Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej

Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej

ISBN: 978-83-8294-123-4
38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

[…] dwaj znakomici bohaterowie recenzowanej książki – symbole nonkonformizmu naukowego: H.A. Giroux i L. Witkowski. […] Ich teksty zamieszczone w tym kompendium stanowią krystalizację współczesnej myśli krytycznej. Dają kompletny i niezwykle kompetentny jej obraz – wyłaniający się z wnętrza tego dyskursu.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka obejmuje 25 lat współpracy Autorów na rzecz dyskursu krytycznego o publicznej misji edukacji,
wieńcząc jubileusz 20-lecia Oficyny Wydawniczej „Impuls”

Henry A. Giroux: Jestem ogromnie zobowiązany i wdzięczny za to, że moje prace są czytane w Polsce, i głęboko doceniam – oraz jestem poruszony przez – naród polski za jego nieustającą siłę, odwagę i wytrwałość w walce o sprawiedliwość, wolność i godność ludzką. Jestem zaszczycony faktem tłumaczenia moich prac na język polski i dziękuję mojemu przyjacielowi Lechowi Witkowskiemu za tę możliwość publikacji.

Lech Witkowski: Mam głęboką nadzieję, że inicjatywą tej publikacji umożliwię bardziej intensywny kontakt polskich pedagogów z przenikliwością poznawczą, determinacją intelektualną i szlachetną postawą duchową i profesjonalizmem akademickim znakomitego uczonego amerykańskiego i humanisty – Henry’ego Armanda Giroux.

Możliwość kontaktu z jego tekstami od lat 80., przez stan wojenny i dalej, a zwłaszcza osobiste poznanie go, dostarczyły mi wielu inspiracji i radości, które niniejsza książka dokumentuje i nią też staram się spłacić przyjacielski dług wdzięczności intelektualnej młodszego kolegi akademickiego, otwierając tę przestrzeń dla kolejnych pokoleń polskich pedagogów.


O zamyśle Książki

Pora wreszcie wyjaśnić, że struktura książki została przez nas przedyskutowana i uzgodniona jako oczywista. Przede wszystkim uznaliśmy za właściwe zagwarantowanie prawa głosu cenionym przez nas świadkom i współuczestnikom naszego działania, co zaowocowało już odnotowanymi przez nas tekstami przedmowy Z. Kwiecińskiego i posłowia T. Szkudlarka . Mają one wartość same w sobie.

Tomasz Szkudlarek był także gościem H.A. Giroux na stypendium naukowym w USA i jego obecność w tomie znamionuje otwarcie kolejnego pokolenia pedagogów w Polsce na radykalne myślenie o edukacji. Zbigniew Kwieciński pozostaje, z racji jego pozycji akademickiej, najważniejszą postacią dla kształtowania aury wewnętrznej przemiany duchowej środowiska polskiej pedagogiki, opartej na niezależności i promującej krytycyzm myślenia o inspiracji demokratycznej i lewicowej, niemającej nic wspólnego z doktrynerstwem oraz ograniczeniami i ślepotą oficjalnego marksizmu, dominujących w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, gdy młodzi polscy intelektualiści zaczęli czytać pisma radykalnych demokratów amerykańskich.

Następnie proponujemy Czytelnikom próbę autorstwa L. Witkowskiego bilansu na nowe otwarcie recepcji amerykańskiej pedagogiki krytycznej w Polsce, gdzie świadectwo osobiste zbiega się z próbą zdystansowanej refleksji w trosce o rozwój pedagogiki polskiej. Z podobnego bilansu autorstwa H.A. Giroux zrezygnowaliśmy wobec faktu, że szereg akcentów o tym charakterze zawiera jeden z ostatnich jego wywiadów, który został tu przedrukowany, m.in. z taką intencją.

Dla ułatwienia odbiorcy polskiemu, zwłaszcza młodemu i rozpoczynającemu dopiero kontakt (np. w dydaktyce akademickiej) z pedagogiką amerykańską w jej wariancie radykalnie podejmującym kwestie edukacji, proponujemy trzy wywiady H.A. Giroux, jako przejawy stopniowego wchodzenia w problematykę i dyskurs, charakterystyczne dla pedagogiki krytycznej. Publikujemy zatem w kolejnej części książki „Rozmowy: o wyzwaniach, marzeniach i uczelniach”, zaczynając od rozmowy przeprowadzonej z nim przez L. Witkowskiego ponad 20 lat temu, a na wspomnianym ostatnim wywiadzie amerykańskiego członka naszego tandemu skończywszy.

Kolejną część książki „Od reprodukcji, przez troskę o tożsamość, ideę pogranicza i walkę o media po odzyskiwanie uniwersytetu” stanowi zestaw tłumaczeń fragmentów książkowych oraz artykułów H.A. Giroux, zawierający spektrum krytycyzmu, jaki legł u podstaw rozwijanych przez niego idei. Troska o kondycję uniwersytetu i o niszczące go mechanizmy uruchamiane w jego otoczeniu społeczno - politycznym i ekonomicznym oraz w ramach jego wewnętrznych rytuałów, rozwiązań i praktyk jest ogniwem wspólnej myśli autorów.

Następnie dla udokumentowania sposobu realnego wykorzystywania dyskursu krytycznego amerykańskiej pedagogiki radykalnej na użytek myślenia w polskiej pedagogice o edukacji w kontekście praktyki społecznej i posłania kulturowego, jakie wiąże się z autorytetem edukacji i wiedzy dla demokracji pod hasłem: „O radykalizacji dyskursu: od kolonizacji podmiotu i rytualizacji edukacyjnej po wyzwanie autorytetu”, zamieszczamy artykuły L. Witkowskiego , w tym rozdział wieńczący jego ostatnią książkę, ukoronowaną rekonstrukcją dyskursu radykalnego w zakresie kategorii autorytetu.

Teksty przekładów zostały przejrzane i poprawione przez L. Witkowskiego pod kątem poprawności tłumaczenia, stąd miejscami odbiegają od pierwszych wersji publikacji, zostały także uzupełnione o uwagi w tekście lub o przypisy, niosące komentarze, uaktualniające konteksty, oznaczone klamrami [...]. Ujednolicono redakcyjnie zasadę wydzielenia w tekście większych cytatów. Niektóre teksty zaopatrzono w śródtytuły. Podkreślić też chyba warto, że część z tych tekstów, zwłaszcza publikowanych po raz pierwszy w Polsce w okresie 1991–1994 w Nieobecnych dyskursach i w innych miejscach, odegrało już istotną rolę w kształceniu polskich pedagogów i było inspiracją prac badawczych i awansowych wielu autorów.

Mamy nadzieję tym zestawem otworzyć nowy etap dyskusji polskich pedagogów z pedagogiką amerykańską, a w szczególności z dokonaniami H.A. Giroux.

Sednem edukacji i pedagogiki są zawsze, nawet ukryte w milczących jej wymiarach i przejawach, spór o przyszłość i walka o tworzenie przestrzeni dla nadziei […]

Oddajemy tę książkę szczególnie do rąk młodych pedagogów w Polsce i wszystkich Czytelników zainteresowanych krytycznym dyskursem wokół edukacji, z nadzieją, że wygeneruje impulsy do zajmowania się samodzielnie już podjętymi przez nas kwestiami. Zachęcamy do sporów i wnikliwości poznawczej w rozwijaniu wątków, które być może będą tu podjęte zbyt marginalnie czy nie dość respektując złożoność materii. Odsyłamy także do naszych innych publikacji.

W przypadku informacji o H.A. Giroux zachęcamy do kontaktu z jego oficjalną stroną internetową: www.henryagiroux.com

Kto chciałby nawiązać kontakt z L. Witkowskim może użyć adresu: lechwit@op.pl. Ostatecznie i tak liczy się samodzielny namysł oraz konfrontacja z naszymi pracami, do których czytania i wykorzystania zachęcamy. Mamy nadzieję, że poniższy zbiór wypowiedzi zachęci do tego, pogłębiając jakość debaty edukacyjnej i świadomości pedagogicznej.

Oczywiście, mamy świadomość, że pojawia się w Polsce wiele nowych publikacji, współbrzmiących z naszymi troskami, a podejmujących znakomicie w badaniach doniosłe problemy, które poruszają także nieanalizowane tu prace.

195 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-123-4
Lech Witkowski

profesor zwyczajny, filozof, epistemolog, pedagog, historyki idei i kulturoznawca, badacz teorii dwoistości i teorii tożsamości, jeden z najgłębszych i najpracowitszych umysłów współczesnych w polskiej humanistyce. Realizuje tematy badawcze: Profile i tropy ambiwalencji w kulturze, Paideia i jej oblicza w humanistyce, Humanistyka stosowana, Historia polskiej myśli pedagogicznej.

"Nie ma jednak wątpliwości, że dzięki tym pracom nastąpił skok jakościowy w polskiej pedagogice"
prof. Tadeusz Szubka, filozof, dyrektor Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Szczecińskim

prof. dr hab. Lech WitkowskiZ wielką i niekłamaną przyjemnością przedstawiamy dziś sylwetkę profesora zwyczajnego dr hab. Lecha Witkowskiego, badacza, który jako pierwszy podjął trud nowego odczytania dzieła przedwojennych pedagogów i zrobił to w sposób mistrzowski („Przełom dwoistości w pedagogice polskiej", „Niewidzialne środowisko"), ustanawiając cezurę w polskiej myśli pedagogicznej. Tak jak niezwykłe są książki profesora, tak niestandardowe jest jego życie i droga akademicka. Urodzony w Olsztynie w 1951 roku, profesor Witkowski ukończył I LO im. M. Kopernika w Toruniu w 1969 roku jako prymus szkoły, po czym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, odbył studia na wydziale… matematycznym, nagrodzony w 1973 roku tytułem najlepszego studenta UMK Primus Inter Pares. Ukończywszy studia w 1974 r. już w r. 1980 obronił dysertację doktorską z filozofii pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha), tym razem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na habilitację uzyskał w r. 1990, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za dorobek i rozprawę zatytułowaną „Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych", po czym już w roku 1992 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Przez szereg lat prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także, gościnnie, w Kanadzie, USA, Włoszech i Szwajcarii. Wykłada po włosku, francusku, angielsku i rosyjsku. Profesor wypromował 10 doktorów, 4 z nich są już samodzielnymi pracownikami nauki. Obecnie związany jest z Akademią Pomorską w Słupsku. Profesor Witkowski wielokrotnie przewodniczył gremiom konkursowym na granty naukowe w Komitecie Badań Naukowych, później sam realizował projekty naukowe zatwierdzane przez Narodowe Centrum Nauki. Przez jedną kadencję był prezydentem International Society for Universal Dialogue w Bostonie, wreszcie – laureatem nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Nagrody PAN im. W. Spasowskiego (2009); jest także zdobywcą tytułu Mistrza Pedagogii (2013), jednym z dziesięciu kandydatów nominowanych do Nagrody Długosza (2010), a także zwycięzcą plebiscytu internautów na najlepszą książkę pedagogiczną 2010 r. W roku 2020 otrzymał Medal Polskiej Izby Ekologii za zasługi dla idei zrównoważonego rozwoju, a w roku 2021 ZG PTP przyznał mu Medal za zasługi do pedagogiki polskiej. Profesor opublikował ponad 20 książek autorskich i kilkanaście (współ)redagował, z czego niemal połowę wydał w Oficynie Wydawniczej Impuls w Krakowie.

zaprasza Lech Witkowski

Henry A. Giroux

(rocznik 1943) kierował Center for Education, Miami University, Oxford, Ohio, następnie na Penn State University w Pensylwanii, a od 2004 roku kieruje Global Television Network Chair, English and Cultural Studies Department, Faculty of Humanities, McMaster University, Hamilton, Ontario.

Jest laureatem wielu nagrod, w tym za bestsellerowy charakter jego publikacji. Jego książki, artykuły i wywiady były tłumaczone na języki: hiszpański, fiński, grecki, turecki, portugalski i – jak widać z zawartości tej książki – także na polski. Wielokrotnie występował jako Keynote Speaker na międzynarodowych kongresach, zjazdach i sympozjach. Łącznie opublikował 43 książki w wielu krajach świata; jest bardzo znany i ceniony w Ameryce Łacińskiej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Lech Witkowski, Henry A. Giroux

ISBN druk

978-83-7587-536-2

ISBN e-book

978-83-8294-123-4

Objętość

526 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Spis treści: pobierz tutaj

fragment

Henry A. Giroux, uczony i humanista amerykański oraz Lech Witkowski, polski profesor, są współauto­rami tej imponującej księgi. Symbole nonkonformizmu naukowego - tytułuje autorów prof. Zbyszko Melosik. [...] „Ich teksty zamieszczone w tym kom­pendium stanowią krystalizację współczesnej myśli krytycznej. Dają kompletny i niezwykle kompetent­ny jej obraz - wyłaniający się z wnętrza tego dys­kursu" - pisze prof. Melosik. Stawiają pytania o ob­raz i kształt naszej współczesności. Parają się peda­gogiką krytyczną „teoretycznie gęstą, analitycznie rzetelną, politycznie ważną i pedagogicznie odpowiedzialną teorią" -jak wyjaśnia w posłowiu prof. Tomasz Szkudlarek. Zajmują się dyskusją o roli edukacji i pedagogiki jako nauki, opisują „trajektorie rozwoju myślenia naukowego". Poszukują „optymalnych sposobów pojmowania i wyjaśniania rzeczywistości oraz „doskonałej prawdy", absolutnej reprezentacji rzeczywistości".

Joanna Habiera
Magazyn Literacki Książki Nr 2/2011


Słów więcej niż kilka o pedagogice radykalnej

Pedagogika radykalna i krytyczna, wraz z jej najwybitniejszym przedstawicielem H.A. Giroux powoli trafia już na wszelkie szczeble edukacji formalnej i nieformalnej młodzieży i dorosłych. Walczy z mitami oraz obnaża niedoskonałości i złudzenia oficjalnej sfery publicznej, konsekwentnie upominając się o równe prawa i szanse dostępu poprzez edukację do kultury, pracy wymagającej kwalifikacji oraz aktywności politycznej dla wszystkich pozbawionych takich przywilejów osób i grup.

W taką niezwykle interesującą, rzetelną analitycznie i odpowiedzialną teorię wprowadza nas książka „Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Impuls. Autorzy: Henry A. Giroux oraz Lech Witkowski otwierają czytelników na trudne wymagania metodologiczne, a analiza tekstów źródłowych (zarówno z filozofii nowożytnej i współczesnej jak i tekstów kultury popularnej) oraz doświadczeń codzienności, zmusza do zaangażowania i aktywności. Warto jednak ten wysiłek podjąć by zrozumieć ideę przyświecającą pedagogice radykalnej oraz fakt, iż to właśnie wysublimowany język pedagogiki krytycznej jest winny małej popularności tej metody w kształceniu akademickim oraz przeszkodą w jej wykorzystaniu w reformie oświaty.

Tymczasem pedagogika ta niezwykle wyraźnie ukazuje procesy i mechanizmy oporu społecznego wobec przemocy symbolicznej oraz rozszerza horyzonty edukacji postulując o rozwój własny, zarówno za pomocą dostarczonych narzędzi jak i przez stałe uczestnictwo w życiu społecznym.

Książka składa się z trzech części poprzedzonych wstępem autorów przybliżającym nam zarówno ideę, która przyświecała tworzeniu tej publikacji, jak i przedstawiającym wizję pojmowania etosu akademickiego i edukacji wartościowej dla społeczeństwa, kultury i obywateli. Część I pracy jest próbą bilansu i nowego otwarcia, w której Lech Witkowski zmierzył się z tematem „stanu i problemów recepcji amerykańskiej pedagogiki radykalnej w Polsce” stawiając tezę: „jest inna pedagogika- pedagogika jest inna”. Znajdziemy tu również rozmowy z Henrym A. Giroux o wyzwaniach, marzeniach i uczelniach, przeprowadzone przez Lecha Witkowskiego, Bernarda Murchlanda oraz Manuelę Guilherme.

Część II obejmuje tematy „od reprodukcji, przez troskę o tożsamość, ideę pogranicza i walkę o media po odzyskiwanie uniwersytetu” poruszane zarówno przez samego Henry’ego A. Giroux, jak i we współpracy z Paulo Freire oraz Peterem L. McLarenem. Część III natomiast stanowi „o radykalizacji dyskursu: od kolonizacji podmiotu i rytualizacji edukacyjnej po wyzwanie autorytetu” dotykając tematów związanych z radykalnymi wizjami podmiotu w dramacie współczesności, szkołą i walką o sferę publiczną, kręgiem pedagogiki radykalnej czy radykalną wizją autorytetu w pedagogice amerykańskiej.

Autorem posłowia jest Tomasz Szkudlarek, który podjął rozważania na temat przydatności w obecnych czasach pedagogiki krytycznej, natomiast do książki włączona została również recenzja Zbyszko Melosika pisana pod kątem refleksji na temat wpływu pedagogiki krytycznej na jego tożsamość naukową oraz glossa do książki H. A. Giroux, L. Witkowskiego autorstwa Bogusława Śliwierskiego.

Tymczasem publikacja „Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej” jest obszernym ujęciem tematyki, prowokującym jednocześnie do refleksji nad otoczeniem politycznym, społecznym, gospodarczym, edukacyjnym i nad sobą samym. Lekturą książki powinni być zainteresowani zarówno studenci jak i wykładowcy akademiccy oraz wszyscy poszukiwacze prawdy i rozwoju o humanistycznej duszy. Rozważania autorów poparte silnymi podstawami teoretycznymi dają kompletny i obszerny obraz poziomu i kierunków rozwoju. współczesnej myśli krytycznej.

Warto zaznaczyć iż książka dedykowana jest-uwaga!-„najbardziej zasłużonemu dla pedagogiki w Polsce wydawnictwu promującemu myślenie alternatywne, twórcze, krytyczne i radykalnie- Krakowskiej Oficynie Wydawniczej „Impuls” na dwudziestolecie jej działalności.

Justyna Gul
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,Edukacja_i_sfera_publiczna,3650


Mam nadzieję, że książka ta wejdzie do kanonu krytycznych studiów wszystkich tych humanistów, którzy interesują się najszerzej pojętą edukacją i jej relacjami ze sferą publiczną.

Rzadko się zdarza, aby tak wybitny uczony amerykański (obecnie pracujący w Kanadzie) współautorsko wydawał książkę z polskim partnerem naukowym, […] zaświadczającą o wieloletniej współpracy, która zaowocowała […] tłumaczeniami, analizami i aplikacjami, a czego ranga, jeśli chodzi o wpływ na transformację dyskursu akademickiego w Polsce ostatnich trzech dekad, jest nie do przecenienia […].

Prof. Zbigniew Kwieciński
(fragmenty Przedmowy)

Książka H.A. Giroux i L. Witkowskiego pełna jest […] życia. […] stawia mnóstwo pytań o rozumienie naszej współczesności. […] A poza tym wszystkim – pedagogika krytyczna to po prostu niezwykle ciekawa, teoretycznie gęsta, analitycznie rzetelna, politycznie ważna i pedagogicznie odpowiedzialna teoria. Nie znam współcześnie ciekawszej.

Prof. Tomasz Szkudlarek
(fragmenty Posłowia)

Otrzymujemy wyjątkową książkę, głęboko inspirującą do refleksji, prowokującą do namysłu nad sobą i otaczającym oraz determinującym nas światem w wymiarach: politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych, które muszą być zanurzane w wymiarze chronos i kairos. […] niewątpliwie treść tej książki poruszy niejednego czytelnika (oby też polityka oświatowego) i nie pozwoli na milczenie wokół jej treści. Do centrum przesuwa się zarówno nowa jakość języka wypowiedzi, stylistyki narracji, jak i wartość sporu o rolę edukacji i pedagogiki jako nauki.

Prof. Bogusław Śliwerski
(fragmenty Aneksu)

[…] dwaj znakomici bohaterowie recenzowanej książki – symbole nonkonformizmu naukowego: H.A. Giroux i L. Witkowski. […] Ich teksty zamieszczone w tym kompendium stanowią krystalizację współczesnej myśli krytycznej. Dają kompletny i niezwykle kompetentny jej obraz – wyłaniający się z wnętrza tego dyskursu.

Prof. Zbyszko Melosik
(fragmenty Aneksu)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło