Podstawy edukacji. Tom 4

Podstawy edukacji. Tom 4

Podtytuł: ISSN 2081-2264.
ISBN: 2081-2264

41,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 44,00 zł

Kolejny, czwarty tom Podstaw edukacji, którego podtytuł brzmi Konteksty dydaktyczne, tak jak poprzednie, stanowi efekt poszukiwań naukowych zespołu Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Nakład wyczerpany.

Kolejny, czwarty tom Podstaw edukacji, którego podtytuł brzmi Konteksty dydaktyczne, tak jak poprzednie, stanowi efekt poszukiwań naukowych zespołu Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Głównym teoretycznym zamysłem tego i poprzednich tomów Podstaw edukacji jest powrót do podstaw pedagogiki, przy czym podstawy rozumiemy metaforycznie, jako zwrot ku naukom wobec pedagogiki podstawowym. W naszym myśleniu o pedagogice jest to bezpośrednie nawiązanie do epistemologii (filozofii), historii dyscypliny i istotnych, merytorycznych kwestii ważnych dla jej stanowienia (ciągłości i zmiany, sposobów definiowania podmiotu w edukacji). W przedkładanej Czytelnikom publikacji podejmujemy próbę opisu i wyjaśnienia oraz własnej interpretacji zjawiska tak istotnego praktycznie i teoretycznie, które funkcjonuje dydaktycznie jako proces nauczania-uczenia się.

Podtytuł tomu Konteksty dydaktyczne wskazuje na zamiar przeniesienia debaty na temat paradygmatycznej zmiany w naukach pedagogicznych na grunt teorii kształcenia. Znakomita tradycja uprawiania dydaktyki jest tradycją filozoficzną, ale obejmuje też tworzenie konstrukcji teoretycznych obejmujących dziś takie dyscypliny, jak: psychologia, socjologia, pedagogika. Wydaje się, że dopiero w takim otoczeniu teoretycznym możliwe jest tworzenie ogólnej teorii szkoły, nauczania i uczenia się. Tylko tak szeroki kontekst pozwala na zarysowanie wizji edukacji, które mają szanse lecz u podstaw społecznie akceptowanych filozofii kształcenia. Podjęte rozważania zbudowane zostały na następujących założeniach.

Niniejszy tom dedykowany jest Panu Profesorowi dr. hab. Władysławowi Piotrowi Zaczyńskiemu z okazji Jubileuszu Jego osiemdziesiątych urodzin. Tytuł tomu Konteksty dydaktyczne trafnie oddaje specyfikę zainteresowań naukowych Profesora, którym poświęcił swe bogate w badawcze dokonania życie. Mamy nadzieję, że Profesor przyjmie ten skromny dowód uznania środowiska pedagogów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Życzymy Dostojnemu Jubilatowi kolejnych znaczących dokonań naukowych oraz pozostawania w zdrowiu i pogodzie ducha. Mamy nadzieję na przyszłe owocne spotkania naukowe.

 

 

 

 

 ISSN 2081-2264.

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Gofron Andrzej

Wydanie I,

Kraków 2011,

Format B5,

Objętość 414 stron,

Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Od redaktorów naukowych    


Jarosław Jagieła
Człowiek i Dzieło. Profesor Władysław Piotr Zaczyński    

Część 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy teorii kształcenia

Władysław P. Zaczyński
W poszukiwaniu ontycznej tożsamości dydaktyki ogólnej     

Stefan Mieszalski
Dylematy dydaktyki historycznie ugruntowane i współczesne z nimi kłopoty   

Andrzej Gofron
Teoretyczność pedagogiki a status poznawczy dydaktyki    

Beata Gofron
Spór o status dydaktyki ogólnej jako dyscypliny naukowej       

Maciej Woźniczka
Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki     

Część 2. Teoria a praktyka kształcenia

Gilles Baillat
Les savoirs de l’enseignant: éléments de problématique a` partir  de l’exemple français     

Jarosław Jagieła
Transakcyjny kontekst dydaktyki     

Katarzyna Perlińska
Społeczny wymiar stosowania pojęć i nabywania wiedzy   

Mariusz Dembiński
Wyłanianie się podmiotu w autopojetycznie pojmowanej szkole     5

Mariusz Gajewski
Rola i znaczenie relacji wychowawca – wychowanek  z perspektywy założeń pedagogiki ignacjańskiej    

Karol Motyl
System dydaktyczny Józefa Kalasantego      225


Część 3. Dydaktyki szczegółowe – doświadczenia, propozycje

Zofia Agnieszka Kłakówna
Kulturowa koncepcja kształcenia w ramach języka polskiego  jako przedmiotu edukacji szkolnej   

Paweł F. Nowak
Edukacja zdrowotna jako ukryty wymiar  wychowania fizycznego    

Agnieszka Kozerska
Samokształcenie studentów w ramach procesu dydaktycznego  w szkole wyższej. Komunikat z badań nad percepcją nauki własnej   

Sylwia Kita
Zachowania seksualne młodzieży a programy  profilaktyczne z obszaru seksualności  

Część 4. Z badań nad doskonaleniem procesu kształcenia

Robert Janik
Zagrożenie ekskluzją społeczną w krajach Unii Europejskiej  i możliwości jej przeciwdziałania za pomocą wielokulturowych  form oddziaływań psychoterapeutycznych oraz nowatorskiej  pracy dydaktycznej    

Olga Rutkowska-Lis
Rozważania nad analizą podejścia do systemu edukacji przez  Nową Partię Pracy. Polityka oświatowa Anglii  a system dydaktyczny    

Monika Stawiarska-Lietzau
W poszukiwaniu szczęśliwego twórcy – cechy osobowości transgresyjnej a zadowolenie młodzieży z życia    

Wioletta Sołtysiak
Bariery w podejmowaniu studiów telematycznych    

Zbigniew Łęski
Nowe media w rzeczywistości szkolnej – rewolucja, ewolucja czy regresja     

Urszula Augustyńska
Metoda eksperymentu w szacowaniu efektów projektu edukacyjnego    

Niewiele środowisk akademickich potwierdza swoją twórczością naukową tak, jak czyni to od lat zespół pod kierunkiem profesora Andrzeja Gofrona, że warto w sposób konsekwentny i refleksyjny traktować przedmiot zainteresowań badawczych jako wspólny dla szeroko rozumianych nauk o wychowaniu. Otrzymujemy kolejną rozprawę z serii Podstawy edukacji, która odsłania w intradyscyplinarnych analizach genezę, rozwój, nowe perspektywy, aspekty i przesłanki współczesnej dydaktyki. Znajdziemy tu interesujące debaty, analizy i wyniki badań, które znakomicie wpisują się w mającą miejsce w naszym kraju dyskusję wokół chaosu w dydaktyce i podejmowanych prób nadania mu pewnego ładu i znaczenia. Polecam czytelnikom publikację, której autorzy potwierdzają swoimi tekstami więź pedagogiki z humanistyką i naukami społecznymi, a zarazem rozbudzają w nas ciekawość tego, co będzie w kolejnym tomie.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło