Strategie czy przystosowanie?

Strategie czy przystosowanie?

ISBN: 978-83-8095-828-9
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja BEZPŁATNA w wersji e-book!

Podtytuł: Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 roku

Publikacja Autorek to ciekawa i ważna wypowiedź na tle prowadzonej od wielu lat debaty na temat kondycji organizacji społecznych w Polsce po 2015 roku. Wypełnia lukę, jeśli chodzi o najnowszą historię trzeciego sektora i współczesne wyzwania... [...]

Wersja książki
Ilość

Publikacja BEZPŁATNA. Dostępna w wersji elektronicznej e-book. Formaty: epub, mobi i pdf.

Od lat na wiele sposobów – jako uczestniczki, ekspertki, badaczki – angażujemy się w działania sektora obywatelskiego w Polsce. Od momentu uformowania się władzy Prawa i Sprawiedliwości istotnie zmieniała się także sytuacja organizacji pozarządowych w naszym kraju. Były to innowacje wprowadzane na płaszczyźnie legislacyjnej (w tym np. utworzenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz w praktyce współpracy międzysektorowej, zwłaszcza dotyczącej priorytetów finansowych władz publicznych, przyjmowania i realizacji programów współpracy, funkcjonowania ciał opiniodawczo-doradczych. W rezultacie w sektorze pozarządowym ujawnił się podział analogiczny do podziału sceny politycznej – obserwować można próby przyporządkowywania organizacji poszczególnym opcjom politycznym i stosowanie narracji konfliktu. Zaistniała sytuacja, mająca swoje uzasadnienie w zmianach prawnych i organizacyjnych, sprawia, że organizacje podejmują próby dostosowania się do obowiązujących warunków.

Autorki zatem uznały, że warto się temu przyjrzeć nie tylko w sposób publicystyczny, lecz także z wykorzystaniem obiektywnych metod naukowych. Stąd pomysł, by przeanalizować dokonaną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych ocenę sytuacji oraz ich sposób reagowania na zmiany, których doświadczyły po 2015 roku. Badania ilościowe zostały zrealizowane na zlecenie Autorek przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, a badania jakościowe przeprowadziły samodzielnie.

Fragment Wstęp


Monografia Magdaleny Arczewskiej i Magdaleny Dudkiewicz to ciekawa i ważna wypowiedź na tle prowadzonej od wielu lat debaty na temat kondycji organizacji społecznych w Polsce po 2015 roku. Wypełnia lukę, jeśli chodzi o najnowszą historię trzeciego sektora i współczesne wyzwania, z jakimi przyszło mu się mierzyć – w której części z organizacji sprzyjają i zapewniają im warunki do rozwoju, podczas gdy dla innych stały się raczej zagrożeniem dla ich istnienia. Niewątpliwą zaletą książki jest to, że Autorki wsłuchały się w głosy organizacji z obu stron tego spektrum. Dzięki temu wychodzą daleko poza klisze oraz stereotypowe i dualistyczne myślenie, jakie zwykle jest prezentowane w dyskursie publicznym.

Z recenzji dr. hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN

181 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-828-9

Magdalena Arczewska 

dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.


Magdalena Dudkiewicz 

dr hab. socjologii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w tematyce animacji kultury, organizacji pozarządowych i metodologii badań.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Magdalena Arczewska, Magdalena Dudkiewicz

ISBN druk

978-83-8095-761-9

ISBN e-book

978-83-8095-828-9

Objętość

78 strony

Wydanie

I, 2019

Format

B5, e-book: epub, mobi, pdf

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Część I
Sytuacja organizacji pozarządowych w latach 2015–2018 w źródłach zewnętrznych wobec badań własnych   

1. Ideowe źródła zmian w sektorze pozarządowym      
2. Wyniki badań   
3. Publicystyka   
4. Operacjonalizacja pojęć używanych w analizie materiału      

Część II
Metodologia   

1. Cel badań – podstawowe pytanie badawcze   
2. Sposób gromadzenia danych, etap pierwszy: badanie ilościowe organizacji infrastrukturalnych    
3. Sposób gromadzenia danych, etap drugi: badanie jakościowe organizacji wyłonionych w pierwszym etapie   
4. Metody analizy materiału badawczego      

Część III
Wyniki badań własnych   

1. Badanie ilościowe    
1.1. Charakterystyka organizacji, które odpowiedziały na ankiety    
1.2. Ocena zmian w sytuacji organizacji pozarządowych w ostatnich trzech latach      
1.2.1. Ocena ogólna      
1.2.2. Czynniki warunkujące poprawę lub pogorszenie sytuacji      
1.3. Kto zyskał, a kto stracił?  

2. Badanie jakościowe  
2.1. Punkt widzenia organizacji, których sytuacja się poprawiła  
2.1.1. Ważne wydarzenia dla badanych organizacji   
2.1.2. Wydarzenia ważne dla sektora pozarządowego      
2.1.3. Konsekwencje polityki rządu dla badanych organizacji i ich odbiorców   
2.1.4. Konsekwencje polityki rządu dla innych znanych badanym organizacji i ich odbiorców  
2.1.5. Konsekwencje polityki rządu dla trzeciego sektora w Polsce i jego odbiorców    
2.1.6. Sytuacja finansowa      
2.1.7. Wolontariat   
2.1.8. Strategie i wyzwania    
2.2. Punkt widzenia organizacji, których sytuacja się pogorszyła    
2.2.1. Wydarzenia ważne dla badanych organizacji    
2.2.2. Wydarzenia ważne dla sektora pozarządowego      
2.2.3. Konsekwencje polityki rządu dla badanych organizacji i ich odbiorców 
2.2.4. Konsekwencje polityki rządu dla innych znanych badanym organizacji i ich odbiorców    
2.2.5. Konsekwencje polityki rządu dla trzeciego sektora w Polsce i jego odbiorców    
2.2.6. Sytuacja finansowa   
2.2.7. Strategie i wyzwania   

3. Analiza porównań    
3.1. Odpowiedź na pytanie o własną organizację  
3.2. Odpowiedź na pytanie o sektor pozarządowy w Polsce   


Podsumowanie   
Spis tabel   
Aneks   
Bibliografia

Monografia Magdaleny Arczewskiej i Magdaleny Dudkiewicz to ciekawa i ważna wypowiedź na tle prowadzonej od wielu lat debaty na temat kondycji organizacji społecznych w Polsce po 2015 roku. Wypełnia lukę, jeśli chodzi o najnowszą historię trzeciego sektora i współczesne wyzwania, z jakimi przyszło mu się mierzyć – w której części z organizacji sprzyjają i zapewniają im warunki do rozwoju, podczas gdy dla innych stały się raczej zagrożeniem dla ich istnienia. Niewątpliwą zaletą książki jest to, że Autorki wsłuchały się w głosy organizacji z obu stron tego spektrum. Dzięki temu wychodzą daleko poza klisze oraz stereotypowe i dualistyczne myślenie, jakie zwykle jest prezentowane w dyskursie publicznym.

Z recenzji dr. hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło