Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej

Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej

Podtytuł: Zarys idei
ISBN: 978-83-8095-503-5
32,38 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Rozprawa Romana Schulza jest [...] kluczową dla polskiej pedagogiki ogólnej propozycją systemowego, a więc i holistycznego ujęcia fenomenów pedagogicznych. [...] Na takie książki czeka się z największą przyjemnością. Będą do niej sięgać [...] kolejne pokolenia pedagogów.

Wersja książki
Ilość

W niniejszym studium rozważa się potrzebę oraz możliwość wzbogacenia ogółu dotychczasowych terminów desygnujących całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przez pojęcie edusfery. W ramach tak określonego projektu dokonuje się – w trybie analizy konceptualnej – dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części systemu socjokulturowego oraz jako odrębnej całości kulturowej. Zastosowanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk edukacyjnych.

Powody podjęcia i zrealizowania takiego zamierzenia były trzy. Pierwszy to „utrata” przez pedagogikę ogólną właściwej sobie dziedziny poznania w następstwie dyferencjacji pedagogiki na zbiór rozmaitych, specjalistycznych nauk o wychowaniu. Drugim był utrzymujący się zwyczaj zawężonego pojmowania przedmiotu pedagogiki, polegający na utożsamianiu go z edukacyjnym agosem, z pominięciem innych ważnych jego wymiarów jako bytu kulturowego. Powód trzeci to dominujący we współczesnej myśli pedagogicznej obraz edukacji jako tworu addytywnego (prostej agregacji składników), amorficznego (pozbawionego wymiaru strukturalnego) oraz zajmującego nie w pełni określone miejsce w ogólnym porządku socjokulturowym.

W odróżnieniu od perspektywy zdroworozsądkowej optyka systemologiczna ujmuje „edukację jako całość” w specyficzny sposób. Całość to bynajmniej nie synonim wszystkiego (co nam się kojarzy z wychowaniem) ani równoznacznik sumarycznego zbioru składników, lecz „wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę”. A zatem bez uprzedniego zdefiniowania statusu części, określenia ich rodzaju oraz ustalenia łączących je relacji nie jest możliwe mówienie o „całości edukacyjnej” w poznawczo istotnym sensie. W myśl przyjętych tu założeń całością systemową tego rodzaju jest właśnie edusfera.

Z analizy usytuowania edusfery względem jej nadsystemów wynika, że nie tylko ma ona status organu (oraz narzędzia) życia zbiorowego, lecz także jest swoistym, strukturalnie odrębnym i (stosunkowo) niezależnym organizmem (systemem) kulturowym. Jej części powinny zatem być definiowane w terminach dziedzin, właściwych każdej odrębnej całości kulturowej. Są to: sfera kultury materialnej, edukacyjna socjosfera (w tym agosfera), dziedzina kultury symbolicznej (języka i komunikacji) oraz segment kultury duchowej (form świadomości edukacyjnej).

Wszystkie one łącznie tworzą dopiero całość zwyczajowo nazywaną „rzeczywistością pedagogiczną”. Całość ta wydaje się zarazem stanowić właściwą dziedzinę studiów i badań pedagogiki ogólnej (kiedyś – całej pedagogiki).

W początkowej fazie prac nad niniejszym studium chodziło o pewien rodzaj ćwiczenia intelektualnego, polegającego na zastosowaniu perspektywy strukturalnej (systemowej) w odniesieniu do jednego z głównych problemów pedagogiki ogólnej: statusu wychowania. A tytuł planowanego produktu miał brzmieć: „Dziedzina edukacji w świetle systemowego paradygmatu »część – całość«”. W miarę prowadzonych prac zadanie to przyjęło postać ambitniejszą, a książka otrzymała obecny tytuł. [...]

Zarys idei
194 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-503-5

Pliki do pobrania

Fragment ebooka - epub

Oficyna Impuls zaprasza do fragment e-booka w formacie epub

Pliki do pobrania (72.37k)

Fragment ebooka - mobi

Oficyna Impuls zaprasza do fragment e-booka w formacie mobi

Pliki do pobrania (259.72k)

Schulz Roman

emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej, innowatyki pedagogicznej i teorii szkoły. Rzecznik stosowania optyki antropologicznej na gruncie filozofii   wychowania.   Jego   zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień, jak: postęp kulturowy w wychowaniu, pedagogika szkoły, kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie postindustrialnym, relacje między pedagogiką a antropologią, technologia komputerowa w kształceniu i badaniach pedagogicznych oraz wykorzystanie teorii informacji w pedagogice.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Schulz Roman

ISBN druk

978-83-8095-503-5

ISBN e-book

978-83-8095-543-1

Objętość

108 strony

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Słowo wstępne 

Rozdział 1

Dziedzina edukacji i jej nadsystemy 

 

Wprowadzenie 

Opieka osobników dorosłych nad dorastającymi    

Homeostaza społeczna 

Rozwój osobniczy 

Uniwersum pracy ludzkiej 

Podsumowanie    


Rozdział 2 

Edusfera – w stronę oglądu całościowego 

 

Rozdział 3

Materialny wymiar edusfery    


Rozdział 4

Edukacyjna socjosfera 

 

Człowiek społeczny 

Edukacyjna socjosfera 

Świat osobowy 

Struktury i operacje    

Integrony edukacyjne    

Płaszczyzny integracji struktur edukacyjnych (na przykładzie szkoły)    

Procesy transformacyjne 

 

 

Rozdział 

Agosfera 

 

Idee agosu edukacyjnego    

Agos jako świadczenie opieki    

Agos jako kierowana socjalizacja    

Agos jako czyn    

 


Rozdział 6

Semioza: język, komunikacja i dyskurs w edusferze 

 

Języki edusfery 

Komunikacja    

Dyskurs    


 

Rozdział 7

Formy świadomości edukacyjnej 

 

Świadomość, świadomość społeczna, kultura duchowa    

Świadomość edukacyjna 

Pedagogika 

Fragment

Rozprawa Romana Schulza jest [...] kluczową dla polskiej pedagogiki ogólnej propozycją systemowego, a więc i holistycznego ujęcia fenomenów pedagogicznych. [...] Na takie książki czeka się z największą przyjemnością. Będą do niej sięgać [...] kolejne pokolenia pedagogów.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło