• Obniżka
Z DZIEJÓW POLSKIEJ KULTURY I OŚWIATY OD ŚREDNIOWIECZA DO POCZĄTKÓW XX WIEKU

Z DZIEJÓW POLSKIEJ KULTURY I OŚWIATY OD ŚREDNIOWIECZA DO POCZĄTKÓW XX WIEKU

Podtytuł: Tom I serii
ISBN: 978-83-7587-504-1

55,24 zł
27,62 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 29,00 zł

Podtytuł: Tom I serii. SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Nakład niedostępny.

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom trzyczęściowego cyklu monograficznego pt. Szkoła – Państwo – Społeczeństwo, na który składają się artykuły historyków kultury, historyków wychowania i pedagogów z kilkudziesięciu środowisk naukowych z całego kraju (i gościnnie jednego ośrodka zza granicy – czeskiego Brna). 

Niniejszy tom, będący zarazem pierwszą częścią całej serii Szkoła – Państwo – Społeczeństwo, otrzymał podtytuł Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku i chronologicznie obejmuje najszerszy okres ojczystych dziejów. Zestawiono go w sześciu rozdziałach. Tom pierwszy serii zawiera 37 artykułów dotyczących czasów przed odzyskaniem przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 r. [...] W celu wyodrębnienia trzech tomów komitet redakcyjny przyjął porządek chronologiczny: tom pierwszy porusza bowiem zagadnienia do 1918 r., drugi skupia się na problematyce oświatowej okresu dwudziestolecia międzywojennego, w trzecim zaś poddano analizie kwestie edukacyjne od czasów drugiej wojny światowej do współczesności. Z kolei w obrębie danych tomów redaktorzy zaproponowali Czytelnikom przyjęcie układu problemowego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci wydzielenia w strukturach wewnętrznych każdej z części kilku rozdziałów zbierających szkice poruszające kwestie o zbliżonej tematyce… 

Zadaniem trzyczęściowej monografii jest ukazanie różnorodnych interakcji, związków i relacji zachodzących pomiędzy szeroko rozumianymi tytułowymi obszarami życia społeczno-polityczno-gospodarczego na ziemiach polskich, a więc szkołą, państwem i społeczeństwem w kolejnych okresach historycznych – od średniowiecza do czasów współczesnych. Celem przygotowanego wydawnictwa jest ukazanie złożonych i różnorodnych typów relacji i ich uwarunkowań pomiędzy wskazanymi podmiotami w obrębie edukacji w polskich dziejach narodowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania redaktorzy poszczególnych tomów i zaproszeni przez nich do współpracy Autorzy uczynili historyczną rekonstrukcję relacji szkoły i innych instytucji edukacyjnych z kulturą, ideologią, władzą, środowiskiem lokalnym i rodziną. 

Zapraszamy zatem do lektury, licząc, że zachęceni zawartością tomu pierwszego monografii, sięgną Czytelnicy również po następne cyklu Szkoła – Państwo – Społeczeństwo. Krzysztof Jakubiak, Tomasz Maliszewski

Krzysztof Jakubiak
Tomasz Maliszewski


W serii SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO ukazały się: 

Tom I: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom II: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom III: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009) pod redakcją naukową Elżbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego i Andrzeja Kołakowskiego

Tom I serii

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Jakubiak Krzysztof

Nota w przygotowaniu


Maliszewski Tomasz

Nota w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jakubiak Krzysztof, Maliszewski Tomasz

ISBN druk

978-83-7587-504-1

ISBN e-book

Objętość

536 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

 

Część I

SZKOŁA POLSKA – DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI

 

Lech Mokrzecki

Szkolnictwo gdańskie na tle szkolnictwa Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym

 

Antoni Smołalski

Szkoła a państwo w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej

 

Karol Poznański

Szkoła polska bez własnego państwa (na przykładzie jej losów w Królestwie Polskim)

 

Agnieszka Wałęga

Obraz reform oświatowych XVIII i XIX w. w polskich podręcznikach do historii wychowania

 

Część II

Z HISTORII KSZTAŁCENIA ELIT

 

Jan Ryś

Wykształcenie wojskowe hetmanów Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w.

 

Jan Krukowski

Czy w XVIII w. w Krakowie kształcono elity władzy?

 

Bogumiła Burda

Zespoły Kształceniowe w Sulechowie i ich związki z ziemiami polskimi w XVIII/XIX w. w aspekcie kształcenia elit

 

Joanna Dąbrowska

Początki szkolnictwa żeńskiego – Instytut Guwernantek

 

Maria Stinia

Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii

 

Ewelina M. Kostrzewska

Szkolnictwo gospodarczo-rolnicze ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Między tradycją a nowoczesnością

 

Część III

W KRĘGU SZKOLNICTW KRĘGU SZKOLNICTWA I DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ INSTYTUCJI RELIGIJNYCH

 

Krzysztof Ratajczak

Przyczyny powstania i rozwój sieci szkół kościelnych w średniowiecznej Wielkopolsce

 

Ryszard Skrzyniarz

Parafialne szkolnictwo bożogrobców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu

 

Roman Pelczar

Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym

 

Artur Konopacki

Początki szkolnictwa ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie szkoły słuckiej w XVII w.

 

Anna Szylar

Edukacja dziewcząt w szkołach klasztornych w XVIII w.

 

Hanna Markiewiczowa

Społeczna działalność opiekuńczo-edukacyjna na Litwie na przełomie XVIII i XIX w. i jej podstawy materialne

 

Dariusz Szewczuk

Ewangelickie szkoły wyznaniowe na Lubelszczyźnie przełomu XIX i XX w.

 

Część IV

KULTURA I OŚWIATA W OKRESIE ZABORÓW

 

Mirosława Bednarzak-Libera

Oświata szkolna w programach stronnictw ludowych założonych na ziemiach polskich w okresie zaborów

 

Andrzej Kliś

Edukacja małego dziecka w Galicji doby autonomicznej

 

Jerzy Potoczny

Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych w rozwój teorii i praktyki andragogicznej XIX i XX w.

 

Czesław Galek

Społeczne inicjatywy edukacyjne w drugiej połowie XIX w. w świetle źródeł publicystycznych

 

Janusz Smykowski

Czy program nauczania w gimnazjach rosyjskich na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. można uznać za część polityki rusyfikacji mniejszości?

 

Paweł Śpica

Szkoła a ludzie. Stosunek ludności polskiej Prus Zachodnich do szkoły pruskiej na przełomie XIX i XX w.

 

Karol Sanojca

Od zmierzchu monarchii austriackiej do narodzin Rzeczypospolitej – życie codzienne polskiej szkoły średniej w Galicji u progu niepodległości (1914-1918)

 

Jaroslav Vaculík

Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na początku XX w.

 

Część V

WYCHOWANIE W RODZINIE W PERSPEKTYWIE DZIEJOWEJ

 

Dorota Żołądź-Strzelczyk

Polska rodzina szlachecka XVI–XVIII w. i źródła jej oddziaływań wychowawczych

 

Ewa Witkowska-Urban

Środowisko rodzinne a edukacja twórczych Polek w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Wybrane przykłady

 

Aneta Bołdyrew

Wychowanie patriotyczne w polskiej rodzinie ziemiańskiej w latach 1864-1914. Wizje i rzeczywistość, tradycja i przemiany

 

 

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska

Wychowanie patriotyczne w rodzinie polskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. w świetle pamiętników

 

Andrzej M. de Tchorzewski

Rodzina w kontekście współczesnych problemów egzystencjalnych i pedagogicznych

 

Część VI

PEDAGODZY PRZESZŁOŚCPEDAGODZY PRZESZŁOŚCI I ICH KONCEPCJE W KONFRONTACJI Z RZECZYWISTOŚCIĄ

 

Adam Fijałkowski

Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej

 

Antoni Krawczyk

Rola rodziny, religii i społeczeństwa w wychowaniu człowieka według Erazma Glicznera

 

Mariusz Brodnicki

Nauczanie filozofii praktycznej w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w koncepcji Bartłomieja Keckermanna

 

Jacek Taraszkiewicz

Stanisław Konarski a pijarska reforma oświatowa z XVIII w.

 

Jan Wnęk

Publicystyka pedagogiczna Ignacego Boczylińskiego na kartach „Dziennika Powszechnego” w latach 1861-1862

 

Joanna Falkowska

Twórcy koncepcji wychowania narodowego w Galicji w okresie autonomii Zarys problemu

 

Jadwiga Suchmiel

Szkoła i próby jej reformowania w opinii Eugenii Schwarzwald (1872-1940)

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło