• Obniżka
Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu

Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu

ISBN: 978-83-7587-656-7
33,14 zł
26,51 zł Zniżka 20%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 27,84 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W niniejszej pracy autor zaproponował kierunek badań, które według przekonania mogą doprowadzić do wypracowania nowego paradygmatu badawczego ekonomii dobrobytu. Zasadnicze pytanie, jakie się tu pojawia, to czy istnieje potrzeba zmiany dotychczasowego paradygmatu tej dziedziny?

Ilość

Głównym celem badań prezentowanych w niniejszej monografii jest wypracowanie teoretycznych podstaw stochastycznego paradygmatu ekonomii dobrobytu. Jako bazę tego paradygmatu postulujemy – w sposób aksjomatyczny – uporządkowaną trójkę (X, u, W), w której X jest zmienną losową opisującą rozkład dochodów (wydatków) danego społeczeństwa, u jest społeczną funkcją oceniającą rozkład dochodów (SFOD), natomiast W = u(X) jest zmienną losową opisującą rozkład dobrobytu przypisany rozkładowi dochodów w tym społeczeństwie. W ogólnym przypadku rozważane zmienne losowe będą mieć rozkłady ciągłe, co nie wyklucza posługiwania się rozkładami skokowymi, zwłaszcza w odniesieniu do rozkładów w próbie.

Zaproponowana w pracy koncepcja stochastycznych skal ekwiwalentności pozwala na efektywne porównywanie dobrobytu w przypadku heterogeniczności populacji gospodarstw domowych, bez przyjmowania krępujących założeń. Pokonanie choćby już tylko tych dwóch „niemożności” paradygmatu dotychczasowego sprawia, że proponowany paradygmat stochastyczny może się okazać ważną ofertą metodologiczną.

W niniejszej pracy autor zaproponował kierunek badań, które według przekonania mogą doprowadzić do wypracowania nowego paradygmatu badawczego ekonomii dobrobytu. Zasadnicze pytanie, jakie się tu pojawia, to czy istnieje potrzeba zmiany dotychczasowego paradygmatu tej dziedziny?

Całość pracy podzieliliśmy na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna obejmuje rozdziały od I do IV. Na część empiryczną składają się rozdziały V i VI.

150 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kot Stanisław Maciej

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kot Stanisław Maciej

ISBN druk

978-83-7587-656-7

ISBN e-book

 

Objętość

212 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)
Oprawamiękka, klejona

Wstęp   

Część I

Podstawy teoretyczne

Rozdział I

Podstawowe dylematy ekonomii dobrobytu  

1.1. Uwagi wprowadzające  

1.2. Ekonomia a etyka

1.2.1. Ekonomia pozytywna (deskryptywna) a ekonomia normatywna  

1.2.2. Ekonomia normatywna a filozofia polityczna  

1.3. Etyczne aspekty nierówności ekonomicznych i ubóstwa

1.4. Ekonomia dobrobytu  

1.4.1. „Stara” i „nowa” ekonomia dobrobytu

1.4.2. Funkcja dobrobytu społecznego Bergsona–Samuelsona  

1.4.3. Twierdzenia Harsanyiego  

1.5. Teoria wyboru społecznego

1.5.1. Twierdzenie Arrowa „o niemożliwości”

1.5.2. Podstawy informacyjne  

1.5.3. Teoria wyboru społecznego a utylitaryzm  

1.6. Uwagi końcowe  

Rozdział II

Praktyczne aspekty pomiaru dobrobytu społecznego  

2.1. Informacje o indywidualnych funkcjach użyteczności a funkcja dobrobytu społecznego  

2.2. Pomiar dobrobytu w ramach mikroekonomicznej teorii rynku  

2.3. Pomiar dobrobytu w ekonomicznej teorii rozkładów dochodów

2.3.1. Dobrobyt społeczny a nierówności w rozkładzie dochodów  

2.3.2. Funkcja dobrobytu społecznego a nierówności w rozkładzie dochodów

2.3.3. Pomiar awersji do nierówności

2.3.4. Uproszczone funkcje dobrobytu społecznego

Rozdział III

Stochastyczne ujęcie dobrobytu społecznego  

3.1. Podejście stochastyczne a deterministyczne

3.2. Baza stochastycznego paradygmatu badań dobrobytu  

3.3. Parametryczne rozkłady dobrobytu  

3.4. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu na podstawie parametrów rozkładu dochodów  

3.4.1. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu α = 1  

3.4.2. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu β = 1  

3.4.3. Wyznaczanie parametrów rozkładu dobrobytu przy założeniu ograniczeń na parametr ε awersji do nierówności

3.5. Problem wyboru parametrycznego wariantu społecznej funkcji oceniającej dochód

3.6. Kalibracja społecznej funkcji oceny dochodu z parametrem awersji do nierówności ε > 1  

Rozdział IV

Stochastyczne skale ekwiwalentności  

4.1. Deterministyczne skale ekwiwalentności

4.1.1. Sformułowanie problemu skal ekwiwalentności

4.1.2. Parametryczne skale ekwiwalentności stosowane w praktyce  

4.1.3. Arbitralność deterministycznych skal ekwiwalentności i problem ważenia

4.2. Koncepcja stochastycznych skal ekwiwalentności  

4.3. Statystyczne aspekty stochastycznych skal ekwiwalentności

4.3.1. Identyfikacja stochastycznych skal ekwiwalentności

4.3.2. Estymacja stochastycznych skal ekwiwalentności

4.3.3. Estymacja stochastycznych skal ekwiwalentności na podstawie teoretycznych modeli rozkładu dochodów

Część II Zastosowania

Rozdział V Stochastyczne skale ekwiwalentności dla Polski

5.1. Materiał statystyczny

5.2. Wyniki estymacji nieparametrycznych skal ekwiwalentności dla Polski w 2005 roku

5.3. Wyniki estymacji parametrycznych skal ekwiwalentności dla Polski w 2005 roku

5.4. Zmiany stochastycznych skal ekwiwalentności dla Polski w latach 1993–2005

5.5. Zmiany rozkładów wydatków ekwiwalentnych w Polsce w latach 1993–2005

Rozdział VI

Rozkłady dobrobytu w Polsce

6.1. Teoretyczny rozkład wydatków

6.2. Rozkład dobrobytu przy założeniu α = 1

6.3. Rozkład dobrobytu przy założeniu β = 1

6.4. Rozkład dobrobytu dla ε szacowanego metodą „środka przedziału”

6.5. Zastosowanie kalibrowanych funkcji SFOD do porównywania dobrobytu

Zakończenie

Literatura

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło