Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii

ISBN: 978-83-7850-474-0
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Omówiona w książce problematyka nie skupia się na jednym wybranym okresie w rozwoju dziecka, lecz omawia zarówno zaburzenia okresu prenatalnego, jak i wczesnoszkolnego; ukazuje nie tylko problemy natury psychologicznej, ale i np. logopedycznej.

Wersja książki
Ilość

Miłość rodzicielska jest miłością bezwarunkową, a jej kształt wyznacza oddanie i poświęcenie, tym większy więc strach i niepokój, gdy coś idzie nie tak, gdy rozwój malucha nie podąża utartymi ścieżkami. Jednak w przekonaniu Autorek Dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych… współcześni rodzice nie są już tak bezbronni jak jeszcze kilkanaście lat temu; do swej dyspozycji mają potężny arsenał, jaki podsuwa im rozwój nauk, tak humanistycznych, jak i przyrodniczych, czyniący z wiedzy o rozwoju naukę interdyscyplinarną. Psychologia, pedagogika, logopedia czy muzykologia jednoczą siły, by stworzyć spójny obraz małego człowieka – w ten oto sposób powstała książka, nie będąca niczym innym jak zapisem codziennych zmagań i wieloletnich doświadczeń w pracy nad terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzoną w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu. Wobec mnogości zagadnień Autorki wybierają kilka, w ich ocenie szczególnie reprezentatywnych, by na ich przykładzie pokazać możliwe formy terapii, a także, co jest szczególnie ważne, by ułatwić współpracę na linii terapeuta – rodzic, przy czym ten drugi ujmowany jest jako „najważniejszy z terapeutów”.

Omówiona w książce problematyka nie skupia się na jednym wybranym okresie w rozwoju dziecka, lecz omawia zarówno zaburzenia okresu prenatalnego, jak i wczesnoszkolnego; ukazuje nie tylko problemy natury psychologicznej, ale i np. logopedycznej. Dzięki tak szeroko zakrojonej tematyce książka staje się tym, czym chciała Autorka: „poradnikiem o spostrzeganiu rozwoju dziecka”, napisanym dla terapeutów przez terapeutów.

Książka jest poradnikiem o spostrzeganiu rozwoju dziecka, jego ewentualnych zaburzeń i wybranych przez autorów przykładowych form terapii dziecka od jego urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-474-0

Kohut Dorota

absolwentka pedagogiki pracy socjalno-opiekuńczej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w zakresie wczesnego wspomagania małego dziecka oraz jego rodziny. Uzyskała certyfikat terapeuty Metodą Integracji Sensorycznej. Uczestniczyła w bardzo wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Od 2006 roku jest dyrektorem Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kohut Dorota

ISBN druk

978-83-7850-474-0

ISBN e-book


Objętość

358 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda

Wstęp 

Zanim dziecko pozna świat, czyli o rozwoju prenatalnym i jego nieprawidłowościach (Dorota Kohut)     

1. O początku nowego życia    

2. Nieprawidłowości w przebiegu okresu prenatalnego i porodu    

Integracja sensoryczna (Dorota Kohut)    

1. Zmysły    

2. O metodzie przetwarzania bodźców sensorycznych 

3. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego    

4. Diagnoza 

5. Terapia 

Psychologiczno-pedagogiczne spostrzeganie rozwoju poznawczego dziecka    

1. Psychologia i pedagogika – wyjaśnienie znaczeń (Maria Jaworska-Łańko, Dorota Kohut)    

2. Rozwój dziecka w pierwszych sześciu latach życia (Maria Jaworska-Łańko)    

3. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna czy psychopedagogiczna? (Agnieszka Wójcik-Rudnicka, Dorota Kohut)    

4. Proces terapii dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem (Maria Jaworska-Łańko, Agnieszka Wójcik-Rudnicka)   

5. Aktywne formy muzykoterapii w edukacji dziecka (Edyta Marciniak) 

Fizjoterapeutyczne spostrzeganie rozwoju dziecka 

1. Fizjoterapia, czyli dużo więcej niż masaż (Anna Schab, Anna Świerkosz) 

2. ABC wiedzy fizjoterapeuty (Ewa Tomecka, Anna Schab)   

3. Obszary oddziaływań fizjoterapeuty dziecięcego (Anna Schab) 

4. Diagnostyka w fizjoterapii dziecięcej (Anna Schab)

5. Metody pracy fizjoterapeuty dziecięcego (Ewa Tomecka, Anna Schab) 

Logopedyczne spostrzeganie rozwoju mowy dziecka 

1. Język, mowa i logopedia – wprowadzenie (Magdalena Huma-Sztwiertnia, Katarzyna Urbańczyk)   

2. Rola czynników prelingwalnych w rozwoju mowy (Magdalena Huma-Sztwiertnia)   

3. Rola motoryki ustno-twarzowej i oddychania w rozwoju mowy (Magdalena Huma-Sztwiertnia) 

4. Świat dźwięków mowy – kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego (Magdalena Jakubiec-Nogaj) 

5. Od słowa do opowiadania – kształtowanie się systemu leksykalnego i składniowego (Katarzyna Urbańczyk, Magdalena Jakubiec-Nogaj) 

6. Prosta czy kręta droga do opanowania umiejętności czytania i pisania (Katarzyna Urbańczyk) 

7. Kiedy brak słów – komunikacja alternatywna i wspomagająca (Regina Waszut, Magdalena Huma-Sztwiertnia)   

Specjaliści i rodzice na dwóch biegunach 

1. Terapeuta i jego osobowość w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (Dorota Kohut) 

2. Rodzice – ich postawy wobec dziecka niepełnosprawnego, wypalenie sił oraz proponowane wsparcie (Dorota Kohut, Ewa Tomecka, Beata Bukowska-Jura) 

3. Refleksje z grupy wsparcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu (Beata Bukowska-Jura, Dorota Kohut) 

Bibliografia 

O autorach   

fragment

Interdyscyplinarnie o dziecku

Dziecko jest największym skarbem, jest cudem. Zazwyczaj jest oczekiwanym potomkiem, wytęsknionym noworodkiem, któremu oddajemy całą swoją energię. Od momentu jego pojawienia się na świecie zmienia się wszystko, począwszy od rozkładu dnia, aż po nasze podejście do świata. Dla malucha chcemy jak najlepiej, nierzadko jesteśmy w stanie poświęcić dla niego wszystko. Niestety, czasami rozwój dziecka nie przebiega dokładnie tak, jak powinien. Nieprawidłowości, pojawiające się już na etapie życia płodowego, a także po narodzinach, niezmiennie nas niepokoją – i słusznie. Mogą bowiem sprawiać, że maluch nie osiągnie takiego poziomu rozwoju, jaki jest właściwy dla jego wieku, a nawet… nie osiągnie go wcale.

Podejmując zintegrowane, wieloaspektowe działania, możliwe jest udzielenie pomocy dziecku i jego rodzinie, a - co za tym idzie - stworzenie szansy na efektywne funkcjonowanie młodego człowieka w społeczeństwie. Kompleksowa terapia poprawia jakość życia nawet wówczas, kiedy przywrócenie pełnej sprawności nie jest możliwe. O terapii, podejściu specjalistów różnych profesji do kwestii nieharmonijnego rozwoju malucha możemy przeczytać w niezwykle wartościowej publikacji Oficyny Wydawniczej Impuls. Książka Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii pod redakcją Doroty Kohut to pozycja, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego pedagoga specjalnego, psychologa, czy fizjoterapeuty, a także pozostałych osób, mających udział w pracy nad szeroko pojętym usprawnianiem dziecka.

Książka składa się z sześciu części, z których pierwsza traktuje o rozwoju prenatalnym i jego nieprawidłowościach. Autorka porusza kwestię czynników oddziałujących na nienarodzone dziecko, ze szczególnym uwzględnieniem takich teratogenów, jak nikotyna, narkotyki i alkohol. Część druga dotyczy zaburzeń przetwarzania sensorycznego, którymi zajmuje się teoria metody integracji sensorycznej. Poznamy mechanizmy działania poszczególnych zmysłów, a także klasyfikację zaburzeń, pozwalającą na wyróżnienie zaburzeń modulacji sensorycznej, zaburzeń dyskryminacji sensorycznej oraz zaburzeń motorycznych o podłożu sensorycznym. Autorka przybliża czytelnikom również najczęściej stosowane metody diagnostyczne, między innymi obserwację kliniczną i Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej.

Część trzecia obejmuje zagadnienia związane z psychologiczno-pedagogicznym spostrzeganiem rozwoju poznawczego dziecka. Zaproszeni do współpracy specjaliści wyjaśniają tu różnicę pomiędzy psychologią i pedagogiką, szeroko omawiają rozwój dziecka w pierwszych sześciu latach życia z uwzględnieniem norm rozwojowych, pozwalających określić, czy rozwój dziecka przebiega poprawnie. Poznamy również swobodne techniki diagnozy oraz popularne metody specyficzne diagnozy, czyli testy. Autorzy szczegółowo omawiają ponadto przebieg procesu terapii dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem, a także aktywne formy muzykoterapii w edukacji.

Część czwarta zajmuje się fizjoterapeutycznym podejściem do rozwoju dziecka, zwracając uwagę na fakt, że fizjoterapia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauk medycznych, bowiem usługi tego rodzaju są bardzo potrzebne chorym i niepełnosprawnym. Często błędnie utożsamiana z masażem, jest czymś więcej – to nieodłączna część rehabilitacji medycznej. Z racji tego, iż znajomość przebiegu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego, a także najczęściej występujących zaburzeń jest niezbędna nie tylko fizjoterapeutom, ale też pozostałym specjalistom pracującym z dzieckiem (i nie tylko z dzieckiem), w książce przybliżone zostało pojęcie napięcia mięśniowego, proces jego kształtowania się w czasie dojrzewania układu nerwowego, a także zaburzenia napięcia mięśniowego.

Dwie ostatnie części publikacji dotyczą rozwoju mowy dziecka oraz pozycji specjalistów i rodziców. Dla studentów logopedii nieocenioną pomocą w nauce i przyszłej pracy będzie część poświęcona właśnie zagadnieniom logopedycznym, a szczególnie teksty dotyczące roli czynników prelingwalnych, a także motoryki ustno-twarzowej i oddychania w rozwoju mowy. Również przybliżenie kwestii związanych z komunikacją alternatywną i wspomagającą, choć temat został potraktowany jedynie pobieżnie, jest niezwykle cenne i stanowić może bodziec do dalszego zgłębiania zagadnień związanych z metodami porozumiewania się z osobami z zaburzoną frakcją mowy.

Książka Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii jest napisanym przystępnym językiem wprowadzeniem do poruszanych zagadnień. Dzięki temu to publikacja o wielkiej wartości, po którą sięgnąć powinni nie tylko studenci pedagogiki specjalnej czy terapeuci SI, ale wszyscy, którzy pracują z dzieckiem o zaburzonych funkcjach rozwojowych oraz jego rodziną. Na rynku pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych tematyce wspomagania dziecka, ale naprawdę niewiele wśród nich tak klarownie, a przy tym wszechstronnie porusza ten temat. Stanowiąc cenne źródło wiedzy na temat diagnozy, przebiegu zaburzeń czy metod usprawniania, publikacja pod redakcją Doroty Kohur jest książką, po którą bez wątpienia sięgnąć warto, a nawet trzeba - szczególnie wówczas, kiedy myślimy o własnym rozwoju i jak najlepszej opiece nad dzieckiem.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,dziecko-o-specjalnych-potrzebach-w-kregu-interdyscyplinarnej-terapii,12419


Książka pod tytułem „Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii” zredagowana przez Dorotę Kohut to dzieło spełniające najbardziej wyśrubowane kryteria rzetelnego opracowania zagadnienia przestrzeni szkolnictwa specjalnego w perspektywach: pedagogicznej, edukacyjnej, rewalidacyjnej, logopedycznej, terapeutycznej oraz fizjoterapeutycznej.

Książka pod tytułem „Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii” zredagowana przez Dorotę Kohut to dzieło spełniające najbardziej wyśrubowane kryteria rzetelnego opracowania zagadnienia przestrzeni szkolnictwa specjalnego w perspektywach: pedagogicznej, edukacyjnej, rewalidacyjnej, logopedycznej, terapeutycznej oraz fizjoterapeutycznej. Wielość zaprezentowanych ujęć przesądza o jej multidyscyplinarności. To z kolei nie wyklucza ogromnej przydatności dla rodziców i ich podopiecznych mających specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawnych motorycznie, percepcyjnie bądź intelektualnie. Wszystko to przesądza, że mamy do czynienia z publikacją doskonałą pod względem merytorycznym oraz funkcjonalną dla grupy docelowej, która stała się obiektem zainteresowania uznanych specjalistów w wymienionych wcześniej dyscyplinach.

Trzeba bardzo mocno podkreślić, iż nie jest to jedna z tych książek, gdzie dziecko jest traktowane i pojmowane przedmiotowo. Autorzy nie sprowadzili wszakże dziecka na poziom rzeczy czy tylko obiektu badanego, co zdecydowanie pozytywne wyróżnia tę publikację spośród innych o zbliżonej tematyce. Co więcej, wyjątkowość tej gorąco polecanej książki polega na tym, że zawiera przegląd oraz krytyczne omówienie najnowszych trendów istniejących w łonie szkolnictwa specjalnego. Autorzy przybliżyli najważniejsze i najbardziej istotne ujęcia teoretyczne. Rozważania te znacząco pogłębili o odniesienia, a także przykłady zaczerpnięte z praktyki. Bezcenne przy tym jest to, że są podbudowane konkluzjami wynikającymi z własnego doświadczenia.

Najciekawsze są prezentację nowych sposobów podejścia do spraw, które ostatnio wzbudzają wiele kontrowersji i często pojawiają się w mediach. Autorzy przedstawili niezbite dowody dla różnych stanowisk, które mogą – lecz dotychczas nigdy nie były – zostać wykorzystane w sporach. I tak oto dzięki rozprawie Doroty Kohut spojrzymy na dziecko podczas rozwoju prenatalnego. Poznamy specyfikę nieprawidłowości, które mogą w tym czasie oraz podczas porodu wystąpić. Równie interesujące są rozważania na temat integracji sensorycznej, między innymi na temat metody przetwarzania bodźców sensorycznych czy o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. Umożliwiają one zrozumienie obcej i nieznanej perspektywy, uwrażliwią oraz przygotują na proces diagnozowania, a także pomogą pojąć sensowność działań podejmowanych na różnych etapach terapii.

Świetnym uzupełnieniem dla tych opracowań są kolejne części książki, w których autorzy przyjrzeli się bliżej różnym typom spostrzegania rozwoju poznawczego dziecka. Będą one z pewnością przydatne dla rodziców czy opiekunów stojących przed dylematami wyboru na przykład odpowiedniej terapii dla swojego dziecka ze specjalnymi potrzebami. Autorzy pokazują między innymi na czym polega zróżnicowanie w sferze diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, psychopedagogicznych. Oswajają opiekunów z wyzwaniami, które ich czekają – bardzo precyzyjnie pokazują na czym polega proces terapii. Burzą stereotypy, które mogą im zaciemniać obraz rzeczywistości i niweczyć szansę ich dzieci na poprawę, leczenie, terapię. Iluż wszakże ludzi wciąż sprowadza swoje myślenie o fizjoterapii do wizji gabinetu, w którym odbywa się tylko masaż i nic poza tym?

Przydatne będą także z pewnością omówienia aspektów i typów terapii, które wciąż nie są jeszcze zbyt dobrze wypromowane w Polsce. Autorzy zadbali o to, aby unaocznić ich istotę, pokazać wady i zalety. Wytłumaczyli na przykład jakie możliwości daje usytuowanie muzykoterapii w edukacji. Czytelnicy, którzy zastanawiają się nad znaczeniem i typami czynników prelingwalnych w rozwoju mowy czy myślą nad tym czy rozwój mowy ich dziecka jest prawidłowy, znajdą na kartach książki cenne porady i profesjonalne objaśnienia. Warto sięgnąć właśnie po nie, a nie szukać wśród niesprawdzonych źródeł i niepewnych porad w internecie.

Publikacja pod tytułem „Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii” pod redakcją naukową Doroty Kohut to książka, której nie powinni przegapić rodzice, opiekunowie i specjaliści – praktycy i teoretycy zajmujący się tematyką przestrzeni szkolnictwa specjalnego. To sprawdzona i profesjonalna baza wiedzy, która może przyczynić się do poszerzenia oraz polepszenia wiedzy czytelników na temat dzieci o specjalnych potrzebach. Z pewnością warto po nią sięgnąć, by nie żyć w gąszczu stereotypów i uprzedzeń.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11536/dziecko-o-specjalnych-potrzebach-w-kregu-interdyscyplinarnej


Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii to pozycja zasługująca na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się przestrzenią szkolnictwa specjalnego w ujęciach pedagogicznym, edukacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym, terapeutycznym i fizjoterapeutycznym. Publikacja jest istotna z poznawczego punktu widzenia także dla rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnych motorycznie, percepcyjnie, intelektualnie. Książka, mimo że stworzona przez osoby zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami głównie w wymiarze praktycznym, nieakademickim, jest bardzo dobrze napisana pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim. Tym samym może być zalecana jako lektura uzupełniająca dla studentów większości kierunków pedagogicznych.

Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika, prof. UP w Krakowie


Mimo że nie brakuje na rynku wydawniczym poradników stanowiących dla pedagogów, terapeutów i rodziców cenne źródła wiedzy z zakresu opieki, wychowania, kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych, opracowanie to uznaję za unikatowe, ponieważ jest przemyślanym zbiorem […] informacji zaczerpniętych z teorii oraz praktycznych wskazówek. Dodatkowym walorem pracy jest to, że została napisana przez zespół autorów – praktyków (absolwentów pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji, specjalistów z zakresu różnych terapii), zatrudnionych w jednej placówce, współpracujących ze sobą na co dzień i wdrożonych do tej współpracy. Nie może więc dziwić, że przygotowali oni poradnik nie tylko o interdyscyplinarnym, lecz także wyjątkowo spójnym charakterze, ze świadomością, że tylko konsekwentna i przemyślana współpraca (oparta nierzadko na trudnych kompromisach) zespołu specjalistów i rodziców sprzyja osiąganiu sukcesów w zakresie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Z recenzji dr. hab. Zenona Gajdzicy, prof. UŚ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło