• Obniżka
Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Podtytuł: TOM 14 serii
ISBN: 978-83-7850-115-2
19,05 zł
15,05 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 16,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 14 serii

Przedłożony czytelnikowi już czternasty tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane z kształceniem, wychowaniem, socjalizacją i wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami w Republice Czeskiej oraz (w znacznie bardziej ograniczonym wymiarze) w Polsce.

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 14 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Przedłożony czytelnikowi już czternasty tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione zagadnienia związane z kształceniem, wychowaniem, socjalizacją i wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami w Republice Czeskiej oraz (w znacznie bardziej ograniczonym wymiarze) w Polsce. Część ta została dopełniona prezentacją wyników badań nad dystansem społecznym wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie polskich i czeskich studentów, traktowanym jako pewnego rodzaju skutek procesów edukacyjnych prowadzonych w obu krajach. Druga część zawiera podrozdziały ukazujące porównania polskich i czeskich rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, egzemplifikowane konkretnymi przykładami oraz osadzone w systemie legislacyjnym obu krajów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 14 serii
48 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Gajdzica Zenon

Gajdzica Zenondr hab. nauk humanistycznych, pedagog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, kierownik tamtejszego Zakładu Pedagogiki Specjalnej.

Autor około 150 prac, wśród nich takich publikacji, jak: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002; Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2007. Współautor (z J. Wyczesany) opracowania Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006. Współredaktor naukowy serii: „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1–12, Impuls, Kraków.

Główne kierunki badań: edukacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształcenie integracyjne i inkluzyjne.

e-mail: zenon.gajdzica@us.edu.pl


Bieńkowska Izabela

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gajdzica Zenon, Bieńkowska Izabela

ISBN druk

978-83-7850-115-2

ISBN e-book

Objętość

194 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Zenon Gajdzica, Izabela Bieńkowska)        


Część I

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w polskim i czeskim systemie edukacji i wsparcia społecznego

Petr Franiok

Specyficzne warunki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Republice Czeskiej      

Magdalena Bełza

System edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Republice Czeskiej i Polsce      

Sylwia Wrona

Wczesna interwencja – rozwiązania polskie i czeskie      

Renata Kovářová

Kształcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego      

Eva Zezulková

Nabywanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w przekazach ustnym i pisanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w czeskim systemie edukacyjnym     

Igor Hampl

Edukacja uczniów z upośledzeniem słuchu w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego     

Martin Kaleja

Kształcenie społecznie marginalizowanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego       

Dorota Prysak

Egzemplifikacja pomocy studentom niepełnosprawnym na pograniczu polsko-czeskim w powiatach cieszyńskim i karwińskim     

Zenon Gajdzica

Edukacyjne i społeczne konteksty dystansu społecznego studentów z Polski i Republiki Czeskiej wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie       

Część II

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Republice Czeskiej

Ilona Fajfer-Kruczek

Ekonomia społeczna szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej      

Anna Wojtas, Katarzyna Rduch

TRIANON jako dobry przykład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na pograniczu polsko-czeskim      

Izabela Bieńkowska

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej w Polsce i Republice Czeskiej w aspekcie przepisów unijnych       

Recenzje

Magdalena Bełza

Recenzja książki Vandy Hájkovej i Ivy Strnadovej pt. Incluzivní zvdělávání. Teorie a praxe      

Izabela Bieńkowska

Recenzja książki Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją Marii Chodkowskiej, Stanisławy Byry, Zdzisława Kazanowskiego, Danuty Osik-Chudowolskiej, Moniki Parchomiuk i Beaty Szabały      

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło