązkach i charakterze pracy. Nauczyciel w ciągu całego życia zawodowego znajduje się pod presją oczekiwań społecznych, oceniania, kontrolowania, dotyczącą bycia zawsze gotowym do pomocy, przygotowanym, zaangażowanym, stabilnym emocjonalnie oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wymaga to nieustannego rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, radzenia sobie z presją i ciągłym ocenianiem. Interesujące jest więc, w jaki sposób nauczyciele po aktywnym, angażującym również emocjonalnie życiu zawodowym, wykorzystują czas na emeryturze.

Należy zatem podkreślić aktualność podjętego przez Autorkę obszaru tematycznego rozważań wokół jakości życia emerytowanych nauczycieli. […] Treści zawarte w monografii mogą też stać się źródłem inspiracji do działań w obszarze np. kształcenia nauczycieli, edukacji przez całe życie, wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytowanych nauczycieli, poszerzania możliwości rozwijania pasji i zainteresowań przez seniorów. Można również przypuszczać, że publikacja będzie służyć studentom pedagogiki, psychologii i socjologii, w szczególności tym, którzy są zainteresowani zagadnieniami z zakresu pedeutologii, gerontologii oraz kształcenia przez całe życie.

144 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Katarzyna Jagielska

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Katarzyna Jagielska

ISBN druk

978-83-8095-898-2

ISBN e-book

Objętość

300 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp    

Rozdział 1. Jakość życia w starości      


1.1. Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się ludności w Polsce    
1.2. Wybrane aspekty procesu starzenia się i starości       
1.3. Granice, kryteria i periodyzacja starości       
1.4. Koncepcja jakości życia w literaturze przedmiotu       
1.5. Specyfika pracy a jakość życia nauczycieli       

Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań własnych      


2.1. Przedmiot i cel badań       
2.2. Problemy badawcze       
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze      
2.4. Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej grupy      Rozdział 3. Jakość życia emerytowanych nauczycieli w świetle wyników badań       


3.1. Sytuacja materialna       
3.2. Warunki zamieszkania    
3.3. Stan zdrowia    
3.4. Samodzielność w życiu codziennym 
3.5. Relacje społeczne      
3.6. Aktywność wolnoczasowa    
3.7. Samopoczucie      
3.8. Życie religijne    
3.9. Postrzeganie starości   
3.10. Poczucie jakości życia      Podsumowanie    

Spis tabel i wykresów      

Bibliografia

fragment

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat różnych aspektów jakości życia seniorów, którzy wcześniej pracowali w zawodzie nauczyciela. Publikacja wydaje się szczególnie ważna i cenna na rynku wydawniczym ze względu na brak pozycji, które przedstawiałyby w sposób przejrzysty a zarazem syntetyczny analizowane przez Autorkę zagadnienia, oraz złożoność podjętej problematyki we współczesnych realiach społecznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że publikacja dotyczy emerytowanych nauczycieli, którzy stanowią grupę zawodową o specyficznych obowiązkach i charakterze pracy. Nauczyciel w ciągu całego życia zawodowego znajduje się pod presją oczekiwań społecznych, oceniania, kontrolowania, dotyczącą bycia zawsze gotowym do pomocy, przygotowanym, zaangażowanym, stabilnym emocjonalnie oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wymaga to nieustannego rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, radzenia sobie z presją i ciągłym ocenianiem. Interesujące jest więc, w jaki sposób nauczyciele po aktywnym, angażującym również emocjonalnie życiu zawodowym, wykorzystują czas na emeryturze.

Należy zatem podkreślić aktualność podjętego przez Autorkę obszaru tematycznego rozważań wokół jakości życia emerytowanych nauczycieli. […] Treści zawarte w monografii mogą też stać się źródłem inspiracji do działań w obszarze np. kształcenia nauczycieli, edukacji przez całe życie, wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytowanych nauczycieli, poszerzania możliwości rozwijania pasji i zainteresowań przez seniorów. Można również przypuszczać, że publikacja będzie służyć studentom pedagogiki, psychologii i socjologii, w szczególności tym, którzy są zainteresowani zagadnieniami z zakresu pedeutologii, gerontologii oraz kształcenia przez całe życie.

Z recenzji dr hab. Beaty Jakimiuk

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło