• Obniżka
Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje

Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje

ISBN: 978-83-8095-233-1
45,71 zł
39,71 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 42,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Powodem, dla którego ewaluacją warto się zajmować, jest nie tyle fakt jej istnienia, ile forma, w jakiej się przejawia w dyskursach teorii oraz praktyki społecznej. Niestety zarówno w teorii, jak i w praktyce nie wykorzystuje się pełni możliwości, jakie daje (lub może dawać) odwołanie się do ewaluacji w dziele zmiany – jak to określa Dorota Klus-Stańska – „logiki tworzącej edukację” (2013).

Wersja książki
Ilość

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza – Tradycje i współczesność – pokazuje genezę, rozwój oraz współczesne „sposoby istnienia” ewaluacji edukacyjnej w dwóch jej postaciach: jako praktyki nieodłącznie związanej z dziejami naszego gatunku oraz jako grupy nurtów, podejść i teorii istniejących w ramach dyscypliny akademickiej powstałej w latach 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób chcę zaprzeczyć obecnej w myśleniu wielu wpływowych osób w Polsce tezie, że ewaluacja jest kulturowo obcym, „wziętym z kosmosu” bytem. Że nie istniała wcześniej i jeśli już musimy ją prowadzić (bo tak każe prawo), to „trzeba ją wymyślić od nowa”. W tej części przedstawiam świadectwa, w których świetle takiej tezy da się bronić.

Drugiej części książki nadałem tytuł Słowa wytrychy, słowa klucze. Analizuję tu sześć kategorii: wartości, refleksję, dialog, podmioty sceny edukacyjnej, odpowiedzialność i jakość. Każdej z nich poświęcam osobny rozdział. O ich wyborze zadecydowały dwie kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, że każda z tych kategorii odnosi się do fundamentalnych problemów podejmowanych w teorii i metodologii badań ewaluacyjnych. Jednocześnie – z racji swojej ogólności – traktowane są często jako aksjomaty niewymagające dalszych uzasadnień. Tymczasem – jeśli się im przyjrzeć bliżej – nawet jeżeli przyjmują status ukrytych przedzałożeń (por. Slife, Williams, 1995), to zawsze stanowią punkt odniesienia w zrozumieniu fenomenu bogactwa modeli, nurtów, podejść czy generacji ewaluacji.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-233-1

Mizerek Henryk

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują między innymi: pedeutologię, metodologię jakościowych badań społecznych oraz ewaluację edukacyjną. W badaniach odwołuje się do rozwiązań metodologicznych, które w centrum uwagi mają – przede wszystkim – realne problemy praktyki społecznej. Wśród tych rozwiązań mieszczą się: ewaluacja (traktowana jako rodzaj stosowanych badań społecznych), badania w działaniu oraz koncepcja praktyki opartej na dowodach naukowych.

Przedmowa 

Część I. Tradycje i współczesność

Wprowadzenie 

1. Linie rozwoju    

1.1. Etapy rozwoju   

1.2. Ewolucja myśli ewaluacyjnej w edukacji  Perspektywa paradygmatyczna   

2. Ewaluacja edukacyjna w Polsce 

2.1. Trajektorie rozwoju 

Era milczenia 

Czas reform 

Czas krzepnięcia 

2.2. Perspektywy rozwoju ewaluacji w Polsce 

Część II. Słowa wytrychy, słowa klucze

Wprowadzenie 

1. Wartości 

1.1. Między modelem nauki wolnej od wartości a ideałem nauki nasyconej wartościowaniami   Mode 2 Science – nowy paradygmat nauki 

1.2. Badanie wartości 

Michael Scriven – ewaluacja jako nauka o wartościowaniu 

Elliot Eisner – w stronę pedagogicznego znawstwa 

Robert Stake – badanie wartości w duchu konstruktywizmu   

Egon Guba i Yvonna Lincoln – w stronę ewaluacji dialogicznej    

Barry MacDonald – barwy ewaluacji demokratycznej   

Ernest House – polityczność ewaluacji    

2. Refleksja 

2.1. Istota refleksji – w kręgu (nie)oczywistości 

Refleksja jako cecha działania 

Refleksja jako fundament alternatywnej epistemologii praktyki 

2.2. Spory o znaczenie kategorii „refleksja”   

Refleksja krytyczna  Refleksyjność   

2.3. Refleksja w ewaluacji 

Ewaluacja jako refleksja nad wartością działania  Refleksja w ewaluacji rozumianej jako rodzaj stosowanych badań społecznych   

3. Dialog 

3.1. Czym jest dialog? 

3.2. Ewaluacja dialogiczna   

4. Aktorzy sceny edukacyjnej 

4.1. Denotacje i konotacje   

Ideologie edukacyjne 

4.2. Aplikacje 

Koloryt znaczeń 

5. Odpowiedzialność    

5.1. Odpowiedzialność jako „słowo pierwsze” 

  Sens odpowiedzialności   

Przedmiot i rodzaje odpowiedzialności   

Odpowiedzialność „za” versus odpowiedzialność „przed” 

5.2. Odpowiedzialność jako bariera rozwoju oraz wyzwanie współczesnej teorii i praktyki ewaluacji   

Odpowiedzialność jako bariera rozwoju 

Odpowiedzialność jako impuls rozwojowy 

6. Jakość 

6.1. Dyskursy jakości edukacji   

Dyskursy „głośne” i dyskursy „milczące” 

Dyskursy, które „mówią”… milcząc   

6.2. Pytania pod adresem praktyki   

Ewaluacja jako promotor dyskursu jakości – doświadczenie Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły (2009–2015) 

Posłowie 

Bibliografia   

Indeks osobowy   

Indeks rzeczowy 

Summary 

Już po pierwszej lekturze […] monografii Henryka Mizerka można powiedzieć: nareszcie! Nieobecność tego rodzaju studiów, diagnoz oraz rodzących się w związku z nimi postulatów pod adresem praktyki ewaluacyjnej w naszej przestrzeni publicznej jest wręcz dramatyczna. I chociaż lektura książki uświadomi polskiemu czytelnikowi, jak daleko jesteśmy dziś od zbudowania społecznej arkadii, to jednocześnie pozwoli lepiej zrozumieć konsekwencje zaniechań w rozwijaniu ewaluacji jako dyscypliny akademickiej i refleksyjnej praktyki społecznej na gruncie edukacji.

Z recenzji dr hab. Justyny Nowotniak (Uniwersytet Szczeciński)

[…] monografię zaliczam do tych prac usytuowanych w obszarze nauk społecznych, które mogą być ważne, a nawet przełomowe, zarówno w obszarze teorii, jak i praktyki szeroko rozumianej edukacji (nie tylko pedagogów). Henryk Mizerek […] przygotował dzieło, które z jednej strony stanowi znakomite domknięcie (zwieńczenie) Jego zaangażowania w rozwój teorii i praktyki ewaluacji, z drugiej zaś otwiera dyskusję nad praktycznością, normatywnością, zaangażowaniem – nie tylko współczesnej pedagogiki, ale i całej „akademii” legitymizującej badania w dziedzinie nauk społecznych. Znakomite teoretyczne wywody – lekcja aplikacji mało znanej jeszcze, na przykład w pedagogice, metodologii – są tu nie do przecenienia. Ich percepcję […] ułatwi niewątpliwie strona pisarska tekstu. Autor o trudnych, kontrowersyjnych sprawach wypowiada się z dużą humanistyczną kulturą […]. Ważny z tego punktu widzenia jest też osobisty, ale nie nachalny, nacechowany lekką autoironią ton wypowiedzi. Przywoływane sentencje, opowiadane anegdoty także sprzyjają zaprzyjaźnieniu się z tekstem, powodują, że „chce się chcieć” studiować wybrane wątki kilkakrotnie, i to na różnych poziomach.

Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak (Collegium Da Vinci)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło