• Obniżka
Autoprezentacja młodzieży szkolnej

Autoprezentacja młodzieży szkolnej

ISBN: 978-83-7587-428-0
26,67 zł
23,67 zł Oszczędzasz: 3,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży z wysokim i niskim lękiem społecznym.

Książka Weroniki Juroszek podejmuje się zadania rozwinięcia tematu lęku społecznego i jego wpływu na stopień jakości uczestnictwa społecznego. Celem badań było określenie znaczenia deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji dla zmian w poziomie lęku sytuacyjnego oraz metapercepcji u osób o różnym dyspozycyjnym lęku społecznym.

Wersja książki
Ilość

Autoprezentacja jest aktualnie jednym z bardziej zastanawiających zjawisk społecznych i psychologicznych, o czym świadczą liczne poradniki, mówiące o tym, w jaki sposób korzystnie prezentować swoją osobę. Autoprezentacja jest zachowaniem społecznym podlegającym samokontroli i samoobserwacji, dlatego wywołuje emocje i procesy poznawcze z nią związane (Stojanowska 1998).

Prezentujemy Państwu książkę pt.: Autoprezentacja młodzieży szkolnej, w której Autorka podchodzi do tematu autoprezentacji bardzo wnikliwie i szczegółowo.

Czy osoby z wysokim lękiem społecznym prezentują się bardziej negatywnie niż te z niskim poziomem lęku ? Do takich wniosków doszedł Arkin ze swoimi współpracownikami, na podstawie badań jakie przeprowadzili w 1980 r. Autorka te wnioski konfrontuje z kolejnymi badaniami i nową interpretacją. Wyniki są nie tylko ciekawe, ale także wartościowe pod kątem wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Książka Weroniki Juroszek podejmuje się zadania rozwinięcia tematu lęku społecznego i jego wpływu na stopień jakości uczestnictwa społecznego. Celem badań było określenie znaczenia deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji dla zmian w poziomie lęku sytuacyjnego oraz metapercepcji u osób o różnym dyspozycyjnym lęku społecznym.

Prezentowana praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono problem autoprezentacji w świetle teorii i badań, przeanalizowano podstawowe założenia dotyczące autoprezentacji, jej funkcje i style, rolę lęku społecznego w kierowaniu wrażeniem. Kolejne punkty poświęcono autoprezentacji faworyzującej (jako podstawowemu stylowi stosowanemu przez osoby z niskim lękiem społecznym) oraz autoprezentacji ochronnej (charakteryzującej osoby z wysokim lękiem społecznym). Rozdział ten kończy analiza znaczenia metapercepcji dla autoprezentacji.

Rozdział drugi zawiera omówienie badań własnych. W punkcie pierwszym sformułowano pytania i hipotezy dotyczące faworyzowania i deprecjonowania się w sytuacji powodzenia i niepowodzenia w sferze społecznej i intelektualnej przez młodzież szkolną z wysokim i niskim lękiem społecznym (badanie ankietowe). W punkcie drugim sformułowano hipotezy, opierając się na badaniach eksperymentalnych. Punkt trzeci traktuje o tym, jak dyspozycyjna koncentracja na różnych rodzajach „ja” wpływa na faworyzującą i deprecjonującą autoprezentację oraz jej emocjonalne oraz poznawcze konsekwencje – lęk sytuacyjny i metapercepcję.

W rozdziale trzecim przedstawiono metodologię badań własnych – omówiono metody, określając zmienne i ich operacjonalizację, przy czym zmienne niezależne oraz zależne zostały szczegółowo wyodrębnione. W pracy wykorzystano następujące metody: ankietę do pomiaru stylu autoprezentacji (skonstruowaną przez autorkę niniejszej publikacji), Skalę Koncentracji na Sobie, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku oraz arkusz „Jak widzą mnie inni?”.

Rozdział czwarty zawiera wyniki przeprowadzonych badań. Na początku scharakteryzowano omawiane zmienne osobowościowe, takie jak: lęk społeczny, ja-publiczne, ja-prywatne, zmienne określone w badaniach ankietowych oraz eksperymentalnych (podrozdziały pierwszy i drugi). W podrozdziale trzecim przedstawiono wyniki dotyczące autoprezentacji osób o wysokim i niskim lęku społecznym w sytuacji powodzenia oraz niepowodzenia. Podrozdział czwarty to weryfikacja hipotez zakładających wpływ faworyzującej i deprecjonującej autoprezentacji w sytuacji powodzenia, jak również niepowodzenia na lęk sytuacyjny i metapercepcję u osób o różnym poziomie lęku społecznego. W podrozdziale piątym przeanalizowano zależności między dyspozycyjną koncentracją na różnych rodzajach „ja” i lękiem społecznym a autoprezentacją oraz jej konsekwencjami.

Pracę zamykają rozdział dotyczący interpretacji wyników, zakończenie i streszczenie pracy.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-428-0

Juroszek Weronika

Wstęp

I Autoprezentacja w świetle teorii i badań

1. Podstawowe założenia dotyczące autoprezentacji

2. Funkcje autoprezentacji

3. Style autoprezentacji

3.1. Atrakcyjność faworyzującego i deprecjonującego stylu autoprezentacji

3.2. Faworyzowanie i deprecjonowanie się za pomocą atrybucji przyczynowych

3.3. Style autoprezentacji u osób o różnej płci

4. Rola lęku społecznego w autoprezentacji

4.1. Autoprezentacyjna koncepcja lęku społecznego M. Leary’ego

4.2. Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego

4.2.1. Samoocena

4.2.2. Samoświadomość

4.3. Sytuacyjne uwarunkowania lęku społecznego

4.3.1. Nowość sytuacji

4.3.2. Oceny w relacjach interpersonalnych

4.4. Różnice między osobami z wysokim i niskim lękiem społecznym w wybranych sferach funkcjonowania psychospołecznego

4.4.1. Interpretowanie sytuacji powodzenia i niepowodzenia

4.4.2. Przekonania dotyczące własnej osoby

4.4.3. Metapercepcja (Ja odzwierciedlone) oraz dokonywanie atrybucji przyczynowych

4.4.4. Spostrzeganie wysokości oczekiwań otoczenia względem siebie

4.4.5. Rezultaty uzyskiwane w testach intelektualnych

4.4.6. Treści pamięci autobiograficznej, umiejętność wyrażania negatywnych emocji i wsparcie społeczne

4.4.7. Regulowanie poczucia własnej wartości

4.5. Funkcjonowanie społeczne osób z wysokim i niskim lękiem społecznym w okresie dorastania

5. Autoprezentacja faworyzująca jako podstawowy styl autoprezentacji osób z niskim lękiem społecznym

6. Autoprezentacja ochronna jako podstawowy styl autoprezentacji osób z wysokim lękiem społecznym

7. Znaczenie metapercepcji (Ja odzwierciedlonego) dla autoprezentacji

II Problematyka badań własnych

1. Faworyzowanie i deprecjonowanie się w sytuacji powodzenia i niepowodzenia w sferze społecznej i intelektualnej przez młodzież szkolną z niskim i wysokim poziomem lęku społecznego­ – sformułowanie pytań i hipotez do I ankietowej części badań

2. Wpływ faworyzującej i deprecjonującej autoprezentacji w sytuacji powodzenia i niepowodzenia na poziom lęku sytuacyjnego i metapercepcję (Ja odzwierciedlone) wśród młodzieży szkolnej o różnym poziomie lęku społecznego – sformułowanie pytań i hipotez do II eksperymentalnej części badań

3. Wpływ dyspozycyjnej koncentracji na różnych rodzajach „ja” na faworyzującą i deprecjonującą autoprezentację oraz jej emocjonalne i poznawcze konsekwencje: lęk sytuacyjny i metapercepcję (Ja odzwierciedlone)

III Metodologia badań własnych

1. Metody badań

1.1. Zmienne i ich operacjonalizacja

1.1.1. Badanie ankietowe

1.1.2. Badanie eksperymentalne

1.2. Charakterystyka badanej grupy

2. Narzędzia badawcze

2.1. Ankieta do pomiaru stylu autoprezentacji

2.2. Skala Koncentracji na Sobie 2.3. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

2.4. Arkusz „Jak widzą mnie inni?”

3. Przebieg badań

IV Wyniki

1. Charakterystyka zmiennych osobowościowych badanej młodzieży w I ankietowej części badań

1.1. Lęk społeczny

1.2. Ja-publiczne

1.3. Ja-prywatne

1.4. Podgrupy osób wyróżnione ze względu na zmienne osobowościowe: lęk społeczny, ja-publiczne, ja-prywatne

2. Charakterystyka zmiennych osobowościowych badanej młodzieży w II eksperymentalnej części badań

2.1. Lęk społeczny

2.2. Ja-publiczne

2.3. Podgrupy osób wyróżnione ze względu na zmienne osobowościowe: lęk społeczny i ja-publiczne

3. Autoprezentacja osób o wysokim i niskim lęku społecznym w sytuacji powodzenia i niepowodzenia – weryfikacja hipotez badawczych na podstawie ankiety

4. Wpływ faworyzującej i deprecjonującej autoprezentacji w sytuacji powodzenia i niepowodzenia na lęk sytuacyjny i metapercepcję (Ja odzwierciedlone) u osób o różnym poziomie osobowościowego lęku społecznego – weryfikacja hipotez i odpowiedzi na pytania badawcze na podstawie eksperymentu

5. Zależności między dyspozycyjną koncentracją na różnych rodzajach „ja” i lękiem społecznym a autoprezentacją i jej konsekwencjami

5.1 Zależności między badanymi zmiennymi osobowościowymi a faworyzującą i deprecjonującą autoprezentacją (badanie ankietowe)

5.2. Wpływ lęku społecznego oraz ja-publicznego na emocjonalne i poznawcze konsekwencje faworyzującej i deprecjonującej autoprezentacji (badanie eksperymentalne)

V Interpretacja wyników

Zakończenie

Streszczenie

Bibliografia

fragment

Znaczenie autoprezentacji jest w naszych czasach szczególnie podkreślane. Liczne poradniki dotyczące sztuki dobrego zaprezentowania siebie cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród ludzi młodych, poszukujących pracy, partnera życiowego, czy też po prostu akceptacji w swoim środowisku. Naukowe poznanie uwarunkowań autoprezentacji staje się więc niejako odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie w tym zakresie. […]

Książka Weroniki Juroszek podejmuje bardzo ciekawy i ważny ze społecznego punktu widzenia problem prezentowania się osób z wysokim i niskim lękiem społecznym. […]

Zarówno uzyskane wyniki, jak i ich interpretacja […] są nie tylko bardzo ciekawe, ale także wartościowe i godne wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Z recenzji prof. UKSW, dr hab. Marii Ryś

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło