• Obniżka
O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją

O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją

ISBN: 978-83-8095-916-3
64,76 zł
56,76 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 60,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zagadnienia zawarte w monografii koncentrują się wokół kwestii stygmatu i procesu stygmatyzacji, który kształtuje autopercepcję i percepcję społeczną człowieka znajdującego się w specyficznej sytuacji życiowej.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Zagadnienia zawarte w monografii koncentrują się wokół kwestii stygmatu i procesu stygmatyzacji, który kształtuje autopercepcję i percepcję społeczną człowieka znajdującego się w specyficznej sytuacji życiowej. Proces stygmatyzacji przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym, jednak z wyraźnym nachyleniem w kierunku podejścia pedagogicznego. Zdaniem autorki bowiem z perspektywy tej właśnie nauki warto analizować społeczny obraz jednostek doświadczających skutków posiadanego piętna, a także percepcję własnego położenia życiowego osób zagrożonych stygmatyzacją.

Prezentowana monografia obejmuje kluczową część rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Franciszka Wojciechowskiego. Praca oryginalna pt. Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna zawiera rozbudowany rozdział metodologiczny oraz szerszy opis wyników badań wraz ze szczegółową statystyką.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów:
I. Interdyscyplinarne ujęcie piętna społecznego, II. Stygmat w procesie autopostrzegania i postrzegania społecznego, III. Odmienność jako kategoria wybranych analiz teoretycznych. Próba uchwycenia historycznych uwarunkowań i ponowoczesnych wyzwań, IV. Metodologia badań własnych, V. Postrzeganie siebie i wizerunek społeczny osób zagrożonych stygmatyzacją w kontekście sytuacji życiowej badanych, Vi. Interpretacja ustaleń empirycznych. Na końcu publikacji Autorka umieściła Aneksy a w nich min. 20 stron kwestionariuszy ankiet.

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-916-3

Magdalena Szczygieł

dr, pedagog, psychoterapeuta. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie tematem stygmatyzacji. Jej publikacje naukowe oscylują wokół tematyki piętna, wykluczenia czy stereotypizacji. Pracuje jako psychoterapeuta rodzin dotkniętych problemem odbywania kary pozbawienia wolności w ramach Małopolskiego Stowarzyszenia „Probacja”. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Magdalena Szczygieł

ISBN druk

978-83-8095-916-3

ISBN e-book

 978-83-66990-16-6

Objętość

346 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Od autora          

Wprowadzenie    

Rozdział I
Interdyscyplinarne ujęcie piętna społecznego
Kontekst socjopedagogiczny i psychopedagogiczny          

1.1.    Stygmat: wprowadzenie i zarys ogólny          
1.2.    Teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące stygmatu          
1.3.    Proces stygmatyzacji w spojrzeniu pedagoga          

Rozdział II
Stygmat w procesie autopostrzegania i postrzegania społecznego         

2.1.    Autopercepcja i percepcja społeczna w ujęciu definicyjnym         
2.2.    Właściwości stygmatu jako czynniki warunkujące sytuację życiową wywołaną odmiennością    
2.3.    Obraz siebie w kontekście mechanizmu samonaznaczenia       

Rozdział III
Odmienność jako kategoria wybranych analiz teoretycznych
Próba uchwycenia historycznych uwarunkowań i ponowoczesnych wyzwań     

3.1.    Sytuacja społeczna osób zagrożonych stygmatyzacją na przestrzeni dziejów     
3.1.1.    Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście rozwoju praw człowieka  
3.1.2.    Sytuacja społeczna osób uznanych za niedostosowane społecznie       
3.1.3.    Sytuacja społeczna osób uzależnionych od środków odurzających    
3.2.    Od wykluczenia do integracji w perspektywie zadań pedagogicznych   

Rozdział IV
Metodologia badań własnych       

4.1.    Metodologiczne założenia badań własnych  
4.2.    Narzędzia badawcze       
4.3.    Charakterystyka badanej próby        
4.4.    Organizacja i przebieg badań       

Rozdział V
Postrzeganie siebie i wizerunek społeczny osób zagrożonych stygmatyzacją w kontekście sytuacji życiowej badanych
Egzemplifikacja empiryczna       

5.1.    Sytuacja życiowa badanych w wymiarze społeczno-edukacyjnym, relacyjnym i podmiotowym    
5.1.1.    Wymiar społeczno-edukacyjny    
5.1.2.    Wymiar relacyjny     
5.1.3.    Wymiar podmiotowy       
5.1.4.    Działania pomocowe w kontekście procesu naznaczania i marginalizacji  
5.2.    Percypowanie odmienności stygmatyzującej   
5.2.1.    Treść samoświadomości osoby potencjalnie piętnowanej     
5.2.2.    Wyobrażenia, opinie i wiedza podmiotu postrzegającego na temat osób zagrożonych stygmatyzacją     
5.3.    Osoba zagrożona stygmatyzacją w relacjach interpersonalnych: dystans społeczny i stopień tolerancji odmienności   
5.4.    Podsumowanie, wnioski i refleksja pedagogiczna        

Rozdział VI
Interpretacja ustaleń empirycznych    

6.1.    Syntetyczny opis otrzymanych rezultatów badawczych    
6.1.1.    Model strukturalny dla osób zagrożonych stygmatyzacją     
6.1.2.    Model strukturalny dla podmiotu postrzegającego        
6.2.    Kierunki działań interwencyjno-pomocowych       
6.2.1.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych rozwijających postawę akceptacji własnej odmienności    
6.2.2.    Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych kształtujących postawę społecznej akceptacji odmienności osoby zagrożonej stygmatyzacją       
6.3.    Uwagi końcowe       


Bibliografia       

Spis tabel       

Spis wykresów     

Spis schematów       

Aneksy

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło