Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych

Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych

Podtytuł: Współczesne problemy
ISBN: 978-83-8095-826-5

36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Nakład chwilowo niedostępny

W monografii zostały ukazane środowiska (rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła), w których dziecko zdobywa wiedzę o różnych wartościach, dzięki czemu ubogaca własną osobowość.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Nakład chwilowo niedostępny.

W monografii zostały ukazane środowiska (rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła), w których dziecko zdobywa wiedzę o różnych wartościach, dzięki czemu ubogaca własną osobowość. Przedstawiono najważniejsze zadania opiekunów: udzielanie wsparcia podopiecznemu, stwarzanie warunków rozwoju psychicznego, poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego, kształtowanie zainteresowań, pasji, uczenie kreatywnego myślenia, wzmacnianie poczucia godności własnej wychowanka, ukazywanie możliwości wyborów, tego co jest ważne i cenne. Zaprezentowano niektóre możliwości współdziałania podmiotów w edukacji aksjologicznej, dobrych działań, interesujących doświadczeń.

Cel i uzasadnienie podjętego tematu

Celem publikacji jest ukazanie niektórych aspektów edukacji aksjologicznej dziecka w środowiskach wychowawczych. Podjęty temat jest ważny z perspektywy społecznej. W okresie intensywnych przemian obyczajowych, technologicznych, kulturalnych oraz politycznych, stanowiących kontekst funkcjonowania oświaty, potrzebna jest dyskusja na temat norm i reguł postępowania, które można przekazywać kolejnym pokoleniom. Młody człowiek powinien nauczyć się spostrzegania tego, co się wokół niego dzieje, umieć dostosować się do zmiennych warunków egzystencji. Warto również kultywować dobre obyczaje i kształtować postawy szacunku wobec innych.

Współczesne problemy

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Pasterniak-Kobyłecka Ewaprof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, polonista i pedagog; doktorat (UAM Poznań), habilitacja w zakresie nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski). Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej (kierownik Pracowni Dydaktyki Ogólnej) na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl). Zainteresowania naukowe: podmioty edukacji wobec wartości, praca nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, nowoczesne tendencje w dydaktyce.

W dorobku ma ponad 140 publikacji w tym pięć monografii i dwadzieścia redakcji lub współredakcji prac zbiorowych z zakresu pedeutologii, aksjologii edukacji oraz dydaktyki ogólnej.

Do najważniejszych należą: Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji (2004); Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych (2005); O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela (red., 2007); Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem (2009); Edukacja. Jakość czy równość? (red., 2010); Teachers Training in the European Space of Higher Education (red., 2012); (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole (red., 2016); Modern Teachers' Responsibilities in the Days of Global Cultural Transformation (red., 2017); Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś) (red., 2018); Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (red., 2019).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Pasterniak-Kobyłecka

ISBN druk

978-83-8095-826-5

ISBN e-book

Objętość

200 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp        

Rozdział 1
Niektóre koncepcje wychowania i kształcenia zorientowanego na wartości   

Ustalenia terminologiczne   
Wybrane koncepcje edukacji aksjologicznej       
Wychowanie jako poszukiwanie i wybór wartości       

Rozdział 2
Kształtowanie osobowej tożsamości młodego człowieka    

Potrzeba diagnozy problemu      
Codzienność edukacyjna      
Podsumowanie rozważań       

Rozdział 3
O potrzebie wspierania rozwoju emocjonalnego i duchowego dziecka      

Rozwój emocjonalny dziecka      
Inteligencja emocjonalna       
Duchowość człowieka       
Konkluzja końcowa       

Rozdział 4
Przestrzeń aksjologiczna szkoły a cele i czynności edukacyjne       

Wartości i antywartości w przestrzeni edukacyjnej      
Indywidualne przestrzenie aksjologiczne podmiotów edukacji    
W poszukiwaniu wartości niezmiennych      
Refleksje końcowe      

Rozdział 5
Niedostatki filozoficznego i aksjologicznego przygotowania nauczycieli do podejmowanych zadań. Zarys problemu      


Wiedza o podświadomości i nadświadomości człowieka      
Tożsamość zawodowa współczesnych nauczycieli a ich świadomość niedostatków własnego przygotowania aksjologicznego       
Pedeutologiczne uwikłania kształcenia aksjologicznego   
Znaczenie wartości odpowiedzialności w pracy szkolnego wychowawcy       
Zakończenie      

Rozdział 6
Wychowawca w placówce oświatowej przewodnikiem, doradcą czy menedżerem?      

Kwalifikacje i predyspozycje nauczyciela pożądane z perspektywy społecznej       
Kompetencje nauczyciela-wychowawcy   
Autorytet nauczyciela      
Jaki (nie) jest nauczyciel we współczesnej szkole?   
Rola nauczyciela w procesie nabywania kompetencji kulturowych ucznia   
Uwagi o kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli    

Rozdział 7
Wybrane uwarunkowania konfliktów podmiotów edukacji 

Nauczyciel w relacji z uczniem  
Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny   
Stosunek podmiotów do wartości 
Potrzeba dialogu      
Problem nietolerancji      

Rozdział 8
Uwagi o możliwościach wspierania kompetencji aksjologicznych uczniów z perspektywy działań nauczycieli    

Aksjologia jako metapraktyka  
Poznawanie uczniów, budowanie pozytywnych relacji     
Respektowanie podmiotowości wychowanków    
Wychowanie w duchu tolerancji   
Zrozumienie podopiecznych, akceptacja, troska   
Potrzeba edukacji artystycznej    
Aplikacje edukacyjne      

Rozdział 9
Indywidualizacja w procesie edukacji. Możliwości i ograniczenia  

Definicje indywidualizacji      
Cechy rozwojowe wpływające na przebieg uczenia się   
Odwołania do praktyki edukacyjnej    
Refleksje końcowe      

Rozdział 10
Współpraca przedstawicieli środowisk wychowawczych 

Akceptowanie wartości allocentrycznych, prospołecznych, edukacyjnych i estetycznych   
Porozumienie aksjologiczne    
Realizacja wartości uniwersalnych      
Przykłady wspólnych działań na rzecz dobra dzieci   

Bibliografia  

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło