Perfumy

Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne

ISBN: 978-83-7850-427-6
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka Beaty Hoffmann stanowi szeroko zakrojone studium na temat perfum. Rozważania Autorki wykraczają daleko poza zwyczajowe ujmowanie pachnideł w kontekście środka kosmetycznego. [...]

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej. Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest we współczesne zjawiska społeczne, jak i, co oczywiste, w życie poszczególnych jednostek.

Mimo, że współczesna socjologia jest w coraz większym stopniu dyscypliną wielowymiarową, niewiele jest w niej badań nad zmysłowymi aspektami życia społecznego. Lukę tę stara się wypełnić ta książka. Składają się na nią dwie podstawowe części: pierwsza poświęcona jest zapachowi i jego społecznym aspektom, druga – perfumom.

W części pierwszej omówione zostały takie zagadnienia jak: fizjologia zmysłów człowieka, wpływ woni na zachowania ludzi, funkcjonowanie zapachu w przestrzeni społecznej, indywidualne i społeczne funkcje zapachu, a także miejsce doznań zmysłowych w nauce i kulturze.

Część druga książki poświęcona jest perfumom. Ukazuję ich obecność w różnych obszarach życia kulturowo-społecznego, a w szczególności w muzyce, literaturze, historii i mitologii, sztukach plastycznych, przestrzeni miejskiej, polityce, religii i sztuce kulinarnej. Przyjmując perspektywę historyczną dokonuję analizy wzornictwa flakonów perfumeryjnych i nazw perfum. Omawiam też komponowanie pachnideł jak i jego silne powiązanie z kulturowo-ekonomicznymi procesami. Przestawiam wybrane aspekty promocji pachnideł, regulacji prawnej, analizę wonnych kompozycji w kontekście kultury indywidualizmu, jak i prezentuję perfumeryjne upodobania w różnych krajach świata. Najobszerniejszą część, poświęconą społeczno-kulturowej historii pachnideł poświęcam przedstawieniu i uzasadnienie historycznych przemian konwencji zapachowych, zachodzących pod wpływem zmian w kulturze i społeczeństwach różnych epok, ale i różnych szerokości geograficznych. Część ta nie tylko ukazuje kierunki owych przemian, ale też przedstawia ich społeczno- obyczajowo-kulturowe tło.

Sensoryczne aspekty życia codziennego i codziennych praktyk, obecność pachnideł w otaczającym nas świecie jednoznacznie wskazują, że historia rozwoju sztuki perfumeryjnej jest swoistą historią tradycji i obyczajów człowieka, a rola pachnideł wykracza poza walory doceniane jedynie zmysłem powonienia.

Książkę rozpoczynają rozważania nad rolą zmysłu powonienia w życiu człowieka, a kończą spostrzeżenia dotyczące znaczenia pachnideł w życiu jednostek, grup społecznych i w kulturze. Tym samym uświadamiają, że niewielki szklany flakon wypełniony płynem to nie tylko buteleczka perfum, ale też ważny element kultury.

220 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-427-6

Hoffmann Beata

jest doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem zjawisk społecznych i kulturowych, autorką ponad sześćdziesięciu publikacji polskich i zagranicznych, m.in. pierwszej polskiej książki na temat satanizmu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Hoffmann Beata

ISBN druk

978-83-7850-292-0

ISBN e-book

978-83-7850-427-6

Objętość

300 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp  

Część I

Zapach

1. Zapach – próba definicji  

2. Zmysł węchu i percepcja wrażeń węchowych  

Zmysły     

Zmysł wzroku  

Zmysł słuchu     

Zmysł równowagi     

Odczuwanie skórne    

Zmysł smaku  

Zmysł powonienia  

3. Zapach a fizjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka     

4. Przestrzeń społeczna a zapach 0

5. Zapach jako źródło i nośnik informacji społecznych   Woń człowieka     

Informacje społeczne a zapach     

6. Kultura i nauka a zapach     

Zmysłowość w poglądach filozofów     

Przemiany poglądów na zapach i zmysł powonienia     

Węch deprecjonowany  

Węch uznany  

Węch w naukach społecznych    

7. Świat zapachu w języku, czyli (nie)autonomiczny opis woni  

Część II

Pachnidła 1. Perfumy i wody zapachowe  

Skład pachnideł 

Otrzymywanie wonnych składników 

Architektura perfum

Podstawowe rodziny zapachowe  

2. Bohaterowie kreowanego zapachu    

Krótka historia perfumiarzy  

Inspiracje    

3. Prawne aspekty stosowania substancji zapachowych w perfumach, wodach perfumowanych, wodach toaletowych, wodach odświeżających i wodach kolońskich    

4. Pachnidła w świecie otaczającym  

W muzyce    

W literaturze    

W historii i mitologii  

W filmie  

W sztukach plastycznych  

W przestrzeni miejskiej  

W polityce     

W religii  

W sztuce kulinarnej  

5. Człowiek w świecie perfum, czyli znaczenie „zapachu indywidualnego wyboru”  

6. Promocja    

7. Perfumeryjne flakony  

8. Nazwy pachnideł     

9. Społeczno-kulturowa historia pachnideł  

Starożytność  

Cywilizacja babilońska  

Egipt     

Indie  

Chiny  

Japonia  

Persja     

Żydzi     

Grecja     

Rzym     

Średniowiecze  

Arabowie     

Pachnidła w Europie późnego średniowiecza  

Okres nowożytny  

Renesans  

Barok, rokoko, klasycyzm  

Wiek XIX  

Koniec XIX i początek XX wieku  

Czasy najnowsze     

Lata dwudzieste XX wieku    

Lata trzydzieste XX wieku    

Lata czterdzieste XX wieku  

Lata pięćdziesiąte XX wieku    

Lata sześćdziesiąte XX wieku  

Lata siedemdziesiąte XX wieku    

Lata osiemdziesiąte XX wieku    

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku     

Początek XXI wieku  

Ostatnie lata     

10. Ekskluzywne kompozycje niszowe jako przykład próby indywidualizacji wonnej kompozycji  

Marka niszowa na tle innych  

Specyfika marek niszowych  

Krótka historia marek niszowych     

Przykłady marek niszowych  

11. Atlas upodobań, czyli społeczno-kulturowe uwarunkowania wyborów perfumeryjnych w świecie (kultury Zachodu)  

Zakończenie  

Literatura cytowana i przywoływana w książce  

Podstawowe informacje o wymienionych w książce projektantach mody i kompozycji perfumeryjnych oraz właścicielach marek sygnowanych zazwyczaj własnym nazwiskiem    

Indeks nazwisk

Opracowania naukowe mogą przerażać, ale jako że ja wyzwań się nie boję, chętnie podjęłam się i tego. Nigdy wcześniej nie czytałam nic dotyczącego rynku perfumeryjnego i miejsca zapachu w kulturze i społeczeństwie. Podejrzewam, że podobnie jak większość czytelników, wszak nie jest to popularna dziedzina badań. Jak zapewnia autorka wynika to z faktu, ogólnego braku poważania dla zmysłu węchu. Ja jednak nie ignoruje roli woni w komunikacji niewerbalnej, dlatego sięgnęłam po tę publikację pełna dobrych chęci. Beata Hoffmann to doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest autorką ponad 60 publikacji w tym pierwszej książki o satanizmie.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej poznałam definicje zapachu jako takiego. Początkowo przypomniałam sobie biologię człowieka i sposoby działania zmysłów. Autorka opowiada też o tym, jak nasz zapach wpływa na nasze postrzeganie przez otoczenie. Patrzy na to przekrojowo i opowiada o zjawisku na przestrzeni dziejów. Gdy już rozprawi się z tym społecznym ujęciem to poświęca trochę czasu na omówienie zmysłowości w poglądach filozoficznych. Tłumaczy, dlatego węch był przez tak długi czas deprecjonowany, jako niegodny człowieka, a wręcz przymiot zwierzęcości.

W drugiej części publikacji dowiedziałam się już co nieco o zapachach, typologii perfum, sławnych markach, a także o składzie zapachów - akurat to lektura dla ludzi o mocnych nerwach, gdyż nie każdy lubi czytać o gruczołach analnych zwierząt. Pisarka opowiada o flakonach i nazewnictwie perfum, a także o promocji zapachów w środkach masowego przekazu.

Moimi ulubionymi rozdziałami są przekrojowe analizy dotyczące oddziaływania perfum na świat, ludzi, przestrzeń społeczną. W czwartym dowiedziałam się sporo o roli zapachu w filmach, literaturze, malarstwie, polityce, kuchni i innych. Dziewiąty rozdział zaś opowiada o społeczno – kulturowej historii pachnideł na przestrzeni epok i na różnych szerokościach geograficznych.

Barbara Hoffann posiada ogromną wiedzę nie tylko na temat zapachów, ale też literatury, sztuki i historii. Sprawnie porusza się pośród licznych materiałów źródłowych, nie tylko je cytując, ale też interpretując i uzasadniając nimi swoją teorię. „Perfumy" mają ogromną wartość dla badaczy dziedziny, tej dziewiczej wręcz, nauki. Jednocześnie jest bardzo ciekawy i zawiera wiele interesujących spostrzeżeń. Przyda się nie tylko badaczom zjawiska, ale też przeciętnym czytelnikom, którym uświadomi, jakich technik używają ludzie, by zmanipulować nas zapachem. Ale też dzięki zapachowi możemy zmienić postrzeganie własnej osoby. Ja niestety nie doszłam do takiego poziomu wprawy, jednak bardziej świadomie dobieram wonie, których używam.

Dzieło Pani Hoffmann ujawnia, że zapachy wpływają na emocje. Dowiedziałam się czegoś więcej niż tylko to, że wanilia rozleniwia, cytrusy pobudzają, a lawenda odpręży. Naprawdę nie wiedziałam, że w relacjach społecznych wonie mają tak wielkie znaczenie.

Język tekstu jest prosty i łatwo przyswajalny. Czasem miałam wątpliwości, co do składni, która brzmiała jak cytaty mistrza Yody: „Poglądy cyników i epikurejczyków sensualizm cechował". Duża ilość informacji nie przytłaczała, bo podzielona była na małe rozdziały i podrozdziały.

Książka ta opatrzona jest licznymi przypisami i bogatą bibliografią. Osoby interesujące się komunikacją niewerbalną, przemysłem olfaktorycznym lub socjologią odnajdą się jak ryby w wodzie w tej książce. Kto by pomyślał, że węch jest tak niesamowicie istotnym zmysłem. Perfumy to nie tylko środki kosmetyczne, ale też nośniki informacji – jakich? Zapraszam do książki, która jest odpowiedzą na to pytanie.

źródło: http://sztukater.pl/ksiazki/item/11969-perfumy-uwarunkowania-kulturowo-spoleczne.html

Miejsce perfum jest nie tylko na półce w drogerii czy toaletce, ale stało się również przedmiotem dociekliwych badań naukowych. Monografią o perfumach Beata Hoffmann udowadnia, że naukowe podejście do zapachu nie wyklucza pasjonującej lektury, którą czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem. Nie jest to album z kolorowymi zdjęciami, a perfumy i wody toaletowe nie zostały sprowadzone do roli li tylko pachnideł, ale zaprezentowane zostały w szerokim kontekście uwarunkowań kulturowo-społecznych. W poszukiwaniu zapachów czytelnik razem z autorką eksploruje takie dziedziny sztuki jak muzyka czy literatura, a nawet polityka i religia.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zmysłu powonienia, jego funkcjonowania (a wbrew pozorom jest to proces złożony) oraz zapachu. W drugiej autorka umieściła szczegółowo omówione zagadnienia związane ze sztuką perfumeryjną. Czytelnik dowie się między innymi kto lub co determinuje nasze zapachowe wybory, pozna etymologię nazw perfum, a także prześledzi proces powstawania flakonu, stanowiącego często małe dzieło sztuki. Pozna też niektóre tajniki skomplikowanej pracy perfumiarza, dowie się gdzie szukają inspiracji kreatorzy mody oraz ich „nosy”, a także co może decydować o zapachowej specyfice marek.

Autorka uświadamia nam, w jaki sposób można manipulować zapachem oraz jak wpływa on na zachowanie człowieka. Mówiąc o roli i znaczeniu zapachu w komunikacji społecznej nie można zapominać o modnym od pewnego czasu marketingu zapachowym. Pozwala on na sterowanie zachowaniem konsumentów, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie ulegli manipulacji. Być może też niektórym poznanie mechanizmów rządzących rynkiem pozwoli uniknąć pułapek zastawianych przez producentów.

Sam zapach również ma wpływ na wiele dziedzin życia i fakt ten również jest jednym z wątków monografii. To nie tylko przyjemna woń (lub nie), ale przede wszystkim nośnik informacji i komunikatów. Tym samym odgrywa on dużą rolę w komunikacji społecznej, a zwłaszcza niewerbalnej. A to nie jedyne funkcje, jakie pełnią i pełniły rozmaite zapachy. Warto razem z autorką prześledzić ich znaczenie w dziejach ludzkości, począwszy od starożytności aż po czasy współczesne.

Ogromną zaletą tej monografii są bogate przypisy i objaśnienia autorki, które zwłaszcza laikom pozwolą na swobodne poruszanie się w bogatym świecie zapachów. Muszę przyznać, że niektóre informacje i ciekawostki mogą zaskoczyć nawet osoby obeznane z tematem. Hoffman wskazuje również na niezwykłe bogactwo i złożoność woni, a także ograniczenia językowe stojące na przeszkodzie ku pełnemu ich opisaniu.

Co szczególnie istotne, tematyka monografii nie koncentruje się wokół jednego zagadnienia czyli perfum jako takich, ale prezentuje również zjawiska i dziedziny (zdawałoby się odległe) z nimi związane. Książka zainteresuje nie tylko tych, którzy podchodzą do olfaktorycznych doznań z akademickim zacięciem, ale także przeciętnych wielbicieli pięknych zapachów. Oczywiście monografia, choć drobiazgowa, nie wyczerpuje zagadnienia. Beata Hoffmann planuje kolejną publikację. Tym razem będzie w niej omawiać znaczenie zapachu w kulturze. Zapowiada się następna pasjonująca lektura!

Magdalena Świtała
źródło: http://lubimyczytac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek/3264/socjologia-zmyslow


Oznacza to, że monografia ta posiada niebagatelne znaczenie nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków. Praktycy z powodzeniem wykorzystają umieszczone na jej kartach wskazania do zwiększenia poziomu swoich kompetencji komunikacyjnych. Dowiedzą się w jaki sposób można dopomóc sobie umiejętnie sterując zapachem. Czytelnicy poznają także sposoby manipulacji przy użyciu silnego środka, jakim jest zapach.

Autorzy książek poświęconych zachowaniom niewerbalnym, różnym aspektom komunikacji niewerbalnej oraz relacjom między nimi niestety często zapominają o niesłychanie ważnym aspekcie, jakim są zachowania węchowe. Ich marginalizację trudno uzasadnić, zwłaszcza w obliczu przekonujących wyników klasycznych już badań Edwarda Halla. Wyłom ten – dostrzegalny zarówno w polskiej, jak i światowej literaturze – doskonale uzupełnia nowa monografia naukowa autorstwa Beaty Hoffmann, pod tytułem „Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne”, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”.

Książka ta składa się z dwóch części i podział ten jest uzasadniony. Pierwsza dotyczy zapachu jako takiego. Autorka podjęła się wyzwania jego zdefiniowania oraz uzasadnienia wagi wyróżnienia w obszarze komunikacji społecznej. Przekonuje tych, których sam mistrz Edward Hall przekonać nie zdołał. Ukazuje również zależności pomiędzy zmysłem węchu a percepcją wrażeń węchowych. Objaśnia te mechanizmy, których świadomi jesteśmy, a których dotąd do końca nie pojmowaliśmy. Szczególnie ciekawa jest prezentacja badań na temat wpływu zapachu na fizjologiczne oraz psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka. Beata Hoffmann wykazała się wszak szeroką znajomością bazy źródłowej, dzięki czemu czytelnik ma możliwość zaznajomienia się w wynikami najnowszych, najważniejszych światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Obszerne komentarze specjalistki natomiast pozwalają na wystrzyżenie się błędów interpretacyjnych oraz zrozumienie ludzkich zachowań – swoich i obserwowanych w otoczeniu.

Oznacza to, że monografia ta posiada niebagatelne znaczenie nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków. Praktycy z powodzeniem wykorzystają umieszczone na jej kartach wskazania do zwiększenia poziomu swoich kompetencji komunikacyjnych. Dowiedzą się w jaki sposób można dopomóc sobie umiejętnie sterując zapachem. Czytelnicy poznają także sposoby manipulacji przy użyciu silnego środka, jakim jest zapach. Co ciekawe, może okazać się, że takim zabiegom manipulacyjnym jesteśmy poddawani znacznie częściej, aniżeli mogłoby nam się wydawać. Warto poznać typy sytuacji i możliwości wykorzystywania zapachu, aby móc skutecznie bronić się przed tym słabo jeszcze rozpoznanym przez nas źródłem zysków firm komercyjnych – ale nie tylko.

Autorka z ogromnym znawstwem przybliża odbiorcy informacje na temat zapachu jako źródła i nośnika informacji społecznych. Pokazuje jak wiele różnorakich komunikatów można przy jego pomocy nadać oraz odczytać. To fascynujące w tej mierze, w jakiej Beata Hoffmann ukazuje nam jak wiele bodźców odbieramy nieświadomie, by następnie świadomie na nie reagować, komunikować się w konsekwencji ich pojęcia.

Druga część książki dotyczy pachnideł. Czytelnik dowie się z niego nieco o istocie i jakości perfum, wód zapachowych, składzie pachnideł, pozyskiwaniu wonnych składników, perfumeryjnych flakonach, kompozycjach. Zyska możliwość wgłębienia się w podstawowe rodziny zapachowe, a także poznania upodobań człowieka Zachodu, czyli zrozumienia kulturowych determinant naszych wyborów. To wszystko sprawia, że zaczyna się odczuwać intensywniej, rozumieć pewne zapachowe fuzje i odczuwać chęć poznania tego, o czym się czyta. Dokonywane przez nas wybory zapachów, treść zachwytów i niechęci, zaczynają się dla nas stawać jasne.

Wartościowe są także odniesienia do pachnideł w świecie nas otaczającym. Badaczka przygląda się społeczno-kulturowej historii pachnideł, zabierając czytelnika w podróż po wszystkich zakamarkach ziemi, w każdym z okresów dziejowych. To niezwykła, warta przebycia z autorką droga. Beata Hoffmann poszukuje też zapachów między innymi w muzyce, mitologii, polityce, religii. Któż na przykład wie kogo w obszarze zapachu i do czego zainspirował Quentin Tarantino swoim kultowym filmem „Pulp Fiction”? Na to i wiele innych pytań, odpowiedzi znajdują się w gorąco polecanej czytelnikowi książce.

Książkę autorstwa Beaty Hoffmann, pod tytułem „Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne” poleca się tym czytelnikom, którzy odczuwają niedosyt wynikający z jakości publikacji poświęconych komunikacji społecznej czy komunikacji niewerbalnej. Dostarcza wszak wielu wartościowych informacji i prezentacji wyników badań dotyczących ważnego jej aspektu, to znaczy zachowań węchowych. Monografia ta zachwyci z pewnością nie tylko teoretyków, ale i również wszystkich tych, których świat zapachów fascynuje i pragną go zgłębić.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/10454/beata-hoffmann-perfumy-uwarunkowania-kulturowo-spoleczne

W literaturze naukowej z zakresu nauk społecznych zadziwiająco mało uwagi poświęca się problematyce zapachu, jego funkcjom w codziennym i nie tylko codziennym życiu. Jeśli porównać to z ogromną liczbą prac poświęconych kontekstom społecznym twórczości plastycznej i muzycznej, roli kulturowej utworów powstających w tych dziedzinach w ciągu wielu wieków, praktycznemu zastosowaniu technik audiowizualnych, to widać ogromne i nieuzasadnione zaniedbanie w zakresie analiz społecznego znaczenia węchu, roli doświadczeń zmysłowych, funkcji, jakie pełnił zapach w życiu jednostek, grup społecznych i dużych zbiorowości ludzkich. Podejmując w swej pracy problematykę perfum jako zapachu pozytywnie odbieranego i cenionego przez ludzi, Autorka otwiera nie tyle nową, ile mało uczęszczaną, mocno zaniedbaną ścieżkę badań socjologicznych.

Z recenzji prof. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

Książka Beaty Hoffmann stanowi szeroko zakrojone studium na temat perfum. Rozważania Autorki wykraczają daleko poza zwyczajowe ujmowanie pachnideł w kontekście środka kosmetycznego. Pokazuje ona liczne konteksty społeczne, kulturowe, historyczne czy antropologiczne, w jakich można mówić z jednej strony o substancjach zapachowych, a z drugiej – o roli zmysłu powonienia, który towarzyszył ludzkości od zarania dziejów, a w dzisiejszych czasach zdaje się nabierać coraz większego znaczenia.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej.

Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest we współczesne zjawiska społeczne, jak i, co oczywiste, w życie poszczególnych jednostek. Mimo, że współczesna socjologia jest w coraz większym stopniu dyscypliną wielowymiarową, niewiele jest w niej badań nad zmysłowymi aspektami życia społecznego.

Lukę tę stara się wypełnić książka "Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne". Składają się na nią dwie podstawowe części: pierwsza poświęcona jest zapachowi i jego społecznym aspektom, druga - perfumom. W części pierwszej omówione zostały takie zagadnienia jak: fizjologia zmysłów człowieka, wpływ woni na zachowania ludzi, funkcjonowanie zapachu w przestrzeni społecznej, indywidualne i społeczne funkcje zapachu, a także miejsce doznań zmysłowych w nauce i kulturze.

Część druga książki poświęcona jest perfumom. Ukazuję ich obecność w różnych obszarach życia kulturowo-społecznego, a w szczególności w muzyce, literaturze, historii i mitologii, sztukach plastycznych, przestrzeni miejskiej, polityce, religii i sztuce kulinarnej. Przyjmując perspektywę historyczną autorka dokonuje analizy wzornictwa flakonów perfumeryjnych i nazw perfum. Omawia też komponowanie pachnideł, jak i jego silne powiązanie z kulturowo-ekonomicznymi procesami.

Beata Hoffmanm przestawia wybrane aspekty promocji pachnideł, regulacji prawnej, analizę wonnych kompozycji w kontekście kultury indywidualizmu, jak i prezentuję perfumeryjne upodobania w różnych krajach świata. Najobszerniejszą część, poświęconą społeczno-kulturowej historii pachnideł poświęca przedstawieniu i uzasadnienie historycznych przemian konwencji zapachowych, zachodzących pod wpływem zmian w kulturze i społeczeństwach różnych epok, ale i różnych szerokości geograficznych. Część ta nie tylko ukazuje kierunki owych przemian, ale też przedstawia ich społeczno- obyczajowo-kulturowe tło.

Sensoryczne aspekty życia codziennego i codziennych praktyk, obecność pachnideł w otaczającym nas świecie jednoznacznie wskazują, że historia rozwoju sztuki perfumeryjnej jest swoistą historią tradycji i obyczajów człowieka, a rola pachnideł wykracza poza walory doceniane jedynie zmysłem powonienia. Książkę rozpoczynają rozważania nad rolą zmysłu powonienia w życiu człowieka, a kończą spostrzeżenia dotyczące znaczenia pachnideł w życiu jednostek, grup społecznych i w kulturze. Tym samym uświadamiają, że niewielki szklany flakon wypełniony płynem to nie tylko buteleczka perfum, ale też ważny element kultury.

Hoffmann Beata - jest doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem zjawisk społecznych i kulturowych, autorką ponad sześćdziesięciu publikacji polskich i zagranicznych, m.in. pierwszej polskiej książki na temat satanizm.

Czytaj więcej na http://www.styl.pl/relaks/kultura/news-perfumy-uwarunkowania-kulturowo-spoleczne,nId,983667?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Notes Wydawniczy Nr 5 maj 2013

Niedoceniony zmysł powonienia

Recenzja książki „Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne”.

Zmysły – to dzięki nim odbieramy otaczający nas świat. Przyzwyczajeni do prymu wzroku zapominamy o innych, równie ważnych receptorach.

I choć przysłowie mówi co innego, bardzo rzadko patrzymy na czubek własnego… nosa!

Pierwsze miesiące życia to czas, gdy naszym przewodnikiem stają się zmysły. Oswajamy się ze wzrokiem, słuchem, smakiem, powonieniem, dotykiem. Kiedy już nam się to uda i przestaniemy uznawać odbiór świata za niezwykły, dziwny i nowy, zaczynamy powoli zapominać, jak wiele zawdzięczamy naszym receptorom. Po wielu latach nie zdajemy sobie już sprawy, dlaczego właśnie ten konkretny przedmiot zwrócił naszą uwagę, dlaczego obejrzeliśmy się za tą szczególną osobą lub dlaczego po raz trzeci pod rząd kupujemy te same perfumy. I o ile po dłuższym zastanowieniu się potrafimy wytłumaczyć nasze wybory wizualne lub upodobania dźwiękowe, zapach pozostaje w znacznej części tajemnicą.

Książka Beaty Hoffmann pt. „Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne” to praca naukowa z zakresu socjologii, która dogłębnie porusza aspekt zapachu w życiu człowieka. Autorka zdecydowała się poświęcić zmysłowi powonienia wiele uwagi, gdyż zauważyła pewne braki w literaturze naukowej. Węchem kierujemy się każdego dnia – gdy poznajemy ludzi lub gotujemy obiad, ale także podczas sytuacji zagrożenia, by ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Nikt jednak nie podjął się zbadania genezy kulturowej, społecznej i biologicznej zapachu i jego odbioru. Węch pozostał zmysłem niedocenionym, tajemniczym, zapomnianym. Nie jest to niczym dziwnym, z racji, iż kraje rozwinięte są społecznościami audiowizualnymi. Beata Hoffmann postanowiła jednak przerwać milczenie, sięgnąć do korzeni i opisać to, co do tej pory było pomijane. Zrobiła to ciekawie, dokładnie i rzetelnie. Jednym słowem – naukowo.

„Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne” to pozycja przydatna jako literatura przedmiotu przy pisaniu własnej pracy zaliczeniowej, licencjackiej czy nawet magisterskiej. Nie jest lekka i nie posiada fabuły, jak beletrystyka, zatem nie sprawdzi się jako przedmiot rozrywki czy odprężenia. Jest jednak na tyle frapująca i uświadamia rzeczy, które gdzieś tam w głębi siebie doskonale wiemy, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Do tego zawiera parę ciekawostek i informacji dotyczących innych kultur, które nie tylko podniosą poziom własnej erudycji, ale być może zachęcą do dalszych poszukiwań i rozszerzania wiedzy. Ciekawym pomysłem będzie np. zestawieniem jej z „Pachnidłem” Patricka Süskinda. Kto wie, być może to właśnie któraś z was zainspiruje się tym pomysłem i zostanie autorką kolejnej pracy doceniającej znaczenie zapachu oraz węchu w życiu człowieka? A może nawet pójdzie o krok dalej analizując inne, równie ważne, ale także zapomniane zmysły? W końcu mamy ich w zanadrzu jeszcze kilka.

Olga Kublik
źródło: http://dlalejdis.pl/artykuly/niedoceniony_zmysl_powonienia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło