• Obniżka
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej

ISBN: 978-83-7587-111-1
33,33 zł
23,33 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce zostały podjęte trzy zasadnicze grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną.
Druga, związana z pedagogiką porównawczą, odnosi się do praktyki edukacyjnej wybranych krajów w tym zakresie. Wreszcie trzecia grupa problemów obejmuje zagadnienia dotyczące roli edukacji w procesie emancypacji kobiet...

Wersja książki
Ilość

Mapa nieobecnych dyskursów we współczesnych polskich debatach o edukacji jest w coraz większym stopniu zapełniana. Nowe obszary badań empirycznych z użyciem jakościowych i ilościowych metod mieszczących się czy to w pozytywizmie, czy to w społecznym konstruktywizmie; wyrafinowane metateoretyczne analizy polskich i zachodnich dyskursów i ideologii; orientacja na to, co mikro lub na to, co makro, na to, co możliwe do zobiektywizowania, i na to, co stricte subiektywne; coraz mniej kwestionowane i coraz bardziej oczywiste związki nauk o edukacji z politologią, socjologią, filozofią, psychologią, zarządzaniem – wszystko to sprawia, że coraz trudniej jest odnaleźć obszar niezapisany, zakątek, do którego oko i umysł naukowca jeszcze nie dotarły.

Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się także do analiz selekcyjnej i stratyfikacyjnej funkcji edukacji. W dziedzinie tej opublikowano znakomite książki dotyczące różnych kontekstów relacji między tożsamością, edukacją i strukturą społeczną, w których postrzega się dostęp do wykształcenia zarówno w kontekście wykluczenia i marginalizacji, jak i ruchliwości i awansu społecznego. Analizuje się różnorodne socjologiczne konteksty edukacji zarówno w Polsce, jak i na świecie .

W takiej sytuacji książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, może stanowić tylko przyczynek do toczących się debat i sporów, pewne (i mamy nadzieję, że interesujące) dopełnienie lub uzupełnienie poznawanych obszarów.

 

W książce zostały podjęte trzy zasadnicze grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną.

Druga, związana z pedagogiką porównawczą, odnosi się do praktyki edukacyjnej wybranych krajów w tym zakresie. Wreszcie trzecia grupa problemów obejmuje zagadnienia dotyczące roli edukacji w procesie emancypacji kobiet.

 

Książka ta powstała dzięki finansowaniu naszych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów w Lund, Amsterdamie i Londynie, w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Problemy nierówności społecznych w teorii i praktyce edukacyjnej (nr 2H01 F0 6629), realizowanego w latach 2005–2008. Stanowi ona rezultat naszych wspólnych pasji i poszukiwań badawczych, których genezy należy szukać w inspiracjach Zbyszka Melosika. To właśnie jemu zawdzięczamy początek naszej naukowej współpracy i wieloletniej przyjaźni.

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Tomasz Gmerek

Dębogóra – Dolsk, listopad 2008

144 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-111-1

Gromkowska-Melosik Agnieszka

Gromkowska-Melosik Agnieszkadr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Studiów Edukacyjnych). W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na problemach związanych z gender studies, socjologią edukacji i socjologią kultury.

Autorka książek: Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu (Kraków 2011; za tę publikację otrzymała w 2012 roku Nagrodę I Wydziału Polskiej Akademii Nauk); Proble­my nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (wspólnie z To­maszem Gmerkiem, Kraków 2008); Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (Gdańsk 2007); Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (Poznań 2002).

Redaktorka trzech prac zbiorowych poświęconych kulturze popularnej oraz tłumaczka książki Claire M. Renzetti i Daniela J. Currana Kobie­ty, mężczyźni, społeczeństwo (Warszawa 2005), a także współ­autorka wprowadzenia naukowego do tej publikacji.Dr Tomasz Gmerek
Melosik Zbyszkoadiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracę doktorską obronił w 2004 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbyszka Melosika. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problemów związanych z socjologią edukacji i pedagogiką porównawczą. Jest autorem książek: Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawczej (Poznań 2005, Wydawnictwo Wolumin), Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii (Leszno-Poznań 2007, Drukarnia Haf Leszno) redaktor książki Edukacja i stratyfikacja społeczna, (Poznań 2003, Wydawnictwo Wolumin).
Ponadto opublikował szereg tekstów dotyczących socjologicznych teorii edukacji oraz selekcyjnej i stratyfikacyjnej funkcji edukacji w różnych krajach świata. W ramach realizacji różnorodnych projektów badawczych odbył szereg zagranicznych wizyt studyjnych, między innym i na uniwersytetach w Londynie, Sztokholmie, Kopenhadze, Helsinkach, Oslo i Lund.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gromkowska-Melosik Agnieszka, Gmerek Tomasz

ISBN druk

978-83-7587-111-1

ISBN e-book

978-83-7587-111-1

Objętość

272stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawatwarda, szyta

Wstęp

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja

 

Tomasz Gmerek

Młodzież i dyplom akademicki.

Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego

 

Tomasz Gmerek

Kapitalizm – edukacja – nierówność społeczna

(teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa)

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Patologie walki o równość edukacyjną – „kredencjalne młyny”

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Indywidualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Socjalizacja, równość społeczna i przemieszczona emancypacja kobiet.

Kontrowersje wokół Power Girl

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Edukacja, kultura i rekonstrukcje kobiecości we współczesnej Japonii

(ucieczka do/od równości i wolności)

 

Tomasz Gmerek

Edukacja dla sukcesu i stratyfikacja społeczna w Korei Południowej

 

Tomasz Gmerek

Szkolnictwo i nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej

(studium na przykładzie Brazylii i Chile)

 

Tomasz Gmerek

Edukacja wyższa, rynek pracy i stratyfikacja społeczna w Finlandii

 

Tomasz Gmerek

Od polityki przemocy do afirmacji mniejszości? Studium przypadku

na przykładzie ludu Saami w Norwegii

 

Tomasz Gmerek

Edukacja i procesy reprodukcji kulturowej. Studium przypadku

na przykładzie mniejszości romskiej w Hiszpanii

 

Bibliografia

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło