Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Podtytuł: Analiza porównawcza
ISBN: 978-83-7850-043-8
25,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści. [...]

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści. Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, rodziców. Monografia może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych.

Z recenzji dr hab. Teresy Żółkowskiej, prof. US


Przedstawione w tym opracowaniu badania są próbą nakreślenia charakterystyki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej umysłowo, prowadzonych w ośrodkach pozarządowych oraz na terenie domów pomocy społecznej. Jestem przekonana, że niniejsza książka pozwoli na ukazanie zarówno słabych, jak i mocnych stron zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale przede wszystkim rozwiązań, które mogą się stać inspiracją dla innych osób pracujących z omawianą grupą wychowanków, tak aby najlepiej i najowocniej wpływały one na rozwój psychofizyczny dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Autorka ufa, że informacje zebrane w niniejszej książce pozwolą na przynajmniej częściowe uzupełnienie luki teoretycznej dotyczącej funkcjonowania osób głęboko upośledzonych umysłowo, a także ich edukacji. Ponadto mogą stać się inspiracją do zainicjowania i wdrożenia zmian organizacyjnych.

Wrona Sylwia
Analiza porównawcza
299 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-043-8

Sylwia Wrona

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wrona Sylwia

ISBN druk

978-83-7850-043-8

ISBN e-book

978-83-7850-043-8

Objętość

192 stron

Wydanie

II, 2012

Format

E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Rozdział I
Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym – symptomatologia i etiologia 

Charakterystyka osób głęboko upośledzonych umysłowo    
Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim    

Rozdział II
Rewalidacja i edukacja uczniów głęboko upośledzonych umysłowo  

Kształcenie ucznia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów prawnych  
Rewalidacja – pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej  
Strategie postępowania rewalidacyjno-wychowawczego     
Metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo       

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań    

Rozdział IV
Struktura organizacyjno-prawna zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w badanych placówkach a rozwój psychomotoryczny osób głęboko upośledzonych umysłowo

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jej wpływ na osiąganie różnych rodzajów umiejętności przez osoby głęboko upośledzone 
Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych a wyniki dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym lub personelem opiekuńczym placówek pobytu stałego

Rozdział V
Specyficzne warunki rozwoju psychofizycznego i somatycznego uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wpływające na efektywność prowadzonej edukacji

Występowanie sprzężonych zaburzeń rozwojowych i zachowań trudnych a rozwój społeczny i psychomotoryczny uczniów    
Objawy i przebieg chorób somatycznych a rozwój funkcjonalny badanych osób 
Udział badanych uczniów we wcześniejszych formach usprawniania rewalidacyjnego a ich umiejętności funkcjonalne   

Rozdział VI
Analiza indywidualnych przypadków  

Agata M. (ur. w 1999 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej   
Tomasz Ch. (ur. w 1996 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego 
Beata D. (ur. w 1986 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej     
Sabina T. (ur. w 1982 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej  
Krzysztof G. (ur. w 1990 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego 

Rozdział VII
Wnioski i uogólnienia wynikające z badań. Zarys modelu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zakończenie     

Bibliografia

fragment

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści.

Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, rodziców. Monografia może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych.

Z recenzji dr hab. Teresy Żółkowskiej, prof. US

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło