Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej - e-book PDF

Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej - e-book PDF

Podtytuł: Wydanie II, 2022
ISBN: 978-83-8294-061-9
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Spotkania z Innymi to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących te-matem plotek i stereotypowych opinii – często niesprawiedliwych i krzywdzących.

Zapraszamy do wydania II 2022 w wersji elektronicznej e-book w formacie PDF - BEZPŁATNY!

Do wyboru w 6 wersjach językowych: polskim, esperanto, kurdyjskim sorani, perskim, ukraińskim oraz rosyjskim:

Wersja książki
Ilość

Do wyboru darmowa wersja e-book PDF w języku:

polskim, ukraińskim, rosyjskim, esperanto, kurdyjskim sorani oraz perskim!

_______________________________________________________________________________________________________________________

W 2013 publikacja uzyskała tytuł Najlepszej Książki na Gwiazdkę!

W 2012 książka Przemysława Pawła Grzybowskiego „Spotkania z Innymi” zdobyła nagrodę główną konkursu i tym samym tytuł Najlepszej książki na Wiosnę!

Spotkania z Innymi to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii – często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek, Kamila, poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila dowiaduje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, lecz są w równym stopniu ważni i tak samo zasługują na szacunek, przyjaźń i miłość.

Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół czytamy: „W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji”. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi Spotkania z Innymi mogą służyć przy realizacji tego założenia jako książka pomocnicza.

To pierwsza w Polsce pomoc naukowa dla najmłodszych zawierająca tak bogaty wybór tematów w tej dziedzinie. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6–10 lat. Może służyć rodzinie w domowym zaciszu lub na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach 0–III. Z pewnością zainteresuje nauczycieli, studentów nauk społecznych i humanistycznych, animatorów świetlic i kół zainteresowań, członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy itp. Oprócz czytanek zawiera poradnik metodyczny, listy lektur uzupełniających dla dzieci i dorosłych oraz wykaz stron internetowych z materiałami do edukacji międzykulturowej.

Posłowie!

Drogie Dzieci!

Oto Kamila opowiedziała Wam o swoich spotkaniach z Innymi – to jest z osobami, które z różnych powodów wyróżniają się z otoczenia. Z pewnością w Waszych miejscowościach i rodzinach, a także w gronie znajomych i przyjaciół też spotykacie Innych. Może nawet sami się za takich uważacie. To wspaniale!

Dzięki Innym świat jest ciekawszy, a każdy dzień przynosi nowe możliwości spotkań interesujących ludzi, rozmawiania z nimi, poznawania ich życia i problemów. Niektórzy chodzą ulicami i widujecie ich każdego dnia. Innych znacie z książek, telewizji i Internetu, z opowiadań dorosłych i rówieśników...

Niech każde spotkanie będzie dla Was okazją do nauczenia się czegoś nowego o ludziach, ich obyczajach i problemach. Im lepiej się poznacie, tym łatwiej będzie Wam się zrozumieć mimo różnic. Od poznania i zrozumienia jest już tylko mały krok do przyjaźni i do wspólnych wypraw na odkrywanie wielkiego, wspaniałego świata.

Życzę Wam, abyście takich spotkań i wypraw mieli jak najwięcej!

Autor tej książeczki

Zapraszamy na filmik "Spotkanie autorskie w Barcinie"

film

Wydanie II, 2022
109 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-061-9

Grzybowski Przemysław Paweł

Grzybowski Przemysław Pawełwykładowca na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesują go zagadnienia związane z edukacją międzykulturową, edukacją w środowiskach defaworyzowanych, tanatopedagogiką, a także śmiech jako czynnik edukacji i poprawiania jakości życia. Koordynator „Międzyszkolnika” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, opiekun Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW, esperantysta i wolontariusz ruchu doktorów klaunów.

Wybrane publikacje:

„Doktor klaun! Od terapii śmiechem po edukację międzykulturową”; „Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości”; „Edukacja międzykulturowa - konteksty”; „Edukacja międzykulturowa - przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy”; „Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym”; „Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej”; „Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową”.

Strony internetowe autora:

http://strefa.academia.edu/PrzemysławGrzybowski
https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Grzybowski2
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/przemyslaw_grzybowski

Zapraszamy do pobrania dyplomów i wyróżnień >>>tutaj>>>

Lucyna Fic (ilustracje)

Lucyna FicMalarka-amatorka zamieszkała w Barcinie. Miłośniczka międzynarodowej korespondencji, sztuki w każdej postaci, dobrej lektury i jeszcze lepszej przyjaźni. Autorka m.in. cyklu obrazów „Cztery pory roku”, portretów i kompozycji plastycznych z modeliny. Maluje olejem, akrylem, pastelą suchą i rysuje ołówkiem artystycznym. Jej ulubioną techniką malarską jest akwarela.

Prowadzi również internetowy blog: http://witaj-w-atelier.blogspot.com

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Przemysław Paweł Grzybowski

ISBN e-book - wersja polska

ISBN e-book - wersja perska

ISBN e-book - wersja kurdyjska

ISBN e-book - wersja esperanto

ISBN e-book - wersja ukraińska

ISBN e-book - wersja rosyjska

978-83-8294-061-9

978-83-8294-099-2

978-83-8294-098-5

978-83-8294-097-8

978-83-8294-970-4

978-83-8294-971-1

Objętość

120 stron

Wydanie

II, 2022

Format

e-book: PDF

Wersja językowa

polska, esperanto, kurdyjska sorani, perska, ukraińska i rosyjska

Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli

Spotkanie pierwsze – Poznajemy Kamilę


W świecie dorosłych

Spotkanie drugie – Pan Jacek

Spotkanie trzecie – Ciocia Marta

Spotkanie czwarte – Dawidek

Spotkanie piąte – Babcia Marysia

Spotkanie szóste – Fatima

Spotkanie siódme – Pan Pawlak i Katarynka

Spotkanie ósme – Pan Krzyś

Spotkanie dziewiąte – Pani Olga i Pani Teresa


W świecie dzieci i młodzieży

Spotkanie dziesiąte – Rysiek

Spotkanie jedenaste – Daria

Spotkanie dwunaste – Marko i Gabriela

Spotkanie trzynaste – Edyta

Spotkanie czternaste – Robert

Spotkanie piętnaste – Marek, Laura i paczki

Spotkanie szesnaste – Rodzina Cioci Herty

Spotkanie siedemnaste – Kim, Alex i Elina


Nowe spotkania, czyli co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć

Lektury dla dorosłych

Lektury dla dzieci

Strony internetowe

fragment

Ukazała się interesująca książka dla nauczycieli, ale i dla dzieci zarazem. I to jest jej pierwsza nietypowa cecha. Druga polega na tym, że wśród dotychczas wydanych w Polsce zbiorów biblioterapeutycznych stanowi novum z uwagi na zakres problemowy. Temat ujęty został w kolejnych Spotkaniach z INNYMI, którzy różnią się: wyglądem i zachowaniem, narodowością, wiekiem, wyznaniem, miejscem życia i funkcjonowania, strukturą rodziny, statusem społecznym i materialnym.

Problemy poruszane w opowiadaniach tego zbioru dotyczą różnych grup ludzi, zatem czytelnik z pewnością znajdzie w nich coś dla siebie. Dojrzy wśród pokazanych postaci kogoś, kogo dobrze zna (przez podobieństwo do postaci literackiej), kogoś - kogo chciałby poznać, może nawet z kim chciałby się zaprzyjaźnić, kogoś - komu chciałby pomóc, a także kogoś - wobec kogo może poczułby się nie w porządku. Być może dojrzy też kogoś, z kim mógłby identyfikować się - odkrywając w nim siebie samego lub kogoś bardzo do siebie podobnego.

Wprowadzeniem do całości są autorskie uwagi (metodyczne) na temat korzystania ze zbioru. Drugą część wstępu stanowi spotkanie pierwsze, w którym czytelnicy poznają Kamilę - przewodniczkę po zbiorze, aranżującą kolejne spotkania i nawiązującą kontakty z Innymi, tj. szesnastoma bohaterami opowiadań i jednocześnie szesnastoma postaciami, które Kamila napotkała na swej drodze. Spotyka je dzięki dziadkowi człowiekowi doświadczonemu przez życie, otwartemu na ludzi i ich sprawy, wspaniałemu gawędziarzowi. Zabiera on swą wnuczkę w niezwykłą podróż do krainy przeszłości, ale i teraźniejszości. Snuje opowieści o swojej bliższej i dalszej rodzinie, sąsiadach, przyjaciołach, znajomych. Każdy z tego grona jest inny i każdy z tego powodu zapadł w pamięć dziadka i wciąż budzi jego emocje.

Tych szesnaście osób to mali i duzi Polacy, przedstawiciele innych narodów oraz osoby pochodzące z tzw. rodzin mieszanych. Spotkania z nimi ujęte są w dwa bloki, a kryterium doboru do nich jest świat, który postać tworzy, czy też w którym została usytuowana. Tytuły opowiadań wskazują na postać, tj. jej imię, czasem też nazwisko i przezwisko, bliższe określenie kim jest oraz na relacje, w jakich pozostaje z innymi. Te dwie główne części zbioru uzupełniają: posłowie autora oraz zamykająca całość informacja co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć, czyli spis proponowanych lektur dla dorosłych, lektur dla dzieci, wykaz stron internetowych.

Każda czytanka (jak nazywa ją autor), czy też każde opowiadanie (jak mówię ja) jest krótkie - liczy od 3 do 4 stron tekstu. Nieco objętości przydają im każdorazowo ilustracje śród tekstowe (całostronicowe). Kamila - dziecięca przewodniczka po świecie Innych i inności - poznaje spotykane osoby, kontaktuje się z nimi za pośrednictwem swych najbliższych, postrzega cechy wyróżniające ich z otoczenia społecznego i odkrywa, że nie wszyscy ludzie są tacy sami. „Stopniowo poznaje warunki, w jakich może kształtować się odmienność, dzięki czemu łatwiej jest jej zrozumieć poznawanych Innych". Wraz z tym zrozumieniem powoli rodzi się tolerancja oraz szacunek dla odmienności, a także przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka przed wydaniem opinii o nim.

Opowiadania mają formę informacji: zbeletryzowanej oraz „czystej" i skomentowanej. Dominująca jest rola informacji „czystej", zręcznie dostosowanej przez autora do wieku dziecięcych odbiorców. Przyjęłam z ogromnym uznaniem dla autorskiego trudu i wnikliwości ujęcia zagęszczenie informacji „czystych", przekazywanych dziecku bez wnikania w zbędne szczegóły. Każde opowiadanie P. P. Grzybowski opatruje komentarzem, takim na przykład jak zamieszczony w tekście „Marek, Laura i paczki", w którym pisał o subkulturach młodzieżowych: „Nawet jeśli ktoś dziwacznie się ubiera albo spotyka z niezwykłymi ludźmi, to nie znaczy, że ma zły charakter. Każdy ma prawo ubierać się i czesać tak jak chce, słuchać ulubionej muzyki i przyjaźnić się z ludźmi, których lubi. Gdyby wszyscy ubierali się i robili to samo, byłoby po prostu nudno. Dzięki odmiennym ludziom świat jest weselszy i bardziej kolorowy

Autor jak gdyby mimochodem (co jest ogromną jego zasługą i umiejętnością) zamieszcza w czytankach mnóstwo informacji, dla których zarysowana sytuacja literacka (beletryzacja) jest tylko przyczynkiem. Każdorazowo pokazuje różne oblicza omawianego problemu, jego złożoność, a w konsekwencji także wielowarstwowość rozstrzygnięć. Wykracza tym samym daleko poza zarysowaną sytuację fikcyjną.

Kilka słów warto poświęcić zamieszczonym w książce ilustracjom, zwłaszcza ich użyteczności dla czytelników. Jedni znawcy przedmiotu twierdzą, że żadna książka dla dzieci nie może obejść się bez nich, że stanowią one jej integralną część. Uważają, że to, co autentycznie przyciąga małych odbiorców do książki, to właśnie ilustracja i dopiero ona powoduje (zaciekawienie nią, zrozumienie jej, zabawę nią), że dziecko sięga po tekst lub odkłada książkę. Inni fachowcy twierdzą, że w przypadku pewnych specyficznych tekstów (między innymi o charakterze biblioterapeutycznym) ilustracja nie jest konieczna, a czasem nawet uważają, że jest wręcz niepożądana, przeszkadza w odbiorze utworu i w jego biblioterapeutycznym oddziaływaniu. Sądzę, że pierwsza grupa badaczy odnosi się do literatury dla dzieci w ogóle, nie biorąc pod uwagę literatury biblioterapeutycznej, która pojawiła się w naszym kraju stosunkowo niedawno.

Stosowane są ilustracje przedstawiające (częstsze w przypadku towarzyszenia tekstom biblioterapeutycznym) lub wyrażające (stosowa­ne rzadziej), ilustracje będące rysunkami dzieci (są wybranymi spośród powstałych pod wpływem oddziaływania określonego tekstu biblio-terapeutycznego). Istnieje jeszcze trzeci trend, wszakże marginalnie pojawiają się ilustracje dekoracyjne, nastrojowe, budujące klimat utwo­rów (występują w niektórych zbiorach biblioterapeutycznych obcych autorów, których teksty zostały tłumaczone na język polski).

Ilustracje w zbiorze Spotkania z Innymi wpisują się w nurt rozwiązań towarzyszących szerzej pojmowanej literaturze dziecięcej, mają głównie charakter przedstawiający. Pokazują postaci głównych bohaterów opowieści, czasem postaci im towarzyszące, niekiedy tło utworu (określone miejsce, sytuację, rzadziej okoliczności). Statyczność większości ilustracji jest w dużej mierze uzasadniona charakterem tekstów, a forma przedstawieniowa (nie wyrażająca) wynika głównie z ich poznawczego charakteru. Zabrakło mi w tych ilustracjach jedynie bardziej wyrazistego nastroju postaci (nastrój scenek buduje każdorazowo sama sytuacja przedstawiona obrazowo). Często miny bohaterów są nieodgadnione lub ponure, a przecież treść utworów niekoniecznie to uzasadnia.

Stwierdzam z pełnym przekonaniem, że w zamyśle autora i ilustratora zamieszczone w omawianej książce ilustracje nie miały mieć charakteru biblioterapeutycznego (a jeśli już, to w tle), a głównie poznawczy. To same dzieci, uczestnicząc w zajęciach z wykorzystaniem czytanek, mogą stać się twórcami obrazów o charakterze biblioterapeutycznym do tekstów, podejmując twórcze prace projektowe.

Na okładce książki wydawca zamieścił na­stępującą rekomendację: „to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróż­niających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii - często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek, Kamila, poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila dowiaduje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, lecz są w równym stopniu ważni i tak samo zasługują na szacunek, przyjaźń i miłość. Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. (...)

To pierwsza w Polsce pomoc naukowa dla najmłodszych zawierająca lak bogaty wybór lematów w tej dziedzinie. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Może służyć rodzinie w domowym zaciszu lub na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach 0-111. Z pewnością zainteresuje nauczycieli, studentów nauk społecznych i humanistycznych, animatorów świetlic i kół zainteresowań, członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy itp. Oprócz czytanek zawiera poradnik metodyczny, listy lektur uzupełniających dla dzieci i dorosłych oraz wykaz stron internetowych z materiałami do edukacji międzykulturowej".

Autor zbioru proponuje, aby ta książka mogła stać się pomocą naukową do realizacji autorskiego programu wychowania w zakresie edukacji międzykulturowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej. Spotkanie z Innym i jego światem ma pozwolić dziecku na dialog z nim oraz na doświadczanie jego odmienności, aby strach oraz niechęć przed nim zamieniły się w życzliwość, zainteresowanie, a być może i przyjaźń.

Przychylam się w pełni do poglądów recenzentów tej książki. Uważam ją nie tylko za pożądaną na naszym rynku wydawniczym, ale również bardzo oczekiwaną przez wielu z nas - pedagogów, wychowawców i badaczy.

Elżbieta Szefler
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, czerwiec 2012 nr 6


____________

Książka stanowi wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę rozumienia odmienności kulturowych. Przygotowuje do dialogowych interakcji z przedstawicielami kultur innych niż własna. Rozwija u dzieci umiejętność formułowania pytań o skutki określonych strategii wobec Innego. Zachęca odbiorcę do poszukiwania także we własnym środowisku lokalnym osób różniących się pod wieloma względami, często nierozumianych przez otoczenie. Nauczycielom dostarcza materiał metodyczny przydatny w projektowaniu sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój i kształtowanie tożsamości dziecka, a także w przeciwdziałaniu uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, (nie)pełnosprawność, odmienność wyznaniową, religijną, językową i z innych przyczyn.

Zamieszczone w niej opowiadania oswajają z innością i odmiennością ludzi, rozwijają wrażliwość na drugiego człowieka. [...] Podręczniki do klas 0–III nie zawierają zbyt wielu tekstów prezentujących poruszaną w recenzowanej pracy tematykę. Książka Spotkania z Innymi znakomicie wypełnia tę lukę, dostarczając wartościowego materiału do analiz i dobrych przykładów zachowań w stosunku do bliźniego.

dr hab. Alina Szczurek-Boruta, prof. UŚ,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji


Tematyka książki wiąże się z problemami wielokulturowości współczesnych społeczeństw. Autor opracował teks-ty, które mają przybliżyć czytelnikom kwestie dyskryminacji Innych, budzenia tolerancji i pozytywnych postaw wobec odmienności kulturowej. Poruszane problemy jawią się jako szczególnie istotne, zwłaszcza na tle niedawnych wydarzeń w Norwegii i Wielkiej Brytanii, związanych z reakcjami na obecność imigrantów. W związku z globalizacją i otwarciem granic zróżnicowanie kulturowe będzie się pogłębiać także w Polsce, dlatego też każda publikacja, która może pomóc społeczeństwu zmierzyć się z tym zjawiskiem, będzie cenna. Taka jest również przedłożona do recenzji praca Przemysława Grzybowskiego.

dr Bassam Aouil, prof. UKW


____________

Każdy z nas jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju – świat byłby taki piękny, oczyszczony z wszelkich uprzedzeń, stereotypów i gniewu, gdyby ludzie zrozumieli tę prostą, wręcz banalną zasadę. Nie oceniaj, bo nie wiesz jaką wewnętrzną walkę toczy właśnie w tym momencie drugi człowiek, nie wiesz, jaki ciężar nosi w sercu i nie wiesz, jaki dotknął go dramat...

Kim jest "Inny"? Jak zdefiniowalibyśmy kogoś, kto jest "inny"?

Inny to Ty. Inną jestem ja. Inni to on, oni, tamte i tamten.

Czasem w niezbyt ładnym ciele kryją się piękny umysł i dobre serce.

Spotkania z innymi to siedemnaście krótki opowiadań, w których główna bohaterka Kama spotyka ludzi. Ludzi, którzy różnią się od niej (od Ciebie) kolorem skóry, narodowością, wyznaniem, wiekiem, osoby niepełnosprawne, schorowane, smutne i nierozumiane przez rówieśników. Książkę podzielono na dwie części: w świecie dorosłych oraz w świecie dzieci i młodzieży.

Każda z tych historii wzbogacona została o ilustrację autorstwa Pani Lucyny Fic oraz krótki tekst podsumowujący, który jest kwintesencją przedstawionej historii o walorach edukacyjnych i terapeutycznych. Książka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 roku życia. Zaryzykuję stwierdzenie, że Spotkania z Innymi powinny być lekturą obowiązkową dla KAŻDEJ dorosłej osoby.

To doskonały punkt wyjściowy do dyskusji o tym, czym jest rasizm, wyalienowanie, niezrozumienie, odrębność kulturowa i jak na te różnice powinno się reagować. Niezastąpiona pomoc dydaktyczna dla pedagogów oraz rodziców, którzy wiedzą, jak wielki ciężar spoczywa na ich barkach, jak ważne jest wzbudzenie w dziecku wrażliwości i akceptacji drugiego człowieka takim, jaki jest.

Kamila to taki głos rozsądku. Głos, który poprzez dziecięcą perspektywę, przez użycie dziecięcych epitetów, prostych zdań i ukazaniu bardzo konkretnych uczuć uzmysławia nam jak głęboko my – dorośli ukryliśmy wrażliwość i empatię.

Spotkań z Innymi nie warto odkładać na półkę. Tę cieniutką książeczkę trzeba mieć blisko siebie, aby w odpowiedniej chwili, a ręczę, że takowych nie zabraknie w naszym życiu, odnaleźć odpowiednią historię, zagłębić się w jej treść i przypomnieć morał. Bądźmy ładni wewnętrznie...

W każdym narodzie ludzie bywają rozmaici, więc można ich ocenić dopiero wtedy, gdy się ich spotka i dobrze pozna.

Anna Sukiennik
źródło: http://tylkoskonczerozdzial.blogspot.com/2019/02/spotkania-z-innymi-przemysaw-pawe.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło