Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela

ISBN: 978-83-7850-813-7
24,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

Wersja książki
Ilość

Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

Część I zatytułowana Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywnym, zagrożonym uzależnieniami czy ofiarą przemocy domowej.

Część II Rozwijanie wybranych cech i umiejętności psychospołecznych uczniów przedstawia podstawy teoretyczne i wskazania praktyczne dotyczące wspomagania wychowanków w rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozwijania u nich gotowości do zachowań asertywnych i empatii.

Część III Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą ukazuje obszar działalności pedagogicznej z zakresu arteterapii. Przedstawiono tu możliwości zastosowania w pracy pedagogicznej elementów teatroterapii i technik parateatralnych, muzykoterapii oraz biblioterapii, które jednocześnie stanowić mają inspirację dla nauczycieli do kreatywnego wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Inspiracją do przygotowania publikacji było odczucie, że dostępna na rynku wydawniczym literatura, dotycząca wykorzystywania kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych przez nauczyciela w pracy z dziećmi i młodzieżą, najczęściej poświęcona jest oddzielnie poszczególnym przedstawionym w książce zagadnieniom. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie, dzięki kompleksowemu omówieniu najczęściej występujących problemów w pracy z uczniami, będzie stanowić pomoc dla pedagogów w rozumieniu pojawiających się trudności i ich przezwyciężaniu. Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy, a także do pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy z jednej strony chcą wykonywać swoją pracę odpowiedzialnie i efektywnie, z drugiej zaś czerpać z niej satysfakcję.

295 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-813-7

Wosik-Kawala Danuta

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, a także funkcjonowania instytucjonalnych i rodzinnych form opieki nad dzieckiem. Autorka i współautorka książek: Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum (2007), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2013), Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli (2010, 2012). Redagowała i współredagowała naukowo monografie: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się (2009, 2011), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze (2011, 2012), Internet w psychologii – psychologia w Internecie (2011), Wychowanie wobec wyzwań współczesności (2011), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (2011, 2013), Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur (2012), Wychowawcza rola szkoły (2012).

Zubrzycka-Maciąg Teresa

Teresa Zubrzycka-Maciąg jest adiunktem w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UMCS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju profesjonalnego pedagogów (rozwijania ich kompetencji autokreacyjnych i wychowawczych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu), a także uwarunkowań procesu wychowania dzieci i młodzieży. Teresa Zubrzycka-Maciąg jest autorką dwóch monografii oraz kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych Prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli oraz warsztaty z zakresu asertywności i wypalenia zawodowego pedagogów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wosik-Kawala Danuta

ISBN druk

978-83-7850-413-9

ISBN e-book

978-83-7850-813-7

Objętość

248 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia

Barbara Kalinowska-Witek

Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego

Magdalena Barabas

Diagnoza i praca z uczniem zdolnym

Aneta Rita Borkowska

Diagnoza i terapia ucznia z ADHD

Jolanta M. Wolińska

Diagnoza i terapia ucznia agresywnego

Anna Marzec-Tarasińska

Diagnoza i praca z uczniem zagrożonym uzależnieniami

Anna Grabowiec

Diagnoza i praca z uczniem – ofiarą przemocy domowej

Część II

Rozwijanie wybranych umiejętności psychospołecznych uczniów

Danuta Wosik-Kawala

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów

Teresa Zubrzycka-Maciąg

Rozwijanie asertywności u uczniów

Agnieszka Lewicka, Ewelina Tymoszuk

Rozwijanie empatii uczniów

Część III

Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Danuta Wosik-Kawala

Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Teresa Lewandowska-Kidoń

Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Marzena Okrasa Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Bibliografia Indeks nazwisk Indeks rzeczowy

Marzena Okrasa

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą


Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Fragment

Szkoła nie jest jedynie instytucją kształcącą. Jedno z najważniejszych jej zadań polega na wspieraniu w rozwoju dzieci i młodzieży. Aby oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela były skuteczne, musi on posiadać umiejętność wnikliwego poznania sytuacji ucznia, rozpoznawania pierwszych symptomów pojawiających się zaburzeń, ich charakteru i przyczyn. Tylko właściwa diagnoza potrzeb dziecka, jego indywidualnych predyspozycji rozwojowych, zdolności, zainteresowań i ograniczeń umożliwia poszukiwanie najlepszych sposobów niwelowania trudności oraz podejmowanie właściwych działań pedagogicznych. Celem niniejszego opracowania jest niesienie pomocy nauczycielom w podejmowaniu działań diagnostycznych i terapeutycznych w szkole. Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy, a także do pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy chcą wykonywać swą pracę odpowiedzialnie i efektywnie oraz czerpać z niej satysfakcję.

Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg


Opracowanie jest bardzo wartościowe, potrzebne [...] właściwie i harmonijnie bowiem łączy elementy teorii z praktyką, zawiera wiele propozycji gotowych do zastosowania od zaraz w trudnym i skomplikowanym procesie wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza uczniów tak zwanych trudnych, z problemami.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Felchnera


Na tle dotychczasowego dorobku w zakresie problematyki diagnozy, terapii oraz doradztwa, szczególnie w aspekcie roli i znaczenia różnorodnych kompetencji i umiejętności nauczycieli-wychowawców, prezentowaną publikację oceniam bardzo dobrze i sytuuję wśród 40% najlepszych wydanych ostatnio prac.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Maliszewskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło