Wyobraźnia - uskrzydlanie FANTAZJI

Wyobraźnia - uskrzydlanie FANTAZJI. PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI

Podtytuł: CZĘŚĆ III
ISBN: 978-83-7850-968-4
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Metod ćwiczenia pamięci jest bardzo wiele. Skierowane są one do osób w różnym wieku - jako, że dbanie o pamięć jest na ogół odmienne w zależności od wieku osoby... książka jest ciekawą propozycją do pracy nad pamięcią...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Metod ćwiczenia pamięci jest bardzo wiele. Skierowane są one do osób w różnym wieku - jako, że dbanie o pamięć jest na ogół odmienne w zależności od wieku osoby. Zaproponowany przez autorkę Pamięci ulepszanej Małgorzatę Modrak autorski program ochrony pamięci skierowany jest przede wszystkim do osób dojrzałych, dysponujących odpowiednim zasobem słów i wiedzy, zwłaszcza do osób starszych. Ma na celu trening pamięci poprzez odświeżanie wiadomości z różnych dziedzin - od wiedzy ogólnej, poprzez historię, geografię, aż po zadania matematyczne.

Zabawy z wyobraźnią

Zadania zostały pogrupowane w kilka kategorii tematycznych. Dobór zadań zależy od samopoczucia i zaciekawienia trenującego wyobraźnię motywem przewodnim danej grupy tematycznej. Układ ćwiczeń opiera się na pięciu blokach:

1. Bohaterowie

2. Czas

3. Baśnie i bajki

4. Wartości i emocje

5. Humor.

Wszystkie zadania opatrzono stosownym komentarzem. Poszczególne zadania powinny być realizowane pojedynczo – ewentualnie po dwa – w jednym cyklu sesyjnym. Realizacja większej liczby ćwiczeń może wywoływać u trenującego wyobraźnię znużenie i niechęć do podejmowania w późniejszym czasie kolejnych wyzwań.


Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy:

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie „ulepszania” pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie „ulepszona”, ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona „ulepszana” tu i teraz.


Polecamy serię PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI:

1. PAMIĘĆ ULEPSZANA

2. Blok zadań dla osób zagrożonych DEMENCJĄ

3. Wyobraźnia - uskrzydlanie FANTAZJI

CZĘŚĆ III
61 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-968-4

Małgorzata Modrak

absolwentka: Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Edukacji zdrowotnej i geragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Edukacji dorosłych i gerontologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gerontolog i promotor zdrowia, prowadzi warsztaty z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji psychoruchowej (przede wszystkim wśród osób dorosłych) oraz treningi pamięci dla pacjentów otępiennych.Prowadzi Centrum Edukacji i Wspomagania Osób Starszych, naucza opiekunów osób starszych oraz pracuje w hospicjum.

Wydane pozycje: Współautorka artykułu pt. Oczekiwania osób terminalnie chorych względem siebie, najbliższych, instytucji oraz Kościoła i Boga w roczniku Nauki o Edukacji, red. G. Szablewska, M. Cichosz, Bydgoszcz 2011. Autorka książki popularnonaukowej Trzeci poziom dojrzałości. Szczęśliwe życie po sześćdziesiątce, Gliwice 2013.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Małgorzata Modrak

ISBN druk

978-83-7850-968-4

ISBN e-book

978-838095-094-8

Objętość

70 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wyobraźnia 

  

Zabawy z wyobraźnią   

Blok zadań nr 1

Bohaterowie   

Blok zadań nr 2

Czas   

Blok zadań nr 3

Baśnie i bajki

   

Blok zadań nr 4

Wartości i emocje 

Blok zadań nr 5

Humor   

Wizualizacja i mentalizacja

Blok zadań

Zadania z zakresu wizualizacji

Blok zadań

Zadania z zakresu mentalizacji 

Relaks   

Autosugestie emocjonalne 

Bibliografia   

Aneks   

Wyobraźnia

[...] nie wypierając się niczego z kultury zachodniej i jej procesów demistyfikacyjnych, uczynił się, za przykładem Bachelarda, marzycielem ze słów, marzycielem z poematów, marzycielem z mitów, a przez to umiejscowił się na dobre w tej antropologicznej rzeczywistości, o wiele bardziej witalnej i ważnej dla przeznaczenia, a zwłaszcza dla szczęścia człowieka niż martwe prawdy obiektywne. [...] Bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy, iż nauka bez sumienia, to znaczy bez mitycznej afirmacji Nadziei, zaznaczałaby ostateczny zmierzch naszych cywilizacji. 

Gilbert Durand 

Na poznanie, czyli procesy myślowe składa się m.in. pamięć, inteligencja, uwaga, język, planowanie, percepcja oraz wyobraźnia. 777 Według Popularnego słownika języka polskiego wyobraźnia to „[...] zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk itp. nie widzianych dotąd; fantazja”. W psychologii wyobraźnia to umiejętność tworzenia wyobrażeń, przypuszczeń, hipotez; pojęcie to łączy się również z myśleniem kreatywnym.

Według Tony’ego Buzana wyobraźnia ma istotny wpływ na proces zapamiętywania informacji. Wiele ze stosowanych mnemotechnik (metod efektywniejszego zapamiętywania) bazuje na wyobrażeniach. Wizualizacja wyobrażeń i zdarzeń podczas wykorzystywania wyobraźni ułatwia późniejsze wydobywanie danych.

Wyobrażenia były często wykorzystywane jako pewne narzędzia pozwalające zwiększyć efektywność psychologicznego funkcjonowania człowieka. 

Wyobrażenia poprawiają pamięć za przyczyną podwójnego kodowania. Polega ono na przechowywaniu danych mogących się dopełniać pod dwoma niezależnymi adresami, tzn. podczas czytania ciekawego artykułu poznaliśmy nowe pojęcie, koncepcje, wynalazek, po czasie zapominamy zdobyte informacje, pod artykułem było jednak zdjęcie, które pozwala inną drogą dotrzeć do pożądanych informacji. Wpływ wyobraźni na pamięć znalazł zastosowanie w metodach mnemotechnicznych (np. metoda miejsc, słów – wieszaków czy wyobrażenia interakcyjne). Wyobrażenia wpływają też na umiejętności matematyczne i stan emocjonalny jednostki.

Przez stulecia wyobraźnia traktowana była jako coś ekscentrycznego. To logiczne oraz naukowo potwierdzone reguły rządziły światem i ludzkim losem. Empiryzm służył ludzkości przez swoją sprawdzalność. Wszystko, co dawało się przeanalizować, zbadać i sklasyfikować, zbliżało do matki nauki i poznania rzeczywistości. 

Wyobraźnia zresztą, jak i wrażenie zmysłowe, jest odrzucana przez wszystkich kartezjanistów jako pani błędów. Zapewne dla Kartezjusza tylko świat materialny jest sprawdzalny do matematycznego algorytmu.

Wyobraźnia pozostaje tworem nieuchwytnym, choć to właśnie z jej pomocą wielcy naukowcy i twórcy konstruowali swoje wynalazki i wymyślali idee. 

Dzięki silnie rozwiniętym zasobom wyobraźni wielcy wizjonerzy – wynalazcy, tacy jak: Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci, Izaak Newton, Thomas Edison, bracia Orville i Wilbur Wright, Henry Ford czy Bill Gates, budowali swoje wynalazki wbrew krytyce i niedowiarstwu ówczesnego społeczeństwa. Wyobrażeniowe pokłady umysłu wykorzystywali też naukowcy, od starożytności byli to filozofowie (np. Pitagoras czy Archimedes), a w czasach nowożytnych badacze (m.in. Mikołaj Kopernik, Galileusz, Benjamin Franklin, Karol Darwin, małżeństwo Curie czy Albert Einstein itd.). Odkrywcy korzystali również z wyobraźni, snując plany o nowych lądach, nieznanych dotąd drogach morskich czy głębiach oceanów; wymieńmy tu choćby Marco Polo, Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamę, Ferdynanda Magellana, Rolanda Amundsena czy Jacques’a Cousteau.

Wyobraźnia według niektórych autorów pozycji naukowych ułatwia wewnątrzsterowność, czyli zdolność do wielowymiarowego kierowania swoim życiem.

Z pomocą wyobraźni oczyszczasz swoje idee tak, że przybierają one formę obrazu, który z kolei urzeczywistnia się na scenie twojego życia. Musisz pamiętać, że możesz sterować swoją wyobraźnią. Możesz nią świadomie kierować, możesz ją kontrolować. Jeśli skierujesz ją na konstruktywne cele, osiągniesz to, czego w życiu pragniesz. Jeśli zaś twoja wyobraźnia skupi się na negatywnej stronie rzeczywistości, stracisz kontrolę nad swoim życiem.

Wyobraźnia jest zasobem uniwersalnym, wykorzystywanym w różnorodnych dziedzinach życia. Potęga wyobraźni jest nieoceniona. Dzięki wyobrażeniom, które są produktem wyobraźni, człowiek może sterować myślami i nastrojem. Błahe skojarzenie z przyjemną sytuacją może zniwelować napięcie emocjonalne i rozładować stres – stan umysłu wpływa na stan zdrowia człowieka. Odpowiednia stymulacja mózgu może pobudzić układ hormonalny i włączyć wydzielanie hormonów szczęścia (serotoniny) lub endorfinę, która m.in. zmniejsza odczuwanie bólu. Wyobraźnia potrafi przenieść nas w najodleglejsze miejsca i czas. Możemy stawać się kimś innym i choć na chwilę poczuć się jak mądry król, zwycięski bohater, utalentowany artysta czy wybitnie uzdolniony geniusz. Wyobraźnia niczym nas nie ogranicza i pozwala czerpać przyjemność z posługiwania się zasobami umysłu.

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie „ulepszania” pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie „ulepszona”, ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona „ulepszana” tu i teraz.

Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy


Trening pamięci

Metod ćwiczenia pamięci jest bardzo wiele. Skierowane są one do osób w różnym wieku - jako, że dbanie o pamięć jest na ogół odmienne w zależności od wieku osoby. Zaproponowany przez autorkę Pamięci ulepszanej Małgorzatę Modrak autorski program ochrony pamięci skierowany jest przede wszystkim do osób dojrzałych, dysponujących odpowiednim zasobem słów i wiedzy, zwłaszcza do osób starszych. Ma na celu trening pamięci poprzez odświeżanie wiadomości z różnych dziedzin - od wiedzy ogólnej, poprzez historię, geografię, aż po zadania matematyczne. Mamy zatem rozpoczynający książkę dość obszerny blok zadań dotyczący pamięci semantycznej, czyli części pamięci deklaratywnej, magazynującej znaczenie słów, koncepcji i wiedzy o świecie. Zadania tu zawarte wymagają często pracy dwóch osób - prowadzącej ćwiczenie i ćwiczącej. Jedna osoba podaje na przykład tytuły utworów, a druga stara się przypomnieć sobie ich autora. Można też oglądać portrety twórców, których należy zidentyfikować. Inną w charakterze propozycją jest rozpoznawanie nazw utworów lub nazwisk znanych kompozytorów poprzez odsłuchanie fragmentu dzieła. Przykładem prostszego ćwiczenia jest pisemne lub słowne uzupełnianie brakujących fragmentów przysłów, znanych związków frazeologicznych lub tytułów popularnych książek. Propozycji różnego typu zadań jest w tej części wiele, a są one skierowane do osób o różnych zainteresowaniach i wiedzy.

Inny blok ćwiczeń dotyczy pracy ze słowem. Polegają one nie tylko na sięganiu do pamięci, ale również na twórczej aktywności. Autorka proponuje przykładowo układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, układanie jak największej ilości wyrazów z liter tworzących jakieś słowo, układanie pytań, do których odpowiedzią może być podany wyraz. Spośród wielu propozycji warto wymienić tworzenie rymów do podanych wyrazów czy czytanie zdań od końca. Ciekawym ćwiczeniem (także na koncentrację) jest głośne odczytywanie fragmentów literatury przez nadzorującego ćwiczenie, a potem zadawanie pytań kontrolnych, sprawdzających u osoby trenującej pamięć poziom zrozumienia i stan zapamiętania informacji.

Trzeci blok zadań obejmuje zadania geograficzne. Możemy sprawdzać znajomość położenia geograficznego różnych miast w stosunku do miasta, w którym przebywamy, rozpoznawać państwa na podstawie omówień, wymieniać nazwy państw, rozpoczynające się na kolejne litery alfabetu, wymieniać stolice państw czy podawać skojarzenia związane z danym krajem. Urozmaiconych propozycji oczywiście jest więcej. Zadania matematyczne w bloku kończącym książkę obejmują liczenie pól figur płaskich i brył. Wzory są podane, chodzi raczej o umiejętność ich praktycznego wykorzystania.

Wydaje się, że książka jest ciekawą propozycją do pracy nad pamięcią, ale niekoniecznie samodzielnej. Wymaga ona od osoby nadzorującej wykonywanie ćwiczenia kompetencji i wiedzy w celu oceny jego poprawności, a od osoby ćwiczącej posiadania pewnego zasobu wiedzy, którą chcemy odświeżyć. Trudno bowiem wymagać od osoby słabo zainteresowanej muzyką znajomości tytułów utworów czy kompozytorów. Ćwiczenia wymagają przygotowania odpowiednich materiałów np. nagrań muzycznych, fotografii, reprodukcji. Można sobie wyobrazić wykorzystanie tego typu książki - w przypadku starszych odbiorców - nie tylko w domu, ale przede wszystkim w domach dziennego pobytu, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku. Pamięć ulepszana może być dobrą inspiracją do przygotowania własnych ćwiczeń przez osoby pomagające innym. Pokazuje bowiem, na czym powinny polegać takie ćwiczenia. Jest zbiorem praktycznych przykładów i gotowych do wykorzystania wzorców. To pierwsza część serii książek poświęconych ochronie pamięci. Kolejna kierowana jest do osób zagrożonych demencją, a ostatnia poświęcona została rozwijaniu wyobraźni.

Damian Kopeć
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,pamiec-ulepszona-program-ochrony-pamiEci--czESC-i,15082


Oficyna wydawnicza IMPULS znajduje się w awangardzie edytorów, którzy swoją ofertą odpowiadają na ważne z punktu społecznego problemy związane z kondycją współczesnego człowieka. Jednym z tych zagadnień jest opieka nad osobami zagrożonymi demencją.

Odpowiadając na to wyzwanie stojące przed wieloma z nas, gdyż niejeden ma w swojej rodzinie osoby starsze, z różnymi występującymi w tym wieku schorzeniami otrzymaliśmy bardzo ważną publikację - „Blok zadań dla osób zagrożonych demencją", autorstwa Małgorzaty Modrak.

Autorka wymienia przynajmniej trzy jej stadia: lekką, umiarkowaną i głęboką. Ta ostania charakteryzuje się brakiem kontroli nad potrzebami fizjologicznymi, zatracania naturalnych odruchów np. połykania czy skłonność do garbienia i powolny, niezgrabny chód.

Przeważająca część z nas rozwiązywała różnego rodzaju krzyżówki, szarady, palindromy itp. „Blok zadań i ćwiczeń dla chorych" posiada właśnie taką przystępną konstrukcję. Mamy tu testy dotyczące rozpoznawania figur geometrycznych i kolorów. Dodatkowo chory musi narysować uproszczone symboliczne kształty podanych mu figur, a także podobizny twarzy kobiety i mężczyzny. Może to pomóc nam w ustaleniu jak głęboko zdezintegrowana jest spostrzegawczość i w jakim zakresie ograniczony jest stopień zapamiętywania różnych detali.

Drugim blokiem zadań jest zapamiętanie liter i słów, łączenie ich w pary, dopisywanie końcówek podanych słów czy tworzenie słów na bazie podanych zgłosek lub sylab. Dochodzą do tego ćwiczenia w dopisywaniu do podanych zawodów ich atrybutów i krótka charakterystyka każdego z nich.

Blok trzeci zawiera ćwiczenia dotyczące pamięci numerycznej z zakresu zapamiętywania i rozpoznawania cyfr i liczb. Mamy tu do czynienia z łączeniem cyfr bądź liczb, a także z prostymi zadaniami matematycznymi na poziomie dodawania, odejmowania, możenia i dzielenia do 100.

Czwarty i ostatni blok ćwiczeń pomoże nam zbadać pamięć semantyczną i proceduralną chorej osoby z zakresu wiedzy powszechnej: wyliczania znanych ciągów określeń w odpowiedniej kolejności, jak dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku czy godzin. Rozpoznawania części ciała, przypisanej im garderoby, przedmiotów użytkowych i tych składających się nas wyposażenie mieszkania czy środków transportu. Kolejną umiejętnością jest rozpoznawanie zawodów oraz szybka reakcja na alternatywy, np. kawa czy herbata?, lato czy zima, cisza czy dźwięk. Następnym etapem będzie wskazywanie przez chorą osobę ulubionych przez nią rzeczy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku i ich krótka charakterystyka. Towarzyszy temu rozpoznawanie własnych zainteresowań lub wymienianie ulubionych czynności.

Na koniec na bazie już otrzymanych informacji staramy się stworzyć profil osobowy chorej/ ego, a także tworzymy wraz z nim jego własny harmonogram dnia. Wzbogacamy też test o ćwiczenia badające jego zdolność oceny wybranych: emocji, zawodów, zwierzą, odzieży. Na koniec pytamy o kwestie etyczne: Czy kradzież jest dobra"?, Czy można kłamać?, Czy przyjaciel pomaga?

Uważam tą publikację o niewielkiej objętości za bardzo ważną, gdyż problem demencji starczej dotyka coraz więcej osób i to nie tylko tych chorych np. na Alzheimera, lecz ogół osób starszych wiekiem, u których przyśpieszone procesy starzenia się prowadzą do stopniowego pogorszenia stopnia świadomości, umiejętności logicznego myślenia i zapamiętywania. Mogą je spowodować i nasilić różnego rodzaju procesy chorobowe, stąd potrzeba zastosowania takiego treningu u osób dotkniętych zaburzeniami pamięci.

Posługiwać się tym blokiem ćwiczeń może każdy zainteresowany. Jest on skonstruowany w prosty, przejrzysty, logiczny sposób i pozbawiony skomplikowanej naukowej aparatury. Według mnie obowiązkowy w domach dziennego pobytu, domach opieki całkowitej nad seniorami, pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, a także w każdym domu, gdzie mamy do czynienia z osobami schorowanymi w podeszłym wieku.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: ksiazka.net.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło