Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

ISBN: 978-83-7308-762-0
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Problematyka jakości życia stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy różnych dyscyplin.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Problematyka jakości życia stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy różnych dyscyplin. Niestety, jakość życia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie pozostaje poza zainteresowaniami naukowców. Publikacja zapełnia tę lukę. Jakość życia traktowana jest tutaj jako kategoria doświadczeniowa i łączy się z refleksyjną oceną życia. Osobiste przeżycia i refleksje nad tym, co odczuwamy i jakimi jesteśmy ludźmi, są istotne dla każdego człowieka.

Autorka przeprowadziła badania wśród 820 uczniów ze 147 zespołów klasowych (33 klas specjalnych, 99 klas integracyjnych i 15 klas ogólnodostępnych). Badaniami objęto również grupę rodziców i nauczycieli. Jakość życia ucznia w szkole, według dorosłych, została odniesiona do ocen wyrażanych przez samych uczniów.

Publikacja adresowana jest do kadry akademickiej na uczelniach pedagogicznych, którą ta praca może zmobilizować do dalszych badań nad jakością życia osób niepełnosprawnych. Odbiorcami mogą być także studenci kierunków pedagogicznych, szczególnie specjalności pedagogika specjalna, a także nauczyciele klas specjalnych oraz integracyjnych.

85 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-762-0

Sadowska Sławomira

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Ma doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i bogate doświadczenie w różnych formach działalności akademickiej, formach doradztwa i doskonalenia nauczycieli kształcenia specjalnego. W latach 1985-1987 była zatrudniona na stanowisku nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, a następnie w latach 1987-1990 pracowała w toruńskim Oddziale Instytutu Kształcenia Nauczycieli. W 1990 roku rozpoczęła pracę na UMK w Toruniu. W październiku 1996 roku obroniła na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego pracę doktorską na temat Integracja z rodziną dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. Od 1997 roku pełni funkcję kierownika Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki.

http://www.pedagogika.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=

Ważnym kierunkiem teoretycznych i empirycznych studiów jest problem „obcości” człowieka niepełnosprawnego. Na tle społeczno-kulturowego porządku poszukuje tego, co kryje się za polityką oświatową, co może się dziać (dzieje się) w edukacji za sprawą programów edukacyjnych, poglądów nauczycieli, uczniów i rodziców. Monografia Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych (Toruń 2005, Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, ss. 240) zawiera wnikliwą diagnozę obrazów osób niepełnosprawnych funkcjonujących w świadomości uczniów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, a także w programach nauczania i tekstach podręczników. Odsłanianiu słabości polskiej szkoły towarzyszy przedstawienie propozycji działań edukacyjnych pozwalających zmieniać stereotypy osób niepełnosprawnych i uprzedzenia wobec nich.

Intencja krytycznego myślenia i stawiania wyzwań temu, co „dane” i co „z góry założone” towarzyszy licznym pracom skupionym wokół tematyki nauczania dzieci niepełnosprawnych umysłowo, problemów władzy nauczyciela czy oporu w szkole. Książka Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Problemy teorii i praktyki (Toruń 2006, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, ss. 298), której jest redaktorem i współautorem, dotyka wyraźnie zmiany w edukacji specjalnej w wymiarze metodycznych rozwiązań. Podjęcie analizy krytycznej, demaskującej pedagogiczną iluzoryczność oraz wskazującej pozorność pewnych działań, pomaga nauczycielom odnajdować właściwą drogę w procesie kształcenia.

Koncentracja zainteresowań na warunkach funkcjonowania osoby, otoczeniu, które ma w sposób optymalny zabezpieczać rozwój, zadowolenie z życia, szczęście, dobre samopoczucie wyraźnie jest obecna w ostatnich dociekaniach badawczych, których wyniki zostały przedstawione w monografii Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Kraków 2006, OW „Impuls”, ss. 366). Ustalenia z szeroko zakrojonych badań pozwalają określić w jakich sferach życia można doszukiwać się braku zadowolenia uczniów upośledzonych umysłowo zróżnicowanych wiekowo. Szczegółowe rozpoznanie jakości życia w szkole (integracyjnej i specjalnej) odsłania szereg ciekawych zależności.

Wydanie I

Kraków 2006

Format B5

Objętość 368 stron

Oprawa miękka

E-book: format PDF

Wstęp

 

Rozdział 1

Jakość życia jako interdyscyplinarny obszar badawczy – rekonstrukcja podejść badawczych w perspektywie historycznej

1.1.       Źródła i czynniki kształtujące historię badań

1.2.       Ujęcie i pomiar jakości życia w podejściu ekonomicznym

1.3.       Jakość życia w medycynie – definicje i pomiar jakości życia zależnej od stanu zdrowia

1.4.       Jakość życia w naukach społecznych

1.4.2.        Przybliżenia koncepcyjne

1.4.3.        Pomiar jakości życia

1.5.       Uwagi końcowe

 

Rozdział 2

Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną jako obszar badawczy
i praktyczny

2.1.    Zainteresowanie jakością życia w kontekście rehabilitacji (pole problemowe)

2.2.       Przegląd prac empirycznych

2.3.       Zamiast zakończenia – perspektywy badawcze

 

Rozdział 3

Pedagogiczny punkt widzenia na jakość życia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – uzasadnienie koncepcji badań

3.1.    Przestrzeń życiowa – centralne pojęcie rozwoju i jakości życia

3.2.    Przestrzeń życiowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

3.3.       Szkoła przestrzenią życia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

3.4.       Podsumowanie – model i cele badań własnych

 

Rozdział 4

Poczucie jakości życia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – wyniki badań

4.1.       Hipotezy i procedura badawcza

4.2.       Ogólna satysfakcja z życia i satysfakcje z różnych sfer życia

4.3.       Udział wieku w wyjaśnieniu zmienności ocen satysfakcji z życia

4.4.       Satysfakcja z życia z punktu widzenia różnic płci

4.5.       Samopoczucie. „Optymiści” – „pesymiści” a satysfakcja z życia

4.6.       Podsumowanie

 

Rozdział 5

Jakość życia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w szkole – wyniki badań

5.1.       Problemy badawcze i metoda

5.2.       Zadowolenie z różnych sfer życia w szkole. Perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia

5.2.1.        Warunki infrastrukturalne i organizacja zajęć w ocenach zadowolenia uczniów

5.2.2.        Zadowolenie z lekcji

5.2.3.        Satysfakcja ze stosunków interpersonalnych

5.2.4.        Sfera rekreacyjno-opiekuńcza w ocenach zadowolenia uczniów

5.3.       Zadowolenie ze szkoły wyjaśniane przez satysfakcje cząstkowe

5.4.       Podsumowanie

 

Rozdział 6

Jakość życia uczniów w szkole w ocenie rodziców i nauczycieli – wyniki badań

6.1.    Problem badań i procedura badawcza

6.2.       Adekwatność poczucia jakości życia dziecka w szkole (integracyjnej) do ocen wyrażanych przez rodziców i nauczycieli

6.3.       Adekwatność poczucia jakości życia dziecka w szkole (specjalnej) do ocen wyrażanych przez rodziców i nauczycieli

6.4.       Podsumowanie

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów

Spis tabel

Spis wykresów

Załączniki

Streszczenie

Summary

Zusammenfassung

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło