• Obniżka
Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym

ISBN: 978-83-8095-485-4
36,19 zł
24,19 zł Oszczędzasz: 12,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 26,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W monografii poruszono istotne i aktualne zagadnienie, którym jest poszukiwanie podmiotowych uwarunkowań jakości życia związanej ze zdrowiem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorki koncentrują się na jakości zdrowia kobiet będących w okresie menopauzalnym. [...]

Ilość

W niniejszej monografii zaprezentowałyśmy badania poświęcone wyznacznikom poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie perimenopauzalnym. Wcześniej dokonałyśmy teoretycznej analizy problematyki dotyczącej czynników kształtujących przeżycia związane z okresem menopauzy oraz jakości zdrowia. Uzyskane wyniki unaoczniły nam przede wszystkim rolę cech osobowości, zwłaszcza neurotyczności, ekstrawertyczności, ugodowości, samooceny, oraz Ja cielesnego dla poczucia jakości zdrowia badanych kobiet. Przedstawione badania własne wnoszą istotne treści w wiedzę na temat zdrowia kobiet w okresie menopauzy. Potwierdzają założenie, że konieczne jest holistyczne podejście do zdrowia kobiet przechodzących menopauzę, uwzględniające różne obszary ich funkcjonowania. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane w praktyce, w szczególności w dziedzinie promocji zdrowia kobiet przeżywających menopauzę. Podejmowane w tym zakresie działania powinny koncentrować się głównie na upowszechnieniu przekonania, że opieka medyczna nad kobietami w tej fazie życia powinna skupiać się nie tylko na leczeniu objawów menopauzy, ale także na stanie emocjonalnym, zadowoleniu z ciała (postrzeganiu własnej atrakcyjności fizycznej), samoocenie czy satysfakcji z różnych sfer egzystencji. Wszystkie te obszary stanowią integralną całość w rozumieniu zdrowia kobiet doświadczających menopauzy. Okazuje się, że to właśnie trafne rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych i fizjologicznych oraz postawa wobec ciała, obok neurotyczności i ekstrawersji, odgrywają kluczową rolę w subiektywnej ocenie zdrowia psychofizycznego.

Głównym celem autorskich badań prezentowanych w niniejszej monografii było zdiagnozowanie poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz wyłonienie układu czynników podmiotowych warunkujących ich samopoczucie. Stosowane w książce pojęcie poczucia jakości zdrowia odnosi się do subiektywnej oceny zdrowia psychofizycznego i obejmuje poczucie jakości życia (i jego sfery), objawy menopauzy oraz natężenie pozytywnych i negatywnych uczuć.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcono społecznym i medycznym aspektom okresu menopauzy. Omówiono w nim zagadnienia związane z terminologią menopauzy oraz jej przebiegiem i objawami. W rozdziale drugim przedstawiono problem uwarunkowań doświadczania objawów menopauzy w kontekście różnych perspektyw teoretycznych, zmiennych pozapsychologicznych oraz psychologicznych. W rozdziale trzecim zaprezentowano projekt badań własnych i rezultaty badawcze. Pracę zamyka zakończenie, w którym wskazano na aplikacyjny charakter badań.

3 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Włodarczyk Małgorzata

notka w przygotowaniu

Dolińska-Zygmunt Grażyna

dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt – psycholog, profesor w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zajmuje się problematyką psychologii zdrowia. Od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące zachowań zdrowotnych, psychologicznych wyznaczników jakości zdrowia i ryzyka chorób cywilizacyjnych, a ostatnio – poświęcone uwarunkowaniom zdrowia seksualnego.

Jest autorką lub współautorką licznych publikacji, w tym artykułów i monografii, np. Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie (Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2000), Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym (wspólnie z Małgorzatą Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Włodarczyk Małgorzata, Dolińska-Zygmunt Grażyna

ISBN druk

978-83-8095-485-4

ISBN e-book

 

Objętość

138 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)
Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie    

Rozdział 1

Społeczne i medyczne aspekty okresu okołomenopauzalnego     

1.1. Pojęcie menopauzy    

1.2. Endokrynologia naturalnej menopauzy   

1.2.1. Cykl menstruacyjny    

1.2.2. Charakterystyka czynności endokrynologicznej jajnika w okresie okołomenopauzalnym 

1.3. Objawy menopauzy    

1.3.1. Objawy specyficzne 

1.3.1.1. Uderzenia gorąca i nocne pocenie się 

1.3.1.2. Atrofia urogenitalna 

1.3.1.3. Nieregularne miesiączkowanie   

1.3.2. Objawy niespecyficzne 

1.4. Demografia naturalnej menopauzy

Rozdział 2

Uwarunkowania doświadczania objawów menopauzy 

2.1. Menopauza w ujęciu różnych perspektyw teoretycznych   

2.1.1. Perspektywa biomedyczna   

2.1.2. Perspektywa demograficzno-kulturowa    

2.1.3. Perspektywa rozwojowa   

2.1.4. Perspektywa ewolucyjna    

2.1.5. Perspektywa psychopatologiczna   

2.2. Pozapsychologiczne uwarunkowania doświadczania objawów menopauzy 

2.3. Psychologiczne uwarunkowania doświadczania objawów menopauzy 

2.3.1. Uwarunkowania doświadczania objawów menopauzy – model biopsychospołeczno-kulturowy   

2.3.2. Cielesność jako zmienna warunkująca doświadczanie objawów menopauzy   

2.3.2.1. Ja cielesne a zdrowie 

2.3.2.2. Ja cielesne w ujęciu Olgi Sakson-Obady

2.3.2.3. Wieloczynnikowy model doświadczeń cielesnych i emocjonalnych kobiet w okresie menopauzy Arenda T. Veeningi i Florisa W. Kraaimaata 

2.4. Jakość życia kobiet w okresie menopauzy 

2.4.1. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia kobiet w okresie menopauzy 

2.4.2. Poczucie jakości zdrowia kobiet w okresie menopauzy 

Rozdział 3

Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym w świetle badań własnych 

3.1. Założenia i cel badań własnych 

3.1.1. Model badań 

3.1.2. Pytania badawcze   

3.1.3. Narzędzia badawcze   

31.4. Osoby badane    

3.2. Poczucie jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym 

3.2.1. Poziom poczucia jakości życia 

3.2.2. Częstość i intensywność objawów menopauzy 

3.2.3. Poziom natężenia pozytywnych i negatywnych uczuć 

3.3. Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym   

3.3.1. Predyktory poczucia jakości życia 

3.3.2. Predyktory natężenia objawów menopauzy oraz negatywnych i pozytywnych uczuć 

3.4. Podsumowanie wyników badań 

3.4.1. Poziom poczucia jakości zdrowia 

3.4.2. Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia

   

Zakończenie 

Spis schematów, tabel i wykresów 

Bibliografia 

 Społeczne i medyczne aspekty okresu okołomenopauzalnego

Pierwsze wzmianki dotyczące menopauzy pojawiły się już w pismach Arystotelesa (W.H. Utian, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a), który odnotował zakończenie miesiączkowania u kobiet w wieku 40 lat. J. Leake w 1777 roku przedstawił jeden z pierwszych opisów mechanizmu leżącego u podłoża menopauzy, podkreślając jednocześnie, że zanik krwawień miesiączkowych pojawia się wraz z wiekiem na skutek niewystarczającego pompowania krwi przez naczynia krwionośne (W.H. Utian, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). Dostrzegł także związek pomiędzy ustaniem miesiączkowania a pojawieniem się symptomów urogenitalnych, takich jak atrofia pochwy oraz problemy z pęcherzem moczowym (Bielawska-Batorowicz, 2005a). Jednak termin „menopauza” (la Menespausie), w znaczeniu zbliżonym do obecnego, został zastosowany po raz pierwszy w 1816 roku przez C.P.L. de Gardanne’a (Bielawska-Batorowicz, 2005a), a dokładna definicja menopauzy pojawiła się w 1899 roku w artykule dotyczącym zaburzeń psychicznych związanych z różnymi okresami życia (G. Greer, 1991, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). Niestety powiązanie menopauzy z zaburzeniami psychicznymi zaowocowało akcentowaniem nie tylko jej objawów, ale także ich negatywnych dla zdrowia następstw (Bielawska-Batorowicz, 2005a). Okres menopauzy widziany oczyma XIX-wiecznych lekarzy nacechowany był negatywnie głównie ze względu na pojawienie się w tym okresie życia nowych chorób lub zaostrzenia już istniejących (Bielawska-Batorowicz, 2005a). Przykładowo brytyjski badacz i lekarz E.J. Tilt w 1857 roku zwrócił uwagę na fakt, że w okresie perimenopauzy częściej można zaobserwować występowanie wielu chorób (W.H. Utian, Sybylla, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). 

 

Dziewiętnastowieczna literatura medyczna charakteryzuje menopauzę, odwołując się do metafor ekonomicznych i produkcyjnych, które uwydatniają takie kwestie, jak: zakłócenie równowagi organizmu prowadzące do schorzeń oraz wydatkowanie energii podczas miesiączkowania i oszczędzanie jej w okresach wolnych od krwawień (Bielawska-Batorowicz, 2005a). R. Sybylla wyróżniła trzy charakterystyczne aspekty XIX-wiecznej koncepcji menopauzy.

 

Są to: 

 

1) stan zdrowia związany z przejściem menopauzy, 

2) aktywność seksualna po menopauzie,

3) utrata typowo kobiecych cech i właściwości (R. Sybylla, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). 

 

 

Pierwszy aspekt akcentował obciążenia dla organizmu wiążące się z miesiączkowaniem oraz to, że zaprzestanie miesiączkowania ogólnie może prowadzić do poprawy stanu zdrowia (A.E. Walker, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). Drugi skupiał się wokół aktywności seksualnej po menopauzie, która zdecydowanie nie była akceptowana, a utrzymywanie stosunków płciowych było wręcz odrzucane. Co ciekawe, wstrzemięźliwość seksualna po menopauzie była wskazana ze względu na upatrywanie w aktywności seksualnej źródła nowych chorób lub zaostrzenia się już występujących dolegliwości (Bielawska-Batorowicz, 2005a). Natomiast ostatni aspekt XIX-wiecznej koncepcji menopauzy odnosił się do nabywania przez kobiety męskich cech. Zdaniem E.J. Tilta i J.B. Hicksa nieobecność menstruacji przyczyniała się do osiągnięcia stabilności emocjonalnej, dzięki czemu kobiety niemiesiączkujące stawały się bardziej zrównoważone, odpowiedzialne i dojrzałe, a swoim wyważonym zachowaniem przypominały mężczyzn (R. Sybylla, 1997, za: Bielawska-Batorowicz, 2005a). [...]

W monografii poruszono istotne i aktualne zagadnienie, którym jest poszukiwanie podmiotowych uwarunkowań jakości życia związanej ze zdrowiem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorki koncentrują się na jakości zdrowia kobiet będących w okresie menopauzalnym. Znaczenie podjętej problematyki […] wiąże się m.in. z wydłużaniem się życia kobiet, a także przywiązywaniem coraz większej wagi do odpowiedzialności za własne zdrowie. Ponadto analiza zagadnienia, którym jest poczucie jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym, może przyczynić się do redukcji panujących stereotypów i mitów związanych z występowaniem nasilonych dolegliwości, pogorszeniem funkcjonowania czy obniżeniem poczucia jakości życia. Ważność tematyki wiąże się z rolą czynników podmiotowych w pojawianiu się i nasileniu objawów okołomenopauzalnych, dotyczących przekonań jednostki na temat zarówno samego zjawiska, którym jest menopauza, jak i własnej osoby. Podjęta problematyka nawiązuje do holistycznego ujęcia zdrowia […].

Książka wnosi nowe treści w obszar związku między zmiennymi psychospołecznymi a jakością życia połączoną ze zdrowiem kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Uzyskane przez Małgorzatę Włodarczyk i Grażynę Dolińską-Zygmunt rezultaty badawcze mają wartość poznawczą, mogą być inspiracją do dalszych poszukiwań w tym zakresie oraz znaleźć zastosowanie w praktyce.

Z recenzji prof. dr hab. Niny Ogińskiej-Bulik

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło