Ewaluacja społeczna w edukacji

Ewaluacja społeczna w edukacji

ISBN: 978-83-8294-181-4
38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodologię i możliwości wykorzystania ewaluacji społecznej w edukacji oraz drogę do wypracowania właściwej kultury ewaluacyjnej, jaka stanowi długofalowy cel jej stosowania.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka jest wynikiem wieloletnich prac nad teoretycznym i praktycznym modelem ewaluacji społecznej, która znajduje zastosowanie w edukacji; może być także prowadzona na wszystkich innych obszarach w stosunku do przedmiotów, które mogą być poddawane badaniom ewaluacyjnym. Zaproponowany model ewaluacji przez wiele lat był wdrażany i praktykowany przez autorkę w licznych podejmowanych przez nią badaniach ewaluacyjnych, wprowadzając do nich elementy uspołecznienia, dialogu i partycypacji różnorodnych grup społecznych, będących pośrednio bądź bezpośrednio uczestnikami badań ewaluacyjnych lub grup i instytucji zainteresowanych wynikami ewaluacji.

Książka jest próbą wskazania potencjałów ewaluacji w jej uspołecznionym modelu; jest także próbą nakreślenia potrzeb wdrożenia tego typu ewaluacji, który w swoich założeniach nawiązuje do doświadczeń pedagogicznych, m.in. pedagogiki społecznej, ale także pedagogiki krytycznej. W tym pierwszym odwołaniu ewaluacja nawiązuje do wartościowania, praktyczności i celowości. Badania ewaluacyjne mają także wiele wspólnych elementów z badaniami krytycznymi. Ich zbieżne przesłanki zawierają się np. w potrzebach dostrzegania zmienności rzeczywistości społecznej, usytuowaniu badacza wewnątrz badanej rzeczywistości, odwołaniu do kontekstu społecznego i podejmowaniu przez badacza krytyki zarówno w jej pozytywnym, jak i negatywnym kontekście.

Niniejsza książka ma za zadanie pokazać rozumienie, metodologię i możliwości wykorzystania ewaluacji społecznej w edukacji oraz drogę do wypracowania właściwej kultury ewaluacyjnej, jaka stanowi długofalowy cel jej stosowania.

Ewaluacja nie jest technicznym przedsięwzięciem polegającym na sprawnym zarządzaniu przetwarzaniem informacji. To złożony proces interakcji, refleksji, świadomego dialogu i negocjacji wartości przypisanych danej kulturze, dopasowania ich do potrzeb członków danej kultury, ale i dopasowania kultury do potrzeb jej członków. W tym sensie ewaluacja może być ryzykowna, ponieważ rozbudzić może sądy krytyczne, bez umiejętności ich porządkowania. Zapobiec temu może właściwa edukacja uczestników ewaluacji, a więc wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności prowadzące do zrozumienia oraz planowania działań zgodnie z logiką badań ewaluacyjnych.

Jeśli więc założyć, iż rozwój kultury ewaluacyjnej jest jednym z ważnych wymiarów społecznego modelu ewaluacji, jaki konieczny jest w rozwoju potencjału i praktyk edukacyjnych, to warto zauważyć, w jak silny sposób obie te kategorie wyznaczają kształt kultury edukacyjnej. Warto dostrzec także, w jak dużym stopniu to właśnie edukacja w rozmaitych jej wymiarach staje się sensem procesu ewaluacyjnego, który nie jest zamknięty na z góry określone kryteria, a sama procedura ewaluacyjna nie jest reprodukcją stosunków władzy. Warto podkreślić, że kultura ewaluacyjna – jako świadomie konstruowana strategia uczenia się refleksyjności i rozwoju krytycznego myślenia o wartości realizowanych działań – jest animacją postaw transgresyjnych, dalekich od społecznych reprodukcji, a także hamowania potencjału rozwojowego, jaki kryje się w interakcjach procesu ewaluacyjnego zaangażowanego w procesy edukacyjne.

300 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-181-4

Jaskuła Sylwia

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jaskuła Sylwia

ISBN druk

978-83-8095-479-3

ISBN e-book

978-83-8294-181-4

Objętość

266 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi i pdf

Oprawatwarda, szyta

Wstęp   

Rozdział 1. Rozumienie ewaluacji    

1.1. Ewaluacja jako wartościowanie 

1.2. Ewaluacja jako rozwój    

1.3. Ewaluacja jako interakcja   

1.4. Współczynnik humanistyczny ewaluacji  

1.5. Dezintegracja pozytywna w ewaluacji 

Rozdział 2. Ewolucja ewaluacji 

2.1. Cztery generacje ewaluacji    

2.2. Ewaluacja piątej generacji    

2.3. Ewaluacja rozwojowa ewaluacją piątej generacji 

Rozdział 3. Początki ewaluacji w polskim systemie edukacji 

3.1. Ewaluacja w polskiej oświacie    

3.2. Ewaluacja w polskim szkolnictwie wyższym 

3.3. Ewaluacja jako działanie pozorne 

Rozdział 4. Proces ewaluacyjny i jego logika    

4.1. Diagnoza potrzeb  Aktorzy sceny ewaluacyjnej 

4.2. Plan  Rodzaje ewaluacji 

Modele ewaluacji 

Model ewaluacji proaktywnej (proactive evaluation) 

Model ewaluacji wyjaśniającej (clarificative evaluation) 

Model ewaluacji interakcyjnej (interactive evaluation) 

Model ewaluacji monitorującej (monitoring evaluation) 

Model ewaluacji typu impact (impact evaluation) 

4.3. Projekt 

4.4. Generowanie i analiza danych 

4.5. Raport 

4.6. Upowszechnienie wyników ewaluacji 

4.7. Wykorzystanie ewaluacji 

4.8. Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu 

Rozdział 5. Ewaluacja a nauka 

5.1. Obiektywność ewaluacji 

5.2. Refleksyjność (w) ewaluacji i ewaluacja refleksyjna 

Rozdział 6. Ewaluacja a inne metody diagnostyczne  

6.1. Ewaluacja a akredytacja 

6.2. Ewaluacja a diagnoza edukacyjna 

6.3. Ewaluacja a monitoring 

6.4. Ewaluacja a audyt 

Rozdział 7. Ewaluacja społeczna 

7.1. Ewaluacja partycypacyjna 

7.2. Pedagogiczne aspekty procesu ewaluacji 

7.3. Ewaluacja społeczna a pedagogika krytyczna  

Rozdział 8. Ewaluator w ewaluacji społecznej 

8.1. Rola i zadania ewaluatora 

8.2. Etyczne aspekty ewaluacji 

8.3. Standardy ewaluacji 

Rozdział 9. Ewaluacja międzykulturowa 

9.1. Ewaluacja międzykulturowa a ewaluacja partycypacyjna 

9.2. Ewaluacja międzykulturowa a ewaluacja dialogiczna 

Rozdział 10. Współczesny sens ewaluacji 

10.1. Współczesne kompetencje ewaluacyjne 

10.2. Kompetencje ewaluacyjne: od ujęcia behawioralnego do transgresyjnego

10.3. Międzykulturowe kompetencje ewaluacyjne 

Rozdział 11. Kultura ewaluacyjna   

Spis schematów

Spis tabel 

Bibliografia 

Czytając dzieło, miałem wrażenie, że mam przed sobą „summę” tego fragmentu wiedzy, rodzaj teoretycznego podsumowania dwudziestu lat rozwoju. Nie jeszcze jedną pracę „poszukującą”, lecz całościowe kompendium wiedzy zamykające dyskusje, poszukiwania i refleksje o tej ważnej dziedzinie metodologii postrzegania i oceniania rzeczywistości. […] Jestem przekonany o wielkim i nieusuwalnym znaczeniu ewaluacji w oświacie i w wielu innych dziedzinach aktywności społecznej człowieka. I tak jak miałem okazje obserwować przez ostatnie czterdzieści lat rozwój warsztatów metodologicznych w polskiej humanistyce i wynikające z tego rozwoju błogosławione skutki dla polskich nauk społecznych, tak jestem przekonany, że […] ten sam rezultat przyniesie „upodręcznikowienie” zjawiska ewaluacji.

Nie sądzę, aby w gronie pedagogów był bardziej kompetentny autor […]. Monografia reprezentuje bardzo wysoki poziom erudycyjności. […] Z uznaniem można zauważyć, że nie dominują w niej cytaty i proste relacje z literatury przedmiotowej, lecz samodzielna narracja, wspierana odpowiednimi odniesieniami do fundamentalnych dzieł z zakresu badanej problematyki. […] Na szczególną uwagę zasługuje język opracowania − jest wyjątkowy w swej elegancji, sprawności gramatycznej przy równoczesnej bardzo złożonej składni […].

Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Pilcha

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło