• Obniżka
Podstawy dydaktyki

Podstawy dydaktyki

ISBN: 978-83-8294-147-0
45,71 zł
27,71 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, a pragnącym pogłębić problematykę - sięgnąć do odpowiedniej literatury.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, a pragnącym pogłębić problematykę - sięgnąć do odpowiedniej literatury. Książka składa się z 14 rozdziałów podporządkowanych strukturze wiedzy dydaktycznej (cele, treści, procesy, zasady, metody, formy i środki). W każdym z nich, po przedstawieniu stanu wiedzy dydaktycznej, omówiono zagadnienia, poszerzając wiedzę i praktyki kształcenia ogólnego. Podręcznik ten powinien posiadać każdy dydaktyk-praktyk, jak i student kierunków pedagogicznych.

193 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-147-0

Franciszek Bereźnicki

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawową tematykę badań i publikacji stanowi dydaktyka ogólna, dydaktyka szkoły wyższej i historia dydaktyki. W trakcie 38-letniej pracy w szkolnictwie wyższym opublikował 145 prac, w tym 22 autorskie publikacje zwarte, 15 współredaktorskich, pozostałe to artykuły naukowe. Jego aktywność naukowa obejmowała zorganizowanie 6 konferencji naukowych międzynarodowych i 10 krajowych. Laureat wielu nagród rektorskich i odznaczeń państwowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Franciszek Bereźnicki

ISBN druk

ISBN e-book

978-83-7587-209-5

978-83-8294-147-0

Objętość

460 stron

Wydanie

III, 2011

Format

B5 (160/235). E-book: PDF

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wstęp

 

I. Podstawy dydaktyki

1. Znaczenie i zakres pojęcia dydaktyki

2. Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

3. Przedmiot i funkcje dydaktyki

4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne

5. Tendencje w dydaktyce współczesnej

6. Metody badań dydaktycznych

A. Proces badania naukowego

B. Metody badań dydaktycznych

C. Techniki badań dydaktycznych

D. Metody jakościowe w badaniach dydaktycznych

 

II. Wartości i cele kształcenia ogólnego

1. Wartości i ich związek z celami kształcenia ogólnego

1.1. Rola wartości w teorii i praktyce kształcenia

1.2. Wartości jako przedmiot badań aksjologii

1.3. Pojęcie wartości

1.4. Rodzaje i hierarchiczność wartości

1.5. Związek wartości z celami kształcenia

2. Cele kształcenia ogólnego

2.1. Funkcje i istota celów kształcenia

2.2. Źródła i podstawy celów kształcenia ogólnego

2.3. Podstawy pedagogiczne i koncepcje celów kształcenia ogólnego

2.4. Taksonomiczne ujęcia celów kształcenia ogólnego

2.5. Uszczegóławianie celów kształcenia

2.6. Znaczenie świadomości celów kształcenia w procesie edukacji

 

III. Treści kształcenia ogólnego

1. Program i treści kształcenia

2. Funkcje, modele, ujęcia i rodzaje programów kształcenia

3. Interdyscyplinarne podstawy programów kształcenia

4. Kryteria i teorie doboru treści do programów kształcenia

5. Autorskie programy kształcenia

6. Kanon kształcenia ogólnego

 

IV. Proces kształcenia ogólnego

1. Podstawy filozoficzne i psychologiczne procesu kształcenia

2. Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania i uczenia się

3. Ogniwa procesu kształcenia

A. Uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia

B. Poznawanie nowych faktów

C. Nabywanie nowych pojęć

D. Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy

E. Przechodzenie od teorii do praktyki

F. Wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych

G. Sprawdzanie i ocena osiągnięć

4. Integracja procesów nauczania i wychowania

 

V. Kształcenie wielostronne

1. Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne

2. Podstawy teorii kształcenia wielostronnego

3. Podawanie i przyswajanie wiedzy

4. Działalność odkrywcza w szkole

5. Eksponowanie i przeżywanie wartości

6. Organizowanie i realizowanie działania praktycznego

 

VI. Proces samokształcenia

1. Pojęcie samokształcenia

2. Cele samokształcenia

3. Wdrażanie do samokształcenia

 

VII. Zasady kształcenia

1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja zasad kształcenia

2. Charakterystyka zasad kształcenia

3. Przegląd zasad kształcenia wybranych autorów

4. Realizacja zasad w procesie kształcenia

 

VIII. Metody kształcenia

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie i rozwój metod nauczania

3. Rożne aspekty nauczania

4. Podział metod nauczania

5. Metody podające

6. Metody problemowe

A. Burza mózgów

B. Metoda sytuacyjna

C. Metoda inscenizacji

D. Metoda symulacyjna

7. Metody eksponujące

8. Metody praktyczne

9. Nauczanie programowane

10. Funkcje metod nauczania

11. Kryteria doboru metod nauczania

12. Metody uczenia się

A. Metody recepcyjne

B. Metody heurystyczne, badawcze

C. Metody ekspresyjne

D. Metody ćwiczebne

 

IX. Formy organizacyjne kształcenia

1. Formy organizacji kształcenia

2. System klasowo-lekcyjny

3. Lekcja jako podstawowa forma kształcenia

4. Struktura lekcji

5. Typy lekcji i ich charakterystyka

6. Rodzaje toków lekcyjnych

A. Tok lekcji podającej

B. Tok lekcji problemowej

C. Tok lekcji ćwiczeniowej

D. Tok lekcji eksponującej

7. Zajęcia w klasach łączonych

8. Formy organizacyjne pracy uczniów

A. Praca jednostkowa

B. Praca zbiorowa

C. Praca grupowa

9. Nauka domowa uczniów

10. Dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne

11. Wycieczki szkolne

 

X. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym

1. Pojęcie środków dydaktycznych

2. Funkcje środków dydaktycznych

3. Klasyfikacja środków dydaktycznych

4. Środki wzrokowe

A. Proste środki wzrokowe

B. Złożone środki wzrokowe

5. Środki słuchowe

6. Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne)

7. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia

 

XI. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej

1. Pojęcie planowania i organizacji

2. Rodzaje planów nauczycielskich

3. Przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji

4. Kontrola wykonania planu

 

XII. Niepowodzenia w nauce szkolnej

1. Pojęcie niepowodzeń szkolnych

2. Rodzaje niepowodzeń w nauce szkolnej i ich skutki

3. Przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej

4. Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce

 

XIII. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia

1. Istota i funkcje sprawdzania

2. Formy sprawdzania

3. Metody sprawdzania

4. Testy osiągnięć szkolnych

5. Jakościowe badania wyników kształcenia

6. Ocena w procesie kształcenia

7. Nowy system oceniania

A. Ocenianie wewnątrzszkolne

B. Ocenianie zewnętrzne

 

XIV. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego

1. Innowacje dydaktyczne a unowocześnianie procesu kształcenia

2. Praca z uczniem zdolnym

3. Podmiotowość w edukacji

4. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia

5. Uczenie się w świetle raportów edukacyjnych

 

Bibliografia

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło