• Obniżka
Fenomen mangi i anime w środowisku młodzieży

Fenomen mangi i anime w środowisku młodzieży

Podtytuł: Studium dyfuzji kultur
ISBN: 978-83-8095-744-2
41,90 zł
32,90 zł Oszczędzasz: 9,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza publikacja stanowi próbę zrozumienia modelu rozprzestrzeniania się mangi i anime daleko poza granice Japonii – zarówno geograficzne, jak i kulturowe.

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Wielu dorosłym osobom Japonia kojarzy się ze skomplikowanym systemem pisowni, kwitnącą wiśnią, sushi, samurajami i usłużnymi gejszami (erotyką) czy zaawansowaną technologią. Gdy pytamy zaś młodych ludzi o pierwsze skojarzenia z Japonią, częściej pada odpowiedź: manga lub anime. Na początku XXI wieku Jerzy Szyłak (2000a) napisał, że – chcąc nie chcąc – japońska twórczość plastyczna wniknęła w dorobek światowej sztuki sekwencyjnej, stając się jej integralną częścią. Dlatego zarówno manga, jak i anime funkcjonują jako jeden z licznych dziś tekstów kultury.

Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej publikacji nie jest sam fenomen mangi i anime (choć starałam się je opisać w szerokim kontekście), ale jego wpływ na współczesną polską młodzież i jej postrzeganie, rozważany z punktu widzenia pedagoga posiadającego również artystyczną, akademicką formację. Dlatego Czytelnik znajdzie w publikacji dużo nawiązań do wizualnej strony mangi i anime, a mniej do np. właściwości językowych. Zdaję sobie sprawę, że niektóre wątki mogły zostać w książce za mało rozwinięte. Przenikająca do Polski kultura mangi i anime jest bowiem zjawiskiem na tyle złożonym i interdyscyplinarnym, że objęcie tego zagadnienia w całości tylko jednymi badaniami było po prostu niemożliwe.

Niniejsza publikacja stanowi zatem próbę zrozumienia modelu rozprzestrzeniania się mangi i anime daleko poza granice Japonii – zarówno geograficzne, jak i kulturowe. Co sprawiło, że świat zachodni, w tym Polska, dobrowolnie zainfekował się „wirusem obrazkowym z Kraju Kwitnącej Wiśni” (Frąckiewicz, 2011) i jakie są tego konsekwencje? Jaki wpływ ta kultura miała na procesy wychowawcze? Co można zrobić, aby oddziaływania te przekształcać w wartości pozytywne – rozwijające młodych ludzi zafascynowanych mangą i anime?

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym podjęłam próbę usystematyzowania znaczeń pojęcia „kultura”, a także wskazania różnych koncepcji tego zjawiska oraz jego współczesnych dróg rozwoju i przeobrażeń. Opisałam w nim również historyczne procesy kulturowego dojrzewania mangi i anime w samej Japonii oraz dokonany przez nich podbój zachodniego świata. W rozdziale drugim przedstawiam zagadnienia związane z młodzieżą i jej kulturą, uwzględniając percepcję i recepcję sztuki w ogóle. W kolejnym rozdziale ukazuję metodologiczne założenia badań własnych. W rozdziałach czwartym, piątym i szóstym prezentuję zaś wyniki badań, wyciągnięte z nich wnioski oraz postulaty pedagogiczne.

Wszystkie mangi i anime opublikowane w Polsce staram się cytować pod polskimi tytułami (często także oryginalnymi). Dzieła oficjalnie niewydane lub niewyemitowane w naszym kraju przytaczam w ich oryginalnym brzmieniu, z ewentualnym tytułem angielskim (jeżeli taki istnieje) i/lub tytułem w innym języku, jeżeli cytowanie odnosi się do konkretnej wersji językowej. Dla potrzeb publikacji przyjęłam oznaczanie japońskiego komiksu i filmu animowanego terminami „manga” i „anime”. Pojęcia te, w szerszym znaczeniu kontekstowym, omówiłam w pierwszym rozdziale książki. Określenie „kultura mangi” i skrót „m & a” (od manga & anime) odnoszą się natomiast do całości zainteresowań japońskim komiksem i filmem animowanym oraz do działań podejmowanych w celu realizacji przez młodzież pasji związanych z tymi zjawiskami kultu­rowymi.

Studium dyfuzji kultur
494 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-744-2
Stopień 
2020-11-10

Wspaniała publikacja

Bardzo się cieszę, że powstała tak świetna publikacja. Ukazuje ona anime i mangę nie tylko jako rozrywkę dla "dzieci", ale jako wartościowe produkty japońskiej kultury, z których można czerpać garściami. Książka nie powiela stereotypów, co jest jej ogromnym plusem. Autorka wyjaśnia i porządkuje różne terminy związane z anime i mangą oraz pokazuje, jak wiele mają potencjału i ile mogą wnieść do edukacji, jeśli się je odpowiednio wykorzysta. Osobiście jestm zachwycona tą książką, gdyż sama prowadzę badania na temat anime i mangi. Polecam nie tylko fanom, ale także specjalistą.

Napisz recenzje

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Agnieszka Materne

ISBN druk

978-83-8095-478-6

ISBN e-book

978-83-8095-744-2

Objętość

288 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp            

Rozdział I

Kultura jako wymiar ludzkiego życia  

1. Koncepcje kultury        

1.1. Historyczne ujęcie pojęcia kultury      

1.2. Aspekty antropologiczne rozumienia pojęcia kultury  

1.3. Filozoficzne wyobrażenie kultury         

2. Procesy kulturowe we współczesnej Europie      

2.1. Historyczne uwarunkowania procesów kulturowych  

2.2. Dyfuzja kultur w dobie globalizacji         

3. Upowszechnianie się mangi i anime       

3.1. Manga i anime w Japonii         

3.2. Manga i anime na Zachodzie     

3.3. Manga i anime w Polsce    

Rozdział II

Młodzież i kultura     

1. Młodzież – próba scharakteryzowania zbiorowości  

1.1. Ramy typologiczne       

1.2. Wiek niepokojów dojrzewania         

1.3. Grupy odniesienia         

2. Globalna ekumena wyobraźni         

2.1. Idea uczestnictwa w kulturze  

2.2. Percepcja świata (i) sztuki         

Rozdział III

Metodologia badań własnych     

1. Problemy i hipotezy badawcze     

2. Metody i ich charakterystyka     

3. Zakres i populacja osób badanych    

Rozdział IV

Manga i anime w polskiej kulturze młodzieżowej  

1. Specyfika mangi i anime    

1.1. Forma i treść  

1.2. Między formą a treścią     

1.3. Forma bez (istotnej) treści  

2. Manga i anime w świadomości swoich miłośników     

2.1. Czynniki zainteresowania się kulturą mangi  

2.2. Wiedza na temat swoich zainteresowań     

2.3. Realizacja zainteresowań w obszarze kultury mangi  

Rozdział V

Obszary oddziaływań wychowawczych kultury mangi

1. Kreatywność a powielanie     

2. Aktywność indywidualna a praca zespołowa     

2.1. Cosplay – (wy)twórcze poszukiwanie własnego Ja    

2.2. Skanlacje – (nielegalne) źródło nowych umiejętności praktycznych 

Rozdział VI

Doskonalenie oddziaływań wychowawczych mangi i anime  

1. Wykorzystanie w edukacji wychowawczego oddziaływania kultury mangi  

2. Udział mass mediów w kształtowaniu zainteresowań kulturą mangi    

3. Modelowanie kultury mangi przez główne podmioty wychowania – młodzież i rodziców

Zakończenie    

Bibliografia     

Monografie i artykuły    

Platformy i strony internetowe  

Źródła statystyczne  

Mangi  

Spis ilustracji    

Spis wykresów 

Fragment

Książka […] podejmuje bardzo ważny problem naukowy w perspektywie prób zrozumienia dynamiki rekonstrukcji tożsamości młodzieży w naszym (po)nowoczesnym społeczeństwie. Obecnie w tej sferze życia społecznego mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem dyskursywnego przesunięcia socjalizacyjnego. Monografia ta z powodzeniem chwyta „diagnostyczną kamerą” ten właśnie problem – na przykładzie znakomitej jego krystalizacji, jaką stanowi fenomen mangi i anime. Ogląd, który Czytelnik otrzymuje, jest zarówno niezwykle przekonywający, jak i interesujący. […] Przedstawiając wyniki badań własnych, Autorka nie rezygnuje z rozważań teoretycznych o charakterze społeczno-kulturowym, co w jeszcze większym stopniu pogłębia wartość jej narracji. Jest to analiza bardzo szczegółowa, systematyczna, oryginalna i rzetelna, a jednocześnie obrazowa […].

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszka Melosika

Fenomen mangi i anime w środowisku młodzieży

Oficyna Wydawnicza IMPULS znana jest wśród tego rodzaju podobnych wydawnictw z szerokiego wachlarza tematów jakie podejmują jej autorzy. Tym razem Agnieszka Materna opublikowała plon swoje pracy badawczej poświęconej odbiorowi japońskiej sztuki komiksowej mangi i anime w środowisku polskiej młodzieży pt. „Fenomen mangi i anime w środowisku młodzieży”.

Praca jest wynikiem jej własnych badań ankietowych opartych o metodę triangulacji czyli poszukiwania rozwiązań, które ukazały by całe szerokie spektrum badanych zjawisk oraz ich wnikliwego i krytycznego zrozumienia. Autorka wybrała z czterech dostępnych metod triangulacji: źródeł, badaczy, teorii i metod tą ostatnią. Materna skupiła się na naukowej analizie dokumentów związanych z badaną mangą i anime dostępnymi w Polsce.

Manga, japoński komiks, a właściwie książka obrazkowa przedstawiająca w formie graficznej różnorodne fabuły, często bardzo trudne w odbiorze jest ważnym elementem japońskiej kultury czytelniczej. O czym informuje nas Agnieszka Materna w rozdziale pierwszym w trzeciej jego części, a uzupełnia obraz swoich przemyśleń na ten temat w rozdziale czwartym, w którym opisuje status japońskiej mangi i anime w polskiej kulturze młodzieżowej.

Fenomen jej popularności stał się faktem kulturowym na całym świecie. Wpierw manga osiągnęła swoją popularność w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Dzięki własnej tradycji graficznej i plastycznej japońska manga absorbując nowe techniki medialne rozlała się po całym świecie docierając także do Polski. Znajdziemy tu na ten temat wiele ciekawych informacji i faktów, co czyni monografię Materny ciekawym przyczynkiem do pochylenia się nad historią recepcji japońskich komiksów w polskiej kulturze komiksowej.

W pierwszych dwóch rozdziałach autorka próbuje usystematyzować znaczenie słowa kultura w szerszym ujęciu antropologiczno-filozoficznym, co łączy się potem w analizę dyfuzji kulturowej czyli łączeniu się i przenikaniu różnych elementów między co najmniej dwiema kulturami, lub wewnątrz kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa. Jest to o tyle ciekawe, iż społeczeństwo polskie, jak dowodzi Materna wywodzi się z kręgu tradycji kultury chrześcijańskiej. Jej wpływ był we wcześniejszej historii bardzo silny, co związane było z burzliwymi historycznymi przejściami narodu polskiego. Potem, w czasach powojennych nastąpił stopniowy okres laicyzacji, który świadczy też o otwartości społeczeństwa polskiego, szczególnie młodzieży na różne obce wpływy kulturowe. Świadczy o tym też świetny odbiór tłumaczonych na język polski serii japońskich mang i co to za tym idzie powstanie wielu firm wydawniczych. 

Ważną częścią monografii Materny są jej własne wyniki badań, w tym badań triangulacyjnych, gdzie skupia się nie tylko na aspekcie odbioru czytelniczego w Polsce japońskiej mangi i anime, ale również dzięki szerokiemu wachlarzowi pytań uzyskuje dużą wiedzę o zainteresowaniach sztuką, plastyką polskiej młodzieży, czy też informacje dotyczące jakości edukacji plastycznej w Polsce.

Najciekawszą częścią pracy Materny jest rozdział czwarty, w którym zajmuje się specyfiką mangi i anime w środowisku polskiej młodzieży. Dowiadujemy się z niej wiele ciekawych informacji dotyczących rodzajów literackich japońskich mang ilustrowanych jej wybranymi przykładam. Autorka analizuje je nie tylko od strony formy plastycznej ale również treści fabuły.

Agnieszka Materna szczegółowo analizuje, co interesuje najczęściej polskiego czytelnika w odbiorze japońskiego komiksu. Okazuje się, iż ponad 70% badanych respondentów wskazuje na styl rysowania, na różnorodność treścią, wyraziste cechy bohaterów. Bardzo dużą rolę w popularyzacji mangi w Polsce wzięły na siebie czasopisma np. „Kyaa”, „Otaku” czy Arigato”, a także ostatnio wydawnictwa on-line, tu Tanuki.pl.

Myślę, że te pięćset tytułów przetłumaczonych na język polski, co przełożyło się na dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt woluminów przełożyło się na dużą popularność japońskich mang i filmów anime. Wiele serii cieszy się wręcz kultową popularnością, a sporo tytułów osiąga wysokie ceny na stronach internetowych antykwariatów, Allegro, OLX, a także omówienia listy bestsellerów na blogach internetowych.

Japońskie mangi i anime na trwałe zagościły na polskim rynku wydawniczym oraz w świadomości czytelniczej polskiej młodzieży. Praca Agnieszki Materny wypełnia lukę na polu badań komparatystycznych i czytelniczych dotyczących tak specyficznej kategorii edytorskiej jaką jest japońska manga i anime, co przy okazji przyczynia się do pogłębienia znajomości kultury japońskiej w polskim społeczeństwie.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/fenomen-mangi-i-anime-w-srodowisku-mlodziezy

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło