Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych

Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych

ISBN: 978-83-7850-468-9
32,38 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Badania porównawcze polsko-amerykańskie

W publikacji przedstawiono badania porównawcze współczesnej młodzieży polskiej i amerykańskiej, mieszkającej w aglomeracjach miejskich. Diagnoza/poznanie przygotowania młodych ludzi do korzystania z narzędzi technologii informacyjnej stanowi jeden z obszarów takiej charakterystyki. W związku z tym w badaniach zaprezentowanych w niniejszej publikacji dokonano próby analizy przygotowania młodzieży licealnej do korzystania z narzędzi TI jako medium niezbędnego w kształceniu ustawicznym i w rozwoju osobowym.

Ilość

W publikacji przedstawiono badania porównawcze współczesnej młodzieży polskiej i amerykańskiej, mieszkającej w aglomeracjach miejskich. Diagnoza/poznanie przygotowania młodych ludzi do korzystania z narzędzi technologii informacyjnej stanowi jeden z obszarów takiej charakterystyki. W związku z tym w badaniach zaprezentowanych w niniejszej publikacji dokonano próby analizy przygotowania młodzieży licealnej do korzystania z narzędzi TI jako medium niezbędnego w kształceniu ustawicznym i w rozwoju osobowym. Wyodrębnienie z kategorii „młodzież” subkategorii „młodzież licealna” uzasadnia kryterium wspólnych/podobnych doświadczeń biograficznych, preferencji, zainteresowań czy postaw. Drugim kryterium był wybór młodzieży żyjącej w dwóch różnych środowiskach społeczno-kulturowych, zróżnicowanych pod względem technologicznym i ekonomicznym (w Polsce i w Ameryce).

Z opinii recenzentów:

Książka jest kompetentnie opracowanym raportem z badań. Tematyka badań jest bardzo aktualna – dotyczy bowiem różnych aspektów przygotowania licealistów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Istotnym walorem badań jest porównanie polskich i amerykańskich rozwiązań w tym zakresie […].

Prezentacji wyników towarzyszy szczegółowa analiza ilościowa. Świadczy ona o wysokich kompetencjach merytorycznych Autora. […]

Wnioski z badań dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki szeroko rozumianych zastosowań technologii informatycznych w procesie kształcenia na poziomie licealnym.

Książka […] stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do wykorzystywania TI w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, modyfikacji programów nauczania i standardów wyposażenia medialnego.

[…] uważam, że praca Mateusza Muchackiego jest oryginalnym raportem z badań, interesującym materiałem diagnostycznym i porównawczym.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Stwierdzam, że towarzysząca analizie zebranego materiału badawczego w dużym stopniu wyczerpująca dyskusja ilościowo-jakościowa wskazuje na dużą znajomość problematyki badań przez Autora oraz umiejętność konstruowania analizy ilościowo-jakościowej w samodzielnie prowadzonych przez siebie badaniach naukowych.

W trakcie przeprowadzonej wnikliwej analizy wyników badań oraz ich obszernej, szczegółowej i merytorycznej dyskusji wysnuto bardzo ważne i trafne wnioski, przydatne w polskiej praktyce pedagogicznej, mające służyć prawidłowemu i intencjonalnemu wykorzystywaniu TI w procesie nauczania, obejmujące postulaty: zmiany zawartości merytorycznej przedmiotów kształcenia ogólnego, zmiany mentalności nauczycieli, doposażenia szkół w narzędzia TI oraz popularyzowania na zajęciach z informatyki idei krytycznej edukacji medialnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wprowadzenie     

Rozdział 1

Metodologia badań własnych    

1.1. Cel, problematyka i hipotezy badawcze    

1.2. Typologia zmiennych i wskaźników    

1.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze    

1.4. Zasady doboru badanych grup młodzieży i charakterystyka wybranej próby    

1.4.1. Zasady doboru badanych grup, charakterystyka badanych    

1.4.2. Charakterystyka terenu badań    

1.5. Organizacja i przebieg badań  

Rozdział 2

Przygotowanie młodzieży polskiej i amerykańskiej do korzystania z narzędzi TI – wyniki badań własnych    

2.1. Zakres wiedzy i umiejętności związanych z TI u młodzieży polskiej i amerykańskiej    

2.1.1. Wiedza młodzieży polskiej i amerykańskiej o TI    

2.1.2. Umiejętności młodzieży polskiej i amerykańskiej w zakresie korzystania z TI    

2.1.3. Samoocenia młodzieży polskiej i amerykańskiej odnośnie do kompetencji dotyczących TI   

2.2. Wykorzystanie TI w polskich liceach i amerykańskich high school   

2.2.1. Formy wykorzystania TI w szkołach polskich i amerykańskich na zajęciach lekcyjnych oraz w realizacji przez uczniów zadań domowych    

2.2.2. Rodzaje poszukiwanych informacji potrzebnych w nauce szkolnej licealistom polskim i amerykańskim    

2.3. Przekonania młodzieży polskiej i amerykańskiej o potrzebie wykorzystywania TI w kształceniu ustawicznym i rozwoju osobistym 

2.3.1. Potrzeby wykorzystania TI w kształceniu ustawicznym i rozwoju osobistym    

2.3.2. Kompetencje informatyczne a rozwój badanej młodzieży    

2.4. Opinie młodzieży polskiej i amerykańskiej o uczciwości i rzetelności korzystania z TI    

2.4.1. Wiedza młodzieży na temat norm etyczno-prawnych    

2.4.2. Zagrożenia ze strony komputera i sieci dostrzegane przez młodzież polską i amerykańską    

2.5. Sposoby wykorzystywania TI w domu przez młodzież polską i amerykańską (w zabawie i w rozrywce)    

2.5.1. Formy wykorzystywania TI w domu w grupie młodzieży polskiej i amerykańskiej    

2.5.2. Motywy wyboru poszczególnych rodzajów mass mediów przez młodzież polską i amerykańską    

2.6. Sposoby korzystania z sieci przez młodzież polską i amerykańską    

2.6.1. Korzystanie przez badaną młodzież z serwisów społecznościowych   

2.6.2. Motywy korzystania z serwisów    

2.7. Analiza przypadku wykorzystania TI w nauce szkolnej przez uczennicę X z amerykańskiej high school oraz przez uczennicę Y z polskiego liceum    

2.7.1. Uczennica X z amerykańskiej high school    

2.7.2. Uczennica Y z polskiego liceum    

Rozdział 3

Miejsce TI w kształceniu młodzieży polskiej i amerykańskiej – dyskusja wyników badań    

Rozdział 4

Zakończenie i wnioski  

4.1. Zmiana programów przedmiotów kształcenia ogólnego  

4.2. Zmiana mentalności nauczycieli  

4.3. Doposażenie szkół w TI  

4.4. Krytyczna edukacja medialna   

Aneks   

Bibliografia  

Streszczenie   

Spis tabel   

Spis wykresów 

Indeks nazwisk 

fragment

Książka jest kompetentnie opracowanym raportem z badań. Tematyka badań jest bardzo aktualna – dotyczy bowiem różnych aspektów przygotowania licealistów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Istotnym walorem badań jest porównanie polskich i amerykańskich rozwiązań w tym zakresie […].

Prezentacji wyników towarzyszy szczegółowa analiza ilościowa. Świadczy ona o wysokich kompetencjach merytorycznych Autora. […]

Wnioski z badań dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki szeroko rozumianych zastosowań technologii informatycznych w procesie kształcenia na poziomie licealnym. Książka […] stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do wykorzystywania TI w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, modyfikacji programów nauczania i standardów wyposażenia medialnego.

[…] uważam, że praca Mateusza Muchackiego jest oryginalnym raportem z badań, interesującym materiałem diagnostycznym i porównawczym.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Stwierdzam, że towarzysząca analizie zebranego materiału badawczego w dużym stopniu wyczerpująca dyskusja ilościowo-jakościowa wskazuje na dużą znajomość problematyki badań przez Autora oraz umiejętność konstruowania analizy ilościowo-jakościowej w samodzielnie prowadzonych przez siebie badaniach naukowych.

W trakcie przeprowadzonej wnikliwej analizy wyników badań oraz ich obszernej, szczegółowej i merytorycznej dyskusji wysnuto bardzo ważne i trafne wnioski, przydatne w polskiej praktyce pedagogicznej, mające służyć prawidłowemu i intencjonalnemu wykorzystywaniu TI w procesie nauczania, obejmujące postulaty: zmiany zawartości merytorycznej przedmiotów kształcenia ogólnego, zmiany mentalności nauczycieli, doposażenia szkół w narzędzia TI oraz popularyzowania na zajęciach z informatyki idei krytycznej edukacji medialnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło