Starość między tradycją a współczesnością

Starość między tradycją a współczesnością

ISBN: 978-83-8095-190-7
35,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Oby oddany do rąk czytelnika tom był zachętą do oglądu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, do spojrzenia na proces uczenia się przez całe życie z innej niż polska perspektywy, a także do poszukiwania odpowiedzi na wciąż otwarte pytania:...

Wersja książki
Ilość

Mówią, że starość nie radość. Może i maja rację, a może po prostu nie znają teorii, nakazujących traktować wiek podeszły jako nowy okres rozwojowy, o odmiennych możliwościach i innych niż dotychczas zadaniach. Niewątpliwym atutem starości jest mądrość, ujmowana jako suma życiowych doświadczeń. Niech nikt więc nie myli idei uniwersytetu trzeciego wieku z pomysłem, by sadzać seniorów w szkolnej ławie! Edukację należy tu rozumieć nie jako budowanie pewnego zasobu wiedzy i wyposażanie w zestaw społecznie pożądanych umiejętności, lecz raczej jako poszerzanie i aktualizowanie wiedzy/umiejętności już posiadanych. Tym samym uniwersytety te stają się miejsce wymiany doświadczeń z młodszą generacją, walnie przyczyniając się do integracji międzypokoleniowej.

Starość. Między tradycją a współczesnością stanowi pewnego rodzaju relację, będąc zbiorem artykułów i referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji, jaka odbyła się we wrześniu 2015 r. w Lublinie, wieńcząc spotkanie członków zarządu AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Association Internationale des Universités du Troisième Âge). Zbiór prezentowanych czytelnikowi tekstów został podzielony na cztery bloki tematyczne: Starość jako potencjał, Edukacja w okresie późnej dorosłości – teoria i praktyka, Uniwersytety trzeciego wieku w świecie, Uniwersytety trzeciego wieku – doświadczenia polskie. Takie ukierunkowanie tematyczne pozwala połączyć w jednym tomie wielopłaszczyznową refleksję teoretyczną nad starością z analizą konkretnych rozwiązań praktycznych, stosowanych w różnych zakątkach świata. Także i polski czytelnik z pewnością odnajdzie tu odpowiedzi na wiele z nurtujących go pytań.

Oby oddany do rąk czytelnika tom był zachętą do oglądu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, do spojrzenia na proces uczenia się przez całe życie z innej niż polska perspektywy, a także do poszukiwania odpowiedzi na wciąż otwarte pytania: Na ile znamy i rozumiemy sytuację osób starszych? W jakim stopniu społeczna i profesjonalna odpowiedź na potrzeby edukacyjne i na inne rodzaje aktywności osób starszych jest adekwatna i skuteczna?


Edukacja w okresie późnej dorosłości, jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych, jest doświadczeniem społecznym będącym odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szybko zmieniającego się świata. Powstałe w 1975 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) skupia autorytety gerontologiczne i przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku ze wszystkich kontynentów. Rozpoznanie i uznanie dla doświadczenia osób starszych i ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jako zintegrowanych, pełnoprawnych i aktywnych obywateli, jest największym priorytetem w działaniach stowarzyszenia, które uznawane jest m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy oraz Radę Europy. AIUTA pełni rolę międzynarodowego eksperta w zakresie problematyki gerontologicznej. Członkowie AIUTA spotykają się dwa razy w roku na konferencjach i sympozjach naukowych. Zorganizowana w 2015 r. konferencja naukowa w Lublinie była trzecim w ponad 40-letniej historii UTW spotkaniem przedstawicieli tego stowarzyszenia w Polsce. W publikacji Starość. Między tradycją a współczesnością zaprezentowano najciekawsze wystąpienia członków AIUTA wygłoszone podczas tego kongresu, w którym udział wzięli przedstawiciele UTW z całego świata – z kilkunastu krajów z czterech kontynentów.

Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent Stowarzyszenia AIUTA

97 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-190-7

Adamczyk Monika Dorota

Pracownik Katedry Socjologii Wiedzy i Edukacji Instytutu Socjologii KUL. Autorka projektu badawczego pt. „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”. Współautorka projektów: „Analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego”, „Wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce”; Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Podkarpackie), Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Mazowieckie). Ekspert ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów KUL”, ekspert w zespole ds. opracowania Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2012–2015 powołanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, ekspert w zespole ds. celów strategicznych powołanym przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, członek Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego, członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Adamczyk Monika Dorota

ISBN druk

978-83-8095-190-7

ISBN e-book

978-83-8095-244-7

Objętość

164 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie


Część I. Starość jako potencjał Maria Braun-Gałkowska Ludzie starzy bywają różni

Stanisława Steuden

Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych


Część II. Edukacja w okresie późnej dorosłości – teoria i praktyka

Monika Dorota Adamczyk

Edukacja w okresie późnej dorosłości jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych

Małgorzata Stanowska

Rola uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji osób starszych

Małgorzata Stanowska

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA)

Monika Dorota Adamczyk

Przygotowanie do emerytury w opinii uczestników badania BALL– Be Active through Lifelong Learning


Część III. Uniwersytety trzeciego wieku na świecie

Gunhild Hammarström Attracting New Categories of Students to Uppsala U3A

Lin Yuanhe

Understanding the Third Age Students in the New Generation

Morag Tamisari

A New Lease of Life in the U3A in the UK

Nadezda Hrapkova

Older Studentsin Universities. Learning Needs, Motivation, Barriers and Requirements


Część IV. Uniwersytety trzeciego wieku – doświadczenia polskie

Wiesława Borczyk

Kierunki działalności Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce – nowe wyzwania

Ilona Skibińska-Fabrowska

Edukacja ekonomiczna seniorów

Noty o autorach

Składana w ręce czytelników książka jest pokłosiem niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce we wrześniu 2015 r. w Lublinie. Po raz drugi w historii działalności uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce odbyło się tu spotkanie zarządu AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Celem prezentowanego zbioru opracowań skupionych wokół idei edukacji ustawicznej jest ukazanie istotnego związku między ref leksjami teoretycznymi, przykładami badań empirycznych dotyczących zagadnień starości i starzenia się a praktycznymi rozwiązaniami i podejmowanymi przez konkretne podmioty oraz instytucje działaniami na rzecz osób starszych. Dzięki refleksji wielu znakomitych autorów z różnych środowisk i krajów czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi perspektywami teoretycznymi, a także rozwiązaniami praktycznymi. Przyjęte przez redaktora tomu zestawienie tekstów i ich układ z jednej strony służy wskazaniu przykładowych innowacyjnych rozwiązań z różnych stron świata w dziedzinie aktywności edukacyjnej osób starszych, z drugiej zaś strony przybliża niezwykle interesujący i wielopłaszczyznowy świat refleksji teoretycznej nad starością.

Oby oddany do rąk czytelnika tom był zachętą do oglądu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, do spojrzenia na proces uczenia się przez całe życie z innej niż polska perspektywy, a także do poszukiwania odpowiedzi na wciąż otwarte pytania: Na ile znamy i rozumiemy sytuację osób starszych? W jakim stopniu społeczna i profesjonalna odpowiedź na potrzeby edukacyjne i na inne rodzaje aktywności osób starszych jest adekwatna i skuteczna?

Monika Dorota Adamczyk

Edukacja w okresie późnej dorosłości, jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych, jest doświadczeniem społecznym będącym odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szybko zmieniającego się świata. Powstałe w 1975 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) skupia autorytety gerontologiczne i przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku ze wszystkich kontynentów. Rozpoznanie i uznanie dla doświadczenia osób starszych i ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jako zintegrowanych, pełnoprawnych i aktywnych obywateli, jest największym priorytetem w działaniach stowarzyszenia, które uznawane jest m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy oraz Radę Europy. AIUTA pełni rolę międzynarodowego eksperta w zakresie problematyki gerontologicznej. Członkowie AIUTA spotykają się dwa razy w roku na konferencjach i sympozjach naukowych. Zorganizowana w 2015 r. konferencja naukowa w Lublinie była trzecim w ponad 40-letniej historii UTW spotkaniem przedstawicieli tego stowarzyszenia w Polsce. W publikacji Starość. Między tradycją a współczesnością zaprezentowano najciekawsze wystąpienia członków AIUTA wygłoszone podczas tego kongresu, w którym udział wzięli przedstawiciele UTW z całego świata – z kilkunastu krajów z czterech kontynentów.

Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent Stowarzyszenia AIUTA

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło