• Obniżka
Od edukacji sportowej do olimpijskie

Od edukacji sportowej do olimpijskie

Podtytuł: Studium antropologiczne
ISBN: 978-83-7850-045-2
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Z tej rozprawy powinni skorzystać przede wszystkim profesjonaliści w zakresie kultury fizycznej, politycy sportu, nauczyciele, szkoleniowcy i instruktorzy, a także pedagodzy szkolni, opiekuńczo-wychowawczy i pedagodzy specjalni. [...]

Wersja książki
Ilość

Niniejsze opracowanie traktuje o człowieku zmagającym się z wyzwaniami w aktywności cielesnej, jaką jest sport. Przy tym sport – w przeciwieństwie do pracy fizycznej, mającej zazwyczaj charakter rutyny – przez zawartą w nim niepewność i nieustanną konieczność podejmowania wyzwań jak żadna inna forma aktywności cielesnej otwiera człowieka na jego ciało, uczy go ciała. Sport jest więc formą wychowania do ciała, ale też wychowania człowieka cielesnego. Nie chodzi tu oczywiście o redukcję bytu ludzkiego do poziomu cielesnego, ale o pełny rozwój potencjału cielesnego człowieka i kształtowanie zdolności wykorzystywania go.

Celem prezentowanej monografii nie jest opis rozwiązań wszystkich problemów, które pedagogika i pedagogika sportu mogłyby stawiać przed edukacją sportową i olimpijską. Stanowi ona jedynie próbę antropologicznego uzasadnienia sensu edukacji sportowej i olimpijskiej, próbę integralnego ujęcia problematyki przez pokazanie jedności doświadczenia (którego podział zarysowany w książce ma charakter czysto teoretyczny, porządkujący) i wyeksponowanie znaczenia aktywności sportowej dla integralnego rozwoju człowieka. Nawet jeśli sportowiec doznaje różnych stanów podczas aktywności sportowej: cielesnych, psychicznych, duchowych, to każde to skoncentrowane doświadczenie promieniuje na pozostałe sfery przeżywania. Sportowiec, wykonując jakąś trudną próbę, doznaje cielesnej radości z pokonania kolejnego progu technicznego, czuje również psychiczną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, a także jakąś formę duchowego spełnienia w związku z przekroczeniem samego siebie, bo dokonał tego, co wydawało się niewykonalne.

Założeniem zastosowanej metody jest nie systematyczny ogląd sportu, ale raczej próba refleksji w głąb fenomenów sportu. Intencję, która mi przyświecała, trafnie wyjaśnia cytat z pracy Michała Hellera Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje:

Nie chcę przez to twierdzić, że moje myśli są rzeczywiście głębokie. „W głąb” jest kierunkiem moich intencji, a niekoniecznie wykonania. I z podobnymi intencjami Czytelnik powinien nachylać się nad tymi stronicami. Bo jedno jest pewne – błądząc po powierzchni, niczego nie da się usprawiedliwić.

Taki wysiłek spojrzenia w głąb w celu lepszego i głębszego rozumienia sportu, czyli jego „usprawiedliwienia”, powinien być udziałem każdego, kto zajmuje się sportem: nauczycieli, trenerów, zawodników, menedżerów, psychologów, dziennikarzy, kibiców i wreszcie badaczy, którzy chcieliby wyjść poza empiryzm i wąski pragmatyzm. I to przede wszystkim do nich adresowana jest ta monografia.

Autor

Studium antropologiczne
47 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-045-2

Błajet Piotr

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1979), gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu (1984). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był trenerem koszykówki (m.in. w ekstraklasie oraz w reprezentacji Polski) i nauczycielem wychowania fizycznego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki ciała, pedagogiki sportu, edukacji integralnej. Najważniejsze publikacje: Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne (2005); Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji (2006); Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008); Miłość. Rozwój. Wychowanie (2011).

Od autora  

Część I

Wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne

Rozdział 1

Konteksty edukacyjne sportu    

Czy sport wychowuje?    

Humanizm sportu – rewalidacja doświadczenia  

Sport, czyli co?     

Rozdział 2

Edukacja sportowa a edukacja olimpijska     

Pedagogika sportu      

Idea olimpijska w edukacji     

Rozdział 3

Charakterystyka zastosowanej perspektywy poznawczej     

Znaczenie wiedzy antropologicznej dla pedagogiki     

Pedagogika antropologiczna      

Poznanie humanistyczne i hermeneutyczne     

Doświadczenie wewnętrzne jako przedmiot badania pedagogiki antropologicznej (hermeneutycznej)    

Typy doświadczenia wewnętrznego – stany fenomenalne      

Doświadczenie a rozwój     

Część II

Ciało

Rozdział 4

Ruch       

Ruch a konstruowanie relacji w czasoprzestrzeni       

Ruch a ucieleśnienie w świecie       

Rozdział 5

Ćwiczenie       

Doświadczanie wolności        

Apologia trudności       

Rozdział 6

Zabawa       

Zabawa i gra        

Karnawalizacja trudności       

Zabawa jako proces darwinowski    

Część III

Umysł

Rozdział 7

Niepewność        

Niepewność jako cecha nowoczesności    

Sport jako kultura wysokiej tolerancji niepewności    

Rozdział 8

Zaufanie      

Zaufanie i fair play      

Edukacja w kulturze zaufania (w duchu fair play) przez sport  

Rozdział 9

Cierpienie    

Doświadczanie cierpienia jako konstytutywna cecha sportu  

Cierpienie i radość    

Sport jako wychowanie do cierpienia  

Część IV

Duch


Rozdział 10

Doświadczenie graniczne     

Podzielona rzeczywistość     

Przez doświadczenie graniczne w sporcie ku integracji    

Wyznaczniki sportu jako doświadczenia granicznego     

Rozdział 11

Doświadczenie inicjacyjne     

Sport jako obszar ryzyka zinstytucjonalizowanego     

Łowiecka geneza sportu     

Zawody sportowe jako rytuał przejścia     

Markery somatyczne – strojenie przez aktywność sportową     

Widowisko sportowe jako rytuał przejścia     

Rozdział 12

Uniesienie – przepływ     

Tłumienie impulsów i rutynizacja     

Sport jako rewitalizacja emocjonalna  

Doświadczenie przepływu     

Część V

Refleksyjność Autokreacja w sporcie

Rozdział 13

Ciało jako fundament kreatywności człowieka     

Przyrodniczy fundament kreatywności    

Ciało jako kontekst dla umysłu     

Rozdział 14

Znaczenie refleksji w sporcie    

Refleksja. Personalizacja. Indywidualizacja     

Dwa aspekty świadomości     

Refleksja i transgresja     

Podejście metapsychologiczne     

Rozdział 15

Refleksyjność a efektywność aktywności sportowej  

Uwarunkowania refleksyjności  

Podmiotowość a regulacja emocji      

Rozdział 16

Refleksyjność jako warunek autokreacji     

Rozwój refleksji     

Dynamika spiralna – koncepcja rozwoju refleksji człowieka    

Rozdział 17

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe – konteksty rozwojowe  

Wspomaganie rozwoju refleksji (kodów) w procesie treningu sportowego  

Metapsychologiczna dekonstrukcja czynników warunkujących mistrzostwo sportowe    

Odkrywanie i rozumienie sensów sportu     

Rozdział 18

Lider jako animator rozwoju    

Zarys modelu AQAL    

Lider z perspektywy kwadrantów     

Lider w perspektywie wszystkich poziomów     

Lider w perspektywie kwadrantów i poziomów a zmiany w organizacji     

Zakończenie     

Bibliografia  

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Błajet Piotr

ISBN druk

978-83-7850-045-2

ISBN e-book

978-83-7850-149-7

Objętość

250 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Autor wykazał się znaczącą erudycją nie tylko w przedmiocie badań, ale także w jego licznych interdyscyplinarnych uwarunkowaniach, pokazanych na wielu płaszczyznach naukowych dociekań. [...] cytaty służą albo jako argumenty naukowe do wykładanych tez, albo ich ilustracje, czasami wzmocnienie. Stąd też wielość perspektyw odniesienia.

Praca stanowi oryginalne studium w takim ujęciu i w świetle interdyscyplinarnej wiedzy, w której sytuuje autor swój przedmiot badań. Ma duże wartości poznawcze, zarówno dla humanistów, jak i specjalistów nauk o kulturze fizycznej, a nawet praktyków, jakimi są nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy. Ci ostatni [...] mogą wydobyć z niej wartości aplikacyjne cenne dla praktyki sportowej. Na pewno powinni to uczynić przedstawiciele nauk o kulturze fizycznej, wykorzystując istotny potencjał naukowy tej rozprawy i oryginalność ujęcia w rozważaniach dotyczących szczególnie psychologii sportu, pedagogiki sportu, socjologii sportu, teorii wychowania fizycznego i sportu czy antropomotoryki.

Wartość pracy wzrasta w świetle własnych kontaktów autora ze sportem (w roli zawodnika i trenera) i ukończonych studiów w Akademii Wychowania Fizycznego, w której wyróżniał się potrzebą poznania wielorakich uwarunkowań rozwoju aktywności sportowej młodzieży. Od zawsze szukał przesłanek naukowych dla praktyki sportowej. W tym dostrzegam szczególną wartość rozprawy.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zofii Żukowskiej


Książka Piotra Błajeta [...] odsłania głęboki wymiar socjalizacyjny i wychowawczy sportu zawodowego. Tylko humanista tej klasy, który sam jest sportowcem i trenerem, a zarazem pedagogiem, może wprowadzać nas w ukryty wymiar kultury sportu wraz z tymi jego tajnikami, które wymagają doświadczania ich niejako od środka.

Jest to rozprawa z filozoficznej pedagogiki sportu, daleko wykraczająca poza nauki o kulturze fizycznej i nauki o wychowaniu. Autor łączy w sobie te perspektywy poznania, nadając im zupełnie nowy wymiar. [...] odkrywa istotne uwarunkowania jakości procesu wychowania sportowego i możliwe podłoże pojawiających się w nim błędów, pozwala na dostrzeżenie rzadko obecnych w naszej świadomości sposobów przeżywania czy doświadczania sportu z perspektywy zarówno zawodnika (amatora i profesjonalisty), w tym jego rywala, jak i kibica czy niezaangażowanego obserwatora.

Z tej rozprawy powinni skorzystać przede wszystkim profesjonaliści w zakresie kultury fizycznej, politycy sportu, nauczyciele, szkoleniowcy i instruktorzy, a także pedagodzy szkolni, opiekuńczo-wychowawczy i pedagodzy specjalni. Mamy tu podwaliny pod uzasadnienie możliwego wyłaniania nowych problemów naukowo-badawczych w tej dziedzinie socjalizacji, wychowania i kształcenia młodych pokoleń i osób dorosłych. Interdyscyplinarna analiza sprzyja refleksyjności właśnie dzięki tworzeniu wielu perspektyw czy uświadamianiu nam różnych kontekstów aktywności sportowej w naszym życiu.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło