• Obniżka
Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji

Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji

ISBN: 978-83-8095-488-5
45,71 zł
37,71 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 40,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: W perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej

Intencją Autorki polecanej publikacji jest zaproponowanie nowego spojrzenia na Policję, określenie jej nowej roli, zbudowanej na podstawach naukowych zakorzenionych w pedagogice resocjalizacyjnej...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka Iwony Klonowskiej porusza zagadnienie pracy w Policji z perspektywy współczesnych nauk społecznych, a konkretnie pedagogiki resocjalizacyjnej. Już sam ten fakt pozwala na stwierdzenie, że ukazanie się takiej pozycji na rynku wydawniczym może być wydarzeniem oczekiwanym i ważnym, zarówno z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia. […] wnosi ona nowe spojrzenie na formację policyjną. Jest naukowym studium zjawiska „zmiany społecznej” dokonującej się w kraju na naszych oczach. Stanowi pierwszą w Polsce publikację naukową analizującą funkcjonowanie Policji jako instytucji i policjantów jako osoby pełniące określoną funkcję społeczną z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej. […]

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: od studentów i słuchaczy szkół policyjnych, poprzez funkcjonariuszy Policji aż do studentów uniwersyteckich kierunków prawniczych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych. Niewątpliwe powinna też zainteresować polityków i decydentów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego


Publikacja podejmuje próbę scharakteryzowania roli i możliwości tkwiących w największej liczebnie instytucji mundurowej - Policji, której potencjał właściwie wykorzystany w realizacji funkcji pedagogicznej mógłby zaowocować skuteczniejszymi działaniami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi, readaptacyjnymi i reintegracyjnymi.

Zmiana podejścia do obywatela i włączenie się w system oddziaływań zarówno uspołeczniających, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, readaptacyjnych, jak i wychowawczo-rozwojowych wydaje się najwłaściwszym kierunkiem realizacji zadań przez współczesną Policję.

Dziś nawet instytucje izolacyjne, dostrzegając rolę najbliższego środowiska, otwierają się na ten kontakt. Policja, chcąc być skuteczna w realizacji swoich ustawowych zadań, nie może pozostać głównie instytucją kontrolną i restrykcyjną, ograniczającą swoje działania do krótkotrwałego kontaktu z obywatelem poprzez np. informowanie go o zagrożeniach. Musi się włączyć do współtworzenia rzeczywistości społecznej, w ramach której będzie sprzymierzać się ze społeczeństwem obywatelskim, będąc razem z obywatelami, a nie obok nich, wykorzystując w swoich działaniach wiedzę i metodykę pedagogiki resocjalizacyjnej.

Głównym celem analizy funkcjonowania Policji i zaproponowania jej nowej pedagogicznej roli jest zmiana rodzaju relacji z naciskiem na ich jakość, gdzie Policja występować powinna jako wspomagacz i pedagog wskazujący właściwą drogę oraz współtworzący bezpieczeństwo ze społecznościami na zasadzie partnerskiej.

W niniejszej książce autorka próbuje zdefiniować nową perspektywę działania Policji. Dotychczas była to instytucja umiejscawiana w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Proponuje usytuowanie jej w kategorii nauk społecznych. Dotychczasowa kwalifikacja, zawężała obraz jej działań, nowa zaś stwarza szansę na dopełnienie go dzięki dostępnej metodyce pracy. Praca Policji, w jej prewencyjnym obszarze, powinna być oparta na teoriach i metodach resocjalizacyjnych (twórczej resocjalizacji), gdyż sprzyja to większej skuteczności w dotarciu do człowieka, a ponadto pozycjonuje policjantów bliżej ludzi, kreuje obraz Policji jako tej przyjaznej, rozumiejącej pracę na potencjale i zapraszającej do współdziałania, a nie restrykcyjnej. Tego typu próby działań są już w Polsce podejmowane i stanowią one po części zasługę policjantów realizujących je w obszarze edukacyjnym, filmowym, teatralnym, sportowym, charytatywnym itp. (zostały one opisane w rozdziałach 5 i 6). Jednak z powodu braku zaimplementowania w środowisku policyjnym fundamentu wspomnianej teorii i metodyki oraz kompleksowych rozwiązań systemowych nie są to działania globalne i powszechne, a jedynie pokazują tkwiący w organizacji i jej pracownikach potencjał. Intencją Autorki polecanej publikacji jest zaproponowanie nowego spojrzenia na Policję, określenie jej nowej roli, zbudowanej na podstawach naukowych zakorzenionych w pedagogice resocjalizacyjnej, której wzorce postępowania można zaadaptować dla Policji w formie działań prospołecznych. Propozycja koncepcji otwiera dyskusję nad systemowymi rozwiązaniami, których wprowadzenie może pozwolić na skuteczną pracę policjantów pod auspicjami instytucji, dającej szansę na realizację zadań w społecznościach lokalnych poprzez zaplanowane, systemowe oddziaływanie uspołeczniające, profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne.

222 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-488-5

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klonowska Iwona

ISBN druk

978-83-8095-488-5

ISBN e-book

978-83-8095-488-5

Objętość

298 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp 


CZĘŚĆ 1

TEORETYCZNE, METODYCZNE I ORGANIZACYJNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA POLICJI W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Rozdział 1. Koncepcje uspołecznienia, profilaktyki i resocjalizacji w perspektywie współczesnych nauk społecznych 

1.1. Koncepcja uspołecznienia systemu resocjalizacji W. Ambrozika   

1.2. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa A. Bałandynowicza 

1.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji i płynna tożsamość według M. Konopczyńskiego   

1.4. Pedagogika rdzenia tożsamości według Z. Melosika    

1.5. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności) 

1.6. Koncepcja edukacji inkluzyjnej w działaniach prospołecznych   

1.7. Wizja teatru życia codziennego E. Goffmana 

1.8. Teoria symbolicznego interakcjonizmu G.H. Meada 

1.9. Koncepcja kognitywno-interakcyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych B. Urbana 

1.10. Teoria tożsamości S. Strykera   

Rozdział 2. Społeczeństwo obywatelskie i jego istota 

2.1. Historia społeczeństwa obywatelskiego    

2.2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego   

2.3. Relacja między państwem a społeczeństwem obywatelskim   

2.4. Idea community policing jako źródło innowacyjnych metod współpracy społeczności lokalnych z Policją 

2.5. Policja w społeczeństwie obywatelskim    

Rozdział 3. Policja. Rola – funkcje – priorytety 

3.1. Historia Policji. Od instytucji totalnej do prospołecznej   

3.2. Współczesna struktura wewnętrzna Policji 

3.3. Policja w ujęciu statystycznym 

3.4. Zadania Policji    

3.5. Misja i wizja Policji – w służbie człowiekowi    

3.6. Priorytety i zadania priorytetowe KGP   

3.7. Analiza wybranych strategii KWP pod kątem działań prospołecznych – na podstawie trzech garnizonów 

3.8. Etyka funkcjonariusza Policji    


CZĘŚĆ 2

PRZEGLĄD BADAŃ SPOŁECZNYCH NAD POLICJĄ

Rozdział 4. Policja w percepcji społecznej – przegląd badań 

4.1. Zewnętrzne badania opinii społecznej o Policji – CBOS 

4.2. Wewnętrzne badania satysfakcji z pracy w Policji 

4.3. Ogólnopolskie autorskie badania klimatu w Policji – funkcjonowanie organizacji 

4.4. Ogólnopolskie autorskie badania wśród dzielnicowych w ramach kampanii „Dzielnicowy bliżej nas”


CZĘŚĆ 3

USPOŁECZNIAJĄCA, PROFILAKTYCZNA I RESOCJALIZACYJNA ROLA WSPÓŁCZESNEGO POLICJANTA – W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU

Rozdział 5. Uspołeczniająco-profilaktyczne i resocjalizacyjne działania policjantów w społeczeństwie. Wybrane przykłady   

5.1. Programy profilaktyczne   

5.2. Debaty społeczne 

5.3. Autorski projekt badawczy „Policjant XXI wieku – twórcze metody oddziaływań”

5.4. Autorski projekt Policji „Drama metodą na bezpiecznego gimnazjalistę” przykładem współpracy Policji ze społeczeństwem 

Rozdział 6. Wybrane kampanie i projekty realizowane w ramach działań prospołecznych policjantów   

6.1. Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” – na wodzie, rowerze, lądzie, w roku szkolnym 

6.2. Kampania społeczno-informacyjna „Dzielnicowy bliżej nas” przykładem działań profilaktycznych Policji   

6.3. Ogólnopolskie aplikacje na rzecz bezpieczeństwa „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” (KMZB)   

6.4. Projekt „Klasy policyjne” – edukacja z perspektywą   

6.5. Rekonstruktorzy – historia sposobem na kształtowanie wartości społeczno-edukacyjnych   

6.6. Teatralne, filmowe i literackie inicjatywy Policyina rzecz budowania wspólnoty prospołecznej   

6.7. Przedsięwzięcia sportowe przestrzenią współdziałania Policji ze społeczeństwem   

6.8. Wybrane akcje informacyjne jako przykład budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych     

6.9. Policja z pomocą potrzebującym (zbiórki rzeczowe, spotkania, zbiórki krwi) 

6.10. Publikacje Policji sposobem na edukowanie społeczeństwa 

6.11. Media na rzecz działań prospołecznych 

Rozdział 7. Policjant jako współkreator społeczności lokalnej – w poszukiwaniu modelu   

7.1. Pojęcie pedagogiki ulicy – streetworking a rola współczesnego policjanta 

7.2. Istota, zasady i etapy działań – streetworking z perspektywy pracy Policji 

7.3. Policjant współkreatorem społeczności lokalnej 

Rozdział 8. Uspołeczniająco-profilaktyczna rola Policji w społeczeństwie obywatelskim Modele i kierunki zmian 

8.1. Więzi społeczne fundamentem prospołecznych działań Policji 

8.2. Propozycja modelu uspołeczniająco-profilaktycznej i resocjalizacyjnej funkcji Policji w społeczeństwie obywatelskim w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej 


Aneks

Załącznik 1. Autorskie badania klimatu w Policji (wyciąg z badań) 

Załącznik 2. Nowa koncepcja służby dzielnicowych – badania pilotażowe   

Załącznik 3. Ogólnopolskie badania dzielnicowych – zakres badań 

Bibliografia 

fragment

Książka Iwony Klonowskiej porusza zagadnienie pracy w Policji z perspektywy współczesnych nauk społecznych, a konkretnie pedagogiki resocjalizacyjnej. Już sam ten fakt pozwala na stwierdzenie, że ukazanie się takiej pozycji na rynku wydawniczym może być wydarzeniem oczekiwanym i ważnym, zarówno z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia. […] wnosi ona nowe spojrzenie na formację policyjną. Jest naukowym studium zjawiska „zmiany społecznej” dokonującej się w kraju na naszych oczach. Stanowi pierwszą w Polsce publikację naukową analizującą funkcjonowanie Policji jako instytucji i policjantów jako osoby pełniące określoną funkcję społeczną z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej. […]

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: od studentów i słuchaczy szkół policyjnych, poprzez funkcjonariuszy Policji aż do studentów uniwersyteckich kierunków prawniczych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych. Niewątpliwe powinna też zainteresować polityków i decydentów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło