Aksjologia w kształceniu pedagogów

Aksjologia w kształceniu pedagogów

Podtytuł: 978-83-7308-887-0
ISBN: 978-83-7308-887-0
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i efekty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna

Wersja książki
Ilość

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i efekty edukacji aksjologicznej, takie jak kompetencje aksjologiczne, świadomość i wrażliwość aksjologiczna oraz możliwie konsekwentna postawa aksjologiczna, w tym wiedza o wartościach z rozpoznawaniem aksjologicznych przesłanek działań własnych i cudzych oraz wiedza o funkcjonujących orientacjach aksjologicznych. Książka oddaje pewien wymiar stanu badań nad aksjologią w pedagogice. Składa się z czterech części.

Pierwsza dotyczy obecności aksjologii w studiach pedagogicznych – potrzeby rekonstrukcji aksjologii, takich aspektów w Procesie Bolońskim, który wyznacza standardy w kształceniu wyższym w ramach UE, niektórych aspektów kształcenia aksjologicznego oraz porządkującej i integrującej roli wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym. Druga część skupia się na wartościach tego procesu. Część trzecia dotyczy kulturowych funkcji edukacji aksjologicznej. Część czwarta odsłania niektóre aspekty wspólnego świata wartości studentów i nauczycieli akademickich.

978-83-7308-887-0
298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-887-0

Kostkiewicz Janina

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej w Instytucie Pedagogiki UJ, członek Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN. Główne zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze: aksjologicznych i antropologicznych podstaw pedagogiki szkoły wyższej, pedagogiki ogólnej i pedagogiki chrześcijańskiej.

Autorka wielu publikacji, ważniejsze z nich to: Sytuacja szkolna początkujących licealistów, Rzeszów 1992; Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera, wyd. I, Rzeszów 1998; Warstwa duchowa w teoriach pedagogicznych XX wieku – W. Flitner, S. Hessen, S. Kunowski”, w: „W trosce o integralne wychowanie”, M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, (red.) Lublin 2003; Duchowość jako wartość i obszar wspierania rozwoju człowieka dorosłego, w: „Aksjologia edukacji dorosłych”, J. Kostkiewicz (red.), Lublin 2004, Miejsce aksjologii w filozofii wychowania Karola Kotłowskiego, w: „Idee pedagogiki filozoficznej”, S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Łódź 2003; Pytania o fundamenty zreformowanej szkoły, w: „Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty”, A. Sajdak (red.), Kraków 2005; Edukacja aksjologiczna dorosłych – zaniechania i potrzeby, „Chowanna” 2005, t.2(25); Filozofia człowieka – filozofia edukacji – rozwój moralny studenta, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2005, nr 26 – 27; Aksjologiczne podstawy w katolickich koncepcjach pedagogicznych, „Edukacja Otwarta”, Płock 2006, nr 1–2 (21–22); Wspólnota jako kategoria pedagogiki chrześcijańskiej, w: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.) „Edukacja – moralność - sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP”, Lublin 2007; Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych, w: „Aksjologia w kształceniu pedagogów”, J. Kostkiewicz (red.), Kraków 2008.

Redaktorka i współautorka takich książek jak: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Wybór tekstów, Stalowa Wola 1996, 1997, 1999, 2000; Szkice o kształtowaniu osobowości, Rzeszów 1997; Aksjologia edukacji dorosłych, Lublin 2004; Uniwersytet i wartości, Kraków 2007; Aksjologia w kształceniu pedagogów, Kraków 2008.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kostkiewicz Janina

ISBN druk

978-83-7308-887-0

ISBN e-book

978-83-7308-887-0

Objętość

354 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Aksjologia a studia pedagogiczne

Katarzyna Olbrycht

Aksjologiczne wymiary kształcenia pedagogów

Maria Czerepaniak-Walczak

Aksjologiczne aspekty Procesu Bolońskiego; pytania o jego przesłanki i cele w kontekście akademickiego kształcenia pedagogów

Józef Półturzycki

Potrzeba rekonstrukcji aksjologii w pedagogicznych studiach akademickich

Stanisław Palka

Kształtowanie postaw badawczych studentów pedagogiki w uniwersyteckim procesie dydaktycznym

Janina Kostkiewicz

Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych

Część II

Wartości w uniwersyteckim procesie dydaktyczno-wychowawczym

Janina Kostkiewicz

Filozofia człowieka − filozofii a edukacji – rozwój moralny studenta

Danuta Skulicz

Aksjologiczny wymiar celów kształcenia pedagogów

Danuta Waloszek

Partycypacja i antycypacja jako kategorie kształcenia nauczycieli. Ogólne założenie i wnioski

Katarzyna Wrońska

Edukacja aksjologiczna pedagogów a problem przekazu wartości w wychowaniu

Dorota Pauluk

Stymulowanie rozwoju moralnego pedagogów – kontekst pedagogiczno-psychologiczny

Ewa Ryś

Rozwoj emocjonalny jako zagubiona kategoria edukacji aksjologicznej szkoły wyższej

Część III

Edukacja aksjologiczna – kultura w edukacji

Małgorzata Partyka

Afirmacja osoby jako podstawa edukacji aksjologicznej w szkole wyższej

Ewa Augustyniak

Kultura szkoły − aksjologiczna codzienność studiowania

Justyna Truskolaska, Magdalena Łuka

Pedagogika zabawy – nowe wartości w edukacji uniwersyteckiej

ks. Marek Studenski

Aksjologiczny wymiar edukacji pedagogów w kontekście czekających ich zadań dydaktyczno-wychowawczych w polskiej szkole

Jan Samek

Zajęcia terenowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach jako specyficzna forma nauczania aksjologii

Joanna Torowska

Dziedzictwo kulturowe jako wartość. Implikacje do kształcenia pedagogów w szkole wyższej

Część IV

Świat wartości studentów i nauczycieli akademickich

Barbara Wolny

Wartości życia człowieka w opinii studentów pedagogiki ewicz 8 lutego2008.indd

Anna Walulik CSFN, Renata Spyrka

Świat czy światy wartości nauczycieli akademickich i studentów?

Walentyna Wróblewska

Autoedukacja studentów w kontekście preferowanych wartości

Karol Mausch

„Uczucia duchowe” jako zagrożona wartość w edukacji pedagogów

Małgorzata Wójcik

Refleksyjność jako wartość w profesjonalnym kształceniu studentów

Beata Nowak

Kształcenie uniwersyteckie jako przygotowanie do spotkania z osobą niepełnosprawną

Mirosława Stańczyk

Edukacja akademicka niepełnosprawnych – wymiar aksjologiczny

Postscriptum

Wiesława Sajdek

Czy można nauczyć cnoty?

Izabela Kocurek

Aksjologia zorientowana na osobę – podmiot edukacji

[Recenzja książki S. Kowalczyka Człowiek w poszukiwaniu wartości.

Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006]

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło