• Obniżka
Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian

Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian

ISBN: 978-83-7850-112-1
45,71 zł
41,14 zł Zniżka 10%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 43,20 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book.

Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w innych krajach Europy.

Wersja książki
Ilość

Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w innych krajach Europy.

Artykuły zostały zebrane w kilku grupach tematycznych.

Zgodzę się z redaktorami tomu, że zebrane w publikacji teksty obrazują złożoność i wieloaspektowość podjętej problematyki. Od siebie dodam, że bardzo dobrze ją oddają. Zaproszeni do współpracy autorzy w sposób wyczerpujący, a jednocześnie bardzo dobrze osadzony w literaturze tematu odkrywają przed czytelnikiem obszary, przyczyny, uwarunkowania i oblicza nierówności edukacyjnych. Wnikliwy odbiorca znajdzie w tym tomie materiał, który może zaskoczyć, zszokować, wręcz zbulwersować, jak choćby wskazane przez jedną z autorek błędy w podręcznikach dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Może jednak również skłaniać do refleksji i zadania sobie pytań podstawowych, o to, czym są dla nas równość, demokracja, jakiej równości, jakiej demokracji chcemy, a na jaką się zgadzamy.

Z przyjemnością rekomenduję publikację pod redakcją Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj pod tytułem Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian do druku i jestem przekonana, że znajdzie ona szerokie grono czytelników.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej

98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-112-1

Żłobicki Wiktor

Żłobicki Wiktordoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teoretyk i praktyk edukacji, pracował jako pedagog szkolny, wychowawca dzieci z obniżoną normą intelektualną i dzieci niedosłyszących, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego. Absolwent rocznego stażu edukacji psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz międzynarodowych szkoleń warsztatowych prowadzonych przez Stephena Schoena, Michèle Combeau, Anne i Jean-François Aillaudów oraz Thomasa Schwingera. Odbył staże naukowe w Wiedniu, Hannowerze, Münster, Kassel, Lucernie, Dreźnie i Darmstadzie.

Autor książek: Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej (Kraków 2000), Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją (Kraków 2002), Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby (wyd. I – Kraków 2008; wyd. II – Kraków 2009) oraz ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych.

Współpracownik niemieckiego instytutu Freundschaft mit Kindern, członek Gestaltpädagogische Vereinigung w Berlinie, członek rady naukowej czasopisma „Gestalt”. Zainteresowania badawcze: teoria wychowania, pedeutologia, pedagogika humanistyczna, współczesne alternatywne nurty pedagogiczne.

Beata Maj

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska dotyczyła uczestnictwa wielkomiejskiej młodzieży szkół średnich w rekreacji ruchowej i turystyce oraz jego społecznych uwarunkowań.. Adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=117616〈=pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Żłobicki Wiktor, Maj Beata

ISBN druk

978-83-7850-112-1

ISBN e-book

978-83-7850-112-1

Objętość

486 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160X235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp     

Część I Stan i perspektywy współczesnej edukacji

Bogusław Śliwerski

Demokracja w szkole – szkołą wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów    

Krystyna Ferenz

Oblicza współczesnego egalitaryzmu edukacyjnego    

Marek Budajczak

O dyskryminacji i opresji w polskim systemie oświaty z przypadku edukacji domowej metodami semiotycznymi wywiedzionych    

Wiktor Żłobicki

Wspieranie uzdolnień jako oferta optymalizacji szans edukacyjnych uczniów    

Część II Edukacja w wybranych krajach europejskich – rys historyczny oraz współczesność

Anna Jurek

Metody nauki czytania i pisania w Polsce i Rosji jako przykład nierównych szans edukacyjnych uczniów   

Božena Šupšáková, Jaroslava Markofová

Keď sa lokálne stretne s globálnym: reflexia politiky umeleckého vzdelávania a globálnej vizuálnej kultúry v kurikule umeleckej edukácie v európskych štátoch   

Tomasz Gmerek

Edukacja wyższa i nierówności społeczne w Rosji – od socjalizmu do neoliberalizmu   

Arleta Suwalska

Zmiany w ideologiach edukacyjnych w polityce oświatowej w Wielkiej Brytanii   

Katarzyna Wawrzynkowska

Holandia i Polska – nierówne szanse edukacyjne? Analiza systemów kształcenia specjalnego   

Część III Środowiskowe uwarunkowania dostępu do edukacji

Beata Maj

Nierówność szans edukacyjnych środowisk zróżnicowanych społecznie   

Katarzyna Palka

Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi

Analiza temporalna i środowiskowa   

Ewa Kurek

Między rzeczywistością a światem medialnym

Pustka aksjologiczna młodzieży gimnazjalnej żyjącej w środowisku miasta robotniczego 

Iwona Paszenda

Nierówność dostępu do edukacji w szkole wyższej

Wybrane tendencje i egzemplifikacje   

Beata Krawiec

Nierówności w idiomie kulturowym współczesnych wspólnot uczonych   

Janusz Maj

Pluralizm wartości a równość szans edukacyjnych 

Grażyna Lubowicka

Równość i sprawiedliwość – u podstaw problematyki nierówności i wyrównywania szans 

Część IV Doświadczenia edukacyjne w różnych fazach życia

Aneta Czerska

Edukacja rodziców i jej rola w rozwoju małego dziecka   

Marzena Możdżyńska

Osoby znaczące dla sukcesów i niepowodzeń uczniów z punktu widzenia nauczycieli   

Emilia Mazurek

Doświadczenie nierówności szans edukacyjnych w dzieciństwie i adolescencji z perspektywy człowieka dorosłego   

Katarzyna Ziomek-Michalak

Uczenie się przez całe życie na przykładzie uniwersytetu trzeciego wieku   

Część V Szanse i bariery dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji

Dorota Kornas-Biela

Przekraczanie barier edukacyjnych w ujęciu pedagogiki niepełnosprawności

Jeana Vaniera: inspiracje biograficzne 

Marta Papiernik

Znaczenie edukacji w życiu osób z niepełnosprawnością fizyczną 

Marzena Dycht

Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakość edukacji dziecka słabowidzącego 

Iwona Jagoszewska

Możliwości i ograniczenia edukacji zawodowej młodzieży niesłyszącej   

Agnieszka Jędrzejowska

Wspomaganie rozwoju komunikacji u małego dziecka z zaburzeniami rozwoju z zastosowaniem elementów AAC 

Łukasz Banaszak

Szanse i bariery dostępu pacjentów terminalnych do edukacji – egzemplifikacja 

fragment

Zgodzę się z redaktorami tomu, że zebrane w publikacji teksty obrazują złożoność i wieloaspektowość podjętej problematyki. Od siebie dodam, że bardzo dobrze ją oddają. Zaproszeni do współpracy autorzy w sposób wyczerpujący, a jednocześnie bardzo dobrze osadzony w literaturze tematu odkrywają przed czytelnikiem obszary, przyczyny, uwarunkowania i oblicza nierówności edukacyjnych. Wnikliwy odbiorca znajdzie w tym tomie materiał, który może zaskoczyć, zszokować, wręcz zbulwersować, jak choćby wskazane przez jedną z autorek błędy w podręcznikach dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Może jednak również skłaniać do refleksji i zadania sobie pytań podstawowych, o to, czym są dla nas równość, demokracja, jakiej równości, jakiej demokracji chcemy, a na jaką się zgadzamy.

Z przyjemnością rekomenduję publikację pod redakcją Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj pod tytułem Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian do druku i jestem przekonana, że znajdzie ona szerokie grono czytelników.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej

Nie ma wątpliwości, że idealnym startem w przyszłość są dla młodego pokolenia równe szanse edukacyjne. Z doświadczenia jednak wiadomo, że istniejąca rzeczywistość znacznie odbiega od zakrojonych na szeroką skalę planów i zamierzeń. By wyjaśnić złożoność i wieloaspektowość problematyki, Oficyna Impuls opublikowała opracowany przez grono znakomitych pedagogów tom o wiele mówiącym tytule: Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian, nakreślający uwarunkowania i oblicza współczesnych możliwości kształcenia. O randze problemu świadczą zamieszczone w publikacji wyniki licznych badań i wnioski.

Całość została podzielona na pięć grup tematycznych. Szczegółowo opracowane materiały uświadamiają czytelnikowi daleki od ideału stan demokratyzacji szkolnictwa publicznego oraz egalitaryzmu edukacyjnego; informują o braku sprawiedliwych regulacji prawnych dotyczących nauczania domowego; porównują elementy edukacyjne w wybranych krajach europejskich (Polska, Rosja, Belgia, Francja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania i Holandia); omawiają bariery ekonomiczne, strukturalne i świadomościowe, które różnicują dostęp poszczególnych grup społeczeństwa do edukacji na wszystkich jej poziomach (z bogatej oferty korzystają przede wszystkim środowiska wielkomiejskie), pogłębiając równocześnie uczucie niespełnienia i pustki odczuwanej przez wielu młodych ludzi. W nurt rozważań wpisało się także napawające optymizmem rozwijanie zdolności uczniów (warte naśladowania są efekty Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień) oraz idea równości szans edukacyjnych w kontekście uwarunkowań społeczno–kulturowych.

Wiele uwagi poświęcono doświadczeniom edukacyjnym człowieka w różnych fazach jego życia. W tym aspekcie autorzy poszczególnych artykułów akcentują wpływ właściwych postaw rodziców oraz wychowawców na przyszłościowe osiągnięcia i wybory życiowe. Analizują problem doświadczania nierówności szans edukacyjnych w okresie dzieciństwa, widziany z perspektywy człowieka dorosłego. Sięgają do wymiarów edukacji realizowanej przez osoby w podeszłym wieku (głęboki ukłon w stronę Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Wreszcie - apelują o przełamywanie barier stwarzanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo.

W publikacji zamieszczono mnóstwo tabel, wykresów, schematów, wyliczeń i konstruktywnych wniosków. Schemat każdego artykułu obejmuje słowa kluczowe, streszczenie, tekst właściwy, polsko- i obcojęzyczną bibliografię wraz z adresami stron internetowych oraz notkę o autorze. Odmienną czcionką zapisano cytaty, a pod tekstem umieszczono liczne przypisy. Specjalistyczny język przekazu sprawia, że Nierówność szans edukacyjnych... to znakomita propozycja przede wszystkim dla teoretyków oraz praktyków nauczania i wychowania.

Danuta Szelejewska

http://www.granice.pl/recenzja,nierownosc-szans-edukacyjnych--przyczyny--skutki--koncepcje-zmian,7387

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło