• Obniżka
Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce

Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce

ISBN: 978-83-7587-012-1
23,62 zł
18,82 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

„Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto psychologicznych...

Ilość

„Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto psychologicznych. Prowadząc badania nad motywacją wewnętrzną, w książce tej uwzględniono również taką właściwość jak poczucie kontroli jednostki oraz typ osobowości ucznia. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak stymulować motywację do nauki języka obcego, jak rozbudzić rzeczywiste zainteresowanie językiem obcym. Drama będąca głównym zagadnieniem niniejszej pozycji wydaje się odpowiedzią na postawione pytania. Drama to niekonwencjonalny, twórczy sposób nauki poprzez aktywną identyfikację z wyobrażonymi rolami i sytuacjami. Drama to metoda nauczanie, która uwzględnia wiedzę o uczącym się, procesie uczenia się oraz rzeczywistości społecznej, w jakiej żyjemy. Nauka języka obcego to proces interakcji i komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, będący odbiciem zróżnicowanych stanów emocjonalnych i intelektualnych wobec konkretnych sytuacji. Wiele osób niechętnie konwersuje w języku obcym, bo brak wiedzy i świadomość popełnionych błędów wprawiają je w zakłopotanie. Zaletą dramy jest to, że nadaje ona sytuacji dynamiczne, interpersonalne tło, które wymaga od uczestnika natychmiastowej odpowiedzi. Uczestnicząc w niej, uczniowie często zapominają o brakach językowych, przełamują lęk i optymalnie wykorzystują posiadane wiadomości. Niniejsza książka to próba twórczego spojrzenia na proces uczenia się języków obcych oraz propozycje praktycznych rozwiązań pedagogiczno-metodycznych.

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Gałązka Alicja

Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektor Centrum Edukacyjnego Future, autorka nowatorskiej metody nauczania FUTURE LEARNING SYSTEM bazującej na wykorzystywaniu dramy w nauczaniu języków obcych.

Założycielka Koła naukowego Drama w Edukacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jedna z prekursorów promowania dramy w edukacji w Polsce.

Organizatorka i tłumacz licznych artykułów, seminariów, warsztatów i konferencji dramowych. Reprezentant Polski w międzynarodowej organizacji IDEA (International Drama in Education Association) oraz aktywny członek grupy założycielskiej IDEA Europę oraz członek National Drama Association in UK.

Uczestniczka wielu krajowych konferencji oraz przede wszystkim międzynarodowych konferencji, seminariów oraz studiów i staży naukowych szczególnie w Anglii Kierownik i twórca programu studiów podyplomowych „Metodyka nauczania języka angielskiego" w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości.

Autorka licznych artykułów naukowych, tłumacz książek i publikacji z zakresu zarządzania, aktywnych metod nauczania ,pracy z grupą i dramy. Prowadzi warsztaty i kursy z zakresu komunikacji i dramy oraz metodyki nauczania języka angielskiego według własnej, autorskiej metody nauczania. Opracowała kilka poziomów podręcznika do nauczania języka angielskiego metodą Future Learning System.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gałązka Alicja

ISBN druk

978-83-7587-012-1

ISBN e-book

 

Objętość

142 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

Część pierwsza

Rozważania teoretyczne

Pojęcie motywacji w badaniach psychologicznych

1. Wczesne teorie uczenia się

2. Motywacja osiągnięć

3. Teorie optymalnego pobudzenia

Motywacja zewnętrzna vs wewnętrzna

1. Uwarunkowania motywacji wewnętrznej w badaniach psychologicznych

1.1. Wewnętrzna przyczynowość zachowania

1.2. Swoboda wyboru

1.3. Kompetencja

1.4. Autonomia w relacji z otoczeniem

1.5. Wzmocnienia zewnętrzne

Rola motywacji w uczeniu się i nauczaniu języka obcego

1. Różne ujęcia motywacji w glottodydaktyce

2. Czynniki motywacyjne w uczeniu się języka obcego

Umiejętności językowe a kompetencje komunikacyjne

1. Sprawność czytania w języku angielskim

2. O umiejętności rozumienia ze słuchu w języku angielskim

3. Umiejętność pisania w języku angielskim

4. Teoretyczne założenia mówienia w języku angielskim

Drama w nauczaniu języka angielskiego w perspektywie psycholingwistycznej

1. Drama a nauczanie języka obcego

2. Znaczenie interakcji międzyludzkich w nauczaniu języka obcego

3. Drama a kompetencje komunikacyjne

4. Kontekst znaczeniowy aktywności w uczeniu się języka obcego

5. Rola dramy w uwzględnianiu czynników psychologicznych w uczeniu się języka obcego

5.1. Drama a motywacja

5.2. Poczucie własnej wartości

5.3. Atmosfera bez stresu

5.4. Indywidualizm i personalizacja

5.5. Rozwój społeczny i indywidualny jednostki

6. Uczenie się kultury przez dramę

7. Drama a komunikacja niewerbalna

8. Techniki dramatyczne stosowane w nauczaniu języków obcych

 

Część druga

Metodologia badań

Założenia teoretyczne przyjęte w badaniach

Przedmiot, cele oraz etapy badań

Problematyka badawcza, zmienne, wskaźniki oraz hipotezy badawcze

Próba badana i przebieg badań

Metody badań

Metody statystyczne

 

Część trzecia

Analiza wyników

Analiza wyników badań diagnostyczno-eksplanacyjnych

1. Motywacja wewnętrzna a poziom osiągnięć szkolnych

2. Poczucie kontroli a typ osobowości

3. Czynniki wpływające na motywację wewnętrzną uczniów do uczenia się języka angielskiego

4. W poszukiwaniu modelu

Analiza wyników badań po eksperymencie

1. Wpływ dramy na motywację wewnętrzną do nauki języka angielskiego

2. Drama a poziom umiejętności językowych

3. Motywacja wewnętrzna a kompetencje językowe

Analiza jakościowa

Dyskusja i podsumowanie

 

Bibliografia

 

Scenariusze zajęć prowadzonych metodą dramy

1. Wartość podjętego problemu

Zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce w ciągu ostatnich lat oraz nowy system rynkowy sprawiają, iż ogromnie wzrosło zainteresowanie uczeniem się i nauczaniem języków obcych a zwłaszcza angielskiego. Nie zawsze jest to kształcenie efektywne, dające wymierne efekty w postaci umiejętności komunikatywnych uczniów. Recenzowana praca stanowi próbę analizy procesu uczenia się i nauczania języka angielskiego w perspektywie psychologicznej i glottodydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym procesie pełni drama.

Podjęty przez Autorkę problem jest próbą innego, interdyscyplinarnego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego oraz propozycją praktycznych rozwiązań pedagogiczno-metodycznych zawartych w podsumowaniu pracy.
Wyniki badań Autorki, zaprezentowane w części trzeciej, dostarczają dowodów na to, że proces nabywania kompetencji językowych może zostać wzmocniony poprzez zastosowanie techniki dramy.

2. Podstawy teoretyczne problemu badawczego

Praca ma charakter typowy dla prac teoretyczno-empirycznych.

Część teoretyczną rozpoczyna Autorka od przedstawienia wybranych zagadnień dotyczących motywacji nauczania i uczenia się, różnych ujęć tego zagadnienia w glottodydaktyce, umiejętnościom językowym i kompetencjom językowym. W tej części została przedstawiona drama jako metoda stymulująca nabywanie i zwiększanie kompetencji językowych. Od teoretycznych rozważań Autorka przechodzi do pokazania, w jaki sposób można dramę wykorzystać w praktyce nauczania języka angielskiego. Część teoretyczno-analityczna jest bardzo wartościowa. Autorka wykazała dużą erudycję w prezentacji współczesnych teorii z zakresu psychologii uczenia i glottodydaktyki. Przedstawione analizy świadczą o dużej wnikliwości i umiejętności teoretycznego myślenia Autorki. Na podkreślenie zasługuje próba uporządkowania i synteza bardzo niespójnych poglądów oraz wyników badań empirycznych opartych na odmiennych założeniach teoretycznych z udziałem różnorodnych grup osób badanych za pomocą rozmaitych technik.

3. Założenia badań własnych i ich realizacja

Program badawczy został opracowany w oparciu o założenia literaturowe, przedstawione w części pierwszej pracy.

Teoretyczny model zależności przedstawia rysunek 3 str. 70. W modelu tym uwzględniono pełny wykaz zmiennych niezależnych, tak głównych, jak i pośredniczących, warunkujących problemy uczenia się języka angielskiego. W modelu założono, że drama wpłynie zarówno na wzrost kompetencji językowych jak i motywacji, przy równoczesnym „manipulowaniu" takimi zmiennymi jak: ekstrawersja-introwersja oraz umiejscowienie poczucia kontroli.
Przeprowadzona analiza statystyczna, wyznaczona przez szczegółowe problemy badawcze i hipotezy jest prawidłowa. Dlatego też uzyskane przez Autorkę rezultaty przy obecnym stanie możliwości badawczych, należy uznać za wiarygodne.

Eksperyment Autorki, może być źródłem inspiracji dla zainteresowanych praktyków...

prof. dr hab. Władysława Łuszczuk
Wyższa Szkoła HUMANITAS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło