• Obniżka
Podstawy edukacji. Tom 3. Podmiot w dyskursie pedagogicznym

Podstawy edukacji. Tom 3. Podmiot w dyskursie pedagogicznym

Podtytuł: ISSN: 2081-2264
ISBN: 2081-2264
45,00 zł
31,00 zł Oszczędzasz: 14,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 31,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Kolejny tom rocznika, podobnie jak poprzednie, jest konsekwentnie i logicznie podporządkowany wy-branej kategorii pedagogicznej, jaką tym razem jest podmiotowość. Rozprawa ma tę zaletę, że jest nie tylko powrotem do podstaw, a więc sięgnięciem do tych nauk humanistycznych i społecznych...

Ilość

Trzeci tom „Podstaw edukacji”, którego podtytuł brzmi: „Podmiot w dyskursie pedagogicznym”, podobnie jak poprzednie[1], jest wynikiem poszukiwań naukowych zespołu Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Głównym teoretycznym zamysłem tego i poprzednich tomów jest przede wszystkim „powrót do podstaw”. Podstawy  rozumiemy metaforycznie jako zwrot ku naukom wobec pedagogiki elementarnym. W naszym myśleniu o pedagogice jest to bezpośrednie nawiązanie do epistemologii (filozofii), tak jak w pierwszym tomie, bądź też historyczne i merytoryczne ujęcie ciągłości i zmiany w pedagogice i w instytucjach edukacyjnych, tak jak w tomie drugim. Niniejszy tom jest zaś próbą poszukiwania własnej interpretacji podjętego problemu ujęcia dyskursywnego podmiotu. Podjęte rozważania zbudowane zostały na kilku założeniach.

 

Kolejny tom rocznika, podobnie jak poprzednie, jest konsekwentnie i logicznie podporządkowany wy-branej kategorii pedagogicznej, jaką tym razem jest podmiotowość. Rozprawa ma tę zaletę, że jest nie tylko powrotem do podstaw, a więc sięgnięciem do tych nauk humanistycznych i społecznych, które konstytuują i kontekstualizują dzięki swoim odkryciom współczesną wiedzę o edukacji, ale także pogłębianiem wartości prowadzenia interdyscyplinarnych badań określonego fenomenu. W filozofii, socjologii, psychologii, ale i pedagogice ogólnej mieliśmy i na-dal mamy niezwykle interesujące rozprawy jemu po-święcone, toteż w tej publikacji poszukiwałem czegoś zupełnie innego i się nie zawiodłem. [...] Wszystko zaczyna się od poziomu meta, by poprzez różne egzemplifikacje dyskursów wciągać czytelnika w głąb refleksji, poważnego namysłu, który może być różnie interpretowany.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

 

 

 


[1] A. Gofron, M. Piasecka (red.) (2008). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa; A. Gofron, M. Adamska-Staroń (red.) (2009). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Częstochowa.

ISSN: 2081-2264
70 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Łukasik Beata

Gofron Andrzej

Wydanie I,

Kraków 2010,

Format B5,

Objętość 472 stron,

Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Od redaktorów naukowych  

 

Część 1. Poszukiwanie sposobu konstruowania tożsamości podmiotu 

 

Andrzej Gofron
Interpretacja jako kategoria poznawcza pedagogiki

Pytanie o efektywność praktyczno-dydaktyczną konstruowania tożsamości podmiotu

 

Beata Gofron

Podmiotowość jako treść postmodernistycznego dyskursu pedagogicznego

 

Astrid Męczkowska-Christiansen

Wychowanie jako kształtowanie podmiotu polityczności

 

Karolina Starego

W stronę niepolitycznej emancypacji – pytanie o podmiotowość w warunkach neoliberalnej dominacji

 

Piotr Stańczyk

Pedagogia, puste znaczące i zasada korespondencji

 

Beata Łukasik

„Bycie podmiotem” w edukacji – wizja oczekiwana czy fakt?  

 

Część 2. Różne perspektywy teoretyczno-światopoglądowekoncepcji podmiotu 

 

Małgorzata Muszyńska

Ku rekonstrukcji koncepcji podmiotu według Julii Kristevej

 

Robert Janik

Nastawienie do wierzeń religijnych „historycznych” szkół psychologicznych

 

Paweł Zieliński

Wychowanie i systemy edukacyjne w Wietnamie na tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju (z uwzględnieniem podmiotowości w wychowaniu)

 

Monika Adamska-Staroń

Ekspresja jako jeden ze sposobów bycia podmiotu w świecie

Heideggerowskie (i nie tylko) inspiracje

 

Agnieszka Kozerska

Uczenie się człowieka dorosłego w kontekście doświadczenia krytycznego wydarzenia życiowego jako przedmiot badań  

 

Część 3. Komunikacyjno-dialogowe aspekty dyskursu pedagogicznego 

 

Tomasz Tadeusz Brzozowski

Podmiot czy podmioty? Problematyczność relacji i sposobyokreślania się wobec Drugiego w sytuacjach komunikacyjnych i dyskursie pedagogicznym

 

Agnieszka Konieczna

Rodzic ucznia w dyskursie pedagogicznym

 

Patrycja Młynek

Komunikacja rodziców i nauczycieli drogą do podmiotowego traktowania ucznia

 

Anna Pierzchała

Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako rezultat negowania podmiotowości w relacji nauczyciel – uczeń

 

Dorota Gębuś

Nauczanie twórczości – uczeń jako aktywny podmiot procesu dydaktycznego

 

Oscar Frederick Donaldson

Czuła dobroć: wzór, który łączy. O roli Original Play® („pierwotnej zabawy”) w edukacji zorientowanej na dziecko

 

Jolanta Graczykowska

Dawać i otrzymywać miłość – rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej

 

Wioletta Sołtysiak

Wizja współczesnej edukacji opartej na nowoczesnych technologiach  

 

Część 4. Podmiot i podmiotowość w różnych instytucjachoświatowo-opiekuńczych 

 

Adrianna Sarnat-Ciastko

Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana?

 

Anna Zielińska

Kształtowanie podmiotowości niemowląt na przykładzie pracy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie

 

Iwona Konieczna

Wychowanek – pacjent w zakładzie leczniczym w dyskursie pedagogicznym

 

Renata Machalska

Podmiotowość uczniów niepełnosprawnych w świetle opinii nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę

W polifonicznie skonstruowanym zbiorze podejść do edukacji są zarówno wątki diagnostyczne, krytyczne, rysujące wizje nowych podejść czy orientacji edukacyjnych, jak i sprawdzone już rozwiązania metodyczne, które zachęcają innych do ich upowszechniania czy zastosowania we własnym środowisku. Zainteresowani ciągłością lub zmianą znajdą tu dla siebie nowe lub wzbogacające ich własne myślenie czy działanie argumenty. Znakomicie zostały dobrane problemy, które generują istotne wątki dyskursywne we współczesnej debacie i polityce, zapowiadając zarazem szereg zupełnie nowych odkryć poznawczych i niespełnionych wciąż aplikacji idei w praktyce oświatowo-wychowawczej.

Gorąco, zatem polecam Wydawcy niniejszy tom, który może znaleźć otwartych na interparadygmatyczny dialog odbiorców i kreatorów myśli pedagogicznej. Otrzymujemy zbiór tekstów, wśród których żaden nie jest przypadkowym czy ubocznym elementem całości, ale wszystkie znakomicie się dopełniają.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło