• Obniżka
Praca socjalna z rodziną problemową

Praca socjalna z rodziną problemową

ISBN: 978-83-8095-065-8
23,81 zł
17,81 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 19,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Najciekawsze w publikacji są fragmenty, w których widzimy konkretne ludzkie problemy i sposoby ich rozwiązywania. One naprawdę angażują emocjonalnie - szczególnie że wiele osób zna podobne problemy z własnego doświadczenia. [...]

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Niniejsza publikacja jest próbą określenia standardu działań ośrodka pomocy społecznej w dziedzinie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych, zapobiegających odebraniu dziecka biologicznym rodzicom.

Publikacja zawiera charakterystykę systemu wspierania rodziny oraz opis roli ośrodka pomocy społecznej w systemie wspierania rodziny, przedstawia zakres zadań ośrodka w kontekście pracy z rodziną i optymalny standard wykonywania zadań na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Książka została opracowana w sposób, który umożliwia analizę działań i czynności ośrodka pomocy społecznej w różnych sytuacjach problemowych, przy czym każdy z problemów rodziny został przedstawiony oddzielnie, w formie tabelarycznej, wskazującej rodzaj i szczegółowy katalog działań, osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie oraz dokumenty, jakie świadczą o ich wykonaniu.

Dla pełnego obrazu podejmowanych działań poszczególne obszary problemowe zostały zilustrowane przykładami dobrej praktyki lub przykładami działań nieprawidłowych ośrodka pomocy społecznej. Chciano w ten sposób podkreślić ważne, pozytywne działania realizowane w obszarze pomocy społecznej oraz zwrócić uwagę na te, w których mogą się pojawiać nieprawidłowości w realizacji zadań.


Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Praca socjalna z rodziną problemową to książka o charakterze metodycznym […], stanowiąca niezwykle aktualne i wartościowe z punktu widzenia obszarów zainteresowań […] nauk społecznych oraz nauk o wychowaniu opracowanie poświęcone instytucjonalizacji pomocy socjalnej we współczesnym społeczeństwie. Publikacja dotyczy współdziałania wybranych podmiotów życia społecznego funkcjonujących w środowisku lokalnym jednostki – takich, które z reguły mają podstawowe znaczenie dla zaspokajania określonych potrzeb socjalnych poszczególnych jednostek lub szerszych grup społecznych.

298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-058-0

Anna Kanios

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Andragogiki UMCS. Wieloletni praktyk pomocy społecznej. Kierownik grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu pracy socjalnej. Autorka lub redaktorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Obecnie kierownik projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS i MNISW z zakresu pracy socjalnej realizowanego w UMCS.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Anna Kanios

ISBN druk

978-83-8095-065-8

ISBN e-book

978-83-8095-058-0

Objętość

150 stron

Wydanie

II, 2016

Format

B5 (160x235). E-book : pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp 

Praca socjalna – nowe tendencje

Charakterystyka systemu wsparcia rodziny 

Zakres zadań ośrodka pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych 

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych   

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu biedy i ubóstwa 

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem bezrobocia   

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu przemocy 

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem długotrwałej choroby

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem niepełnosprawności 

Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną mającą trudności wynikające z problemu uzależnień 

Warunki organizacyjne ośrodka pomocy społecznej niezbędne do zapewnienia optymalnego standardu realizowanych zadań w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Zakończenie

Aneks 

Bibliografia 

Spis schematów i tabel

Rodziny polskie znajdują się obecnie w fazie zmian. Głównymi przyczyniającymi się do tego czynnikami są m.in.: praca kobiet poza domem, zwiększanie się ich uprawnień przy podejmowaniu decyzji w rodzinie, wolny wybór małżonka czy zmniejszanie się wpływu grup krewnych na funkcjonowanie rodziny. Dodatkowo można zaobserwować przemiany w modelu rodziny, takie jak: spadek współczynnika dzietności, spadek liczby ciąż przedmałżeńskich i małżeństw wymuszonych ciążą, opóźnienie urodzenia dziecka w małżeństwach, spadek płodności młodych kobiet, opóźnienie lub odkładanie zawarcia związku małżeńskiego, wzrost liczby dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich (Izdebska, 2014, s. 21–22).

Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, źródło norm moralnych oraz elementarnych zasad życia społecznego. W ujęciu socjologicznym określana jest jako mała grupa pierwotna złożona z osób, które łączą stosunek małżeński i rodzicielski oraz więź międzyosobnicza, lub jako instytucja wychowawczo-kulturalna istniejąca dla


[...] utrzymania i rozwijania dziedzictwa kulturalnego zbiorowości, dla socjalizacji i wychowania młodego pokolenia, dla przekazywania mu dziedzictwa kulturalnego i kształcenia go na obywateli (Szczepański, 1970, s. 204).


Prawidłowo funkcjonująca rodzina realizuje szereg funkcji, dzięki którym zdolna jest do zachowania właściwej struktury i żywotności. W trosce o dobro rodziny kształtuje się politykę społeczną państwa oraz zadania poszczególnych podmiotów działających na rzecz rodziny.

Jednym z takich podmiotów – usytuowanym najbliżej rodziny, najlepiej znającym jej problemy – jest samorząd gminy. Tworzące go władze oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są chronić rodzinę oraz zapewniać jej właściwe warunki rozwoju i wychowania potomstwa. Aby wypełniać te zadania, gmina podejmuje szereg działań, których koordynatorem jest ośrodek pomocy społecznej – jednostka organizacyjna gminy powołana do wspierania rodzin przeżywających trudności oraz umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Praktyka pokazuje, że realizacja zadań samorządu na rzecz wspierania rodziny jest bardzo różna i niekiedy nie spełnia on swojej roli w tym zakresie. [...]

Praca socjalna z rodziną problemową to książka o charakterze metodycznym […], stanowiąca niezwykle aktualne i wartościowe z punktu widzenia obszarów zainteresowań […] nauk społecznych oraz nauk o wychowaniu opracowanie poświęcone instytucjonalizacji pomocy socjalnej we współczesnym społeczeństwie. Publikacja dotyczy współdziałania wybranych podmiotów życia społecznego funkcjonujących w środowisku lokalnym jednostki – takich, które z reguły mają podstawowe znaczenie dla zaspokajania określonych potrzeb socjalnych poszczególnych jednostek lub szerszych grup społecznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Każda rodzina przeżywa jakieś kłopoty. Jeśli dobrze funkcjonuje, potrafi sobie szybko z nimi poradzić. Jednak czasami problem jest zbyt głęboki, by można go było rozwiązać bez wsparcia z zewnątrz. Tak jest na przykład w przypadku przemocy, uzależnień, ubóstwa, bezrobocia, choroby czy nieporadności rodziców. Tutaj pomóc mogą pracownicy opieki społecznej. Kojarzy się ona głównie, choć nie do końca słusznie, ze wsparciem finansowym najuboższych. Niektórzy rodzice unikają zwrócenia się do pracowników tej instytucji ze strachu, że jeśli wykryją oni nieprawidłowości, mogą chcieć odebrać dziecko. Jednak te obiegowe opinie nie pokrywają się z rzeczywistością. Wsparcie finansowe jest tylko drobną częścią pomocy, jaką służyć może opieka społeczna. Rolą pomocy socjalnej nie jest karanie rodziców, lecz dokładanie starań, żeby rodzina funkcjonowała lepiej niż do tej pory. O różnych sposobach radzenia sobie przy pomocy opieki społecznej z konkretnymi problemami traktuje właśnie książka Anny Kanios. Prócz podstawy metodycznej zawarte są w niej też przykłady prawidłowych działań, ale i błędów, których pracownicy socjalni powinni unikać.

Najciekawsze w publikacji są fragmenty, w których widzimy konkretne ludzkie problemy i sposoby ich rozwiązywania. One naprawdę angażują emocjonalnie - szczególnie że wiele osób zna podobne problemy z własnego doświadczenia. Natomiast fragmenty naukowe, siłą rzeczy, są bardziej hermetyczne. Zza suchych definicji, aktów prawnych czy tabelek trudno dostrzec człowieka. To rozdziały rzeczowe, ale przeznaczone przede wszystkim dla specjalistów. I przede wszystkim oni powinni po tę publikację sięgnąć.

Kalina Beluch
źródło: http://www.granice.pl/recenzja/praca-socjalna-z-rodzina-problemowa--perspektywa-metodyczna/18393

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło