Adamczyk Monika Dorota

Adamczyk Monika Dorota

Pracownik Katedry Socjologii Wiedzy i Edukacji Instytutu Socjologii KUL. Autorka projektu badawczego pt. „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce”. Współautorka projektów: „Analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego”, „Wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce”; Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Podkarpackie), Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Mazowieckie). Ekspert ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów KUL”, ekspert w zespole ds. opracowania Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2012–2015 powołanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, ekspert w zespole ds. celów strategicznych powołanym przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, członek Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego, członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło