• Obniżka
Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk

Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk

ISBN: 978-83-7587-459-4
34,29 zł
28,29 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Bogata zawartość merytoryczna pracy powoduje, że powinna się ona spotkać z żywym zainteresowaniem specjalistów zajmujących się w swojej praktycznej działalności opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. [...]

Wersja książki
Ilość

Polecana książka o problemach osób z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata jest księgą pamięci o naszej Koleżance dr Grażynie Tkaczyk, która nie może już towarzyszyć osobom z upośledzeniem umysłowym w pokonywaniu barier ograniczających ich rozwój. Ma ona zatem szczególny charakter, ale jednocześnie jest po prostu książką, która dostarcza wiedzy na temat aktualnych dokonań w obszarze oligofrenopedagogiki. Kierujemy ją zatem do ogółu Czytelników, którzy zajmują się wsparciem osób z upośledzeniem umysłowym bądź przygotowują się profesjonalnie do podjęcia takiej roli, a więc do pedagogów specjalnych i studentów tego kierunku. Napisana przystępnym językiem, publikacja ta może być także źródłem wiedzy dla szerszych kręgów osób zainteresowanych problemami upośledzenia umysłowego.

Tom pierwszy ”Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata” został podzielony na cztery rozdziały.

Pierwszy z nich zawiera teoretyczne rozważania na temat miejsca człowieka z upośledzeniem umysłowym we współczesnym świecie, możliwości jego funkcjonowania i barier je ograniczających. Autorzy czterech zamieszczonych tu tekstów szukają odpowiedzi na pytania o możliwości integracyjne tych osób, szanse, jakie stwarza dla nich edukacja, a także o ich szczególną wartość we współczesnym świecie.

Drugi rozdział wprowadza w świat przeżyć osób z upośledzeniem umysłowym oraz w przeżycia ich najbliższych, upośledzenie umysłowe jest bowiem problemem całej rodziny, przed którą w takiej sytuacji pojawiają się zupełnie nowe wyzwania.

Autorzy kolejnych tekstów poddają analizom problemy wyuczonej bezradności, radzenia sobie ze stresem, agresji i funkcjonowania w rolach społecznych osób obciążonych upośledzeniem, a także ich zdolności do autorewalidacji. Rozdział kończą teksty mówiące o przeżyciach matek, ich radzeniu sobie z opieką i rehabilitacją oraz ich lękach o przyszłość dzieci, które raczej zawsze będą potrzebowały pomocy, także wówczas, kiedy one same nie będą mogły jej zapewnić.

Rozdział trzeci książki zawiera teksty dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Przedstawione tu zostały zarówno problemy kształcenia tradycyjnego, jak i formy współczesne, sukcesy pedagogów specjalnych w tym obszarze oraz bariery, które muszą oni na co dzień pokonywać. Ponadto w rozdziale tym poruszone zostały kwestie znaczenia pracy zawodowej w życiu osób z niepełnosprawnością umysłową. Ostatni rozdział poświęcony jest kontaktom społecznym osób z upośledzeniem umysłowym. Zawiera diagnozy postaw wobec nich przejawianych, mówi też o ich konsekwencjach dla społecznych interakcji oraz możliwościach ich modyfikowania. Zwrócono w nim także uwagę na oddziaływania pośrednie – rozwiązania instytucjonalne, w tym prawne.

Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-459-4

Chodkowska Maria Notka

biograficzna w przygotowaniu.

Osik-Chudowolska Danuta

biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

ą

Autor

Chodkowska Maria, Osik-Chudowolska Danuta

ISBN druk

978-83-7587-459-4

ISBN e-book

978-83-7587-459-4

Objętość

286 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

 

Droga naukowo-badawcza dr Grażyny Tkaczyk

 

Wykaz osiągnięć w pracy naukowej dr Grażyny Tkaczyk

 

MEMORABILIA

 

Czesław Kosakowski

Zatrzymane w pamięci…

 

Marzenna Zaorska

Od serca…

 

 

Rozdział I

TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

 

 

Maria Chodkowska

Drogi do integracji osób z upośledzeniem umysłowym

 

Władysław Dykcik

Wielowymiarowość, wielokontekstowość niepełnosprawności intelektualnej jako problem społeczno-kulturowy podstawą etosu nowoczesnej edukacji osób upośledzonych na każdym etapie życiowej normalizacji.

 

Marzenna Zaorska

Osoba głuchoniewidoma niepełnosprawna intelektualnie we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej.

 

Renata Zubrzycka

Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagrożona

 

 

Rozdział II

OSOBOWOŚCIOWE I RODZINNE KONTEKSTY UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO

 

Janusz Kirenko

Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Zofia Palak

Percepcja własnej sytuacji a funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym.

 

Beata Szabała

Radzenie sobie ze stresem

przez młodzież z lekkim upośledzeniem umysłowym

 

Katarzyna Ćwirynkało

Autorewalidacja osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 

Agnieszka Żywanowska

Czynniki środowiska rodzinnego a zachowanie agresywne osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Katarzyna Bielińska

Psychospołeczne funkcjonowanie matek z rodzin wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym – studia przypadków

 

Grażyna Kwaśniewska

A gdy już dorosną – refleksje i doświadczenia matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Rozdział III

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

 

Anna Zamkowska

Szkolnictwo specjalne w roli tradycyjnej i nowej

 

Zenon Gajdzica

Reguły kształcenia w procesie edukacji integracyjnej uczniów z upośledzeniem umysłowym

 

Ewelina Jutrzyna

Wybrane wątki kształcenia uczniów upośledzonych umysłowo

 

Danuta Osik-Chudowolska

Wybrane aspekty edukacji integracyjnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

 

Ewa Skrzetuska

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w integracji

 

Aleksandra Mach

Ekspresja plastyczna dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako obszar i źródło oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych

 

Janina Wyczesany

Rola pracy w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową

 

 

Rozdział IV

OSOBA UPOŚLEDZONA UMYSŁOWO W PERCEPCJI I KONTAKTACH SPOŁECZNYCH

 

Zdzisław Kazanowski

Rozwijanie integracji rówieśniczej uczniów upośledzonych umysłowo w środowisku klasy szkolnej

 

Andrzej Pielecki, Iwona Sidor

Modyfikowanie postaw gimnazjalistów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Stanisława Byra

Prototypowość w kategoryzacji społecznej osób upośledzonych umysłowo

 

Monika Parchomiuk

Prawo osób z niepełnosprawnością intelektualną do samostanowienia Analiza instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce

Redaktorom tomu udało się zebrać grono autorów, którzy wykazali wiele starań, aby przedstawić podjętą problematykę w formie poprawnej merytorycznie i jednocześnie zrozumiałej nie tylko dla fachowców (tj. pedagogów, psychologów, terapeutów), ale także dla rodziców i studentów. Bogata zawartość merytoryczna pracy powoduje, że powinna się ona spotkać z żywym zainteresowaniem specjalistów zajmujących się w swojej praktycznej działalności opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Mieczysława Radochońskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło