• Obniżka
Tożsamość osobowa dewiantówb a ich reintegracja społeczna

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna

Podtytuł: Część I
ISBN: 978-83-7308-925-9
74,29 zł
41,29 zł Oszczędzasz: 33,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Materiały przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką pedagogiki społecznej, a w szczególności psychologów, pedagogów resocjalizacyjnych, socjologów i studentów różnych kierunków i specjalności.

Wersja książki
Ilość

Książka Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna powstała w gronie specjalistów z zakresu resocjalizacji z myślą o przybliżeniu problemów osób „INNYCH” i opracowaniu propozycji zmiany wizerunku społecznego na taki, który będzie sprzyjał ich rozwojowi w społeczeństwie lub powrotowi do środowiska lokalnego. Znajdujące się w książce teksty wskazują czytelnikowi rozległe obszary wiedzy teoretycznej, niezbędne do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad tożsamością, na nieuchronne przewartościowanie w myśleniu i badaniu tożsamości oraz na konieczność sformułowania kierunku i zasad działań w środowisku wolnościowym zmierzających do wypracowania koherentnego systemu reintegracji, a także wzbudzają refleksję nad miejscem człowieka we współczesnym świecie. Wszystkie artykuły mogą być przydatne zarówno dla praktyki terapeutycznej, jak i resocjalizacyjnej. Przybliżają sposoby wykorzystania ujęcia interakcyjnego w badaniu zjawiska uzależnień oraz problemy dziecka pozbawionego opieki ze względu na specyficzne skutki kara pozbawienia wolności matki. Prezentują ponadto systemowe podejście w probacji, wskazania odnoszące się do usprawnienia funkcjonowania systemu kurateli w Polsce oraz projekty amerykańskich rozwiązań w pracy readaptacyjnej, które mogą być wzorem i inspiracją dla polskich teoretyków i praktyków z dziedziny resocjalizacji.

Materiały przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką pedagogiki społecznej, a w szczególności psychologów, pedagogów resocjalizacyjnych, socjologów i studentów różnych kierunków i specjalności. Wyjątkowe zróżnicowanie tematyczne, obszerność i wielowątkowość większości tekstów wymagają wnikliwej analizy każdego z nich z osobna, indywidualnej oceny, podjęcia dyskusji oraz zaangażowania społecznego w procesie integracji społecznej.

Anna Kieszkowska

Część I
48 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-925-9

Anna Kieszkowska

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Anna Kieszkowska

ISBN druk

978-83-7308-925-9

ISBN e-book

978-83-7308-925-9

Objętość

604 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawatwarda, szyta

Andrzej Bałandynowicz

Osiągnięcia profesora zw. dr. hab. Bronisława Urbana w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

Anna Kieszkowska

Wprowadzenie

Rozdział I

Wokół tożsamości dewiantów

 

Lesław Pytka

Polityka reintegracji społecznej a tożsamość człowieka

 

Andrzej Bałandynowicz

Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji

 

Wiesław Ambrozik

Reorganizacja społeczności lokalnej a reintegracja społeczna byłych przestępców

 

Irena Pospiszyl

Artyści i dewianci – wspólne korzenie zachowań kreatywnych

 

Marek Konopczyński

Tożsamość Avatara – dewiacja czy nadzieja?

Rozważania wokoł kreacji tożsamości w second life...

 

Zdzisław Majchrzyk

Osobowe i patologiczne wyznaczniki tożsamości – prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym

 

Sławomir Sobczak

Perspektywa pojęcia tożsamości w resocjalizacji w ujęciu antropologii filozoficznej

 

Sylwia Badora, Elena Karpuszenko

Tożsamość zabojczyń – studium przypadków

 

Kazimierz Pospiszyl

Resocjalizacja przestępcow seksualnych, czyli proby okiełznania żywiołow

 

Mariusz Karbowski, Zdzisław Majchrzyk

Zmiany poglądów na temat dewiacji seksualnych

 

Dorota Pstrąg

Społeczne determinanty kształtowania się homoseksualności oraz dewiacyjnej tożsamości osób o preferencjach homoseksualnych

 

Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz

Czyny karalne o charakterze seksualnym jako przejaw zachowań dewiacyjnych nieletnich

 

Krzysztof Linowski

Profil zaburzeń przestępców seksualnych – kazuistyka


Rozdział II

Problemy reintegracji społecznej dewiantów

 

Andrzej Bałandynowicz

Asystent probacyjny jako obrońca, rzecznik, nauczyciel, doradca i pośrednik podopiecznych w przestrzeni interwencji humanistyczno-egzystencjonalnych

 

Agnieszka Barczykowska

Halfway houses – między więzieniem a wolnością (o roli placówek rezydencjalnych w systemie korekcji w USA)

 

Anetta Jaworska

Humanistyczno-egzystencjalna koncepcja re-personalizacji sprawców przestępstw

 

Anna Kieszkowska

Tożsamość i podmiotowość jednostki w procesie reintegracji społecznej

Hubert Tomkowiak

Readaptacja społeczna jako dążenie do dobrego życia

 

Franciszek Kozaczuk

Samoocena skazanych wyznacznikiem readaptacji społecznej

 

Anna Fidelus

Praca nad osobistą i społeczną tożsamością jednostki podstawą oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym

 

Anna Nowak

Integracja społeczna osób zwolnionych z zakładu karnego w opinii studentów pedagogiki resocjalizacyjnej


Rozdział III

Uwarunkowania resocjalizacji i terapii dewiantów

 

Ewa Wysocka

Świadomość diagnostyczna zawodowych kuratorów sądowych w kontekście realizacji zadań związanych z diagnozą osobopoznawczą i środowiskową – problemy, potrzeby, możliwości i ograniczenia

 

Beata Maria Nowak

Skuteczność oddziaływań resocjalizujących w percepcji kuratorow sądowych

 

Eliza Mazur

Zapotrzebowanie na stymulację agresywnych sprawców przestępstw

 

Łukasz Szwejka

Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym

 

Krzysztof Czekaj

Metody resocjalizacji skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych

 

Robert Opora

Czynniki utrudniające pełnienie roli matki przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności

 

Sonia Dzierzyńska

Rola rodziny w systemie wsparcia skazanych

 

Marta Wilk

Znaczenie pracy w opiniach uwięzionych


Rozdział IV

Resocjalizacja nieletnich – procesy i uwarunkowania

 

Zdzisław Bartkowicz

Agresywność osób wykolejonych jako wyzwanie dla resocjalizacji

 

Tamara Zacharuk

Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie

 

Maciej Bernasiewicz

Obszar „międzyludzkiego” jako miejsce kształtowania tożsamości.

Metodyka resocjalizacji w świetle interakcjonizmu symbolicznego

 

Irena Mudrecka

Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie

 

Paweł Maciaszczyk

Środowisko wychowawcze i poziom asertywności młodzieży gimnazjalnej a jej stosunek do kłamstwa

 

Anna Wojnarska

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji społecznej nieletnich

 

Justyna Kusztal

Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych.

Perspektywa porównawcza

 

Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka

Metody pracy z nieletnimi w polskich zakładach poprawczych

 

Joanna Rajewska de Mezer

Edukacja zawodowa jako forma wspomagania umiejętności społecznych wychowanków zakładów poprawczych w procesie ich readaptacji społecznej

 

Hubert Kupiec

Pobudzanie do poszukiwania tożsamości nieletnich uczestniczek warsztatów fotograficznych

 

Maciej Muskała

Zakłady poprawcze readaptacyjne nową szansą na przystosowanie

 

Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Readaptacja społeczna nieletnich opuszczających zakłady poprawcze w percepcji ekspertow

 

Małgorzata Michel

Program „Wykorzystaj szansę – zdobądź nowe umiejętności” jako przykład próby inkluzji społecznej młodzieży marginalizowanej

Problematyka tożsamości współczesnego człowieka zasługuje na naukową analizę ze względu na wyraźną zmianę koncepcji jednostki ludzkiej, sygnalizowaną przez teoretyków ponowoczesności, według których tożsamość ulega dewastacji, a w najlepszym wypadku jest ona „tożsamością płynną”. Według tych pesymistycznych poglądów, szczególnie negatywne konsekwencje dotykałyby tożsamości przestępców przebywających w izolacji więziennych i formalnie powracających do warunków wolnościowych.

Wyjątkowe zmaganie się z problemami tożsamościowymi przez dewiantów dostrzegane było znacznie wcześniej niż pojawienie się ideologii ponowoczesnej i zawsze stanowiło nie tylko wielką tajemnicę psychologiczno-socjologiczną, ale przede wszystkim doniosły problem praktyczny, gdyż implikowało niezwykle trudne procesy readaptacyjne.

W świetle takiego ujęcia przedsięwzięta inicjatywa wydawnicza jest sensowna i bardzo przydatna. Wyjątkowo bogaty zestaw opracowań jest wyraźnie zróżnicowany merytorycznie. Wielu autorów podjęło problemy pośrednio wiążące się z tymi hasłami, ale równocześnie ważne dla współczesnej penitencjarystyki i szeroko pojętej resocjalizacji.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło