• Obniżka
Życie intymno-emocjonalne osób starszych

Życie intymno-emocjonalne osób starszych

ISBN: 978-83-7587-488-4
34,29 zł
17,14 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce starości, przede wszystkim życiu intymno-emocjonalnemu osób starszych. Autorka ma nadzieję, że podjęcie przez nią pracy badawczej nad życiem intymno-emocjonalnym osób starszych może przynieść pewne korzyści dla praktyki pedagogicznej.

Ilość

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce starości, przede wszystkim życiu intymno-emocjonalnemu osób starszych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był jeden z kursów z programu studiów pedagogicznych. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi istnienie pewnych sfer życia seniorów, które są marginalizowane w naszym społeczeństwie bądź są tematami naznaczonymi społecznie i uznanymi za tabu. Nie oznacza to jednak, że są to obszary nieistniejące lub nieistotne dla ludzi starszych.

Problem starości jest obecnie dość powszechnie poruszany w literaturze, jednak badań dotyczących interesującej mnie tematyki przeprowadzono dotychczas niewiele. Istnieją jednak pomiary, które dowodzą, że osoby starsze prowadzą życie seksualne, mimo że społeczeństwo nadaje temu marginalne znaczenie i nie podejmuje tego tematu. Autorami takich badań są zarówno Z. Izdebski, jak i Z. Lew-Starowicz.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza – teoretyczna – została poświęcona przybliżeniu literatury przedmiotu, natomiast druga dotyczy przeprowadzonych przeze mnie badań. Na część teoretyczną składają się trzy rozdziały. Pierwszy z nich zawiera biologiczne ujęcie starości ze zwróceniem uwagi na nieuchronność i nieodwracalność procesu starzenia się. Przedstawia rozumienie terminu „starość”…

Rozdział drugi zawiera analizę starości pod względem społeczno-psychologicznym. Przedstawia najważniejsze socjologiczne teorie starzenia się, a także charakteryzuje pojęcie jakości życia w starości, które jest ściśle związane z doświadczeniem satysfakcji i zadowolenia…

Rozdział trzeci jest poświęcony analizie życia intymno-emocjonalnego osób starszych. Na wstępie zawiera próbę zdefiniowania tego pojęcia, które zostało stworzone przeze mnie na potrzeby badań. Następnie przedstawia charakterystykę życia intymno-emocjonalnego pod względem biologicznym, czyli opisuje aktywność seksualną osób starszych w kontekście seksualności człowieka w ogóle…

Druga część pracy prezentuje własne badania empiryczne, dotyczące opinii studentów o życiu intymno-emocjonalnym osób starszych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte, dlatego można je uznać za badania ilościowo-jakościowe.

Mam nadzieję, że podjęcie przeze mnie pracy badawczej nad życiem intymno-emocjonalnym osób starszych może przynieść pewne korzyści dla praktyki pedagogicznej. Zarówno seksualność, jak i życie emocjonalne seniorów stają się coraz bardziej problemami młodszych generacji, które muszą nauczyć się szanować intymność i prywatność osób starszych, a także rozumieć ich potrzeby. Jest to także niezwykle istotne dla instytucji opiekuńczych, w których przebywają osoby w jesieni życia [1].

Dzięki badaniom udało się uzyskać dość konkretne sądy dotyczące życia intymno-emocjonalnego osób starszych, dlatego uważam je za niezwykle wartościowe, pragnę jednak zaznaczyć, że są one jedynie wstępem do szerszego potraktowania tematu.

Agata Kowgier

[1] A. Fabiś, A. Fabiś, Aktywność seksualna osób starszych [w:] Tabu seksuologii, red. A. Jodko, Academica, Warszawa 2008, s. 157.
497 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowgier Agata

pedagog, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: gerontopedagogika, czyli pedagogika podeszłego wieku oraz gerontologia społeczna.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowgier Agata

ISBN druk

978-83-7587-488-4

ISBN e-book

 

Objętość

226 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Studia nad literaturą przedmiotu

1. Nieuchronność starości – aspekt biologiczny okresu starości

1.1. Pojęcie, periodyzacja i kryteria starości

1.2. Biologiczny obraz starości

2. Sens i jakość życia – społeczno-psychologiczne ujęcie okresu starości

2.1. Społeczne elementy obrazu ludzkiej starości

2.2. Starość jako kontynuacja przebytej drogi życiowej

2.3. Starość jako wyzwanie

3. Życie intymno-emocjonalne ludzi starszych

3.1. Seks dojrzały, czyli aspekt biologiczny życia intymno-emocjonalnegoosób starszych

3.2. Miłość dojrzała – psychologiczny wymiar życia intymno-emocjonalnego osób starszych

3.3. Życie intymno-emocjonalne w perspektywie społecznej

Część II

Badania empiryczne

1. Metodologia własnych badań empirycznych

1.1. Przedmiot, cel i problematyka badań

1.2. Zmienne i wskaźniki

1.3. Metody, techniki oraz narzędzia badań

1.4. Opis terenu badań i populacji

1.5. Przebieg i organizacja badań

2. Życie intymno-emocjonalne osób starszych w opinii studentów – analiza i interpretacja wyników badań własnych

2.1. Postrzeganie starości przez studentów

2.2. Opinie studentów na temat życia intymnego osób starszych

2.3. Opinia studentów na temat życia emocjonalnego osób starszych

2.4. Opinie studentów na temat społecznych aspektów życia intymno-emocjonalnego osób starszych

3. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel Wykaz wykresów Aneks

Żyjemy w świecie, który charakteryzuje się niezwykłą zmiennością – wszystko ulega relatywizacji i tymczasowości. Jest jednak coś stałego i trwałego: to Człowiek, który mimo że przechodzi wiele etapów życia, od urodzenia do śmierci, nadal pozostaje Człowiekiem. Bez względu na to, czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami, dziećmi, adolescentami, dorosłymi, czy wreszcie staruszkami, mamy takie same prawa. Wobec zjawiska starzenia się ludzkości musimy pamiętać, że seniorów będzie przybywać i mamy obowiązek zadbać o to, aby czuli się oni pełnoprawnymi obywatelami społeczeństwa. Problem życia intymno-emocjonalnego osób starszych jest coraz częściej poruszany w naszym społeczeństwie. Pojawia się nie tylko w badaniach wybitnych seksuologów, ale także w literaturze powszechnej, filmie, teatrze czy fotografii. […]

Zachwyca to, że zaczynamy o tym mówić i dostrzegać istotność tego aspektu życia seniorów. Holistyczna koncepcja człowieka postuluje współzależność umysłu, ciała i ducha, nie możemy więc odmówić osobom starszym prawa do realizacji ich potrzeb, zarówno duchowych, jak i tych związanych z seksualnością. Ponadto człowiek jest zdolny do przeżywania i do uczenia się przez całe życie, a także charakteryzuje się niezwykłą ciekawością. Nie odmawiajmy seniorom pełnoprawnego uczestnictwa w „uczcie życia”.

(fragment książki)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło